Hoe moet ik hier nu mee omgaan? VestingFinance

Started by dePHacto, Apr 12, 2015, 02:13 PM

Previous topic - Next topic

dePHacto

Nadat ik een hele grote stap heb gezet, mezelf flink onder m'n kont heb geschopt en alle zooi die ik had gemaakt ben gaan opruimen, ben ik 2,5 jaar verder vrij van schulden (en dat zijn er in totaal vele vele, vele duizenden euro's geweest).

In augustus 2012 heb ik al mijn post geopend en ben ik in gesprek gegaan met alle deurwaarders en incassobureaus. Allerlei betalingsregelingen getroffen en volgens schema ben ik sinds november 2014 vrij van schulden. Nu is er een kleine nabrander gekomen.

Op 9 september 2013 stuurde VestingFinance een brief waarin ze over een schuld van mij bij Neckermann begonnen. Daarin stellen ze een finale kwijting voor. Deze brief is door hen gestuurd naar mijn oude adres, waar ik nooit eerder post van hen heb ontvangen (en ook niet naar het adres daarvoor, waar ik in aug '12 dus al mijn oude post heb geopend). Ik durf er vergif op in te nemen dat zij minimaal anderhalf jaar lang niet via VestingFinance, noch via Universum enig schrijven aan mij hebben gericht.

Ik heb op de brief van 9 september gereageerd met een e-mail waarin ik het volgende heb gemeld.

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen maandag 16 september 2013 heb ik u over bovengenoemd dossiernummer gebeld. In het gesprek heb ik aangegeven dat de vordering mij onbekend is en dat ik van u de volgende zaken wens te ontvangen.

Een specificatie van de vordering; hoofdsom en overige kosten
Welke bestellingen er gedaan zijn. Waar en wanneer zijn deze besteld en waar en wanneer zijn deze afgeleverd en op welke naam?
Ondertekende koopovereenkomsten en ondertekende ontvangstbewijzen.
Welke correspondentie is er vanuit de schuldeiser verstuurd, op welk moment en gericht aan wie, op welk adres?
U heeft mij toegezegd dit naar mijn mailadres te sturen. Tot op heden heb ik hierover nog geen mail mogen ontvangen. Graag verneem ik van u wanneer ik bovengenoemde documentatie zoals afgesproken zal ontvangen.

Hoogachtend,


Op 26 september 2013 reageert VF dat zij de stukken bij Neckermann hebben opgevraagd. Neckermann heb ik zelf al gebeld en zij meldden mij dat ze niets meer hebben, want ze hebben alles overgedragen.

Op 4 november heb ik VF de volgende mail gestuurd:
Geachte heer/mevrouw,

Betreffende bovengenoemd dossier heb ik u een aantal verzoeken gedaan. Eerst telefonisch op 16 september, vervolgens via een mail op 20 september jl. De verzoeken die ik heb gedaan waren de volgende.

Het toesturen van;
Een specificatie van de vordering; hoofdsom en overige kosten
Welke bestellingen er gedaan zijn. Waar en wanneer zijn deze besteld en waar en wanneer zijn deze afgeleverd en op welke naam?
Ondertekende koopovereenkomsten en ondertekende ontvangstbewijzen.
Welke correspondentie is er vanuit de schuldeiser verstuurd, op welk moment en gericht aan wie, op welk adres?

Momenteel heb ik alleen een deel van het bestellingenoverzicht en een overeenkomst uit 2005 van u mogen ontvangen. Wellicht dat u de overige documenten bent vergeten en deze reeds onderweg zijn. Graag verneem ik dan ook - binnen redelijke termijn - van u wanneer ik de resterende documentatie kan verwachten. Voorts herinner ik u aan de eerder gemaakte afspraak dat alle correspondentie via de mail plaats vindt om te voorkomen dat, zoals nu is gebeurd, documenten naar een verkeerd adres worden verstuurd. Van deze mail zie ik graag een ontvangstbevestiging tegemoet.


Na die tijd heb ik niets meer van VF vernomen, geen brief, geen mail, geen telefoontje. Tot zij ongeveer twee maanden geleden 's avonds via mijn huistelefoon contact opnamen (een telefoonnummer dat ik bijna niet gebruik, op een nieuw adres). In dat gesprek heb ik gezegd de vordering waar ze over spraken niet te erkennen en ze gemeld contact met mij op te nemen via de mail, zoals eerder afgesproken. Ze gaven in dit gesprek aan geen adresgegevens van mij te hebben (mijn vraag hoe ze dan aan mijn telefoonnummer komen werd niet beantwoord).

Na een tijd lang niets gehoord te hebben ontvang ik nu opeens een mail van VF, niet als reactie op de eerdere correspondentie, maar één met een ander dossiernummer (terwijl het om dezelfde vordering gaat, dat kan niet anders) waarin ze zeggen dat ik niet heb gereageerd op eerdere betalingsverzoeken (nooit ontvangen in die 15 maanden na ons laatste contact) en dat ik binnen zoveel dagen moet betalen.

Nu ben ik daar niet zo van onder de indruk, maar hun administratieve chaos en incomplete dossier plus de doorlooptijd van dit hele dossier wekken bij mij de indruk dat deze procedure niet geheel loopt zoals zou moeten.

Wat is nu de beste manier van reageren? Ben erg benieuwd, vooral naar verjaringstermijnen en het stuiten daarvan e.d.

Wie kan mij helpen?

marco

Marco en Bianca

dePHacto

#2
Oké, en wat betreft verjaring en stuiting daarvan? Daar moet niet aan gerefereerd worden?

Ook niet refereren aan het eerdere contact dat er is geweest?

En wie is Achterman? :)

sacredfour

Wacht met alles totdat je antwoord ontvangen hebt.  De achterman is diegene die bevoegdheid heeft gegeven aan het incassobureau om voor hun te handelen. Met deze laatste zinnen bedoel je te zeggen dat het hun verantwoordelijkheid is om alle andere bij het geschil betrokken partijen in te lichten .
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.