impasse met fiscus... hoe nu verder?!

Started by robert1969, Apr 19, 2015, 11:11 AM

Previous topic - Next topic

robert1969

Hieronder mijn verhaal de situatie waarin ik nu zit….Ik hoop van anderen te horen wat ik kan verwachten de komende tijd en wat ik eventueel zou moeten doen in bepaalde kwesties. Het is de beknopte versie van mijn shit situatie; indien er ergens onduidelijkheid over is wil ik dat graag toelichten!

Situatieschets: ik ben een zelfstandig ondernemer, verkoop op provisiebasis voor een aantal ondernemingen. Na een aantal hele goede jaren is de klad er echter in gekomen en blijft mijn omzet flink achter. Gelukkig heb ik met 1 van mijn contacten ooit een leuke regeling getroffen, waardoor ik maandelijks toch een bedrag ontvang waarmee ik mijn kosten kan dekken (jaarlijkse IB niet meegerekend!).
Alsof dit nog niet beroerd genoeg is, heb ik een aantal naheffingen gekregen van de fiscus over mijn meest goede jaren. Naheffingen betreffen een langlopende discussie over wel/niet recht op aftrekposten (het ondernemersrisico), dit ook tot grote verwondering van mijn accountant en ingehuurde fiscaal specialist. Resultaat is dat ik naheffingen heb ontvangen over een 3-4 jaar die ik niet kan betalen. Ik heb de fiscus een betalingsvoorstel gedaan waarmee ze niet akkoord gaan. Zij zien mijn problemen als structureel zonder zicht op verbetering. Ik ben het daar niet mee eens (of heb hoop op):  ik verkoop projectmatig en heb altijd gedacht om met een paar goede opdrachten mijn flinke schuld (50k) weg te werken. Zo langzamerhand begint dat vertrouwen in die paar goede opdrachten echter minder te worden.
Momenteel zit ik echter in een impasse: ik zit al maandenlang te “wachten” op verdere actie van de fiscus. Advies van accountant was ook: betalingsregeling voorstellen, ze zullen niet akkoord gaan maar wachten tot deurwaarder op de stoep staat en proberen dan regeling te treffen, want deurwaarder kan/wil sneller regeling treffen.  Laatste echte correspondentie van fiscus is van sept 2014. Ik heb daar toen op gereageerd met het verzoek tot een meeting om te kijken of we een regeling kunnen treffen , eind december kwam daar een kort antwoord op in de vorm van: “de vordering wordt gewoon doorgezet” Sindsdien is het echter weer stil gebleven.
Het voelt voor mij als een impasse omdat ik niet weet wat ik verder kan/moet verwachten en wat ik nu het beste kan gaan doen…Ik hoor maar niets van de fiscus!!  Al maandenlang knaagt het in mijn onderbuik dat de deurwaarder elke dag op de stoep kan staan. Al die maanden dat ik heb “gewacht” is mijn financiele situatie helaas ook niet beter geworden, geen nieuwe extra omzetten…..  Deze onzekerheid heeft er ook voor gezorgd dat ik prive steeds minder goed in mijn vel zat en mede daardoor mijn relatie is beëindigd.

Ik hoop dat jullie kunnen reageren of je mening kunnen geven over het volgende:
Wat te doen?
•   Wachten op de deurwaarder, hopen op een betalingsregeling (welke ik zelf steeds minder kans geef) of geen regeling  en persoonlijk failliet gaan/in schuldsanering gaan.
•   Niet wachten op deurwaarder, in loondienst gaan,  prive stabiliteit/rust creëren en het lot van loonbeslag ondergaan en tot aan mijn pensioen afbetalen van de schulden
•   Wachten op deurwaarder, failliet laten gaan, schuldsanering en dan in loondienst.

Let wel: ik probeer niks geen belastingschulden te ontduiken. Wil t liefst alles afbetalen, maar ik zie het zelf meer en meer somber in…..


sacredfour

Robert, als je het niet eens bent met een beschikking van de belastingdienst dan moet je (formeel) bezwaar maken. Je krijgt dan eerst een antwoord van de belastingdienst op je bezwaar. Wijzen ze je bezwaar af, dan kan je nog in beroep bij de rechter. De belastingdienst kan pas een deurwaarder sturen als je het dwangbevel hebt ontvangen. Failliet is alleen maar een oplossing als je een BV of NV bent.  Heb je nog geen dwangbevel ontvangen, probeer dan je bezittingen veilig te stellen. Je kan dit doen met een pandakte.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

robert1969

Ik heb al bezwaar gevoerd tegen de naheffingen, helaas zonder resultaat.
Heb meerdere dwangbevelen ontvangen.  De eerste begin september 2014.
Inboedel is verkocht aan mijn ouders (is ook een topic hier ergens).

