43000 schuld na executieverkoop

Started by ollie bollie, Jun 09, 2015, 10:35 AM

Previous topic - Next topic

ollie bollie

Goedemorgen allemaal,

Sinds kort ben ik er achter gekomen dat ik een schuld heb van 43000 euro bij de snsbank. De schuld is ontstaan na executieverkoop van mijn huis ongeveer 12 jaar geleden. Destijds had ik een schildersbedrijf en een kroeg, maar door een drank en drugsverslaving heb ik overspannen alles achter gelaten. Dacht dat mijn huis wel genoeg zou op brengen om de hypotheek te betalen....

I know, dom en na?ief, maar was destijds niet capabel om helder te denken. Na 10 jaar rondzwerven en op het slechte pad te zijn geweest, voornamelijk om mijn verslaving te bekostigen, heb ik mij gemeld bij de politie om mijn leven op orde te krijgen. Ik heb mijn straffen inmiddels uitgezeten, ben weer ingeschreven in de GBA, heb een leuke baan en al 16 jaar dezelfde vriendin.

Echter.... Op 1 april (geen grap) stond er een deurwaarder aan de deur, met een rekening van 43000 euro. Dacht dat de volledige renovatie van mijn huis destijds er wel voor gezorgd had, dat bij executieverkoop het huis genoeg op zou brengen om de hypotheek af te lossen. In tegendeel, er blijkt dus nog 43000 open te staan.

Ik heb daar 12 jaar lang niks van gehoord of gezien, wat ook niet vreemd was, aangezien ik "vertrek onbekend waarheen" gemeld stond. Inmiddels sta ik echter al weer een jaar of 4,5 ingeschreven, waarvan 2,5 jaar in de gevangenis.

Op aanraden van anderen heb ik een advocaat in de hand genomen, om te kijken of de vordering rechtsgeldig was in verband met verjaringstermijn en titels. Dat blijkt dus zo te zijn en nu heb ik dus een probleempje....

Mijn advocaat ben ik echter niet zo over te spreken, met name door gebrekkige communicatie en een lullig faxje richting deurwaarder met een betalingsvoorstel tegen finale kwijting. De deurwaarder heeft daar echter negatief op geantwoord en nu wil ik zelf het heft in handen nemen.

Ik heb namelijk andere schulden ook zelfstandig aangepakt en ben daar redelijk goed in geslaagd. Deze schuld echter, is van een ander kaliber, waardoor ik een advocaat heb ingeschakeld. Op aanraden van de advocaat heb ik een betalingsregeling aangeboden van 230 euro per maand, om zo een loonbeslag te voorkomen.

Mijn advocaat heeft namens mij een schikkingsvoorstel tegen finale kwijting gedaan à 8500 euro, middels een korte fax zonder al te veel uitleg over mijn situatie. Uiteraard heeft de deurwaarder dit namens de snsbank afgewezen, wat ik me goed kan voorstellen als ik zo'n fax zou krijgen.

Nu zit ik dus met de vraag, hoe ik dit het beste aan kan pakken.... Gelukkig heb ik een paar fantastische schoonouders, die bereid zijn om mij 8500 euro te lenen tegen 2,5 % rente met maandelijkse afbetalingen van 250 per maand. Mijn inkomen ligt rond 1950 per maand netto en mijn vaste lasten rond de 1450 euro. Ik ben alleenverdiener, daar mijn vriendin niet in staat is om te werken. Door af en toe overuren te kunnen draaien, is dat goed te doen.

Bij de vaste lasten zitten ook 200 euro aan afbetalingen voor teveel ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag en afbetaling op een lening voor afbetaling van zorgpremie (de laatste was 3000 euro en is inmiddels al voor een groot gedeelte betaald).

Mijn boekhouding heb ik, sinds ik ben vrij gekomen, volledig op orde en alle rekeningen zijn betaald, op de betalingsregelingen na. Die zijn samen goed voor een bedrag van ongeveer 3000 euro, waarvoor ik dus maandelijks netjes 200 euro af los.

