schulden afkopen

Started by peter123, Jul 08, 2016, 12:02 AM

Previous topic - Next topic

peter123

Hallo iedereen,

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! Helaas ben ik 2 jaar geleden mijn baan kwijt geraakt wegens de crisis. Hierdoor ben ik in de financiële problemen gekomen. Ik heb nu een aantal schuldeisers waaronder telecombedrijven en de ABN AMRO ( loopt via Lindorff en ICS ). Verder heb ik nog wat kleinere schuldeisers die lopen via EOS, GGN. Nu krijg ik binnen een maand, een bedrag uitgekeerd. Waarbij ik groot en deels mijn schulden kan afbetalen. Ik wil eigenlijk met dit bedrag alles afbetalen. Ik heb wel is gehoord, om schulden af te kopen. Dat je eenmalig een bedrag betaald en dan er vanaf bent. Heeft iemand hier ervaring mee? Zo ja kan iemand mij aub helpen!?

Alvast bedankt ! Peter!

burningspirit

ik heb er geen ervaring mee, maar anderen hier zeker wel
lijkt mij wel dat je niet eerder dan dat je het bedrag beschikbaar hebt ermee kunt gaan onderhandelen

wat bedoel je met grotendeels? als het meer dan 50% is van je schuld, dan maak je volgens mij een redelijke kans
en als je de niet-acceptatie op de een of andere manier goed weet te tackelen, ook
daarmee bedoel ik: vertellen wat er gebeuren gaat als ze je aanbod niet accepteren
in bedekte termen dan wel, niet te agressief natuurlijk
meer in de stijl van: als we tot overeenstemming kunnen komen, worden we er allemaal beter van
zoiets

weten anderen hier het iets beter uit te leggen?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

sacredfour

#2
Quote<Adres>

Uw ref.
Onze ref.
Datum


Geachte heer,mevrouw,

In bovengenoemde zaak deel ik u mede dat ik op dit moment een inventarisatie aan het maken ben aangaande de schuldenlast van cliënt , de heer (mevrouw) <> te <>

Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken om cliënt een uitstel van twee maanden te geven, zodat ik alle schulden in kaart kan brengen. Hierna zal ik een betalingsvoorstel doen.

Cliënt heeft de mogelijkheid om met een (familie)lening een aantal schuldeisers een bedrag aan te bieden voor finale kwijting.
Schuldeisers die hieraan mee willen werken, zullen preferent zijn in de rang voor het verdelen van de beschikbare  geldsom. 

Cliënt zijn  financiële situatie is zo slecht dat schuldsanering niet uit te sluiten is. Ik hoop dan ook dat u  ons voorstel voor een eenmalige betaling voor finale kwijting zal accepteren.

In het geval dat u ons verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, afwijst zal ik verder met u in onderhandeling gaan om toch nog tot een passende oplossing te komen voor de betaling van deze vordering.

Medio <> zal ik bij u op de zaak terugkomen.

Met vriendelijke groet,
<>
<afzender>

(Geschreven door een advocaat of iemand van de schuldhulpverlening zal dit meer inpakt hebben dan dat je de brief voor je zelf schrijft. Maar in principe kan iedereen je schuldhulpverlener zijn! Als de brief wordt gestuurd uit naam van een familielid, verander het woord cliënt dan in broer, zus, of meneer of mevrouw)

Begin met een aanbod van 30% van de vordering en zoals burningspirit al aangaf kan je deze verhogen tot 50%.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Katniss

Zoals een goede vriend van mij altijd aangeeft. Het liefste wil je een onderhandeling in met een win-win situatie. In jouw geval is het wellicht mogelijk.

Wat je zou kunnen doen is een brief maken waarin je heel duidelijk al jouw schulden op een rij zet, daarbij jouw afloscapaciteit. Heb je bijvoorbeeld 40.000,- totale schuld, waarvan 1 schuldeiser een bedrag van 20.000,- te goed heeft, dan heeft deze recht op 50% van je afloscapaciteit. Voor het berekenen van je afloscapaciteit kun je bijvoorbeeld de rekentool van de NVVK gebruiken. Aan de hand daarvan kun je jouw afloscapaciteit berekenen.
In die brief kun je deze berekeningen toevoegen en aangeven hoeveel je per maand zou kunnen aflossen per schuldeiser. Waarschijnlijk geeft dit een duidelijk beeld dat het of nog heel lang gaat duren of dat je zeer waarschijnlijk bij een schuldhulpverlener terecht gaat komen. Beide voor schuldeisers niet erg fijn.

Als je daarna komt met een aanbieding die meer oplevert dan wat ze in 3 jaar (schuldbemiddelingstraject) zouden kunnen krijgen, heb je een kans dat ze akkoord gaan.

De bries die SF is een goed begin om even die 2 maanden rust te krijgen.

Dus probeer een win-win situatie voor te schotelen. Ik hoop voor je dat het lukt.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.