Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

Jiske

#90
Als je je dossier maar in orde hebt. LOL

Zoals eerder geschreven ben ik door omstandigheden helemaal overspannen geweest ivm. privezaken, maar dat terzijde.

Toen ik wat bijgekomen was uit mijn nachtmerrie en begon puin te ruimen met mijn administratie, heb ik heel voorzichtig eens kontakt opgenomen met de RABOBANK.

Na een paar telefoongesprekken met, de inmiddels gepensioneerde medewerker (Verkoop- en Serviceadviseur voor Particulieren kreeg ik een brief van de man, met de volgende inhoud:

Datum 4 juni 2013


Beste mevrouw JISKE (is mijn nick hier),

Voor ons geplande gesprek had ik enig voorwerk gedaan.
Hierbij vind U de overzichten van de betaalrekening xxxx.xx.xxx van 2013 en 2012.
Ook heb ik nog enkele dagafschriften uit het verleden meegestuurd.


Met vriendelijke groet,


xxxxxxxxx,xxxxxxxx (Jean)
Verkoop en Serviceadviseur Particulieren.


Ik kreeg vanaf 2009 geen afschriften meer en kon niks controleren via internetbankieren en er was geen doorkomen aan via het callcenter van de RABOBANK.

Deze man heeft mij afschriften bezorgd t/m 28-05-2013

Het waren eigenlijk (niet allemaal) afschriften van 2012 en 2013 maar OOK iets interns van de RABOBANK.

Er stond oa. bij de laatsten :

TRANSACTIE RAADPLEGEN ALGEMEEN

SELECTIE VANAF     : 01-01-2013                           TOT EN MET   : 28-05-2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
S  BOEK  VAL    TGRK/OMS       NAAM TEGENREKENINGHOUDER                          BEDRAG
    XXXX  XXXX   XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                  250,00 C
    XXXX  XXXX   XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                  500,00 C


(A) LGEMEEN   (N) AVRAAG    (O) VERIG                                                        PAGINA 1 VAN 1
F1=ENTER  F6=EERSTE  F7=VORIGE   F8=VOLGENDE                                     XXXXXXX XXXX

DEZE MAN ZEI TEGEN MIJ DESTIJDS, DAT IK ER EENS IEMAND VAN BUITENAF NAAR MOEST LATEN KIJKEN.


gewoon

Ha Jiske

Hoe het allemaal in het vat gegoten gaat worden,  daar zijn nog veel vragen over maar je hebt het dossier op orde en dit helpt je om inzicht te krijgen,  en ook het verwerken van deze schuld door dat je uit een slachtofferrol,  nu ook ziet hoe je uitgekleed werd en dat daar onrecht gevoelens over hebt,  die je opstandig en weerbaar maken.

Boze gevoelens die gaan weer zakken over deze schuld, maar je houding veranderd blijvend als het gaat om onderhandelingen met deze mensen,  je blijft netjes maar moreel kun je er boven staan,  als je nog eens nadenkt bijvoorbeeld een afkoop som later,  of redelijkheid zoekt in die rente enz.

Te minste dat gun ik je toe,  daar is immers  al veel mee gewonnen. 

Jiske

Als ik nou al eens een rechtsbijstandsverzekering afsluit, voor 1 of 3 jaar, zou dat zinvol zijn?
Ipv naar de juridisch loket te gaan.

ollie bollie

Dit is al een lopende zaak. Dus wanneer je nu een rechtsbijstandverzekering afsluit, valt dit buiten de dekking. Misschien kan je bij het juridisch loket om mediation vragen? Dat is geloof 129 euro en wanneer je doorgestuurd wordt door het juridisch loket, kan daar geloof ik nog een korting vanaf. Aangezien er toenadering is gezocht door de rabobank, door middel van het aanbieden van een afkoopsom, is het misschien wel op te lossen met alleen mediation.
Carpe diem!

Jiske

#94
Nou ollie bollie,

mocht ik in mijn recht staan en bijna alles al betaald hebben wil ik:

onmiddellijke stopzetting/opheffing van het loonbeslag.
melding einddatum van de opgeheven RABOBANKrekening bij BKR
en dan dat nog openstaande bedrag dat weet ik nog ff niet.

