AGC gerechtsdeurwaarders

Started by PatrickO, Mar 24, 2015, 08:29 PM

Previous topic - Next topic

PatrickO

tBeste allemaal,

Mijn naam is Patrick en door omstandigheden rekeningen niet op tijd betaald / niet betaald, met als gevolg hoge kosten, deurwaarders en tot twee keer toe loonbeslag, waarvan de laatste afgelopen maand en komende maand waarbij er zelfs geen rekening is gehouden met de belastingvrije voet. Hier wil ik het niet over hebben, deze maand is de laatste keer loonbeslag en dan ben ik daar vanaf.

De meeste rekeningen zijn nu met hulp van ouders en schoonouders betaald en zijn betalingsafspraken afgesproken en overzicht gekomen.

Nu mijn vraag over AGC gerechtsdeurwaarders, op internet lees ik hier veel over maar een aantal dingen zijn niet duidelijk.

Het betreft hier een vordering met hoofdsom â,¬ 735.16. Volgens AGC is op 19 september 2014, ik zet de tekst nu even letterlijk hieronder:

Heden, de vijftien januari 2015 op verzoek van:

de venootschap naar buitelands recht Hoist Portofolio Holding Ltd. gevestigd en kantoorhoudende te St. Helier, Jersey (niet btw-plichtig), woonplaats kiezende te Zwolle aan de Noordzeelaan 24, ten kantore van AGC gerechtsdeurwaarders & Incasso en bij naam te melden gerechtsdeurwaarder:

Naam zal ik even niet noemen hier.

uit kracht van de grosse van het op 19 september 2014 door E.A Kantonrechter tussen partijen gewezen vonnis, ten laste van:

Mijn eigen naam en adres.

welke titel(s) aan de schuldenaar is/zijn betekend, waarbij gelijktijdig bevel is gedaab om de verschuldigde bedragen binnen twee dagen daarna te betalen, waaraan tot op heden geen (volledig) gevolg is gegeven.

Hieronder komt mijn werkgever.

Executoriaal beslag is gelegd:

op alle vorderingen, die de schuldenaar mocht hebben op de derdegearresteerde of uit een ten tijde van dit beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen alsmede op alle roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die aan de schuldernaar toebehoren en onder de derdegearresteerde rusten:

en wel teneinde betaling te verkrijgen van den door de schuldenaar verschuldigde bedragen uit kracht van voormelde executoriale titel te weten:

Hoofdsom : â,¬ 735.16
Rente       : â,¬ 30.72
Proceskosten: â,¬ 657.43
Betekening: â,¬ 92.25
Executiekosten : â,¬ 141.91
Nasalaris: â,¬ 50.00
Kosten dit exploot â,¬ 139.94
Kosten overbetekening: â,¬ 79.42

Saldo: 1926.83

Mijn vragen zijn:

- Zijn bovengenoemde kosten terecht?
- Procesverbaal heb ik nooit gehad, kan ik dit ergens online terugvinden op verzoek van mijn kant om een kopie wordt niet gereageerd.

Heeft iemand tips/adviezen voor mij?

Alvast heel erg bedankt,

Patrick

sacredfour

#1
Hoist Portfolio is een Engels bedrijf dat op grote schaal schulden opkoopt. Ik heb meer met ze te doen gehad, en het zijn geen lieve jongens.
Bij wie was de schuld voordat Hoist deze opgekocht had?
Is het vonnis in naam van Hoist of in naam van het bedrijf waarbij je deze schuld had voordat de schuld overgenomen werd?
Het is jammer dat je niet eerder aan de bel getrokken hebt.
Vraag een kopie van het vonnis.
Hier kan je de wettelijke kosten vinden die de deurwaarder in rekening mag brengen.

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=51
Enkele van deze kosten lijken bij jouw inderdaad te hoog.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

PatrickO

Hallo,

Ik had inderdaad eerder aan de bel moeten trekken maar dat is altijd achteraf.

De oorspronkelijk schuld had ik bij interbank (was ongeveer 400 Euro), deze is Lindorff overgegaan en uiteindelijk AGC.

Op wiens naam de vonnis is weet ik niet maar heb vanmiddag al per email gevraagd om een kopie van het vonnis, ik heb ook mijn werkgever gebeld om te vragen of hun deze ook hadden maar deze hebben hun niet.

Valt er online niet naar het vonnis te zoeken?


sacredfour

Ze zijn wel verplicht jouw een kopie van het vonnis te geven.
Is het vonnis in naam van Interbank dan mag Hoist niet zomaar innen zonder dat cessie bekend is gemaakt aan jouw d.m.v. betekening. (officieel stuk door de deurwaarder persoonlijk aan jouw afgegeven, of bij niet thuis, persoonlijk door de deurwaarder bij jouw in de brievenbus gedeponeerd.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.