Adempauze om uit de schulden te komen

Started by peter, May 24, 2016, 03:49 PM

Previous topic - Next topic

peter

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. De adempauze is alleen bedoeld voor mensen die via de reguliere weg geen oplossingen vinden: Als het niet via een gebruikelijk traject lukt om goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers, waardoor beide partijen uiteindelijk benadeeld worden. De rechter kan dan op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders een moratorium vaststellen.

In die zes maanden heeft de schuldenaar niet te maken met incasso’s, maar worden wel alle inkomsten ingehouden boven het minimale bedrag waar hij van moet leven (de beslagvrije voet). Dit geld wordt opgespaard en aan het eind van het moratorium, als er goede betalingsafspraken kunnen worden gemaakt, ingezet om de schulden af te lossen.

Afgelopen zomer hebben belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren toen het voorstel in internetconsultatie voor lag. De suggesties die daaruit voortkwamen zijn verwerkt en de ministerraad heeft ingestemd met de uiteindelijke versie. Er wordt gestreefd het voorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/23/schuldenaar-krijgt-adempauze
Peter
Administrator ForumMarjan12

Ik vind dat dit heel lang heeft geduurd, maar er is een begin.

jan

Het is goed dat deze maatregel er komt en mensen in de diepste ellende gaat helpen. Maarrrr, nu komt het belangrijkste, hoe voorkom je dat mensen in de schuld gaan komen. Dit punt is volgens veel berlangrijker. Nu bestrijden we een symptoom, maar niet de oorzaak.

De oorzaak is, dat mensen te gemakkelijk kunnen lenen. Terwijl er geen voorlichting tegen over staat. Dat de dubieuze ondernemers nog steeds minilening kunnen aanbieden, tegen woekerrentes. Dat mensen online kunnen gokken.

Na het symptoom, nu de oorzaken aanpakken.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Incasso_deskundige

Ik ben bang dat deze maatregel veel mensen niet echt zal helpen. Problemen moeten in een eerder stadium aangepakt worden, maar daarvoor moeten mensen (ook) zelf hulp zoeken en aanvaarden en bovenal moeten mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun schulden.

Daar komt bij dat mensen vaak doodleuk (nieuwe) schulden blijven maken, terwijl ze vaak al veel schulden hebben of zelfs als ze bijvoorbeeld al onder bewind staan. Ik zie regelmatig mensen die doodleuk online dingen blijven kopen, terwijl ze dus geen geld hebben (en wegens bijvoorbeeld bewindvoering ook niet meer over hun financiën kunnen/mogen beschikken) en dus weten dat de rekening niet betaald kan/zal worden. Die mensen zouden naar mijn mening ook gewoon uit de hulpverlening moeten worden gegooid en wat mij betreft strenger moeten mogen worden aangepakt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Chrissie

#19
 @ Incasso_deskunige: Misschien is het handiger als ze mensen de dingen leren zien. Het is zo gemakkelijk om te zeggen je doet het fout ik knikker je er uit maar misschien kan er beter gezegd worden had je niet beter het zo aan kunnen pakken. En niet altijd direct veroordelen want dat is zo gemakkelijk vraag waarom ze de dingen zo doen wie weet  zit er wel een reden achter.

Ik heb het ook niet goed gedaan ondanks dat ik de schulden zonder schuldsanering heb opgelost.
Wordt daar nu ook goed op gewezen voel me daar ook rot onder en weet het ook allemaal niet meer :'(

Sinds januari 2016 schuldenvrij.

gewoon

#20
Ja even voor de beeldvorming,  het is snel gezegd dat er sommige er een bende van blijven maken,  dit doet groot onrecht aan de grote meerderheid,  die het wel en ook blijvend  op de rails houden.


www.modusvivendi.nl

En het bericht over de duurzaamheid van de schuldverlening is nu 84 %

bij 84 % mag je het woordje vaak gebruiken dacht ik zo.

gewoon

Als er iemand handiger is in een link maken wil je dan dit even doen, kom op dit bericht bij zoeken onder.

