Belastingtruc -‏ middelingsverzoek

Started by Firestarter, Mar 23, 2016, 11:31 AM

Previous topic - Next topic

Firestarter

Op grond van artikel 3.154 van de Wet Inkomstenbelasting kun je een middelingsverzoek doen over de afgelopen 3 jaar. Dit kan een bedrag van duizenden euros opleveren als je inkomen in opeenvolgende jaren aanzienlijk wijzigt, bijvoorbeeld als je een baan vindt of als je werkeloos wordt.

Ik zal dit toelichten met een voorbeeld (stel dat iemand na zijn studie in de loop van 2015 een baan vindt). De bedragen van de hoogte van de belasting zijn een schatting op basis van de wetgeving in 2015 (jaarlijks verandert de wet, dus het is niet op de euro nauwkeurig). Eerst volgt de gewone situatie (zonder middeling).
2013: brutosalaris EUR 2.500,-, Loonbelasting: 0.
2014: brutosalaris EUR 2.500,-, Loonbelasting: 0.
2015: brutosalaris EUR 18.000,-, Loonbelasting: EUR 2.431,-.
2016: brutosalaris EUR 36.000,-, Loonbelasting: EUR 9.965,-.
2017: brutosalaris EUR 39.000,-, Loonbelasting: EUR 11.305,-.

De totale belasting over 2013 t/m 2017 bedraagt zonder middeling: EUR 23.701.

Als je middelt over 2013 t/m 2015, is het gemiddeld jaarloon over deze jaren EUR 7.666,-. Dit levert een jaarlijkse loonbelasting over deze 3 jaren op van: EUR 438,-.
Zo wordt met middeling de totale belasting over 2013 t/m 2017: EUR 22.584,-.
Dit levert dus een netto winst op van EUR 1.117,-.

Als je nu middelt over 2014 t/m 2016, is het gemiddeld jaarloon over deze jaren EUR 18.833,-. Dit levert een jaarlijkse loonbelasting over deze 3 jaren op van: EUR 2.568,-.
Zo wordt met middeling de totale belasting over 2013 t/m 2017: EUR 19.009,-.
Dit levert dus een netto winst op van EUR 4.692,-.

Na middeling over 2015 t/m 2017, is het gemiddeld jaarloon over deze jaren EUR 31.000,-. Dit levert een jaarlijkse loonbelasting over deze 3 jaren op van: EUR 7.764,-.
Zo wordt met middeling de totale belasting over 2013 t/m 2017: EUR 23.292,-.
Dit levert dus een netto winst op van “maar” EUR 409,-.

Je kan overigens een jaar maar één keer  gebruiken in deze middelingstruc. Je kan dus niet in dit voorbeeld eerst in 2015 over 2013 t/m 2015 middelen en nogmaals in 2016 over 2014 t/m 2016.