In mei hebben ze met inbegrip van mijn vakantiegeld alweer een kleine 2000,00 van me geplukt joh.Jiske

Oke, ik zal het zo goed en zo kwaad mogelijk proberen samen te vatten.

2008 was een rampjaar, zeker nadat ik in juli 2008 mijn zoon buiten de deur had gezet.
Daarna begonnen de vreemde zaken op mijn bankrekening en een explosieve roodstand ontstond out of the blue op de RABOBANKrekening.

Clientenbescherming in deze door de RABOBANK, ho maar, terwijl ik maar een limiet had van E 1000,00.

Ik kon niet meer pinnen, of internetbankieren had bovenal geen huishoudgeld, was totaal overspannen en maakte mijn post niet meer open. Nu weet ik inmiddels wat er precies gebeurd is met die afboekingen, niet door mij gedaan, maar dat terzijde, dat verhaal schrijf ik hier nog wel eens op. Ik heb nu ff wat anders aan mijn hoofd.

Een vriendin is toen met me naar de ING (toen Postbank) gegaan, rekening geopend, en heeft samen met het UWV geregeld dat mijn uitkering op haar bankrekening gestort zou worden.
Briefwisseling allemaal aanwezig.

24 maart 2009 gedagvaard door RABOBANK, en op 6 mei 2009 bij verstek veroordeeld.

Vanaf 2009 tot 2011 achterstanden ingelopen, deurwaarders betaald, nog een loonbeslag gehad en een overeenkomst met incassoburo van RABOBANK gesloten om eerst E 25,00 en later E 50,00 p.mnd af te lossen aan de RABOBANKschuld.

Achterstand zorgverzekering liep ook bij incassoburo en ook die hele CJIB toestanden met zorgverzekering opgelost.

In die periode had ik beslist ook nog wel heldere momenten en dan probeerde ik toch wel iets te doen, maar het was hier letterlijk, hardstikke overspannen, mijn leven en huis in puin en een dubbeltje op zijn kant.

Mijn zoon, had nog een sleutel van de voordeur omdat hij een andere had ingeleverd bij de politie bij de huisuitzetting en dat was opgelost toen de woningbouw nieuwe kunstof ramen en deuren plaatste, toen kon niemand meer binnen want niemand heeft ooit nog een sleutel gehad van mijn woning.
Ik sliep wel, uit pure angst al vanaf halverwege 2008 tot halverwege 2014 op een luchtbed in de woonkamer. Nu slaap ik inmiddels alweer boven in bed, maar wel met mijn kleren nog aan en de nodige lampen die branden anders durf ik niet naar de plee beneden en stel er komt toch iemand binnen dan kan ik tenminste met kleren aan naar buiten vluchten.

Einde 2010:

De deurwaarder van het andere loonbeslag had een mnd of 3 niet doorgegeven dat het beslag opgeheven was, aan het UWV, ik kreeg weer problemen en pats april 2011 loonbeslag incassoburo van RABOBANK.

Bedrag loonbeslag E 140,76

Overzicht Incassoburo bij aanvang:


hoofdsom volgens opgemelde titel                                                      E     9.686,69
rente volgens titel over een bedrag van
E 9.195,58 tot aan 8-2-2011                                                               E      3.578,48
aan de tot heen gevallen proceskosten                                              E         786,31
aan executiekosten                                                                             E           82,75
                                                                                                           -------------------
Subtotaal                                                                                             E    14.134,23
welk bedrag in mindering kan strekken                                               E      1.068,84

kosten dezes                                                                                       E          135,47
kosten betekening dezes                                                                    E            80,40   
                                                                                                            -------------------
Totaal te voldoen                                                                                 E     13.281,26

Wordt vervolgd.


Jiske

#96
Verder


OP 29-09-2011 een wachtwoord toegestuurd gekregen van Mijn Incasso ivm dossier Zorgverzekering en daar stond ook een giga bedrag te zien van dossier RABOBANK.

