wat moet ik hier mee

Started by Snuffel, Mar 26, 2015, 09:43 AM

Previous topic - Next topic

Snuffel

Ik had een 3 vragen over oude schuld en BKR.
Ik zal mijn verhaal doen.Na een vechtscheiding van bijna 2 jaar ben ik in 2000 gescheiden.
Uit de scheiding/huwelijk zijn schulden ontstaan. Aangezien ik hoofdverdiener was heb ik alle schulden betaald.
Ik heb van 2000 tot half 2006 onder loonbeslag gezeten.
In dit loonbeslag zat een grote schuld van een kredietverstrekker. Zij hebben zich half 2006 uit het loonbeslag getrokken, met als gevolg dat ik gelijk van mijn loonbeslag af was. Terwijl ik de schuld nog niet had voldaan.
In 2008 kreeg ik bericht via een incassobureau dat deze kredietverstrekker een vordering had bij mij. 1 van 800 euro en 1 vordering van 8000 euro. Deze heb ik beide in 2008 afgekocht voor finale kwijting. Heb ik ook op papier staan. Tot op heden staat de BKR van de vordering van 8000 nog open. Moet deze al niet lang zijn afgesloten zijn? En waarom trekt een schuldeiser zich uit het loonbeslag?

Vraag2.
Nu heb ik buiten bovenstaand nog 2x een A2 codering (beide met ingang van 06-8-1998) openstaan van diezelfde kredietverstrekker. Ik verwacht dat er een groot deel hiervan is meegegaan in het loonbeslag wat ik gehad heb.
Ik heb in 2009 nog contact gehad met de deurwaarder waarbij het hele beslag liep van o.a. die kredietverstrekker, maar die kan niks meer terugvinden van contractnummers. Toen heb ik contact opgenomen met de kredietverstrekker. Zij zeiden dat ik het maar even moest mailen, want zij konden zo 1, 2, 3  niks vinden. Vervolgens heb ik gemaild en nooit meer wat gehoord  :-\ . Maar die BKR blijft wel openstaan.
Wat kan ik hier het beste mee doen?

nooitmeer

Die A2 coderingen kloppen al niet, dit moeten A3 coderingen zijn.

De A3 codering had per datum in 2008 na de finale kweiting een herstel melding moeten krijgen, en dan was de melding er in 2013 (na 5 jaar) vanaf geweest.

Dit lijkt op een doorverkochte schuld (kom er maar in Sacredfour ;)) en de nieuwe eigenaar van de schuld heeft het incasso traject niet direct doorgezet, vandaar dat het loonbeslag er toen vanaf ging.

Als je het bewijs van finale kwijting hebt dan moet de gene die de codering gemeld heeft bij het BKR deze codering er ook afhalen. Dus nogmaals contact opnemen en een aangetekende brief sturen met een kopie van de finale kwijting met het verzoek de coderingen hersteld te melden per de datum die op de finale kwijting staat.

Lukt dit helemaal niet dan zal je een klacht bij het BKR moeten indienen met alle communicatie stukken en bewijzen van de finale kwijting.
Zie deze brochure van het BKR: https://www.bkr.nl/Documents/Brochures/Oneens%20met%20uw%20registratie.pdf
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Snuffel

Ik heb zojuist contact gehad met het incassobureau wat in 2008 met een vordering kwam van de kredietverstrekker. Die gaven ook aan dat het raar is dat de kredietverstrekker deze niet heeft afgemeld in 2008 bij het BKR, terwijl het incassobureau dit wel in 2008 heeft gemaild naar de kredietverstrekker. Zij gaan nogmaals een bericht sturen naar de kredietverstrekker dat zij de BKR van de vordering van 8000 euro op af gaan zetten, en dan wel met als datum 2008. Ze zeiden dat ik hem dan over een maand niet meer zie staan op het BKR overzicht.

Wat betreft de 2 A2 coderingen heb ik ook wat vragen gesteld. Zij gaan ook aan de kredietverstrekker vragen of hij deze wil sluiten omdat deze al heel lang openstaan en er ook aardig veel geld is ingelost hierop. Vind het eigenlijk best spannend.

Eigenlijk gek dat ze het toen misschien hadden doorverkocht. Ze kregen per maand toch een 1000 tot 1200 euro uit het loonbeslag.

sacredfour

Sommige banken, maar ook bedrijven verkopen een vordering waarvan de schuldenaar in gebreke is, automatisch na een aantal maanden. Soms gebeurt dit midden in een vonnis! Banken hebben contracten met schuldopkopers en zijn contractueel verplicht een bepaald bedrag per jaar te verkopen. Bij banken kunnen deze contracten in de miljoenen lopen! Zo kan het dus ook gebeuren dat er midden in het aflossingstraject loonbeslag, een vordering verkocht wordt. 
Het bedrijf dat de vordering met executoriale titel gekocht heeft is wel verplicht dit mee te delen via de betekening van de deurwaarder, waarin staat dat de vordering met executoriale titel is overgegaan door cessie op de nieuwe eigenaar.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Snuffel

Dank je voor de info Sacredfour.
Ik heb vrijdag de deurwaarder gelijk even gebeld waar toen het loonbeslag liep. Ik heb gevraagd of dat de vordering van de kredietverstrekker verkocht is aan een ander. De deurwaarder gaf aan van niet. Hij heeft mij dan ook de brief van de kredietverstrekker gemaild. Hierin staat dat zij de vordering per direct stopzetten. Meer staat er niet in. De deurwaarder heeft geen brief/mail waarin staat dat de vordering met executoriale titel is overgaan door cessie op de nieuwe eigenaar.

