+-

Author Topic: Loandome  (Read 13418 times)

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 458
Loandome
« on: September 15, 2015, 05:17:28 PM »
Ik denk dat we een apart draadje moeten openen voor de nieuwe flits krediet verschaffer Loandome.
Loandome doet zich voor als platform voor individuele geldverstrekkers die korte termijn leningen uitgeven tegen een zeer hoog rentepercentage. Omdat hier sprake zou zijn van individuele of anders gezegd, onderhandse leningen is Loandome niet gebonden aan de WFT.
IK betwijfel echter of er ook individuele geldverstrekkers achter Loandome staan. In een mail aan dit bedrijf heb ik een verzoek gedaan voor aanmelding als geldverstrekker. Loandome liet mij in hun antwoord weten dat ze genoeg geldverstrekkers hebben en niet op zoek zijn naar nieuwe. Dit klinkt al verdacht.
Heb je een lening van deze oplichters, doe dan een verzoek voor de identiteit van de onderhandse geldverstrekker. Geven ze deze niet, laat ze dan weten dat je je niet meer gebonden voelt aan hun voorwaarden. Je zou bv je terugbetalingen kunnen opschorten voor 10 jaar. Er kan alleen een wettige overeenkomst zijn met een mens van vlees en bloed of een bedrijf dat zijn wil kenbaar maakt door een mens van vlees en bloed, de gemachtigde van dit bedrijf.Wil deze zich niet identificeren dan is er geen overeenkomst. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat iemand van Loandome gemachtigde is van de individu die zegt de onderhandse lening te verstrekken. Ook nu zal hij  moeten laten weten wie de lening heeft verstrekt. Ga je een overeenkomst aan met Loandome als bedrijf dan is de WFT van toepassing. 240% rente op jaarbasis als onderhandse lening is ook in strijd met de goede zeden art 3:40 lid 1 BW.  Wacht met je verzoek totdat Loandome je in gebreke stelt. Komen ze dan niet met de juiste antwoorden wacht dan met terugbetalen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 458
Re: Loandome
« Reply #1 on: September 16, 2015, 06:31:01 PM »
De aanval is geopend!
Quote
Loandome Fullfillment & Services Ltd.

Betreft uw referentie .................                                                              datum…………………………..


Geachte heer, mevrouw,

Ik heb van u ontvangen een kopie van de leenovereenkomst die tussen mij en een natuurlijk persoon zou zijn afgesloten.
Om deze overeenkomst rechtsgeldig te maken verzoek ik u mij een aantal ontbrekende gegevens te sturen:
1) De naam en adres van de mens van vlees en bloed met wie ik een contract aanga. Uw verwijzing    naar “natuurlijk persoon” is onvoldoende. Natuurlijk persoon is een titel die de overheid toewijst aan een mens van vlees en bloed. Een titel kan geen rechtshandelingen verrichten. Dat kan alleen de mens die achter deze titel staat.  Graag zou ik willen weten of deze mens niet handelingsonbekwaam is en of er een  overeenstemmende wilsverklaring aanwezig is.                                   
Art 3:33 BW Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een              verklaring heeft geopenbaard.  Alleen een mens van vlees en bloed kan een op rechtsgevolg gerichte wil hebben.

2) Een schriftelijke verklaring van de contractant dat hij akkoord is met de termen en condities van dit contract zoals dit naar mij verzonden is.

3) De naam van de gemachtigde. Als gemachtigde benoemd u Loandome Fullfillment & Services Ltd. Alleen een mens van vlees en bloed kan als gemachtigde optreden. Een bedrijf is een dode entiteit en kan deze functie niet vervullen.

4) De met natte inkt getekende overeenkomst tussen contractant(uitlener) en gemachtigde.

5) Is uitlener op de hoogte dat een lening met een rentepercentage van 240 per jaar mogelijk kan worden gezien als zijnde in strijd met de goede zeden (art 3:40 BW)

6) Een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor Loandome Fullfillment & Services Ltd handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik  naar het gerechtvaardigd vertrouwen (BW. Artikel 3:71 lid 1)

In de alg. voorwaarden wordt verwezen naar het Maltees recht. Ik ben er  vanuit gegaan dat het recht van het land waar de lener woont doorslaggevend is in geval van conflict. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat Contract Law overeenstemt met de bepalingen waarin ik refereer naar het Nederlands recht.
In uw begeleidende brief ondertekend u niet met uw naam, althans niet een handtekening die door mij identificeerbaar is.  In het geval dat u in uw vervolg correspondentie zich niet identificeert als medewerker van  Loandome Fullfillment & Services Ltd wordt deze correspondentie door mij gezien als junk mail zonder rechtsgevolg.