Ik had geen printer en begon, nog af te lossen vordering van dossier RABOBANK op te schrijven op de achterkant van het wachtwoordblaadje, heel onregelmatig.


Bedrag wat elke maand in beslaggenomen werd was  E 140,76

21-10 2011  Schuld volgens Mijn Incasso     E 14.403,27
25-10-2011                                                       E   8.556,77
01-11-2011                                                       E 13.167,47

24-12-2011                                                       E 13.163,86

Ondanks ook inbeslaggenomen vakantiegeld, was de schuld praktisch niks afgenomen.
Kontakt gehad met een medewerker van inkassoburo was dat door de rentebijtelling iedere maand en dat ik maar zo weinig afloste.
                                                             
27-01-2012                                                       E  13.889,60
27-05-2012                                                       E  12.509,12


Vakantiegeld  E  863,87  inbeslaggenomen)


15-05-2013                                                       Overzicht aangevraagd bij incassoburo


                                 
rente berekend tot 15-05-2013                        E     7.081,58
met kosten subtotaal                                        E   18.074,43
                                                                          -----------------
waarop in mindering wordt gebracht of is
verrekend                                                          E      5.166,15
                                                                          ------------------
totaal                                                                 E   12.908,28     

Vakantiegeld E   923,93 inbeslaggenomen.


9-01-2014                                                         Overzicht aangevraagd bij incassoburo       


rente berekend tot  9-01-2014                          E    8.184,17

subtotaal                                                           E    19.271,66
waarop in mindering strekt of is verrekend       E      7.216,16
                                                                          ------------------
totaal                                                                 E    12.055,50


29-08-2014                                                        Overzicht aangevraagd bij incassoburo

rente berekend tot 29-08-2014                         E      8.591,01
                                                                          ------------------
subtotaal                                                           E     19.774,10
waarop in mindering strekt of is verrekend       E       9.278,54
                                                                          ------------------
totaal                                                                 E    10.495,56

Vakantiegeld  E  936,30

Oktober 2014 inbeslaggenomen bedrag verhoogd naar E 203,42


22--01-2015                                                       Overzicht aangevraagd bij incassoburo


rente berekend tot 22-01-2015                         E     9.351,81
                                                                           ---------------
subtotaal                                                            E   20.582,70
waarop in mindering strekt of is verrekend        E   10.029,56
                                                                           -----------------
totaal                                                                  E   10.553,14


En toen heb ik een printer gekocht, iedere maand Mijn incasso uitgeprint en kwam dit forum in beeld.
Wordt vervolgd.
ollie bollie

Wat een verschrikkelijk verhaal om mee te maken! Ik hoop dat je het snel af kan ronden, zodat je weer een zorgeloos leven kan gaan leiden. Het begin is in ieder geval gemaakt en hulde voor jou, dat je je er zo doorheen weet te slaan.

Er zijn een aantal opvallende feiten, die een gang naar de rechter rechtvaardigen. Het is nu zaak een overweging te maken op basis van die feiten en de voordelen tegen de nadelen af te wegen. Aan de hand daarvan kan je bepalen waar jij je het beste bij voelt.

1 De bank is nalatig geweest. Hoe kunnen zij een maximale roodstand laten overschrijden tot een gigantisch bedrag? Hier had al veel eerder opgetreden moeten worden en dat hebben ze niet gedaan. Dit alleen al lijkt mij een grond om naar de rechter te stappen.

2. De gigantisch hoge rente en de maandelijkse afbetalingen staan niet in verhouding met elkaar. Ook hier geldt weer, dat de bank nalatig is geweest. Ze creëren hier een situatie (zeker in het begin met 25 en 50 euro aflossing), waarin jij misschien wel decennialang zou moeten afbetalen, voordat je de schuld afbetaald zou hebben. Een schuld die is voortgevloeid uit hun nalatigheid.

3. Het incassobureau dat, naar alle waarschijnlijkheid, de verkeerde rentevoet heeft aangehouden. Ook zij zijn buiten hun boekje gegaan en hebben er niks aan gedaan om die uitzichtloze situatie een halt toe te roepen en te komen met een fatsoenlijke oplossing.

