Hoist Portfolio Holding Ltd

Started by sacredfour, Mar 26, 2015, 08:19 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Gedreven door het succes met mijn draadje over de flitskredieten, wil ik nu ook een platform bouwen voor al de mensen die hun grieven kwijt willen en te maken hebben met het bovenvermelde bedrijf dat grootschalig schulden opkoopt.
Door omstandigheden heb ik mij verder moeten verdiepen in het onderwerp cessie, het verkopen van debiteuren schulden van een bedrijf naar een ander bedrijf dat gespecialiseerd is in incasso handelingen. Vooral banken en andere financiële instellingen zijn niet ge?interesseerd in de rompslomp die met incasso te maken hebben en verkopen hun vorderingen massaal door en hebben zelfs contracten met elkaar op per jaar zoveel miljoenen euro’s aan vorderingen te leveren. De term voor zo’n massale cessieverkoop heet een “Forward Flow Agreement”. Er zijn bedrijven die zich specialiseren in dit soort aasgieren handel. Een zo’n bedrijf is het in Jersey gevestigde Hoist Portfolio Holding Ltd. Hoist heeft langlopende contracten met verschillende aan Credit Agricole, een van de grootste banken van Europa, gelieerde financiële instellingen zoals Mahuko, IDM finance, Finata bank, Voorschotbank, Crediet my. De Ijssel, Voordeelbank en Eurofintus. Hoist en zijn kameraden deurwaarders zijn zeer bedreven in deze handel die vooral de mensen met de laagste inkomens in onze samenleving treffen. De bank schrijft de vorderingen af van zijn ballans en int de verzekering die ze hebben op het risico van deze leningen (credit default swaps) Hoist koopt het hele parket vorderingen waarschijnlijk voor minder dan 10% van de werkelijke waarde van de vorderingen maar zal er alles aan doen om de volledige vordering te innen. Heb je recentelijk te maken gehad met Hoist, laat het ons weten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

MathiasRots

Ik had drie leningen bij IDM Finance.  Deze club is ergens in 2009 verkocht aan Credit Agricole.  Ondertussen heeft Credit Agricole de vorderingen aan Hoist verkocht.  Er zit nu nog een deurwaarder tussen. 
Op dit moment ben ik bezig met een minnelijk voorstel voor al mijn schuldeisers. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat Hoist niet echt zal mee gaan werken.

Ik hou je wel op de hoogte over hoe Hoist in de wedstrijd gaat zitten.

sacredfour

Je schrijft dat er een deurwaarder tussen zit. Betekend dit dat er een vonnis is geweest?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

MathiasRots

Nee er is geen vonnis geweest.  IDM heeft in 2011 deze vordering al bij AGC in handen gegeven.  Eind 2013 heeft Credit Agricole de vordering aan Hoist verkocht. AGC blijft mijn aanspreekpunt.

sacredfour

Mooi, dan kan je de akte van cessie op gaan vragen! Hoist gaat daar nog wel eens de mist in.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

MathiasRots

Dank!   Moet ik ergens specifiek op letten? 

sacredfour

#6
Ja, gebruik het gedeelte van de incassobrief dat gaat over cessie. 
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47789.0.html
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

promsy

Ik had zowat het zelfde ,maar ik weet niet of ik al dan niet moet op reageren ,
na een telefoon gesprek ging het over cetelem jaar 1994 ,wel raar ??
Mvg Willy

jan

Als deze schuld uit 1994 komt, is deze schuld allang verjaard, tenzij deze is gestuit.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Willy, ik neem aan dat je Belg bent?  De wetten zijn iets anders dan in Nederland. Laat ze weten dat je niet bekend bent met deze vordering, nog daargelaten dat hij waarschijnlijk verjaard is zoals Jan al aangaf.  Vraag ze voor een kopie van de overeenkomst en een kopie van de akte van cessie. Doe alles wel schriftelijk en ga ze niet meer bellen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

MathiasRots

@ SacredFour  Mijn vorderingen zijn volgens Credit Agricole verkocht aan Hoist AB en niet aan Hoist Portfolio Holding Ltd.  Is dat dezelfde club?

sacredfour

In een van de zaken die ik behartig was er een vonnis. Ik kan hier verder niet op de zaak ingaan omdat we een hoger beroep aan het voorbereiden zijn. Wat wel interessant was in het vonnis is het gedeelte van de uitspraak dat betrekking had op de akte van cessie.
We hadden namelijk betwist dat er een geldige akte van cessie was overlegd.  Dit betrof het gedeelte van de akte waarvan de wet zegt dat “Door de akte dient de daarbij te leveren vordering voldoende te zijn bepaald”

Ik quote dat gedeelte van het vonnis dat hier betrekking op had:

Een rechtsgeldige cessie dient, onder verwijzing van art. 3:94 lid 1 BW aan twee constitutieve vereisten te voldoen: een akte van cessie en een mededeling daarvan aan de debiteur. Ter comparitie is namens Hoist een akte (credit claims transfer instrument) overlegd, waaruit volgens Hoist zou kunnen worden afgeleid dat daadwerkelijk sprake is van een cessie van de vordering van ....... (gedaagde)  De kantonrechter deelt die mening niet. Uit de akte is weliswaar af te leiden dat de vordering is overgegaan van de NVB naar Hoist, maar niet is vast te stellen of het ook de vordering van ……(gedaagde) betreft. De naam van…….(gedaagde) is nergens genoemd, nog is op andere wijze te herleiden dat haar vordering is overgegaan. Hoist heeft in een bijlage een accountnummer (………) en een bedrag genoemd, maar het account nummer is nergens in de andere stukken terug te vinden en de hoogte van het bedrag klopt niet met hetgeen ……..(gedaagde) thans of op enig vast te stellen moment aan DNV verschuldigd is geweest Nu aan het eerste constitutieve vereiste van cessie niet is voldaan, kan niet worden vastgesteld dat een rechtsgeldige cessie heeft plaatsgevonden.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

MathiasRots, ja dat is dezelfde club!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jan

Er is blijkbaar handel in "oude schulden", die ze op een agressieve manier gaan innen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

promsy

thanks voor de uitleg , nu maar afwachten ,wel een beetje raar dat die er nu mee afkomen ,nog ff en ik ben op pensioen  :)