43000 schuld na executieverkoop

Started by ollie bollie, Jun 09, 2015, 10:35 AM

Previous topic - Next topic

ollie bollie

Nieuwe update

Ook mijn nieuwe voorstel is helaas afgewezen door Vesting Finance. Terwijl ik duidelijk heb aangegeven dat bij afwijzing mij niets anders rest dan een gang naar de schuldsanering.

Vanochtend heb ik nog een laatste toenaderingspoging gedaan om tot een compromis te komen, door vesting finance persoonlijk te benaderen en niet via de deurwaarder.

In dat gesprek werd mij te kennen gegeven, dat zij verwachten met een loonbeslag 600 euro per maand op te halen. Ik heb ze daarbij gewezen op een abusievelijke beslagvrije voet van 1300 euro. Ik ben namelijk samenwonend en enige kostwinner, waardoor de beslagvrije voet uit komt op 1620 euro.

Daarbij komt nog, dat mijn huidige jaarcontract niet omgezet gaat worden in een vast contract, aangezien het percentage vaste contracten te hoog is bij mijn werkgever. Mijn werkgever heeft echter wel aangeboden, om mij via een payrollconstructie terug te laten komen, tegen een lager loon. Nou kan ik daar natuurlijk tegen protesteren, maar dan kan ik die baan wel vergeten. Dus heb ik voor vastigheid gekozen en ben ik akkoord gegaan met aanbod van mijn werkgever.

Vesting Finance is er echter van overtuigd, dat ik niet zal worden toegelaten tot de schuldsanering, omdat zij met 43000 euro ruimschoots de grootste schuldeiser zijn. De logica ontgaat mij echter. Vanmorgen heb ik dan ook een aanvraag schuldsanering ingediend. Ook denkt vesting finance, dat een aanvraag zeer veel tijd in beslag gaat nemen. Ook dat betwijfel ik, aangezien er maar 3 schuldeisers zijn. Namelijk vesting finance 43000, de belastingdienst rond de 2000 euro (lopen al betalingsregelingen voor) en mijn schoonouders nog 700 euro (loopt ook een betalingsregeling voor.

Mijn vaste lasten zijn 1479 euro per maand en bij een loonbeslag met een beslagvrije voet van 1620 euro, zou er dus 150 euro over blijven om van te leven. Daar moet ik dus ook nog benzine van betalen. Iedereen begrijpt natuurlijk, dat dat een onmogelijke situatie is. Behalve vesting finance natuurlijk......

Mijn boekhouding is volledig op orde, alle schuldeisers zijn bekend en alle vaste lasten gewoon netjes betaald. Dat gaat echter een probleem worden, wanneer er loonbeslag komt. Ik kan mij dan ook niet voorstellen, in tegenstelling tot vesting finance, dat ik niet toegelaten wordt tot de wsnp op korte termijn.

Uiteraard ben ik nu niet meer genegen om over een afkoopsom te praten, daar zij mij dwingen tot een gang naar de schuldsanering. Laat de wsnp nu maar bepalen welk bedrag er na 3 jaar uit zal komen en mijn vermoeden is, dat dat een stuk lager zal zijn dan ik nu heb aangeboden.

Zijn er mensen hier in een vergelijkbare situatie? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik niet word toegelaten tot de wsnp....
Carpe diem!

sacredfour

QuoteDe bank is voor 93% eigenaar van de schuld. Zij hebben het uit handen gegeven aan Vesting Finance die het op hun beurt weer uit handen gegeven hebben aan het deurwaarderskantoor.
Wie heeft jouw dit verteld? De bank? Onzin! SNS bank was de grootste van Nederland met securitisatie. De hypotheek is dus bijna zeker doorverkocht.  De bank zal je dit echter nooit vertellen.
Heeft de bank zijn titel opgeëist voor de restschuld? (officieel betekend door de deurwaarder)?
Is je advocaat geen procedure gestart om de executoriale titel van de bank te betwisten?  Ik denk dat je een goede kans had om te winnen.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

Dat heeft een medewerker van vesting finance mij verteld.
Ze hebben officieel hun titel op geëist en laten betekenen door een deurwaarder. De executoriale titel heb ik nog niet aangevochten. Dat gaat natuurlijk wel gebeuren, wanneer ze mij er daadwerkelijk toe verplichten de hele schuldsanering te doorlopen.

