Koopwoning en schuldsanering

Started by MathiasRots, Mar 29, 2015, 05:25 PM

Previous topic - Next topic

MathiasRots

Ik zit met het volgende vraagstuk. 

Ik woon in een koopwoning. Vorig jaar heb ik door geen inkomsten een achterstand opgelopen in de maandelijkse termijnen.   De hypotheekverstrekker is volledig op de hoogte van mijn situatie en van de aanstaande schuldsanering en heeft aangegeven dat hij de woning buiten de sanering wil houden.  De achterstand in maandtermijn wil hij wel inbrengen in de sanering.   Ik moet nog starten met het minnelijke traject.

In het Vtlb rapport staat uitdrukkelijk dat de eigen woning verkocht dient te worden in een sanering tenzij de RC hier anders over beslist. 

In de Vtlb calculator kan ik alleen maar de rente opvoeren als woonlasten. Er wordt wel 0,06% van de WOZ waarde automatisch gecorrigeerd op de woonlasten.  De HRA wordt  gezien als inkomen en wordt niet zoals de huurtoeslag buiten het inkomen gehouden.   Met het Vtlb wat door de calculator is berekend ben ik niet in staat om de maandelijkse hypotheektermijnen te voldoen. En ik ga niet op eigen houtje correcties invullen die alleen door een RC kunnen worden doorgevoerd.

Omdat ik een behoorlijk inkomen heb heeft huren niet erg veel zin omdat ik dan net zoveel kwijt ben aan een huurhuis (vrije sector met huurprijzen tussen â,¬ 950 en â,¬ 1.100). 

Wie heeft er ervaring met het behouden van de koopwoning in een sanering?  En hoe is de RC  in het wettelijke traject te overtuigen?

nooitmeer

Tja, zo kom je er achter dat een aantal regels en rapporten niet gemaakt zijn voor personen met een hoger inkomen maar dat ze er vrijwel zeker vanuitgaan dat het iemand met een lager inkomen betreft.
Je hebt op geen enkele toeslag recht.
En de HRA is in middels variabel, dus niet vast, omdat deze elk jaar minder wordt voor de hogere inkomens.

De RC zal altijd proberen om zoveel mogelijk geld in de boedel te krijgen. Als er veel overwaarde op het huis zit (meestal onwaarschijnlijk) dan zal je huis verkocht moeten worden. Is dit niet het geval en huren is geen optie dan zal je er gewoon mogen blijven wonen. Een ander huis kopen is ook geen optie omdat je nergens een hypotheek kan krijgen omdat je nu een achterstand hebt die geregistreerd staat bij het BKR.

In dit geval is het maatwerk en zal je dit nergens kunnen terugvinden in regels of rapporten.
Wel zal de RC proberen iets te regelen met de rente van de hypotheek verstrekker. Een tijdelijke rente stop of een aanpassing van de hypotheek. Alles om maar zoveel mogelijk in de boedel te krijgen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

MathiasRots

@Nooitmeer, dank voor je reactie.

Klopt, het Vtlb rapport en de RECOFA richtlijnen zijn blijkbaar gericht op de lagere inkomens. 
De woning staat onder water voor een kleine â,¬ 50k. De hypotheekverstrekker heeft de hypotheek al aangepast zodat die in een WSNP kan blijven (volgens de bank).

Aangezien ik nog het minnelijke traject in moet zal ik me terdege voorbereiden om alles goed door te nemen met mijn contactpersoon bij de gemeente.


MathiasRots

@Nooitmeer.   Mag je de HRA 'houden'  voor de woonlasten of wordt de HRA ook in de boedel gestort?

nooitmeer

Het zal maatwerk zijn. Maar ga er maar vanuit dat deze in de boedel gestort gaat worden. Enkel toeslagen komen in aanmerking voor vrijstelling. De HRA is gebaseerd op de inkomensbelasting. En zal als postje  variabel opgevoerd worden.
Als jij je baan kwijt raakt dan val je opeens terug en is de HRA een stuk lager of in het ergste geval helemaal niets meer. Maar dan kan er in een uiterst geval nog wel "woonsubsidie" bij de gemeente aangevraagd worden.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!