Ik heb vrijdag ook het incassobureau gesproken. Zij hebben de kredietverstrekker gesproken en die gaven aan dat zij niks van die 2 A2 coderingen meer konden vinden. Zij zijn nu in het oude archief aan het zoeken wat zij er nog van hebben. De kredietverstrekker zei dat ze vermoedelijk vergeten zijn om de coderingen af te melden in het verleden.  Nu is alleen de vraag of het incassobureau deze 2 openstaande coderingen mag laten afsluiten omdat deze niet via hun hebben gelopen, maar via de deurwaarder. Indien zij deze wel mogen afsluiten dan komt er een spoedprocedure. Ze worden dan ook afgesloten met terugwerkende kracht waardoor ze dan niet meer zichtbaar zijn op het BKR overzicht.

Ik vind het al met al best spannend. Ik wil ook nog niet te enthousiast op dit moment ivm dat er toch mogelijk nog een aap uit de mouw gaat komen.

sacredfour

Het incassobureau en de deurwaarder werken altijd voor de schuldeiser. Ze zijn bevoegd handelingen te verrichten voor de schuldeiser. Alleen het bedrijf waar de schuld vandaan kwam(en verantwoordelijk is voor deze notering) kan de BKR notering afmelden. Dit kan natuurlijk wel als ze hiervoor instructies krijgen van de deurwaarder of het incassobureau.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom je de schuld afgekocht hebt toentertijd, nadat de schuldeiser zich uit het beslag had teruggetrokken.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Snuffel

Ik heb toen ook aangegeven bij het incassobureau dat de kredietverstrekker zich had teruggetrokken uit het loonbeslag. Had de brief die ik van de deurwaarder had ontvangen toen naar hun doorgezet. Het incassobureau gaf aan dat dit deel niet onder het loonbeslag heeft gezeten. Ik heb toen weer contact gehad met de deurwaarder om te vragen welke dossiernummers er van de kredietverstrekker onder het loonbeslag vielen in die tijd, maar dit kon hij niet geven omdat hij dit niet had. Dit vond ik dus al erg raar. Maar ik wist verders niet wat ik kon doen.


Snuffel

1 bkr is momenteel helemaal verdwenen uit me lijst. Joepie :D. Nu de andere 2 nog.
De kredietverstrekker heeft wel diverse keren mijn BKR bekeken, maar er is nog niks veranderd.
Het incassobureau heb ik donderdag gebeld, met de vraag wat de status is. Maar ik heb nog niks van hun vernomen.

Snuffel

ondertussen het incassobureau gesproken. Zij hebben nog niks vernomen van de kredietverstrekker.
Ze zeiden dat ik anders zelf even de kredietverstrekker moest bellen en zij zouden dat dan morgenochtend ook doen. Ik moet het incassobureau morgenmiddag bellen.
Ik heb zojuist contact gehad met de kredietverstrekker, en zij konden nav de overeenkomstnummers de 2 dossiers niet meer vinden in hun systeem  ???. Dat is dan toch raar? Hoe kan het dat een kredietverstrekker het dossier niet meer kan vinden??

Snuffel

Ik ben zojuist even gelogd geweest op Mijn BKR en de 2 openstaande BKR's zijn beëindigd. Einddatum van 2008 staat er bij. Dus ik ben schoon om het maar zo te zeggen. Klaar met het verleden.  :).

jan

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Snuffel

Ik ben idd superblij dat het afgerond is. Gisterenavond heb ik samen met mijn vrouw door de map gebladerd waarin alles bewaard zit van uitspraken van de rechtbank, documenten van schuldeisers etc etc. We hebben alle bedragen bij elkaar opgeteld en kwamen op een flink bedrag wat in al die jaren is betaald.

Maar in de uitspraken van de rechtbank stond overigens dat zowel ik als mijn ex-vrouw beide aansprakelijk zijn voor de schuld. Ik heb dan ook alles voldaan omdat er toen bij haar niks te halen viel, maar kan ik nu bij haar ook een vordering neerleggen? We waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Rekeningen op haar naam heb ik ook voldaan omdat zij niet te vinden is. Nu weet ik sinds een maand of 2 waar ze verblijft.