4. Het aanbod van de bank om een bedrag van 5000 euro te betalen tegen finale kwijting. Het lijkt mij een aanbod om een gang naar de rechter te voorkomen. Ik heb het idee, dat ze dit gedaan hebben, omdat je met te veel vragen komt. Als zoethoudertje wordt je dan dit bedrag aangeboden. Immers, via het loonbeslag krijgen ze hun geld toch wel, zolang jij niet naar de rechter stapt. Dus waarom ineens een kleine 3000 euro cadeau doen??

Wanneer je deze 4 punten in acht neemt, heb je alle reden voor een rechtzaak en ik denk dat je een hele goede kans van slagen hebt.

Ik ken je niet, maar ik heb het gevoel dat je twijfels hebt over het aangaan van een rechtzaak. Misschien wil je aan de ene kant het incassobureau niet tegen de schenen schoppen en ben je bang dat het wederom uit de klauwen gaat lopen? Of heb je liever dat het zo doorloopt en je er na een aantal jaar gewoon vanaf bent. Je weet nu immers wat je hebt en wanneer je er definitief van af bent. Misschien geeft dat een soort gevoel van zekerheid.

Aan de andere kant ben ik bang dat dit de rest van je leven aan je zal blijven "vreten", omdat het je een gevoel van onrechtvaardigheid geeft.

Dan heb je een aantal opties die het overleggen waard zijn.

1. De betalingen nu gewoon door laten lopen. Je weet waar je aan toe bent en je hebt een einddatum. Het zal, heb ik het vermoeden, echter wel aan je blijven vreten.

2. Een lening bij de kredietbank voor een afkoopsom van 5000 euro. Brengt wat papierwerk met zich mee, maar heeft een zeer goede kans van slagen. Het verkort de aflossingstijd, maar ook dit zal misschien aan je blijven knagen.

3. Mediation via het juridisch loket. Lage kosten maar een onzekere uitkomst. De bank zal misschien dwars gaan liggen, wanneer ze in de gaten hebben, dat je het niet op een rechtzaak aan wil laten komen.

4. Een rechtzaak via het juridisch loket. Ik weet niet wat je kwijt zal zijn aan eigen bijdrage, kan een aanzienlijk bedrag zijn, maar dat is afhankelijk van je inkomen. Dit brengt echter een onzekerheidsfactor mee, waar je nu tegen aan zit te hikken. Kan me goed voorstellen dat je daar nu niet op zit te wachten in jouw situatie. Het geeft je echter wel genoegdoening, dat je er alles aan hebt gedaan om dit onrecht op te lossen. Het lijkt me dan ook dat, ongeacht de uitkomst, dit niet meer gaat vreten aan je. Je hebt er tenslotte alles aangedaan om je recht te krijgen.

Ikzelf zou gaan voor een rechtzaak, maar dat is voor iedereen een persoonlijke afweging. Wanneer je de rechtzaak zou verliezen, kan je altijd nog overgaan tot de orde van de dag en gewoon de som afbetalen. Zoals je nu dus ook al doet, alleen heb je dan het verlies van de eigen bijdrage erbij. Maar wanneer je de kosten daarvan afweegt ten opzichte van het eventuele winnen van een rechtzaak, lijkt mij dat een aanvaardbaar risico.

Succes met het maken van een afweging en wat die ook zal zijn, ik heb respect voor hoe jij je zaken aan pakt. Ik hoop dat je snel tot een bevredigende oplossing komt en je verder kan met je leven.

Carpe diem!

Jiske

#98
@ollie bollie

bedankt voor je steunbetuiging maar bovenal voor je heldere uiteenzetting.

Die explosieve roodstand is overigens ook nog eens ontstaan in een tijdsbestek van 4 maanden, van augustus 2008 tot en met oktober 2008. Maar dat terzijde.

