Hoist Portfolio Holding Ltd

Started by sacredfour, Mar 26, 2015, 08:19 PM

Previous topic - Next topic

feuke1974

Hier vorige week ook iemand aan de deur van hoist credit. Is dat ook van hetzelfde? WAT ZIJN DAT VOOR ROTZAKKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Een schuld van nog geen 200â,¬ is nu, omdat ze hier zijn geweest, ruim 600â,¬ geworden!!! Belt mijn man, voor een afbetalingsplan. Wat krijge we te horen? Eerste aanbetaling MOET 275â,¬ zijn VOOR 7 september. Wij zijn beiden werkloos momenteel, mijn man heeft nog schulden lopen van toen hij zelfstandige was en elke andere schuldeiser is tot op heden tevreden met 25â,¬ per maand.
Hoist credit ook?? NEEN. Toen mijn man zei, dat we dat bedrag niet op kunnen hoesten, werd ons (zelfs door degene die hier aan de deur is geweest) verteld, dat we maar bij vrienden of familie moesten aankloppen voor dat bedrag!!!!!!!!!!!!! WAT ZIJN DAT VOOR PRAKTIJKEN?????????? Dat mogen ze toch nie eisen, toch?? Toen we zeiden, dat we eventueel volgende maand 100â,¬ kunnen storten en dan 25â,¬ per maand, waren ze ook NIET tevreden. WTF!!?? Oh ja en nog een leuk antwoord: Vraag dan aan uw andere schuldeisers om een maand over te slaan. Ja hallooooooooooow
Wij wonen in belgië.
Mijn man gaat nu horen bij een dienst hier in de buurt, waar je juridisch advies kan krijgen, om te horen hoe en wat. Maar dat kunnen ze toch nie eisen, of wel? En kan daar iets aan gedaan worden?

sacredfour

Hoist is een bedrijf dat vorderingen opkoopt. Ga geen betalingsafspraken maken! Vraag voor bewijs dat deze schuld bestaat en bij welk bedrijf/bank deze vandaan zou moeten komen. Vraag voor een kopie van de originele overeenkomst en een kopie van de akte van cessie. Zonder bewijs niks betalen!!!!! Is er een vonnis geweest m.b.t. deze vordering?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jeanine1967

Hoop dat dit lijntje nog actueel is. Wij zitten per 31 maart 2014 in de WSNP. Een van de schuldeisers is Nederlandse voorschotbank. Na toelatingsdatum!! WSNP, heeft de Nederlandse Voorschot bank deze claim verkocht aan Hoist Portfolio. Zij moeten dus op de hoogte geweest zijn van de WSNP, sturen ze gewoon in juli 2014 dreigbrieven via incassoburo. Bewindvoerder heefy ze aangeschreven. Maar kan dat zomaar dat nadat WSNP is uitgesproken, die lening alsnog te verkopen?

gewoon

Ja volgens mij kan dit gewoon en het is nu voldoende dat de bewindvoerder hun heeft aangeschreven denk ik,  en ook na jaren met een schone lei kan het je gebeuren dat er nog eens gevraagd word of je een rekening wil betalen.

Maar kunnen dat alleen vragen of je dat wil, en kunnen dit dan niet meer afdwingen.

jeanine1967

Quote from: gewoon on Oct 06, 2015, 01:08 PM
Ja volgens mij kan dit gewoon en het is nu voldoende dat de bewindvoerder hun heeft aangeschreven denk ik,  en ook na jaren met een schone lei kan het je gebeuren dat er nog eens gevraagd word of je een rekening wil betalen.

Maar kunnen dat alleen vragen of je dat wil, en kunnen dit dan niet meer afdwingen.
Dit vond ik zo even:
Hier bij een uitspraak van Rechtbank Limburg, over Hoist Portfolio Holding Ltd. Hierbij moge blijken dat ondanks het feit dat de bepaling van artikel 287a Fw (dwangakkoord) niet valt onder de automatische erkenning van artikel 16 van de Insolventieverordening. Dus vanzelfsprekend is het niet.