duurzaamheid van de schuldverlening, en is het lezen meer dan waard.

jan

Er wordt aan schulden verdient, door de banken en door hulpverleners.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

burningspirit

Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

burningspirit

Beste incasso-deskundige,

Het is een erg hard oordeel dat je velt, over mensen die zichtbaar in problemen blijven hangen, maar die dat dus zelf niet goed door hebben, blijkens hun gedrag (blijven kopen/bestellen/schulden maken).
Ik vraag me serieus af wat voor effect het heeft, als deze mensen uit de (schuld-) hulpverlening worden 'gegooid' zoals jij suggereert.
Het antwoord hier op zou niet al te moeilijk gegeven kunnen worden: deze mensen glijden gewoon steeds verder af. Althans dat is mijn bescheiden mening. En vormen hierdoor een steeds grote wordende groep van mensen, die steeds kwetsbaarder en afhankelijker worden in plaats van zelfstandiger en stabieler. Dat laatste is iets dat jij en ik toch graag zouden willen? Dat mensen op den duur weer goed voor zichzelf kunnen zorgen?

Volgens jou 'moeten' deze mensen hun verantwoordelijkheid nemen..... ja, inderdaad zouden ze dit moeten doen, maar beste incasso-deskundige, ze doen het soms gewoon niet. En mijn mening is dat ze dit ook niet gaan leren door uit de hulpverlening gekieperd te worden.

Ik hoop van harte dat de tijd (6 maanden)  die door de adempauze wordt gecreëerd op een sociale en menswaardige wijze zal worden ingevuld, niet in de laatste plaats door de hulpverlening. Dat er, om het op zn Hollands te zeggen, in die tijd ook echt 'spijkers met koppen' zullen worden geslagen. In mijn beleving had zo'n adempauze ons veel ellende hebben kunnen besparen. In plaats van ruim vijf jaar te moeten ploeteren om eindelijk een goede schuldsanering te verwerven hadden wij in een half jaar relatieve rust dit zelfde voor elkaar kunnen krijgen. Beetje zuur, want als dit zo geweest zou zijn, hadden we nu onze schone lei al twee jaar op zak gehad. Maar gedane zaken nemen geen keer en ik ben blij dat wij die kans nu krijgen door de WSNP regeling die we nu wel hebben gekregen.
Geeft mij de gelegenheid om te vermelden dat ik nooit eerder zo trots was als in april dit jaar, toen we voor het eerst echte afloscapaciteit hadden en we onze eerste boedelafdracht mochten doen! Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb die afdracht spinnend van genoegen gedaan.
Intussen kennen wij anderen, die in hetzelfde schuitje zitten, die er heel anders mee omgaan. Waardoor ik wel eens met kromme tenen zit te luisteren. Ik zal echter nooit nalaten te proberen mensen erop attent te maken dat ze eerder blij mogen zijn met deze oplossing, dan dat ze erover mogen klagen. Vaak is een gebrek aan geld (met als gevolg schuldvorming) eenvoudig op te lossen door simpele praktische tips over persoonlijke budgetbeheersing.

Wat ik wel merk is dat er mensen zijn, die zo zitten vastgeroest in een gewoonte- en denkpatroon, dat ze veel meer risico lopen om te 'recidiveren' m.a.w. opnieuw in financiële problemen te geraken.  Voor die mensen zou iets meer aandacht gerechtvaardigd zijn en ik hoop dan ook dat het in zo'n adempauze zal gebeuren. Dat hulpverleners net even iets dieper gaan en op een menselijke manier in gesprek gaan. Even net iets dichterbij gaan staan en net even wat meer persoonlijke hulp aanbieden. Met alle liefde en plezier zou ik deze hulp als vrijwilliger aanbieden, maar ik denk dat het voor mij verstandiger is om daarmee te wachten tot we ons traject hebben afgerond met een schone lei. Wat niet wegneemt dat ik nu wel al af en toe een lijntje uit gooi, als ik de kans krijg.  ;D ;D ;D
sorry maar ik ga er hier onder nog even over door....... kan het even niet laten.

