Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

gewoon


Jiske

#46
Iig is er nog geen rentestop, dus ik ga die aanvragen zo gauw de roodstand bij de RABO is ingelopen en dat zal naar verwachting rond mei zijn, omdat het vakantiegeld ook onder het beslag valt.
Dus aftellen en duimen maar dat het lukt.

Trouwens nog iets:
Als de roodstand bij de RABO is afgelost is het dan mogelijk om per direct de rekening op te heffen, want ik wil met die bloedzuigers niks meer van doen hebben?

En wat geberud met mijn BKR-notering als de roodstand is afgelost?

Katniss

Ik denk wel dat je de rekening direct kan opheffen. De BKR-notering zal een einddatum opkomen, om daarmee aan te geven dat deze volledig is ingelost. Wel blijft deze nog 5 jaar staan.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Jiske

#48
Nou begin ik toch even te twijfelen.

Ik heb mijn vonnis mbt. mijn schuld en te betalen rente eens laten lezen aan iemand uit mijn prive.
Het lucht trouwens verschrikkelijk op om er eens over te kunnen praten met iemand en dat ik het durfde heb ik echt te danken aan het feit dat ik het hier ben beginnen op te schrijven.

Dit is de uitspraak van het vonnis:

Bij belsissing vonnis staat geschrijven:

De rechtbank:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van 9686,69, vermeerderd met de variabele rente ad 16,3 per jaar over 9195,58 vanaf 17 maart 2009 tot aan de dag der gehele voldoenig.

Betekent de uitspraak mbt. de variabele rente tot aan de dag der gehele voldoening, dat als de roodstand RABOBANK is ingelopen, de variabele rente automatisch te vervallen komt en overgegaan wordt naar de wettelijke rente over de overblijvende schuld of moet ik die variabele rente nou blijven betalen totdat ik de hele som heb afgelost aan het incassoburo?
Het is maar hoe je het lees of interpreteert.

En wat is een behoorlijk bewijs van kwijting?


chapter

ik ga er van uit dat schuld nu bijna dubbele is alleen aan rente al 7 jaar keer 16.3% is nogal wat
behoorlijk bewijs van kwijting betekend vaak dat je tot schikking komt door bv 6000 ineens te betalen en ze rest dan kwijt schelden. Tot aan dag gehele voldoening houd in dat rente doorloopt tot je betaald hebt. Als je inlost zakt de rente ook omdat totaalbedrag waarover rente geheven wordt minder wordt

nooitmeer

Quote from: chapter on Jan 18, 2016, 02:19 PM
Als je inlost zakt de rente ook omdat totaalbedrag waarover rente geheven wordt minder wordt

Daar vergis je je dus in. Er staat duidelijk dat er rente over het gehele bedrag betaald moet worden tot aan de dag dat het bedrag is ingelost of dat er kwijting plaats vind.
Het bedrag blijft namelijk open staan, de deurwaarder int het geld door middel van een beslag of regeling en betaald pas wanneer hij het gehele bedrag inclusief zijn kosten gevorderd heeft.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Jiske

#51
@ chapter

de rente is variabel en inmiddels al een paar jaar gedaald naar 12,90, nog steeds enorm veel maar ja, alle beetjes helpen.

Maar ik los toch af, dus over welk bedrag betaal ik dan rente? Ik snap het niet (meer).
Er is/wordt toch ook afgelost op de roodstand bij de RABOBANK, die is medio mei 2016 echt helemaal afgelost hoor, dat staat te lezen op de jaaroverzichten van de RABOBANK en de vooraf ingevulde belastingaangiftes. Als dat er niet was zou ik het overigens helemaal niet geweten hebben hoor, want ik krijg van het incassoburo alleen maar de huidige stand van zaken, die ik uitprint iedere laatste dag van de maand.


Jiske

#52
Nav een draadje over BKR heb ik toch ook maar eens gebeld naar de Klantenservice van de RABOBANK.

Aangezien het mi. nog een lopende/aktieve rekening is, want ik krijg nog ieder jaar op telefonisch verzoek een Jaaroverzicht voor de belastingaangifte, en de RABObankrekening ook wordt vermeld op mijn vooraf ingevulde belastingaangifte, en omdat de schuld wordt ingelost hetgeen te zien is aan het verminderen van de roodstand heb ik dus een aanvraag gedaan voor een nieuwe bankpas en random-reader. Niet dat ik iets mee ga doen behalve eens kijken wat er allemaal gebeurd is op die RABOBANKrekening.

In eerste instantie kreeg ik als antwoord dat de rekening was opgeheven.

