bericht deurwaarder

Started by lumiere, Mar 27, 2015, 10:09 AM

Previous topic - Next topic

lumiere

het onderdstaand bericht kreeg ik vanmorgen binnen, het betreft een vordering van het cjib (zorg verz.).
Weet iemand de gevolgen van het sluiten van het dossier ?Uw gegevens hebben wij in goede orde ontvangen, de beslaglegging op uw inboedel is geannulleerd.

Ons inziens is een loonbeslag niet zinvol in verband met de voor u geldende beslagvrije voet en het preferente beslag van de belastingdienst. Tevens moeten wij het dossier, op verzoek van onze opdrachtgever, eind juli sluiten. Indien u een oplossing heeft dan vernemen wij dat graag van u, anders zullen wij het dossier moeten sluiten zodra de sluitingsdatum is gepasseerd.

HZHNE

Dit heeft geen directe gevolgen.
De deurwaarder geeft aan dat ze beslaglegging niet zinvol achten.
Daarnaast krijgen ze van het CJIB een bepaalde tijd om een vordering te innen.
In jouw geval eind juli.

Het dossier bij de deurwaarder wordt negatief gesloten en gaat terug naar het CJIB.
Dat wat je al wel betaald hebt wordt in mindering gebracht op de vordering. Hierbij hebben de deurwaarderskosten voorrang.

Stel je heb een deurwaarders bevel gehad met een dwangsom van  4200 euro + pak en beet 400 euro deurwaarderskosten. Stel je hebt 600 euro betaald dan wordt eerst die 400 afgehouden en wordt de overige 200 euro op de dwangsom in mindering gebracht.

De vordering ligt dan weer bij het CJIB. Vaak gaan die na een jaar of 2 nogmaals de vordering bij een deurwaarder neerleggen.

Belangrijk is om te proberen de schuld die bij de zorgverzekeraar (of hun deurwaarder) ligt zo snel mogelijk af te lossen. Zodra die op 0 staat word je afgemeld. Ongeacht of er bij het cjib nog een schuld ligt. Zodra je bent afgemeld door de zorgverzekeraar ontvang je van het Zorginstituut Nederland een eindafrekening van de schuld die dan nog bij het CJIB staat, deze mag vervolgens in ruime termijnen worden afbetaald.