Adempauze? Ja graag! Eindelijk!

Zo nu en dan boek ik wat dat betreft kleine succesjes. Soms kan ik mensen ervan overtuigen dat ze minder nodig hebben dan ze denken. Of ze de weg wijzen naar minder geld besteden zonder kwaliteit (van leven) in te leveren. Of ze een andere manier aan te reiken om ontspanning te vinden. De weg wijzen naar zelf telen van kruiden of groente, anders koken, spullen met elkaar te ruilen of eenvoudig weg aan elkaar weg te geven. Samen doen scheelt ook al heel veel en omzien naar elkaar geeft aan twee kanten meer tevredenheid en plezier. Het is een 'omdenken' dat ik najaag, bewuster leven en beter opletten. Meer waarde hechten aan dingen die je met geld niet kunt kopen, meer genieten van wat je voorgeschoteld krijgt (die mooie zonsopgang of een regenboog, spiegeling van het water en het onverbrekelijk doorgaan van de seizoenen) meer genieten van de dingen die je lange tijd ontbraken, maar die plots toch kunnen (nieuwe schoenen of kleding, een keer naar de kapper kunnen). Ik vertel dan over de gloednieuwe "Wolky' schoenen die ik kreeg, die heerlijk lopen maar waarbij de bandjes niet symetrisch-gespiegeld links en rechts zijn. Het was niemand opgevallen. Of het heerlijke kapsel dat een leerling-kapster gratis weggaf, zodat ze kon oefenen voor haar examen. Examen kandidaten hebben het al in hun vingers, dus geen angst dat ze het verpest nodig. Enzovoorts. Mijn dochter die leert voor bakker en die met eigen baksels thuis komt of op een vroege ochtend opeens een cake bakt, zodat het hele huis er heerlijk naar ruikt. 
Ik kan nog een hele poos doorgaan zo, maar dat doe ik maar niet.
Dit laatste stukje is het minst belangrijke van wat ik wilde zeggen. Maar ik laat het toch maar staan voor de liefhebber.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Incasso_deskundige

#25
Ik begrijp dat mijn reactie bij velen op dit forum een zenuw heeft geraakt. Laat ik voorop stellen dat ik VOOR schuldhulpverlening ben. Helaas gaat het in de schuldhulpverlening op veel vlakken nog altijd fout. Hieronder enkele voorbeelden:

1. Schuldhulpverleners blijken vaak laks en traag te werken en geven niet voldoende opengeid van zaken. Dit heeft vaak tot gevolg dat schuldeisers de zaak voortzetten omdat er geen duidelijkheid is.

2. Schuldhulpverleners geven vaak verkeerde en onjuiste adviezen aan phun clienten. Zo kom ik bijvoorbeeld geregeld tegen dat ze tegen hun cluenten zeggen dat doordat ze nu in de schuldhuloverlening zitten of omdat ze bijvoorbeeld onder bewind staan er door schuldeisers geen (beslag-)maatregelen meer kunnen en mogen worden genomen, hetgeen onjuist is.

3. Schuldenaren blijven in groten getale en met (grote) regelmaat nieuwe schulden maken, terwijl ze al in de schuldhulpverlening zitten. In de praktijk merk ik helaas vaak dat mensen dit geregeld ook geheel bewust en weloverwogen doen omdat ze vinden dat ze iets nodig hebben (of erger nog vinden dat ze ergens "recht" op hebben) en ze van de schuldhulpverlening hier (vaak om logische redenen) geen budget voor krijgen. Gevolg is dan dus dat ze in dat stadium nog steeds anderen (blijven) benadelen voor hun eigen belang.

Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en moeten die ook nemen. Schuldhulpverlening moet daar een sturende rol bij krijgen. Maar blijven enkelen onwillig om mee te werken aan een oplossing, dan moeten ze (= schuldhulpverlening / overheid) daar ook consequenties aan verbinden.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

nooitmeer

#26
Wat Incasso_deskundige bedoelt is dat mensen tegen zich zelf beschermd moeten worden.