Ik heb overigens email gekregen, dat ze toch de zaak gaan heroverwegen. Zoals ik al zei, hebben ze de verkeerde beslagvrije voet aangehouden bij het berekenen van een afkoopsom. En misschien waren ze in de veronderstelling, dat ik de schuldsanering toch niet zou aanvragen.

Even afwachten dus.
Carpe diem!

op de fiets

Zonder antwoord te kunnen geven of je wordt toegelaten tot de wsnp kan het erin komen wel even duren. Is een tijdje terug ook een draadje van geweest met de craag aan iedereen hoe lang het bij hen duurde.
Er moeten verplichte srappen worden genomen en bij de rechtbank kom je ook pas aan de beurt als er plek is. Heeft bij mij allemaal 1,5 jaar geduurd. Terwijl alles ook duidelijk in de boekhouding stond en stabiel qua inkomen en vaste lasten.

Succes in ieder geval!

ollie bollie

In een kort telefonisch gesprek dat ik heb gehad met de gemeente, waarin ik mijn situatie uit de doeken heb gedaan, kreeg ik te horen dat het bij mij wel eens heel snel zou kunnen gaan. Het minnelijk traject doorlopen is slechts een kwestie van vesting finance opbellen.

Aangezien ik al mijn onderhandelingspogingen op papier heb staan, inclusief de botte, niet onderbouwde en soms zelfs absurde antwoorden, zal het minnelijk traject dan ook snel als mislukt worden beschouwd. Er is zelfs de optie om het minnelijk traject helemaal over te slaan, aangezien ik meer dan genoeg bewijs heb van het mislukken van het minnelijke traject. Een rechtstreekse aanvraag voor WSNP behoort daardoor dan ook tot de mogelijkheden.

Carpe diem!

ollie bollie

Hopaaaaaa! Vandaag een intakegesprek gehad bij de gemeente. Mijn schulden zijn problematisch en daardoor een grond om mij toe te laten tot de schuldsanering. Aangezien ik mijn boekhouding volledig op orde had, is bewindvoering niet nodig en wordt mijn vtlb op 1700 euro per maand gesteld. Voor de schuldeisers (bank, belastingdienst en schoonouders) zal 157 euro per maand worden gereserveerd, de rest mag ik naar eigen inzicht gebruiken. Mits er geen nieuwe schulden ontstaan natuurlijk....

Mijn auto mag ik ook behouden, aangezien deze aantoonbaar noodzakelijk is om op mijn werk te komen. Nog een meevallertje dus. :)

De medewerkster was zeer verbaasd over de starre houding van Vesting Finance, vanwege het aanhouden van hun irrationele percentage. Zij heeft in mijn bijzijn zelf gebeld naar het deurwaarderskantoor, waarbij zij ook getuige was van de starre houding.

Het bedrag dat er na 36 maanden uit gaat komen (157 x 36 = 5652 euro) zal verdeeld worden over de schuldeisers. En helaas voor de bank, is de belastingdienst een preferente schuldeiser.... Dat betekent dat mijn aanbod van 11.380 euro zeer royaal was.

Wanneer zij ook niet met een minnelijke regeling akkoord gaan, zal de rechter ze dwingen tot een akkoord. Het mooie is, dat dit binnen een aantal maanden plaats zal vinden, waarna ik het eindbedrag van de schuldsanering direct af kan kopen middels een lening van mijn schoonouders.

Eigenlijk mag ik het incassobureau wel bedanken voor hun starre houding, zij hebben mij namelijk een flink bedrag bespaard. En ik weet dat jullie mee lezen, gezien sommige antwoorden die ik per mail mocht ontvangen, dus nogmaals: hartelijk bedankt en hulde voor jullie starre houding! Uiteraard ben ik de beroerdste niet en zal jullie opdrachtgever binnenkort in kennis stellen van de schade door jullie houding.
Carpe diem!

burningspirit

Mag ik je feliciteren Ollie Bollie ? ;D
De aanhouder wint en wat je zegt over het op orde hebben van de papierwinkel kan ik volledig beamen.
Nu door naar de volgende fase. Minnelijk traject neem ik aan?
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

sacredfour

QuoteWanneer zij ook niet met een minnelijke regeling akkoord gaan, zal de rechter ze dwingen tot een akkoord.
Welke rechter?
Bij het minnelijke proces komt er toch geen rechter aan te pas?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

Thanks!