De afbetalingsregeling aan de deurwaarder à 230 euro is natuurlijk een uitzichtloze situatie, aangezien ik met 230 euro per maand nooit meer van die schuld af kom. Aanmelden bij de schuldhulpverlening doe ik liever niet, aangezien ik dan de controle over mijn financiën kwijt ben. Vandaar mijn poging tot afkoping.

Wat kan ik het beste doen? Rechtstreeks contact opnemen met de snsbank of alles via de deurwaarder spelen? Mijn advocaat was van mening, dat de deurwaarder alleen gericht is op het innen van het volledige bedrag. Wanneer dat het geval is, rest mij nog een optie en dat is aanmelden bij de schuldhulpverlening.

Ik kan bij mijn zus nog 1500 extra lenen, om zo het afkoopbedrag naar 10000 te verhogen, maar dan is de koek ook echt op. Dat is meer dan de bank zou krijgen bij schuldsanering, denk ik,  en ik ben dan ook van mening dat dat voor beide partijen de beste oplossing zou zijn. Nu moet ik echter de bank daar nog van zien te overtuigen....

Met vriendelijke groet,

Ollie Bollie
Carpe diem!

Joy2014

Wat goed dat je weer helemaal overeind bent gekrabbeld, respect hoor!

En dan totaal onverwachts zo'n schuld. Helaas heb ik geen tips voor je, maar die krijg je vast van anderen

Sterkte

nooitmeer

hmm.. dit is een lastige. Normaal zou de schuldeiser een bewijs van stuiting moeten kunnen overleggen wanneer ze na 12 jaar met een schuld aan komen zetten. Ik weet echter niet hoe dit zit met hypotheekschulden. Dit omdat hier geen vonnis aan ten grondslag zit maar een notarieel stuk. En in hoeverre je detentie tijd van invloed is weet ik ook niet, aangezien je daar geen inkomen had.

Maar wat dit advocaat heeft gedaan is niet slim. Hij heeft namens jou de schuld erkend en er voor gezorgd dat je eigenlijk best wel in een lastig parket zit nu.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

 Heeft de deurwaarder de hypotheekakte betekend? M.a.w. Heeft de deurwaarder jouw een officieel document overhandigd waarin ze aangeven dat ze nu executoriale titel hebben om beslag te leggen?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

Thanks Joy2014!

Was een lange weg, maar het heeft zich zeker geloond. Leef nu een fijn leven zonder stress aan m'n hoofd. En ja, ook deze schuld geeft me eigenlijk geen stress. Heb nu al zoveel opgelost en ben een stuk beter geworden in het omgaan met geld. Wat dat betreft was de gevangenis een goede opsteker voor budgetteren en structuur in je leven krijgen. Ik kijk gewoon naar voordelen van dingen die gebeuren. Net zoals ik deze schuld bekijk! Dit is de enige bkrnotering die ik heb, dus als dit is opgelost, kan ik weer een huis gaan kopen. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat ik 3 jaar de schuldsanering in moet. Nou, dat overleven we ook wel, er is in ieder geval rust in de tent.

Nooitmeer

Op basis van de hypotheekakte kunnen ze vanuit die titel gewoon loonbeslag leggen. Dat verjaart pas na 20 jaar in plaats van vijf jaar. De deurwaarder beschikt dus over de juiste titel om beslag te leggen. Vandaar dat ik nu 230 euro per maand betaal, om dat loonbeslag tegen te gaan. Ik zit namelijk in mijn laatste jaarcontract en hoop een contract voor onbepaalde tijd te krijgen. Mijn werkgever zit echter niet te springen om dergelijke toestanden. Daarom probeer ik een afkoopregeling tegen finale kwijting te treffen.