De adem pauze zou een prima middel zijn als er inderdaad geen nieuwe schulden gemaakt kunnen worden in de deze periode. Maar hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Er zullen altijd mensen bij zijn die het de hoogste prioriteit vinden om een nieuwe telefoon of tablet te kopen (op afbetaling). Veel mensen zitten niet voor niets in de penarie en dat gedrag krijg je niet zomaar afgeleerd.

Alles afschuiven op de overheid is ook zo simpel. Bedrijven en schuldenaren hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook al ben ik het er mee eens dat die minilening bedrijven per direct verboden zouden moeten worden of dat ze een bank licentie moeten aanvragen zodat ze onder toezicht komen. Als het laatste zou gebeuren dan is het ook zo afgelopen met deze schimmige bedrijfjes.

Maar hoe bescherm je mensen tegen zich zelf? Volgens mij zijn registers of blokkades niet een goed middel, er zijn al genoeg registers en van een blokkade (bv bankrekening) leert niemand.
Wat wellicht wel zou werken is de schuldenaar het gevoel te geven dat er 24 uur per dag iemand meekijkt op hun bankrekening. Dat er ook een seintje naar de hulpverleningsinstantie gaan bij elke Ideal betaling. Zorg dat er consequenties aan zitten. Hoe dan? Zorg dat er boven op het bestaansminimum een soort luxe toelage zit van 100 of 50 euro. Ga je de fout in? Ben je de luxe toelage voor een bepaalde periode kwijt. Eigenlijk een soort heropvoeding op financiën.

@Edit.

Aan de andere kant is het opzettelijk schulden maken wanneer je in de adem pauze zit of als je al in een officieel hulpverleningstraject zit gewoon fraude, geef ze bij herhaling maar een taakstraf en een strafblad.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

gewoon

Bij die adempauze word wel het geld vast gehouden in dat halfjaar voor aflossingen,  lijkt of hier omheen gelezen word.

Ook is er ondersteuning om niet de zelfde fouten te blijven maken, vandaar ook dat hoge percentage van 84 %

Dit een beetje vergelijkbaar met het aanvragen van een uitkering,  omdat er ergens een rotte appel tussen kan zitten,  word de hele mand de straat opgegooid als fraudeur en erger,  pas als je daardoor heen geworsteld hebt,  deze beeldvorming, dan krijg je misschien met de nodige vertraging een uitkering,  geen haast natuurlijk,..... die ene enkeling die het echt nodig heeft,  komt vast nog wel eens langs.

En dat de kwaliteit omhoog moet en de kennis van hulpverleners,  helemaal voor in


Incasso_deskundige

Het percentage van 84% is wellicht wat misleidend. Dit gaat immers over de groep die in de WSNP heeft gezeten en die met een schone lei heeft verlaten en niet is teruggevallen.

Daarnaast lees ik echter dat het aantal mensen/gezinnen met (problematische) schulden is toegenomen, maar dat het aantal toelatingen tot de WSNP echter is gedaald. Dit betekent vermoedelijk dat een groot aantal van de mensen/gezinnen met (problematische) schulden dus niet in aanmerking komt (of wenst te komen) voor de WSNP en dit zijn dus mensen die veelal door blijven gaan met het maken van schulden...
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

#29
Ja dit speelt al enige jaren,  en hebben we meerdere keren behandeld dat in instroom steeds verder gefrustreerd word, en is een erg ongewenste ontwikkeling.

Omdat deze mensen wel begeleiden onderweg naar een schulden vrije toekomst, de samenleving zeer veel geld bespaart, en is helaas een bezuiniging die niet opgepakt is tijdens de crisis in Den Haag.

Maar het is nooit te laat dit mee te nemen in een verkiezing natuurlijk.En dit maakt de cirkel weer rond, deze hele adempauze is wellicht een eerste opzet