noodgedwongen terug van project vanwege Bankbeslag

Started by debtvalley, Feb 28, 2015, 07:25 PM

Previous topic - Next topic

debtvalley

Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie kunnen helpen in mijn geval. Ik ben net terug uit het buitenland, ik heb de laatste 4 maanden gewerkt aan een it project in Ghana. Helaas ben ik eerder terug gereisd omdat, op de nu voor mij duidelijke reden, mijn geld ineens op was.
Ik heb in het verleden schulden gehad en heb mezelf daar zo goed en zo kwaad uit gewerkt, tenminste zo dacht ik.
Hier aangekomen ligt er een aangetekende brief van het herincassoteam van Lindorff met de mededeling dat zij beslag hebben gelegd op mijn bank tegoed. Dit was al niet veel maar genoeg om het nog een maand of twee uit te zingen in Ghana.
Het gaat om een schuld uit april 2003 van Canal plus die op 15 juni 2004 dmv akte van cessie is overgenomen door Lindorff purchase. Hoofdsom was â,¬ 708,16, rente 514,96 kosten derden 984,42 nasalaris 45,00 de kosten van overbetekening + GBA 67,27 kosten exploot 95.35 kostenbeslag legging 162.49 totaal 2577.65.
In de tijd dat ik afwezig ben geweest heb ik mijn post laten opslaan bij de tnt via een bewaarservice. Hier zat echter ook geen brief bij.
Nu heb ik een aantal vragen en ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen.

•   Tot de beslaglegging heb ik nog nooit van dit bedrijf gehoord. Echter doordat ik niet heb geantwoord ergens op plunderen ze mijn rekening, hoe kan dit?
•   Wat zijn kosten derden?
•   Hoe kan het dat na al die jaren ze nu ineens op de proppen komen. Ik woon sinds 2007 al op dit adres.
•   Is dit uberhaupt nog terug te vorderen?
•   Wat moet ik doen als ze nog een keer mijn rekening willen roven (die laatste 20 euro laat maar zeggen)

Groetjes,
een heel droevig iemand

Boeddha

Heb je nooit een herinnering/aanmaning ontvangen in de afgelopen jaren?!

Ten eerste is de rente veel te hoog!!! Max. 420,00 euro mogen ze berekenen.

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=51
hier staan alle Wettelijke kosten.

Maandag meteen contact opnemen met het Juridisch loket, want ze handelen in strijd met de wet!

Succes!

Be strong, have faith!

sacredfour

Ja, er valt wel wat aan te doen. Er is een vonnis. Dit zou dan op jouw naam moeten staan, maar je zegt hier niets van af te weten. Vraag een kopie van het vonnis. Het kan zijn dat het beslag gelegd is op de goede naam , maar op de verkeerde persoon. Zou het wel om de juiste naam gaan, dan kan het zijn dat het vonnis niet goed betekend is. Je kan dan alsnog in beroep.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

debtvalley

@boeddha
bedankt voor jou antwoord. in de afgelopen 6 jaar (2008) heb ik geen enveloppen van transfair of lindorff gehad. of het verjaard is denk ik niet omdat ik niet gereageerd heb op een schrijven van de partij in de afgelopen 3 maanden en een rechter het beslag heeft bepaald

ik ga zowiezo maandag naar het juridisch loket, maar aan het antwoord te proeven van @sacrefour moet ik mijn genoegen nemen met het feit dat ik het saldo waarop beslag is gelegd waarschijnlijk niet terug zie.
rest me de vraag. hoe kan ik voorkomen dat ze dit nog een keer gaan doen?

sacredfour

#4
Het verjaringstermijn van een vonnis is 20 jaar. Er is duidelijk al een vonnis geweest
Is de vordering terecht? Voordat een gerechtelijke uitspraak effect kan hebben moet het aan jouw betekend zijn.( je moet er kennis van genomen hebben) Dit lijkt bij jouw niet het geval te zijn. Want het is duidelijk dat er al een vonnis is geweest in jouw afwezigheid. (verstekvonnis) Het beslag en een eventueel nieuw beslag kan je alleen maar tegenhouden als je naar de voorzieningsrechter stapt. Open een andere bankrekening. Schrijf een brief naar Lindorff waarin je de volgende stukken opvraagt:
Schrijf ze:

In het geval dat er een vordering is die ik wettig schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:
Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:
Een kopie van het vonnis
Bewijs van betekening van het vonnis aan mij.
In geval dat betekening van het vonnis niet heeft kunnen plaatsvinden op de reguliere manier, is de melding hiervan in een  landelijk dagblad gedaan? Zo ja, de datum en het dagblad voor deze publicatie. (Art  54 lid 4Rv)
De volledige administratie van de kosten, incl. een renteberekening.
Een kopie van de akte van cessie.

Doe alles schriftelijk!


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.