Sacredfour

De deurwaarder heeft bij mij aan de deur betekend en ze hebben de juiste titel. He hypotheekakte is in naam der koningin opgesteld. Daar kom ik dus zeker niet onderuit. Het is gewoon helaas helemaal rechtsgeldig. Aan de andere kant zie ik het als een laatste uitdaging voor een schuldenvrij bestaan. Ik ben nu al zo ver gekomen, dit kan er dan ook nog wel bij.

Carpe diem!

ollie bollie

Ow, in detentie heb je overigens wel inkomen, ook al is het tientjeswerk per week. Ik weet dat medegevangenen betalingsregeling troffen voor bijvoorbeeld 10 euro per week aan deurwaarders en incassobureaus.
Carpe diem!

jan

Welkom, @Olie bollie, zo te lezen heb je heel wat mee gemaakt en de manier waarop je het op hebt gelost, verdient respect!
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Er is genoeg jurisprudentie die zegt dat de hypotheekakte geen executoriale titel oplevert voor de restschuld. Als de alg. voorwaarden van jouw hypotheekakte dezelfde zijn als die van mij (ook SNS bank)dan is dit het geval. Ik heb bij mij de betekening kunnen stoppen door te schrijven:

De betekening van de hypotheekakte heeft in deze zaak geen zin omdat de restschuld buiten de executoriale rechten van de hypotheekakte valt. (ik stel voor dat u uw eigen juristen hierover raadpleegt.)

Ik zou jouw advocaat hier maar eens naar laten kijken!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Daar het zich hier gaat om een verbintenis uit overeenkomst geldt mijn inziens een verjaringstermijn van 5 jaar( art. 3.307 BW. )
Het Hof Arnhem heeft in een arrest van  16 oktober 2012 (LJN BY1109) geoordeeld dat de verjaringstermijn voor de vordering van de bank die resteert nadat het hypothecaire zekerheidsrecht is uitgewonnen vijf jaar bedraagt.
 
Zoek een andere advocaat!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ollie bollie

#9
Jan.

Thanks!

Sacredfour

Ik had deze advocaat uitgezocht, omdat ze voorheen werkzaam was voor banken, afdeling executieverkopen. Zij vertelde mij, dat deurwaarder de titel van de notaris had over genomen en dat het dan een verjaringstermijn van 20 jaar is. Aanvankelijk was haar plan om de vordering af te wijzen vanwege de verjaringstermijn, maar later bleek dus dat de deurwaarder wel degelijk over de benodigde titel beschikte. Vandaar dat we zijn over gegaan op plan B, een afkoopsom regelen.

Ik heb haar de vraag gesteld, of het een goed plan zou zijn, om naar de snsbank zelf te gaan (buiten de deurwaarder om) met 10.000 euro. Daar persoonlijk mijn verhaal voor leggen aan de bank, dat wanneer zij niet akkoord gaan met een afkoopsom van 10.000 euro, ik geen andere optie heb dan de schuldsanering/schuldhulpverlening in te gaan. Dat zal resulteren in een slechter resultaat voor de bank, aangezien ik bij een schuldsaneringskrediet gebonden ben aan hogere kosten (denk aan tegen de 10 % rente voor het schuldsaneringskrediet ipv 2,5% bij mijn schoonouders). Schuldsanering via de wsnp zal een nog slechter resultaat geven, geloof ik, aangezien dan ook nog de kosten voor budgetbeheer er af gaan. Daar kan ik me in vergissen, maar dacht dat die kosten er dan ook nog af gaan, wat dus weer in hakt op mijn aflossingscapaciteit.

Tevens is niet zeker dat mijn jaarcontract over gaat in een vast contract, omdat ze daar bij mijn werkgever niet zo happig op zijn, aangezien er teveel vaste krachten werkzaam zijn in het bedrijf. Ze willen namelijk een percentage uitzendkrachten behouden, voor het geval de opdrachten af nemen. Een loonbeslag zal daar zeker niet positief aan bijdragen. Mijn schoonouders dragen dan het risico, dat ik mijn baan verlies. En om nou een nieuwe baan te vinden met mijn strafblad en verleden gaat behoorlijk lastig worden.