Ik ben nu met name benieuwd naar meningen/info hoe verder te gaan in deze impasse.

sacredfour

Je eerste bezwaar wordt standaard afgewezen. Het eigenlijke bezwaar begint pas als je naar de rechter stapt. Maar goed, hiervoor is het waarschijnlijk al te laat.  Zolang je nog een inkomen hebt van je bedrijf zou ik het niet opgeven. Er valt altijd wel te praten met de belastingdienst. Houdt er wel rekening mee dat de belastingdienst beslag kan leggen op je bankrekening. Is de verkoop van je inboedel wel wettig uitgevoerd?  Had je een schuld bij je ouders en is deze met de verkoop (gedeeltelijk ) opgelost, dan is er geen probleem. Heb je een eigen huis? De belastingdienst kan hierop ook beslag leggen. Ga in overleg met de belastingdienst en wacht niet op beslaglegging.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

robert1969

Heb paar keer bezwaar gemaakt, telkens afgewezen...heb t (helaas) niet doorgezet tot aan rechter. Nu inderdaad te laat.
Heb vele malen schriftelijk en telefonisch bij de fiscus aangedrongen op een overleg om te kijken of we een regeling kunnen treffen. Werd telkens afgewezen.....


sacredfour

Je kan het nog proberen met kwijtschelding. Weinig kans, maar als het geweigerd wordt kan je weer bezwaar maken. Ik denk zelfs dat je bezwaar kan maken tegen de weigering van de belastingdienst om in overleg te treden.
Je zou ook in je aangifte 2014 een 3% belasting kunnen verzoeken.
Zo maak ik bezwaar:

De aanleiding voor mijn bezwaarschrift is een uitspraak van de CFO van Starbucks, Troy Alstead op 12 november 2012. Voor een Public Accounts Committee in het British Parlement verklaarde hij onder ede een “geheime afspraak” te hebben gemaakt met de Nederlandse belastingdienst over gunstige belasting tarieven.(zie bijlage)
Er kunnen dus “deals” gesloten worden met de belastingdienst. Deze informatie is nooit aan mij verschaft. Ik kan hierover ook geen informatie vinden op uw website : www.belastingdienst.nl.  Ik voel mij hierdoor in mijn rechten geschaad. De belastingwetten zeggen niets over speciale behandeling van grote bedrijven. Bovendien zou dit in direct conflict staan met art 14 EVRM, Artikel 26 IVBPR en art.1 van de grondwet. In het geval dat u aan bovenstaande informatie twijfelt, verzoek ik u om schriftelijk contact op te nemen met staatssecretaris Eric Wiebes voor een ontkennend of bevestigend antwoord op deze vraag en mij daarvan een kopie te zenden. Ik hou u persoonlijk verantwoordelijk indien u bovenstaande informatie ontkent zonder dat u nader onderzoek heeft gedaan. Zover ik weet is er geen geheimhoudingsplicht voor belastinggegevens m.b.t. niet natuurlijke personen waarvan de jaarrekening publiekelijk is. Het gaat hier ook niet om hoeveel belasting deze bedrijven moeten betalen, maar om het toepassen van een onderdeel van het belastingstelsel dat niet in de belastingwetten te vinden is, namelijk het verstrekken van korting of het gebruik van andere belastingregels.
Om mijn aanslag met bovenvermeld beschikkingsnummers te kunnen toetsen is deze informatie voor mij noodzakelijk, anders zou er sprake zijn van discriminatie. Ik wil ook graag gebruik maken van een korting en 3% inkomstenbelasting betalen i.p.v. de huidige 37%.
Het moet mogelijk zijn voor elke burger om deze toets te kunnen doen.     

Ook verzoek ik u voor een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u, de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer, als vertegenwoordiger voor de belastingdienst handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik naar het gerechtvaardigd vertrouwen BW. Artikel 3:71 lid 1
Dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

robert1969

Dank voor je input, maar ik ben geen "beroeps bezwaarder"
In plaats van telkens weer bezwaren aantekenen en zo de kwestie te rekken/vertragen, ben ik eiglk meer op zoek naar oplossingen.
Ik wil uit deze impasse, beheerst onderhand heel mijn leven!!