Rechtbank Limburg oordeelt hier verder over een niet WSNP zaak. Maar bovenstaande is dus duidelijk dat dwangakkoord niet automatisch een acceptatie door een buitenlands bedrijf inhoudt.

Voorts schreef de rechtbank:
Nu Hoist de vordering heeft overgenomen van een in Nederland gevestigde vennootschap is de rechtbank van oordeel dat dit dwangakkoord ook geldt ten opzichte van
Hoist Portfolio Holding Ltd en haar eventuele rechtsopvolgers in het buitenland

sacredfour

De wet zegt dat na cessie de schuldenaar al zijn rechten behoud alsof hij nog de oude schuldeiser had. Als de bank op de hoogte had moeten zijn van de WSNP dan moet Hoist dat ook. Heeft Hoist zich niet aangemeld dan is dat pech. Hoist kan niet meer vorderen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Yassir

Hallo Sacredfour,

Ik heb ook in in 2008 alle mijn leningen gebundeld in een lening bij de Nederlandse Voorschotbank, na een tijdje mijn vrouw werkt niet meer, door de moeilijkheden zijn we aangemeld bij de WPSN, het is helaas geweigerd met de mededeling dat mijn vrouw een zaak fraude heeft, schuld bij UWV, onzin.
Na een tijdje heb ik een brief van Credit Agricole, Cunsumer Finance, op 2013 ontvangen met de mededeling dat DNB de vordering heeft verkocht aan Hoist Portfolio Holding Ltd. en voortaan Hoist Portfolio Holding Ltd de eigenaar is van deze vordering en eventuele bijbehorende zekerheidsrechten.

Ook dat in de praktijk verandert er niets voor me de incassobureau Timmermans Agin incasseert de vordering zolas voor de overdracht.

ik had al een betalingsregeling met Timmermans Agin getroffen voor de overdracht, die nog steeds geldig, wordt elk zes maanden herzien.

ik heb ooit een voorstel gedaan aan timmermans Agin om een bedrag te betalen in een keer tussen 5 en 10 % van de totaal bedrag, dat heeft mijn familie voorgsteld, ze wouden me helpen om van deze lening af te komen, want ik leef in veel stress daar door, maar ze hebben helaas geweigerd omdat mijn vrouw doet geen moeite om te werken en verder te helpen. ondanks dat ik veel solicitatiebewijzen heb gestuurd.

Wat kan ik volgens u doen?
Ik wil van deze lening af of met een percentage ervan te betalen, of een andere oplossing? Ps ik heb meerdere malen grote bedragen betaald in een keer aan DNB 15 000,00 euro en 17 000,00 euro. door twee auto's te verkopen. 
Hebben ze recht om als schuldeiser te treden in deze zaak?

Alvast bedankt

Yassir

raoulram

Ik heb vandaag een brief van Syncasos gekregen. Er lopt van mij een dossier bij hun mbt Oxxio. Een regleing getroffen afgelopen maart. Nu krijg ik ene broef van Suncasso met een vordering van Energie Direct die dce vordering op 1/12/200 heft overgedragen aan Hois Kredit AB. Twee facturen. 1 feb 2016 15000 euro en Maart 2015 - 20000 euro. Bij elkaar 35000,- euro die ik moet betalen. Ik heb gebeld met Energie Direct. Die beweert dat z eniks meer in hun system kunnen zien. Gebeld met Syncasso, en dame vond het idd ook een beetje vreemd allemaal. Zeker de hoogte van de vordering. Ze kon zien da tik idd een schuld heb van Oxxio die ik aan hun moet betalen. Maar dat van Hoist is toegevoegd. Ze is na overleg met de zaakbehandelaar bij mij terug gekomen en gevraagd of ik een bezwaar wil indienen en dat hu ndan de facturen gaan opvragen. Ik denk dat we hier te maken hebben met wederom fraude. Alleen denk ik dat Syncasso hiervan niet op de hoogte is met wie ze te maken hebben. Die lui van Hoist proberen dus allerlei wegen te vinden om mensen op te lichten. Bij mij gaat het om een niet bestaande vordeirng van Energie Direct.

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.