WSNP en schuld minderjarige kind ( inmiddels meerderjarig)

Started by Arie62, Jun 15, 2015, 12:48 PM

Previous topic - Next topic

Arie62

Graag hulp in deze...

Inmiddels aantal maanden in de WSNP echter nu blijkt dat er 1 schuld niet wordt meegenomen.
Deze schuld staat nu op naam van onze zoon die inmiddels 18 jaar is geworden.
Mijn inziens is dit toch onterecht aangezien wij deze schuld hebben veroorzaakt voordat hij 18 jaar was geworden. Deze schuld stond ook op onze naam maar op het moment dat hij 18 werd heeft men dit ineens veranderd.

Inmiddels zal al op korte termijn beslag worden gelegd op zijn boedel....
Wat valt er echter te halen? hij is scholier met geen eigen inkomen.
Zelf onze bewindvoerder geeft aan dat dit niet anders kan......

chapter

vreemd arie als op jullie naam staat komt die toch niet zomaar op naam van je zoon te staan.
Kinderen onder 18 betalen niet voor zorgverzekering dus dat an het bv niet zijn
om wat voor schuld gaat het.

Arie62

Het gaat om een achterstand betaling schoolgeld voorgezet onderwijs wat wij op dat moment niet konden betalen.

Lizayra

En is school dus de schuldeiser, of een incassobureau? Ik zou school benaderen en de situatie toelichten, misschien wil men daar de nasm wel terugveranderen?

chapter

voor schoolgeld willen ze soms wel vrijstelling verlenen maar dat is voor de ouderbijdrage. Ik zou het juridisch loket eens proberen of het wsnp bureau?
heb je ook aan bwv doorgegeven dat hij nu 18 is dat heeft ook gevolgen voor je vtlb.

Arie62

Zal morgen eens contact opnemen met bureau WSNP.
Bedankt voor de tips.
Laat het jullie weten zodra ik meer weet.