Ik verzoek u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan mij doet toekomen.


Qui tacet, consentit

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
naam adres enz.

« Last Edit: September 17, 2015, 10:06:40 PM by sacredfour »
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Schulden Forum

Re: Loandome
« Reply #1 on: September 16, 2015, 06:31:01 PM »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 458
Re: Loandome
« Reply #2 on: September 18, 2015, 03:51:52 PM »
Loandome schrijft op hun site:

Quote
Snel geld lenen bestaat volgens Loandome niet immers er zijn altijd voorwaarden waar je aan moet voldoen en de particuliere Uitlener of dienst gemachtigde zal te allen tijde uitvoerig onderzoek doen naar de betaalcapaciteit van een Lener. Het kost dus tijd om verantwoord een onderhandse geldlening te kunnen verstrekken en zorgvuldigheid is daarbij geboden.

Wie heeft hier ervaring mee?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 458
Re: Loandome
« Reply #3 on: October 23, 2015, 11:15:59 AM »
Loandome leest mee. Ze zijn nu op zoek naar sacredfour om hem aan te klagen!    :o
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline tuthola

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1350
  • Schuldenvrij certificaat
Re: Loandome
« Reply #4 on: October 23, 2015, 02:26:30 PM »
Ik heb zo het idee dat ze dan nog lang moeten zoeken....

Schulden Forum

Re: Loandome
« Reply #4 on: October 23, 2015, 02:26:30 PM »

Offline BillieB

 • Newbie
 • Posts: 0
Re: Loandome
« Reply #5 on: October 24, 2015, 05:45:31 AM »
Wat research komt uit bij een of andere holding ( Voor sacredfour misschien in dit geval nog interessant beide pagina's komt aardig overeen als het waar is wat je zegt zie pagina 2 ook http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/leenotheek-geldbutler-etc/ )

Je komt uit bij bedrijven welke op het randje of over de wetgeving opereren, daar heeft hij zijn werk van gemaakt.

Voorheen operend onder de namen als
http://krapbijkas.nl/
http://www.leenotheek.nl/
http://www.geldbutler
http://minilening.nl/
http://bcldirect.nl
http://www.payogo.com

Met als incassobureau
http://www.Incassobutler.nl

Tegenwoordig wordt er geld verdiend met onderstaande bedrijven.
http://foxlease.nl/
http://www.xeeper.nl/
https://cashdrive.nl/
https://loandome.com/
https://creditcar.nl/

Met als incasso bureau ( http://schulden-vrij.info/index.php?topic=46644.0 )
http://www.infare.nl/

Hoe zit het met deze leasetoestanden sacredfour, zijn deze wettelijk toegestaan?

Al met al bedenk goed voordat je met dit soort bedrijven in zee gaat, maar vaak is het al te laat.
« Last Edit: October 24, 2015, 06:38:31 AM by BillieB »

Offline Buster

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 4496
 • Kennis geeft kracht!
Re: Loandome
« Reply #6 on: October 29, 2015, 08:44:23 AM »
DRINGENDE OPROEP AAN AFDELING LEGAL LOAN DOME!

In uw poging Sacred Four aan de schandpaal te nagelen heeft u de verkeerde partij door het slijk gehaald.
Ik heb u op 23 oktober gemaild met het verzoek de pagina met lasterlijke informatie te verwijderen uit het Google geheugen.
Als reactie heeft u de pagina waarbij ik en mijn werkgever vals worden beschuldigd van oplichting opnieuw geplaatst op uw website.