Ik heb met de bank overigens nog een optie, zoals "gewoon": stelde:

Het allemaal even laten lopen, alles tegen elkaar afwegen, wachten totdat het vakantiegeld ook is afgeboekt en dan vragen om een nieuw voorstel, van de bank of zelf een bod doen, tegen finale kwijting.
En dan eventueel aktie ondernemen, of het allemaal laten doorlopen zoals het nu is, met zicht op een einddatum.

Wat ook aan mij zal vreten overigens, is dat ik echt niet denk dat ik de enige ben die zo zit/gezeten heeft, als ik niks onderneem en dit in de doofpot laat verdwijnen uit angst voor represailles van het incassoburo.. Het enige wat ik dus nu vooralsnog kan doen, is dit onrecht posten op dit geweldige forum.

Djeez, wat ben ik een naief, katholiek, plattelands huppeltrutje geweest. Ik wist wel dat er iets niet klopte maar geloofde het pas toen "gewoon" erover begon, en ik mijn dossier en de bedragen begon te controleren.

Zo gauw mijn paspoort verlopen is, vraag ik alleen nog maar een identiteitskaart aan, want je moet toch wat om je te legitimeren, maar Nederlander zijn, trots op mijn land, en geloven in de Nederlandse regering en dat ze zulke wantoestanden aanpakken (NOT) nee, dat wil en doe ik niet meer. Mij zul je geen Wilhelmus meer horen zingen. BAh, bah, bah.

ollie bollie

Misschien is het handig om het gratis gesprek tijdens het inloopspreekuur van het juridisch loket aan te gaan. Het kost niets, maar het advies van het juridisch loket zal zeker een toegevoegde waarde hebben in het maken van een beslissing.

Ik heb zelf een andere zaak met vgz aan mijn broek gehad. Volledig buiten mijn schuld, maar ik moest toch bijna 3000 euro ophoesten. Toen was de keuze om gewoon te betalen of er vol tegen in te gaan met het risico om de zaak te verliezen. Ik heb toen gekozen voor het laatste, heb de zaak verloren, maar met mijn gemoedsrust is het nu beter gesteld. Die schuld is inmiddels afbetaald en ik ben blij dat ik er toen alles aan gedaan heb om mijn recht te halen, want nu vreet het niet meer aan mij. Ik heb dat hoofdstuk af kunnen sluiten met de wetenschap, dat het nu eenmaal zo moest zijn. De kosten die ik daarvoor gemaakt heb, zijn het zeker waard geweest om mijn innerlijke rust te behouden.

Dat is echter een persoonlijke afweging die ieder voor zichzelf moet maken en waar je je het beste in kan vinden. Ik kan me dan ook goed voorstellen, dat je geen trek hebt om die beerput open te trekken, maar stel jezelf de vraag, of het niet altijd aan je zal blijven knagen. Dat is geen financiële afweging, maar zeker iets dat je mee zal moeten nemen in je beslissing.
Carpe diem!

chapter

naar verhaal jiske.
Moet je je energie steken in procedure waarvan rechter mogelijk ook zegt na 8 jaar aangeven dat niet ok is is wel heel laat. Ook gezien dat je niet bent verschenen maar bij verstek veroordeeld.
Hiertegen is paar weken beroep geen jaren over het algemeen.
Juridisch loket is goede maar als je hoog inkomen hebt betaal je je blauw aan advocaten etc.

Ik had gisteren al wat voorwaarden gepost maar kan hem niet meer vinden. zaak is al bekend en valt dus niet onder de dekking van de rechtbijstandsverzekering.
Mogelijk wel voor nieuwe zaken in de toekomst maar als je laag inkomen hebt ben je goedkoper uit met gefinancierde rechtsbijstand.

loopt momenteel de rabo alleen of zijn er nog meer schulden?

Jiske

#101
@chapter

In de 8 jaar dat ik nu bij de ING ben, heb ik nog nooit 1 cent roodgestaan, buiten soms wel eens die paar euro voor het pakket, maar dat is maar een euro of 5 een keer in de 3 maanden dacht ik. en al mijn achterstanden  ingelopen.