Het minnelijk traject wordt nu in gang gezet. Zijn ze overigens zo mee klaar, want dat zijn dus 3 schuldeisers. Mijn schoonouders werken op voorhand al mee, de tweede is de belastingdienst, maar dat is toch een preferente schuldeiser en de derde is dus de bank. Door hun starre houding weet ik eigenlijk al op voorhand, dat ze het aan laten komen op een dwangakkoord via de rechter.

Misschien is het hun manier van genoegdoening om mensen te dwingen de schuldsanering in te gaan? Niet dat het mij uitmaakt, ze hebben me er een dienst mee bewezen. 10 maanden eenzijdig onderhandelen heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag schuldsanering, met alle nadelige effecten voor de schuldeiser. En met eenzijdig bedoel ik dus: ik werk aan alle kanten mee, doe verschillende royale voorstellen, maar van hun kant kwamen alleen niet onderbouwde afwijzingen en de vraag naar meer....
Carpe diem!

ollie bollie

Ik ga er van uit dat het minnelijk traject gedoemd is te mislukken, sacredfour. Dat betekent automatisch dat er een gang naar de rechter gemaakt zal worden om tot een dwangakkoord te komen. :)
Carpe diem!

burningspirit

Wat ik me zo even herinner is, dat als er één schuldeiser is, die minnelijk akkoord weigert, die binnen het minnelijk traject nog gedwongen kan worden tot een akkoord, inderdaad via de rechter. Maar dat is afhankelijk van het percentage van de totale schuldenlast, dat de desbetreffende schuldeiser heeft, meen ik.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

ollie bollie

Het mislukken van het minnelijk traject zal leiden tot een aanvraag wsnp bij de rechter. Daarmee wordt de schuldeiser dan ook gedwongen akkoord te gaan.
Carpe diem!

chapter

ollie als deze hoogste schuldeiser zijn worden ze niet altijd gedwongen met dwangakkoord.
Krijg je een saneringskrediet? anders is ook vraag of je het wel meteen kan afkopen aangezien normaliter je ieder jaar wat meer gaat verdienen etc en dan mogelijk einde van rit meer kan betalen als wat nu is begroot.
Zou wel beste optie zijn via krediet maar dan moet eerst minnelijk mislukken en dwangakkoord lukken anders wordt het alsnog plan b wsnp

ollie bollie

Mijn schoonouders en zusje hebben een bedrag beschikbaar gesteld om te lenen voor een afkoopsom. Ik heb al 3 afkoopsommen voorgesteld en het incassobureau is nergens mee akkoord gegaan. Ik vermoed dat ze dat dus ook niet in het minnelijk traject gaan doen. Het draait dus hoogstwaarschijnlijk uit op wsnp via de rechter en dan worden ze wel degelijk gedwongen akkoord te gaan. Wat er ook gebeurt, die afkoopsom gaat er komen, alleen nu zal het wel een rationeel bedrag zijn. :)
Carpe diem!

gewoon

Ha Ollie Bollie

Gefeliciteerd dat het allemaal gaat gebeuren,  en ook dat Vesting Finance het nu moet gaan doen,  met nog een schijntje wat je aan geboden had.

Heb het al gehad over dat zij als een kip zonder kop nee blijven verkopen,  afgetraind dit zo te doen,  als zij het woordje schuldsanering horen.

Heb wel even iets,  en dat gaat over afkopen je mag geen nieuwe schulden aan gaan in drie jaar dus niet lenen bij je fam. En als het een schenking zou zijn,  is het inkomen die in de boedel had gemoeten en mislukt het traject.

Duik hier goed in,  om dit niet fout te doen anders ben je weer bij af.

En denk dat je die drie jaren gewoon maar moet laten komen,  jij had het graag netter gedaan voor de opdrachtgever van Festing Finance,  maar ja je kunt ze wat geld geven,  maar geen wijsheid.