twee lenigen te gelijk door slordigheid bank

Started by Kees 2014, May 01, 2016, 09:47 AM

Previous topic - Next topic

Kees 2014

Hallo allemaal,

Ik zit al een paar jaar met een probleem. Ik had een lening bij de ING en toen ben ik overgestapt naar  Nationale Nederlanden omdat de rente daar beter was. NN heeft toen het openstaande bedrag afgelost naar de ING dus dat was goed gegaan. Echter was het nog steeds mogelijk om geld op te nemen van mijn lening bij de ING. Het gevolgd was uiteindelijk dat ik twee leningen had lopen met een totaal waarde van 50000 euro. Hetgeen wat ik eigenlijk niet kon betalen. Nu zit ik in de problemen omdat NN de lening direct heeft opgeeist omdat ik een achterstand heb.

Ik weet dat het mijn eigen schuld is want ik heb het geld opgenomen. Maar moet een consument niet beschermd worden tegen dit soort situaties? ING is immers laks geweest om de oude lening niet te blokkeren.

Groetjes Kees

sacredfour

#1
Stel de ING in gebreke voor het verzaken van hun zorgplicht. Concentreer je op de betalingen van NN. Probeer een regeling te treffen. Als je ING in gebreke hebt gesteld moet je stoppen met betalen totdat ze met een oplossing komen.
Ook NN is in gebreke. Ze hadden de ING moeten verzoeken de rekening op te heffen. Gebruik dit in je onderhandelingen met NN
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kees 2014

Dank je voor je snelle reactie  :)

De reden dat ik dat nog niet gedaan heb is omdat ik bang ben dat de ING de totale lening ook opeist als ik ze er op aanspreek. Dan zou ik mijn huis moeten verkopen  :(

Kees 2014

bij de ING heb ik geen achterstand

Ik betaal per maand 740 euro aan aflossing en rente voord deze twee leningen

Kees 2014

NN heeft de lening nu uit handen gegeven aan Vesting Finance Fiditon

sacredfour

Er kan pas beslag op je huis worden gelegd als er een vonnis is. Dit is niet het geval. Mocht het ooit zo ver komen dan is het belangrijk dat je de bank(en) in gebreke hebt gesteld. Ga eerst eens uitzoeken waarom de rekening bij de ING niet was opgeheven. Waren hier geen afspraken over gemaakt? Wat betaal je de ING aan rente percentage? NN moet met zijn rente op ongeveer 4-4.5% rente zitten voor een doorlopend variabel krediet, klopt dit? Is dit veel hoger dan moet je daar ook bezwaar tegen maken. Zijn er recent verhogingen geweest?, maak ook bezwaar. Doe je dit niet dan zal een rechter  je alleen maar zien als een wanbetaler. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Je zult in dit geval wel moeten accepteren dat er twee schuldigen zijn, of eigenlijk 3. De banken en jij. Kan je uitrekenen wat je gedurende de looptijd van de lening bij de ING aan rente en andere kosten hebt betaald? Vraag ING ook inzage in de originele met natte inkt getekende leenovereenkomst. Doe dit ook bij de NN Zeg dat je bereid bent om naar hun kantoor te komen op dit document te bekijken. Als dit document niet meer aanwezig is dat heeft de bank de lening gesecuritiseerd. Dit opent weer mogelijkheden voor jouw. Mijn handelswijze is om ook de bank gelijk in gebreke te stellen omdat ze onder valse voorwendselen een lening hebben verstrekt. (geldcreatie) alles bij elkaar hebben we genoeg munitie om het de bank moeilijk te maken!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Kees 2014

Dit stond in het contract van NN

7. Oversluiten van uw lening naar Nationale-Nederlanden
U heeft aangeven onderstaande lopende lening(en) te willen aflossen met (een deel van) het Doorlopend
Krediet van Nationale-Nederlanden. Als deze overeenkomst tot stand is gekomen, zullen wij die verstrekker
van die lening op de hoogte stellen van uw verzoek en het openstaande bedrag inclusief rente naar hen
overmaken. Die geldverstrekker zal u verder informeren over de afwikkeling van de lening die u bij hen had
afgesloten.
Af te lossen lening(en):
Lening ter waarde van â,¬ 23.800,00 bij ING

Toen der tijd was de rente bij NN 8,2 procent en ze gaven aan als de rente wijzigt dat er voor het maandbedrag geen verschil is maar dat ik langer of korter aflos.