Mijn advocaat zag er echter "geen toegevoegde waarde" in, dat ik zelf naar de bank zou gaan (haar letterlijke woorden). Daarin verschillen we echter van mening, aangezien ik denk dat een persoonlijke uitleg van mijn historie en huidige omstandigheden het beter zal doen dan een lullige fax.

Daarbij komt nog, dat ik het uiteindelijk zelf heb verkloot en daarom voor de gevolgen moet op draaien. De hele schuld aflossen zou ook een optie zijn, maar daar zou ik dan decennia lang voor krom moeten liggen, terwijl schuldsanering mij de optie geeft om er in 3 jaar vanaf te zijn. Dat zal de bank hopelijk ook wel inzien en daarom denk ik dat een afkoopsom van 10000 euro echt wel de realiteit benadert.

Andere zaken heb ik ook op deze manier opgelost, waardoor ik denk dat een persoonlijke aanpak meer effect zal hebben dan het uitvechten via advocaten. Ik wil tenslotte gewoon schuldenvrij verder en heb eerlijk gezegd geen zin in langslepend juridisch getouwtrek. Het voornemen is om binnen 3 jaar van alles af te zijn, dan wel door schuldsanering, dan wel door een afkoopsom die ik eveneens in 3 jaar terugbetaal aan mijn schoonouders. Ik vind dus dat de bank er recht op heeft, ik was tenslotte degene die onvindbaar was als spookburger, maar ik hoop ook dat zij mijn geval in alle redelijkheid kunnen behandelen.
Carpe diem!

ollie bollie

Sacredfour

Al zou er een verjaringstermijn van 5 jaar geldig zijn, dan nog heb ik het vermoeden dat ze stuiting kunnen aan tonen. Ik denk wel dat mijn advocaat goed heeft uit gezocht, of de titel juist was, want dat was het eerste waar ze mee begon.

Ik heb me er al op in gesteld dat ik de komende 3 jaar flink moet betalen, maar ja, ik heb het ook zelf veroorzaakt. Het zijn gewoon de laatste restjes van een roerig bestaan, waar ik nog even doorheen moet bijten. Na gevangenisstraf van 2,5 jaar is dit voor mij niet meer dan een te nemen hindernis met een grote beloning op het einde: een rustig en schuldenvrij bestaan!

Ik heb het exploot wat de deurwaarder heeft achtergelaten ook even ingescand en mijn persoonlijke gegevens verwijderd. Die post ik hier ook even. Mijn advocaat zei dat ze de titel van de notaris hebben overgenomen, als ik het me goed herinner. Ik ben er niet zo goed in thuis, maar ik heb wel het idee, dat wat dat betreft, ze wel goed heeft uit gezocht of dat klopte. De fax die ze gestuurd heeft met betalingsvoorstel tegen finale kwijting was ik echter minder over te spreken.... Die had veel uitgebreider moeten zijn, om zo een realistisch beeld te scheppen wat betreft mijn financiële situatie.

Aangezien ik een kleine buffer had, waar ik aanspraak op heb moeten maken voor reparatie van mijn auto en een vakantie die ik net voor de komst van de deurwaarder heb gehad, was die vrijwel leeg. Spaargeld is er dus niet, aangezien ik net 2 jaar vrij ben en een nieuw huis (huur) heb moeten inrichten. Ik rijd een oud opel corsaatje op diesel met 325000 op de teller voor naar mijn werk te komen, daar mijn werk met openbaar vervoer slecht bereikbaar is en ik in ploegendienst werk. Ik hoop dat ik de auto kan behouden, wanneer ik in de schuldsanering terecht zou komen, aangezien 40 km fietsen per dag voor mij niet te doen is. Ik heb zwaar lichamelijk werk en om daarbij ook nog eens 40 km per dag te fietsen... poeh!

