twee lenigen te gelijk door slordigheid bank

Started by Kees 2014, May 01, 2016, 09:47 AM

Previous topic - Next topic

nooitmeer

Dat gaat de ING niet zomaar doen. Ze moeten dan een nieuwe overeenkomst met je aangaan waarbij ze dan ook het BKR gaan checken. Als NN de lening uit handen heeft gegeven dan heb je dus nu een BKR A2 codering.

Na hoeveel tijd heb je weer geld opgenomen bij de ING? Was dit kort nadat NN de boel had overgemaakt? Of was dit pas na een bepaalde periode?
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

Ik ben het met Jan eens dat je zelf hier een verantwoording hebt. Je geeft dit ook toe. Het heeft echter weinig zin om hierover te discussiëren. Deze vergissing kan je niet meer ongedaan maken. 
Een bank heeft ook een verantwoording. De bank moet geen lening verstrekken als hij kan zien dat de klant moeilijkheden gaat krijgen met de afbetaling. We noemen dit zorgplicht. Rechters nemen tegenwoordig de zorgplicht van de bank heel serieus. Dit betekend niet dat je onder je betalingsverplichting uit komt, maar wel dat de schuld gematigd kan worden. Dit geeft je een onderhandelingspositie.

NN rente voor een doorlopend krediet zijn veel te hoog. Ze geven nu leningen uit voor 4%! Kan je mij de historie van het renteverloop van deze lening laten weten? Als het goed is staat op je afschriften de rente die ze in rekening brengen.  Ook moeten ze aangeven wanneer de rente wordt verhoogt of verlaagd.
De 8.5% van de ING is ook te hoog. Doe voorlopig helemaal geen voorstellen maar vraag uitstel omdat je je schulden in kaart aan het brengen bent.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kees 2014

@ Nooitmeer;

De aflossing van de NN aan ING is op 06-08-2014 gedaan en op 18-08-2014 ben ik begonnen met geld opnemen. De laatste keer dat is geld heb opgenomen is 14-06-2015.

Bij ING ging het om een persoonlijke lening.

Bij NN om een doorlopend krediet.

@sacredfour;

Ik moet de stukken er even bijzoeken maar heb de oude afschriften van NN niet meer. Kan ik deze nog opvragen denk je?

Wat houd het in als de lening is gesecuritiseerd

Kees 2014

ING hanteert een vaste rente voor de looptijd van de rente.

Bij NN staat het volgende in het contract;

3. Welke rente bieden wij u?
De rente bedraagt 8,20 %. De rente is variabel en gebaseerd op uw situatie en kredietlimiet. De rente kan altijd
wijzigen. Uw maandlasten veranderen daardoor niet, wel kan het korter of langer duren voordat u de lening
volledig heeft terug betaald. De rente kan wijzigen tijdens de geldigheid van deze offerte. De actuele rente is
bindend en kunt u vinden op nn.nl. U kunt dus geen rechten ontlenen aan het percentage dat in deze offerte
wordt genoemd. Over rentewijzigingen tijdens de looptijd van uw Doorlopend Krediet wordt u door ons voortijdig
ge?informeerd.
De hoogte van de variabele rente is onder andere afhankelijk van:
• Inkoopprijs (afhankelijk van geld- en kapitaalmarkt)
• Risico’s (renterisico, kredietrisico)
• Kosten (operationele kosten, kapitaalskosten)
Hierdoor kunnen kosten wijzigen. Dit betekent dat de rente hoger of lager kan worden.

De brieven met rentewijziging heb ik nooit gezien. Ik moet het laatste overzicht erbij zoeken om te kijken wat voor rente erop staat.

Kees 2014

Ik heb net via de mail om uitstel gevraagd om mijn financiële situatie in kaart te brengen.

sacredfour

Kees je bent dus begonnen met 8,2% die nu is opgelopen tot 1% per maand wat 12% per jaar is.
Ga NN vragen voor het renteverloop gedurende de looptijd van deze lening.
Securitisatie is verkoop van de lening. Banken bundelen verschillende leningen aan elkaar en verkopen die aan een apart bedrijf die deze weer doorverkopen aan individuele investeerders. Voor de bank is dit een hele snelle manier om geld te verdienen.  Ook staat de lening dan niet meer in hun boeken wat het weer makkelijker maakt om aan de vereiste reserve (Basel3) te voldoen. De bank tekent dat een apart contract met dit bedrijf om voor dit bedrijf de gelden te  innen.
Kees kan je ook gaan uitrekenen wat je de NN aan rente en kosten hebt betaald. Wanneer ben je deze lening aangegaan?  Je moet hetzelfde doen voor de ING lening.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kees 2014

#21
Plan van aanpak is als volgt als ik het goed begrijp;

ING en NN op de hoogte brengen van de situatie en vragen waarom de lening van ING is blijven staan.

ING en NN om een overzicht van kosten en rente te vragen wat ik tot nu toe betaald heb.

ING en NN om de mogelijkheid om het contact getekend in natte inkt te komen bekijken.

Tot die tijd geen betalingen meer doen en Festing Finance op de hoogte brengen van de situatie?

Ik heb ze immers al om uitstel gevraagd om de financiele situatie in kaart te brengen.

lening is op 06-08-2104 aangegaan met NN en ze hebben toen de lening ingelost bij ING maar deze bleef staan.

Hartelijk dank  :) :) :) :) :) :) :)

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kees 2014


Dick

Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

nooitmeer

Je kan gaan stoeien om de rente, dat staat je natuurlijk helemaal vrij.

Wel is het zo dat je voordat de ING een eindafrekening kon maken al weer geld opgenomen hebt van de PL. Dus ING kon helemaal geen eindafrekening maken. De Eindafrekening zou het laatste stukje rente en aflossing zijn voordat het PL afgesloten kon worden, hier gaat wat tijd overheen.

Wellicht dat NN of jij zelf hier wel van op de hoogte gebracht zijn. ING maakt het niet uit, zolang er betaald wordt dan houden ze de PL instant.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

Dick, ik begrijp je bezorgdheid, maar zolang alles buiten rechte gebeurt is er nog niks aan de hand. Zou het ooit tot een rechtszaak komen dan zal ik Kees goed inlichten over zijn kansen en risico's.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Dick

Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

sacredfour

Dick, alhoewel ik elke kans zal benutten om het tegen de banken op te nemen is mijn eerste zorg de schuldenaar.  Ik zal dan ook nooit advies geven die de schuldenaar in een slechtere positie brengt. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Dick

Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info