Wel heel streng gebudgetteerd voor mezelf, minimaal huishoudgeld gebruikt, al 7 jaar auto weg, gestopt met roken, gestopt met koffiedrinken maar overgestapt op thee en ranja, jarenlang warm gegeten bij vrienden en als het koud was ging ik me daar s avonds op bezoek en me wat warmen, internet gehad dmv wifi van de buuf en een prepaidje voor als iemand me moest bellen, een bevriende hondentrimster verzordge mijn inmiddels (2009) overleden hondje en toch nu nog een klein buffertje opgebouwd.

Maximaal eigen risico bij zorgverzekering ivm. begroting, en heel lage energiekosten doordat ik echt met mijn jas aan in huis heb gezeten s winters, met de verwarming uit.

Financiele voordelen/mazzeltjes voor alle eerlijkheid:
2012/2013/2014 hernieuwde aangifte gedaan bij Belasting  in een keer allemaal terugbetaald gekregen en door het invullen met terugwerkende kracht huurtoeslag aangevragd over die jaren en uitbetaald gekregen in 2014.
Hierdoor heb ik gigaveel/alle diverse restachterstanden afgelost, en de eerste ronde van mijn bovengebit betaald, ik kon me in 2014 pas weer aanmelden voor tandartsverzekering.

Verder al die jaren tegemoetkoming arbeidsongeschikten als extra inkomen gehad.

Het went echt allemaal op den duur, het heeft gewerkt/nog goed uitgepakt en ik heb het overleefd, dus blij toe dat het nu allemaal ietje ruimer is en ik zelf psychisch er veel beter aan toe ben, ik ben alleen ontzettend moe van dat geknok. Maar ik ben en blijf positief, dus alles komt goed.

Schulden zijn alleen RABOBANK en sinds januari rekening van zorgverzekering, is me nu de eerste keer opgebroken afgelopen jaar, ivm tandartskosten van E 400,70 ivm eigen risico, waar ik een betalingsregeling van E 30,00 p/mnd mee heb getroffen. 1x betaald dus schuld is E 370,70.

ollie bollie

Hi Jiske,

Ik beschouw de maandelijkse betalingen/reserveringen voor het eigen risico als vaste lasten. Wanneer je er geen aanspraak op hebt hoeven maken, is dat een leuke meevaller, wanneer je er wel gebruik van moest maken, zijn het gewoon vaste lasten.

De veroordeling van de rechtbank bij verstek over het te betalen bedrag zal niet voor beroep vatbaar zijn. De rente die het incassobureau heeft berekend, is dat denk ik wel. Dat loopt namelijk nog steeds, waardoor ik denk dat je een zaak hebt en dan heb je het over een flinke geldsom. Maar dat zal het juridisch loket je beter kunnen vertellen.

Aangezien je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, ga ik er van uit, dat de eigen bijdrage voor het juridisch loket ook wel mee gaat vallen.
Carpe diem!

Jiske

#103
We gaan verder.

Vanaf 2015 iedere maand alles op Mijn Incasso uitgeprint

22--01-2015                                                       Overzicht aangevraagd bij incassoburorente berekend tot 22-01-2015                         E     9.351,81
                                                                           ---------------
subtotaal                                                            E   20.582,70
waarop in mindering strekt of is verrekend        E   10.029,56
                                                                           -----------------
totaal                                                                  E   10.553,1426-02 2015                                                   Mijn Incasso


Rente                                                                  E    9.530,84

Betaald                                                               E    10.454,47

Restschuld                                                          E    10.331,2631-03- 2015                                                   Mijn Incasso


Rente                                                                 E      9.712,56

Betaald                                                              E     10.666,59

Restschuld                                                         E     10.312,8630-4-2015                                                     Mijn Incasso


Rente                                                                 E       9.880,06

Betaald                                                              E      10.878,71

Restschuld                                                         E       10.280,2427-05-2015                                                    Mijn Incasso


Rente                                                                 E       10.024,93     

Betaald                                                              E        12.112,18

Restschuld                                                         E         9.227,64

Inbeslaggenomen vakantiegeld   E  909,5201-06-2015                                                   Overzicht aangevraagd bij incassoburo