MathiasRots

@Robert

Je geeft ergens aan dat er dwangbevelen zijn betekent en dat je de inboedel hebt verkocht aan je ouders.  Heb je dat gedaan nadat de boedel waarop beslag is gelegd zou worden verkocht?   

Heb je al gepoogd om kwijtschelding te verkrijgen bij de Belastingdienst?

robert1969

Quote from: MathiasRots on Apr 20, 2015, 09:55 PM
@Robert

Je geeft ergens aan dat er dwangbevelen zijn betekent en dat je de inboedel hebt verkocht aan je ouders.  Heb je dat gedaan nadat de boedel waarop beslag is gelegd zou worden verkocht?   

Heb je al gepoogd om kwijtschelding te verkrijgen bij de Belastingdienst?

Er is nog geen beslaglegging geweest. De laatste communicatie van de Belastingdienst was maanden geleden dat ze de vordering zouden doorzetten, daarna werd het weer stil......

Kwijtschelding is geheel nieuw voor mij..... Ik heb bezwaar gemaakt tegen wat naheffingen en ben in het ongelijk gesteld, ik heb geen idee hoe ik dan kwijtschelding zou kunnen krijgen maar ik hoor t graag!


robert1969

Zo, er likt beweging te komen.....
Deurwaarder is aan de deur geweest, helaas wa ik niet thuis.
Exploot in de bus dat ie dinsdag terugkomt  voor beslaglegging. 

Erg spannend.....maar dit is wel waar ik eiglk al maandenlang op zit te wachten. Hopelijk komt er nu wat dudoelijkehid over wat er eventueel nog te gelen valt.
Ik ven nog altijd van mening dat ik de schild zou kunnen betalen middels een betalingsregeling. Nu de vraag in hoeverre ik de deurwaarder daarvan kan overtuigen.
Er. Is nauwelijks iets bij me te halen, heb geen bezittingen en mijn voorstellevert de fiscus meer geld op.
Ik hou er echter ook rekening mee dat ze zich zeer halsstarrig zullen opstellen en dat ik op het "hakblok" kom maar dan weet ik in ieder geval waar ik mee af ben en hoe ik verder zou moeten.


Voor wat betreft de eerder genoemde tip over kwijtschelding: de fiscus is de  enige partij waar ik een openstaande schuld  heb, dus. Kwijtschelding gaat dan niet lukken volgens mij omdat 1 van de voorwaarden is dat er meer schuldeisers moeten zijn....

robert1969

Update: deurwaarder op bezoek gehad voor beslaglegging.
Alleen (lease)auto is beslag op gelegd (financial lease, zit een overwaarde in). Inventaris was de moeite niet volgens hem.
Daarnaast erg verbaasd over de termijn dat ik al zit te wachten op hem (bijna 1 jaar). De correspondentie die ik gevoerd heb met fiscus en mijn betalingsvoorstel, had hij nooit gezien, de starre houding van fiscus verwonderde hem ook.

Hij gaat de behandelaar bij fiscus adviseren om tóch met mij in gesprek te gaan om te proberen tot een regeling te komen.
Dus ik ga maar weer proberen een afspraak te krijgen met de beste man.

Indien we voor eind juli geen akkoord hebben, wordt de auto daadwerkelijk in ingenomen.

robert1969

Nieuwe update!
De deurwaarder stuurde mij dus terug naar degene die het in behandeling omdat hij vind dat ik een goed betalingsvoorstel heb gedaan.
Behandelaar reageert schamper lachend dat ie niet voor niets een deurwaarder stuurt en wijst mijn verzoek tot afspraak af.
"als je wil komen praten over je betalingsvoorstel, is t nutteloos want ik ga toch niet akkoord".......
Struikelblok is het feit dat ik wel mogelijkheden zie om binnen 12 maanden te betalen, maar daarvoor geen zekerheden kan stellen dus houdt t op vwb de fiscus.

Ik snap er dus niets meer van!
Ik heb een jaar lang te horen gekregen: "wacht tot de deurwaarder komt, want daar kun je vaak wat mee regelen"
Is die DW er eindelijk, stuurt hij me weer terug naar die starre behandelaar die aan regeltjes gebonden is!!!

iemand enig idee wat ik nog zou kunnen proberen?

Dick

Wel eens gedacht om de nationale ombudsman in te schakelen.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

robert1969

Quote from: Dick on Jun 13, 2015, 05:16 PM
Wel eens gedacht om de nationale ombudsman in te schakelen.

Nee , eigenlijk niet omdat ik niet bekend ben met deze materie en me er dus ook niet van bewust ben of deze zaak iets bijzonders is......