De lening bij NN is 26.000,- en ik betaal 1% per maand. (dus 260 euro)

De lening bij ING is vast en 8,5% daar betaal ik 480 euro per maand aan rente en aflossing.

Als ik het goed begrijp kan ik ING vragen waarom de lening niet was beeindigd? Of moet ik ze eerste in gebreken stellen?

Of is het wijs als ik daar een afspraak maak met een adviseur?

Bedankt!

Kees 2014

Wat houd het in als de lening is gesecuritiseerd. En wat is daar een voordeel van?

Kees 2014

Volgens mij is NN van ING toch wie weet doen ze dit vaker  8)

Kees 2014

Er was ook nog een bijlage in het contract met NN.

Overstapformulier lopend krediet;

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeer ik u dat ik de lening met contractnummer 123 bij ING wil beëindigen. Het openstaande saldo zal
worden overgemaakt. Na ontvangst van die betaling, ontvang ik graag een bevestiging dat de lening volledig is
afgelost en definitief is beëindigd.

Ondertekend en opgestuurd.

Info niet ontvangen zover ik mij kan herinneren.

burningspirit

Misschien een rare vraag maar.... de ING had jou (kees) moeten informeren over de afwikkeling van de lening. Dat hebben ze niet gedaan, maar jij hebt er ook niet om gevraagd. Wie is hier nu fout? En hoe communiceer je dit dan? Vraag is voor SF, dit even ten overvloede.

Zelf heb ik hier al eens over nagedacht in verband met een lening die ik oorspronkelijk bij de SNS had en die toen werd over genomen door de Postbank, later geruisloos door ING. Ik was/ben van mening dat het creëren van geld in de vorm van het verstrekken van een lening door de bank, ook bij die bank een verantwoordelijkheid legt. Alleen heb ik nog nooit gezien dat een bank deze verantwoordelijkheid ook neemt. Eerlijk, ik kan praten als brugman, maar het is me nog nooit gelukt om in die zin mijn gelijk te krijgen. Zeg ik niet de goede dingen in een dergelijk gesprek? Laat ik me te snel op een zijspoor zetten, als ik wordt aangesproken op mijn eigen fouten in het proces?

Kort gezegd: hoe realistisch is het in dit geval, om de bank in gebreke te stellen en daardoor onder (een deel) van de lening uit te komen? Dit geredeneerd vanuit het standpunt dat Kees niets gevraagd heeft over de afwikkeling van de lening maar in feite door opname van geld heeft aangegeven dat hij ervan uit ging dat hij nu twee leningen had? 
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Kees 2014

In die periode zat ik financieel heel erg lastig. Toen ik geld had opgenomen bij mijn ING lening was er eigenlijk geen weg meer terug.

Ik kan eigenlijk die last van die twee leningen niet dragen dus vulde met het ene gat het andere.

Het bedrag van de twee leningen bij elkaar had ik nooit kunnen lenen met mijn salaris.

Nu de NN de lening uit handen heeft gegeven ben ik ten einde raad want kan nooit het bedrag in een keer terugbetalen.

Ik hoop dan maar dat ik een goede regeling kan treffen met Vesting Finance.

De ING zal mij heus geen geld kwijtschelden denk ik  :(

jan

Even off the record

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Als je geld opneemt, dan weet je dat dit fout moet gaan.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Kees 2014

Ik heb afgelopen jaren maar de boel de boel gelaten en hoopte dat ik nooit in deze situatie terecht zou komen.

Hoe dom kan je af en toe zijn he! Weglopen voor mijn problemen.

Gelukkig heb ik nu financieel alles bijna op de rit dus kijk positief naar de toekomst.

Misschien wil de ING wel de hele lening op zich nemen  :) Dan heb ik alleen nog met hun te maken.