Rente                                                                E   10.045,49

Betaald                                                             E     12.112,18

Restschuld                                                        E        9.248,20     01-07-2015                                                      Mijn Incasso

Rente                                                                E        10.168,65

Betaald                                                             E         12.324,30

Restschuld                                                        E          9.171,2401-08-2015                                                   Mijn Incasso

Rente                                                                 E       10.294,37

Betaald                                                              E       12.656,31

Restschuld                                                         E         8.976,95   01-09-2015                                                   Mijn Incasso   

Rente                                                                 E      10.417,70     

Betaald                                                              E      12. 873,22

Restschuld                                                         E         8.895,3702-10-2015                                                       Mijn Incasso


Rente                                                                E       10.539,60

Betaald                                                             E        13.205,23

Restschuld                                                        E          8.697,2631-10-2015                                                   Mijn Incasso                 

Rente                                                                 E       10.639,62

Betaald                                                              E       13.537,24   

Restschuld                                                         E          8.489,4730-11-2015                                                        Mijn Incasso


Rente                                                                 E        10.752,52

Betaald                                                              E         13.869,25

Restschuld                                                         E           8.282,16


Roodstand RABOBANKREKENING  E  0,00 en RABOBANKrekening door RABO opgeheven op 23-11-201531-12-2015                                                    Mijn Incasso

Rente                                                                  E       10.865,57

Betaald                                                               E       14.201,26

Restschuld                                                          E         8.087,20Per 01-01-2016  In beslag te nemen bedrag verhoogd naar    E  230,8304-01-2016                                                     Overzicht aangevraagd bij incassoburo


Rente                                                                   E    10.879,93

Betaald                                                                E     14.201,26

Restschuld                                                           E       8.101,56Jiske

Voor degenen die zich afvragen hoe je in een paar maanden tijd zo n enorme schuld kunt opbouwen:

Ik betaalde alles automatisch en stond niet ROOD, integendeel.

We zullen voor het gemak de persoon maar IEMAND,NIEMAND of IEDEREEN noemen.

IEMAND,NIEMAND OF IEDEREEN, had een sleutel van mijn huis.

In gebruikerskringen komt het vaker voor dat een coke-dealer 0909 nummers heeft.

Ze ronselen uitkeringsgerechten om een mobiel telefoonabbo op hun naam te pakken en regelen dat voor een paar lijntjes coke of om de op de pof gekregen coke te betalen, totdat het abbo wordt afgesloten. Who cares, van een kale kip kun je niet plukken en de dealer heeft zijn geld, tikt/tikte lekker aan op een buitenlandse bankrekening.


Enfin, ik heb in mijn eigen huis, meerdere malen 2 telefoonlijnen tegelijkertijd lopen gehad op 2 abbo s.

RABOFOON met automatische incasso en @home destijds met automatische incasso.

Ik was destijds zeer traceerbaar als wekelijks bezoeker van een vereniging en wedstrijden van de vereniging, en de Gazelle fiets van deze Pietje Pelle stond voor het dorpscafe.

Op die tijden is het namelijk gebeurd vanaf aug. 2008 tot oktober 2008.

Alle automatische incasso s liepen gewoon allemaal door, weliswaar iedere maand aangevuld door uitkering en zorg- en huurtoeslag, en het stopte pas doordat de RABOFOON en @home de abbo s blokkeerden en ik inmiddels in september/oktober een nieuwe Postbankrekening geopend had.
Van september 2008 tot en met december 2008 is mijn uitkering zelfs gestort op de bankrekening van een vriendin, want we wisten niet wat er aan de hand was.

Ik was zwaar overspannen en maakte mijn post niet meer open en dacht dat ik gek aan het worden was.

En de RABOBANK liet het maar gewoon gebeuren en de incasso s doorlopen. De schuld/roodstand had niet meer dan E 1000,00 hoeven/moeten zijn, en zat ik hier echt niet te posten.

Bij navraag naderhand, bleek dat de lijnen werden gebeld toen ik NIET thuis was, bewijs en getuigen aanwezig.