Ik zal mij, samen met mijn werkgever vandaag nog laten adviseren welke stappen ik kan ondernemen inzake smaad, laster en een schadevergoeding. 
« Last Edit: October 29, 2015, 08:18:31 PM by Buster »

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1512
  • Schulden-vrij
Re: Loandome
« Reply #7 on: October 29, 2015, 09:43:52 AM »
Waar is het bewijs!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1009
Re: Loandome
« Reply #8 on: October 29, 2015, 11:15:36 AM »
Ze worden gehinderd in hun bedrijfsvoering. En wat ze hebben geschreven blijft bestaan in google, dit is bewijs voor buster. Ik kan dit niet proffesioneel noemen, eerder een kansloze poging. Dit lijkt wel frustatie.
Marco en Bianca

Schulden Forum

Re: Loandome
« Reply #8 on: October 29, 2015, 11:15:36 AM »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 458
Re: Loandome
« Reply #9 on: October 29, 2015, 11:49:49 AM »
Loandome schrijft nu ook de zwartmakende informatie over sacredfour naar hun klanten die de bovenvermelde brief hebben verstuurd.
Vroeger werden dit loansharks genoemd. Leningen tegen exorbitant hoge rentes werden uitgegeven in contant, zonder contract, maar altijd met bedreigingen van geweld zou je niet op tijd  terugbetalen. 
Loandome doet het dan niet met geweld, maar dreigt wel met beslag en gaat zonder jouw toestemming je familie en je werkgever bellen om jouw zwart te maken.   Het contract van Loandome is een lachertje.  Ik zou ze graag in de rechtbank tegen willen komen!

De gegevens die Loandome verspreid over sacredfour zijn door iedereen, met een eenvoudige Google zoekopdracht te vinden. Ook legal rebel is dezelfde persoon als sacredfour.  Loandome nu kan je je verhaal over mij nog langer maken. Om je toch enigszins op het goede pad te brengen, sacredfour is een man!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1009
Re: Loandome
« Reply #10 on: October 29, 2015, 12:34:17 PM »
Loandome is kansloos ;D
Marco en Bianca

Offline Knibbel

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1652
Re: Loandome
« Reply #11 on: October 29, 2015, 01:13:45 PM »
Loandome kan alleen maar proberen te dreigen, het feit dat ze die lasterende taal over Jenny en haar werkgever op het internet zetten, geeft al aan dat het een 'schimmige' organisatie is. Ik denk dat een  professionele en erkende geldverstrekker of bank of dergelijke zich juist niet zal laten verleiden tot zulke agressieve en kinderachtige uitingen. Met het risico een aanklacht wegens laster en smaad aan de broek te krijgen. Want ook al halen ze het op hun site weg, het blijft op internet zweven. Het lijkt inderdaad beetje op  maffia-praktijken.....
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1512
  • Schulden-vrij
Re: Loandome
« Reply #12 on: October 29, 2015, 06:23:19 PM »
Volgens mij vond de politiek ook iets van de producten die LOANDOME leverde. De woekerrente praktijken werden veroordeeld en de wet en regelgeving werd hierop aangepast.

Filmpje voor LOANDOME.Ik vind dat de handelswijze van LOANDOME moet worden veroordeeld door de overheid. Legal Rebel ga zo door!!!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Offline burningspirit

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 1131
 • Be a glow and burning spirit (Rom.12:11)
Re: Loandome
« Reply #13 on: October 29, 2015, 07:50:25 PM »
Afgrijselijk vind ik dit allemaal. Ik heb met open mond de tekst over Buster zitten lezen.
Wil niet eens meer weten wat er nog meer staat over SF/LR.
Jongens hou je haaks in elk geval. Ik lees/leef mee.
Liefs van mij.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Offline marco

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1009
Re: Loandome
« Reply #14 on: October 29, 2015, 08:46:32 PM »
Loandome leest mee. En hebben waarschijnlijk veel last van de mening en adviezen van sacredfour. Ik ben het niet altijd met hem eens. We leven in Nederland, waar iedereen een mening mag hebben, deze mag uiten en ook verantwoordelijk is voor zijn eigen mening. 

Ik ben wel heel erg benieuwd waar ze sacredfour en BA van gaan beschuldigen. Met stijgende verbazing heb ik ook de tekst gelezen van Loandome. Dit is niet meer zakelijk, maar persoonlijk. Dit kan echt niet.

Quote
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen door de afdeling legal om BA. te dagvaarden op titel laster en smaad en haar aansprakelijk te stellen voor alle directe en indirecte schade en kosten voortvloeiende uit de door haar geschreven en gepubliceerde onrechtmatige teksten op haar website schulden-vrij.info.