Ik had nog een vraag wat betreft vrij te laten bedrag. Hoe hoog zal dat in mijn zaak zijn? We hebben een 2persoonshuishouden waarin ik alleen verdiener ben. Mijn vriendin kan niet werken en krijgt 72 euro zorgtoeslag, ik krijg geen enkele toeslag, daar mijn nettoloon 1950 euro (incl. 80 euro reisgeld) is. De zorgpremies voor ons beiden zijn 220 euro in totaal, onze huur is 540 per maand, gas en elektriciteit 135, water 27 per maand, gemeentelijke belastingen 40 euro, betalingsregelingen 200 per maand, autoverzekering en belasting rond de 100 per maand, tv en internet 43 euro, mobiele telefoons 32 euro samen (onbeperkt bellen binnen Nederland naar alle nummers), overlijdensverzekeringen 22, aansprakelijkheidsverzekeringen en inboedelverzekering 20 euro en voor diesel 100 euro per maand.

Wanneer ik zelf de het vrij te laten bedrag wil berekenen, kom ik iedere keer op andere bedragen uit bij de verschillende websites en kom zo niet tot een eenduidig oordeel.

Dat zijn mijn vaste lasten van plusminus 1450 per maand en daar bovenop betaal ik nu dus ook nog eens 230 euro per maand om de deurwaarder van de snsbank zoet te houden, in afwachting van de onderhandelingen. Dat is op de lange duur geen houdbare situatie en ik had verwacht dat mijn advocaat dat ook duidelijk zou hebben gemaakt aan de deurwaarder in het afkoopvoorstel.

Vandaar dus dat ik zelf actie wil ondernemen door persoonlijk naar sns toe te gaan met mijn verhaal en 10000 euro. Ik heb namelijk ook de indruk dat mijn advocaat me maar lastig vind, als ik bel voor de stand van zaken. Ten eerste is ze slecht bereikbaar en wordt er sporadisch gereageerd op mijn terugbelverzoeken. Ten tweede heeft ze mij pas een week nadat ze antwoord had ontvangen mij een email gestuurd met de afwijzing van het voorstel van 8500 euro. Terwijl ze mij verzekerd had in het laatste gesprek, dat ze mij direct zou bellen als ze antwoord had. Die trage gang van zaken resulteert er echter wel in, dat ik elke maand nog eens 230 extra op moet hoesten. Dat gaat echter van mijn minimale buffer af, die intussen dus uitgeput is.

Mijn aanvullende vraag is dan ook, of dit voorstel van 10000 euro tegen finale kwijting kans van slagen heeft en of ik er verstandig aan doe om zelf naar de snsbank te gaan met mijn verhaal en uitleg.

Alvast bedankt voor de moeite en wanneer anderen er gebaat bij zijn om te horen hoe ik mijn andere problemen heb opgelost, sta ik graag ter beschikking.


Ps. Ik weet niet hoe ik hier een afbeelding krijg toegevoegd van het exploot van de deurwaarder. Help?
Carpe diem!
ollie bollie

Dit is overigens de fax die mijn advocaat terug kreeg op mijn voorstel:

Mijne heren, dames,

Ik verwijs u naar bijgaand voorstel. Onze opdrachtgever gaat niet akkoord met het gedane voorstel van 8500 euro ter finale kwijting. Wij verzoeken u om de regeling ad 230 euro per maand te vervolgen per 30-05-2015.

In afwachting van de volgende betalingen verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

De deurwaarder (naam anoniem gemaakt)Eigenlijk had ik wel een tegenvoorstel verwacht of ben ik dan na?ief? Want door de rente los ik natuurlijk geen drol af van de schuld en kom ik zo decennia lang aan het betalen.
Carpe diem!