Finale kwijting vraag., wat is redelijk.

Started by Lessus, Mar 31, 2016, 03:09 PM

Previous topic - Next topic

Lessus

Beste allemaal,

Ik zit met een restschuld van 41.000 euro. Wat is redelijk om de ING aan te bieden ter finale kwijting en heeft iemand een voorbeeldbrief die ik kan gebruiken?

Alvast dank!

Groet,

Lessus

burningspirit

Ligt eraan waardoor de schuld is ontstaan en in hoeverre de ING denkt dat er meer uit te halen is op een andere manier. In uitzonderlijke gevallen kan 10 % soms al voldoende zijn, in jouw geval 4100 euro. Maar als jouw situatie kansen biedt om meer te behalen dan is het anders. Ik denk dat je in elk geval helder moet hebben hoeveel je letterlijk direct beschikbaar hebt en dan daarop je aanbod baseren. Nee heb je, ja kun je krijgen.
Iets anders is dat banken zelden in ( mogen) gaan op een dergelijk aanbod van particulieren. Heeft te maken met hun 'zekerheden', volgens mij.
Dat is wat ik er van weet.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

sacredfour

Zoals burningspirit al liet weten zijn banken niet zo happig op finale kwijting.
IK heb deze brief uit mijn archief gehaald:
Je kan deze natuurlijk in de eerste persoon schrijven

Quote<Adres>

Uw ref.
Onze ref.
Datum


Geachte heer, mevrouw,

In bovengenoemde zaak deel ik u mede dat ik op dit moment een inventarisatie aan het maken ben aangaande de schuldenlast van cliënt , de heer (mevrouw) <> te <>

Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken om cliënt een uitstel van twee maanden te geven, zodat ik alle schulden in kaart kan brengen. Hierna zal ik een betalingsvoorstel doen.

Client heeft de mogelijkheid om met een (familie)lening een aantal schuldeisers een bedrag aan te bieden voor finale kwijting.
Schuldeisers die hieraan mee willen werken, zullen preferent zijn in de rang voor het verdelen van de beschikbare  geldsom. 

Cliënt zijn  financiële situatie is zo slecht dat schuldsanering niet uit te sluiten is. Ik hoop dan ook dat u  ons voorstel voor een eenmalige betaling voor finale kwijting zal accepteren.

In het geval dat u ons verzoek, in alle redelijkheid opgesteld, afwijst,  zal ik verder met u in onderhandeling gaan om toch nog tot een passende oplossing te komen voor de betaling van deze vordering.

Medio <> zal ik bij u op de zaak terugkomen.

Met vriendelijke groet,
<>
<afzender>
(Geschreven door een advocaat of iemand van de schuldhulpverlening zal dit meer inpakt hebben dan dat je de brief voor je zelf schrijft. Maar in principe kan iedereen je schuldhulpverlener zijn!)


.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Misschien is een gesprek over een bedrag te betalen te combineren met een nieuwe hypotheek waar de rest schuld in over genomen word.

Carol

Wat ook meespeelt is je leeftijd en wat voor carrièrekansen er misschien nog zijn.

Ben je redelijk jong en heb je nu een redelijk inkomen zal er niet snel op finale kwijting worden ingegaan.
Een simpel rekensommetje wat je nu aan kan bieden =

Inkomen -/- VTLB x 36 maanden + vakantiegeld en alle andere inkomsten

De bank, maar ook andere instanties, maken een afweging tegen loonbeslag, waarmee ze waarschijnlijk 100% binnenhalen.

Lessus

Dank jullie wel voor de reacties! In principe kan ik maandelijks nu maar 100 euro missen en mijn ex ook. Echter heeft mijn ex een Wajong uitkering en is zwanger van haar eerste kindje. In het ergste geval zal zij moeten gaan saneren, waardoor de hele schuld waarschijnlijk voor mijn rekening komt? Dan zal ik ook moeten gaan saneren. Ik kan nu een lening krijgen van 14.000 euro en wil ze dat aanbieden. Loonbeslag wil ik ten alle tijden voorkomen. Als jullie nog tips, of advies hebben dan hoor ik dat graag. Helaas betaald mijn rechtsbijstand niet, omdat het voortgekomen is uit ontbinding van een samenlevingscontract, dus ook daar heb ik niets aan.

Verder las ik op het forum iets over executoriale titel, ik had een hypotheek afgesloten toen het nog Postbank heette, kan ik daar verder nog iets mee en hoe snel wordt er loonbeslag gelegd? Alleen als je niet betaald wat zij willen?

sacredfour

Of de bank een titel heeft om beslag te leggen  hangt een beetje af van wat er in de hypotheekakte staat.  Stuur mij een pm met de geanonimiseerde hypotheekakte dan zal ik er naar kijken.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.