Dan moeten ze aangifte doen bij justitie en een officier van justitie moet redenen vinden voor vervolging.
Sacredfour geeft als anoniem forumlid advies hoe je moet handelen. Hij constateert heel vaak dat zaken niet kloppen. Als Loandome een slim bedrijf is, zouden ze kunnen leren van sacredfour. Bedrijven als Loandome proberen een soort van flitskredieten te verstrekken, elke keer onder andere werkwijze. Voorheen heeft de politiek flitskredieten verboden, omdat de kosten niet in verhouding zijn met deze lening. In de volksmond worden dit woekeraars genoemd. Op de website is niet inzichtelijk wat de kosten

sacredfour en BA zijn leden van dit forum. Zij geven hier hun mening over tal van zaken. Dit is vrijheid van meningsuiting. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitingen en mening.De kosten van het goedkoopste product overschrijden de maximale rente op credit. Op jaarbasis is dit 60% Door het bedrijfsconcept een andere naam te geven, mogen deze praktijken blijkbaar wel. Totdat de AFM en/of de overheid dit weer verbied.

Flitskredieten vallen ook onder de maximum kredietvergoeding. Dit betekent dat er jaarlijks een maximaal vergoedingspercentage aan de consument mag worden gevraagd. Sinds 1 januari 2015 dit 14%. Naast rente vallen ook alle andere kosten onder dit percentage.

Bron AFM.NL

Meer over flitskredieten http://www.afm.nl/nl-nl/zoeken?q=flitskrediet

En de AFM leest ook mee op forums ed. Maar iedereen kan altijd een klacht indienen bij de AFM over flitskredieten gedrag van Loandome. Ik adviseer dit ook te doen.

Quote
Een onderhandse lening is een lening waarbij een geldnemer geld leent van één of enkele geldgevers. In tegenstelling tot de obligatielening is er bij de onderhandse lening sprake van direct contact tussen de geldlener en geldgever. De verschillende partijen maken zelf de afspraken.

Er is ook een tekst beschikbaar op de WAYBACK machine met een persoonlijke aanval naar personen die deel uit maken van dit forum.
« Last Edit: October 29, 2015, 09:09:06 PM by marco »
Marco en Bianca

 

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 3280
Latest: Antroniempje
New This Month: 1
New This Week: 1
New Today: 0
Stats
Total Posts: 46332
Total Topics: 5714
Most Online Today: 317
Most Online Ever: 16013
(August 21, 2019, 02:38:13 PM)
Users Online
Members: 2
Guests: 313
Total: 315

Laatste berichten

Moeilijk om aan de goede kant van de streep te blijven by Katniss
Today at 11:28:51 AM

Mijn P.L by marco
Today at 09:35:04 AM

Aangescherpte leennormen consumptief krediet helpen overkreditering voorkomen by marco
Today at 09:17:30 AM

Woning verzilveren biedt ruimte maar ook risico’s by willy
Yesterday at 08:15:24 AM

leefgeld schulden stand by flits
November 29, 2020, 09:54:59 AM

storing by Joost
November 27, 2020, 11:24:13 AM

Over twee maand opmaken eindverslag by Joost
November 27, 2020, 11:21:27 AM

Eerste kennismaking. by willy
November 23, 2020, 05:27:01 PM

Begrafenisverzekering. by Meelezertje
November 22, 2020, 05:39:51 PM

Kabinet spekt voedselbank: ’Geen eten is desastreus’ by Marjan12
November 22, 2020, 10:59:29 AM

Torenhoge rentes webwinkels aangepakt: 'Mensen mogen niet zo verleid worden' by marco
November 19, 2020, 10:39:44 AM

Kabinet: sneller hulp bij schulden by Stil-verdriet
November 17, 2020, 10:17:06 PM

Beslag bij ouders mogelijk? by Joost
November 14, 2020, 09:52:02 AM

Belastingteruggave over jaren voorafgaand WSNP (schone lei) by abnormaal
November 11, 2020, 11:46:07 PM

Weer op het goede spoor komen by Joost
November 10, 2020, 09:44:04 PM

Schulden genoeg by Joost
November 06, 2020, 11:14:01 AM

Weer terug by hoopvol
November 04, 2020, 10:16:16 AM

het CJIB en de beslagvrije voet by sacredfour
November 03, 2020, 09:47:03 AM

Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen by willy
November 01, 2020, 08:18:47 PM

Aflossingsvrije ruimte in hypotheek meenemen by abnormaal
November 01, 2020, 04:48:19 PM

Powered by EzPortal