Na mijn vraag waarom ik dan nog steeds jaaropgaves tot en met 2014 kon opvragen waarop een vermindering van de roodstand te zien valt, vanaf wanneer dan de rekening zou zijn opgeheven en waarom ik dat dan niet kon terugzien in mijn BKR registratie (opgevraagd in 2014), lichtelijke paniek aan de andere kant en maandag wordt ik teruggebeld door een medewerker die van mijn dossier helemaal op de hoogte zou zijn.

Ik hou jullie op de hoogte.

Jiske

#53
Gossie, alweer iets vreemds ontdekt.

Hoe kompleter het dossier hoe meer ik dingen ontdek.

Volgens het Jaaroverzicht 2014 van de RABOBANKrekening is er dat jaar een vermindering van de roodstand van 3250 euro.

Ik heb in 2014, 9x 140,76 en 3 x 203,42 en inbeslaggenomen Vakantiegeld 2014 ad 936,30 euro betaald, is opgeteld 2813,40 euro.

Denk aub. eens mee wat er hier aan de hand zou kunnen zijn, want kloppen doet het niet.

Als ik het goed gelezen heb hier op het forum, wordt er eerst afgelost op de rente en de kosten en daarna, als er een bedrag overblijft op de schuld.

Volgens de uitgeprinte overzichten door mezelf, via de webstie van incassoburo, en de telefonisch gevraagde officiele berekening van het incassoburo, lijkt dat ook zo.

In werkelijkheid lost het incassoburo af op de roodstand van de RABOBANK en zelfs meer dan het inbeslaggenomen loon en vakantiegeld.

Verder staat bij het Jaaroverzicht 2014 ook te lezen:

DOOR U BETAALDE RENTE IN 2014 0,00

In 2013 betaalde ik 12 x 140,76 = 1689,12 en vakantiegeld 923,93 maakt samen 2613,05 euro.

Volgens Jaaroverzicht RABOBANK afgelost op Roodstand 1250,00

DOOR U BETAALDE RENTE IN 2013 0,00


De debet-bedragen van de Jaaroverzichten met het bijbehorende RABOBANKrekeningnummer zijn exakt overgenomen door de Belasting en moeten dus zo zijn doorgegeven aan de Overheid/Belasting, door de RABOBANK.


Jiske

#54
Hehe, nou ben ik me toch een potje trots op mezelf en dankbaar voor wat ik hier geleerd en doorgekauwd heb op dit forum. Poe poe, eindelijk  dossier bij elkaar en kan ik aktie gaan ondernemen.

Ten eerste is de schuldenstand 7958,20
RABOBANKrekening roodstand 0,00

Vanochtend telefoon gehad van een wel zeer behulpzame medewerker van de RABOBANK.

Ik kan idd geen randomreader en bankpas meer aanvragen want de rekening is daadwerkelijk opgeheven.

De stand van de roodstand op de RABOBANKrekening was op 23 november 2015 nog: 432,92 euro.

De RABOBANK heeft dat afgeboekt en bijgeboekt bij de schuld en de rekening opgeheven, nu heb ik dus alleen nog te maken met het incassoburo, maar weet ik ook dat er GEEN akte van cessie is geweest en de RABOBANK nog steeds opdrachtgever is volgens de betreffende medewerker. Ik mag die man dus ook rechtstreeks bellen mocht er wat zijn oid.
Ik zou de rekening ook niet meer moeten terugzien in de vooraf ingevulde Belastingaangifte.

We hebben het ook over de BKR registratie gehad en daar heeft de RABOBANK (nog) niks mee gedaan, dus geen einddatum doorgegeven, omdat dat pas zou gebeuren als de totale schuld zou zijn afgelost aan het incassoburo.

In de tijd dat ik dit hier zit te typen, krijg ik een telefoontje van de RABOBANK.
De goede meneer deed mij, zomaar out of the blue, een voorstel omdat hij na ons gesprek nog eens had zitten denken en deed me het volgende voorstel:

Tegen betaling van 5000,00 euro zou de rekening bij het incassoburo helemaal vereffend zijn tegen finale kwijting.

Hij zou het incassoburo ook persoonlijk hiervan op de hoogte gaan stellen en mededelen dat dit voorstel vanuit de RABOBANK werd gedaan en dat ze dat konden omdat ze opdrachtgever zijn.

Wat vinden jullie daar allemaal van en bovenal WAT NU TE DOEN?


ollie bollie

Dat zijn nog eens leuke telefoontjes! Een kadootje van 2958,20 euro. De vraag is alleen: kan je dat bedrag ineens betalen? Zo ja, misschien valt er dan nog wat te onderhandelen onder het mom van: ik kan maar 4000 euro lenen bij familie.... Aangezien dit het bedrag van 5000 euro zo ineens wordt genoemd, lijkt het mij dat er nog wel ruimte is voor onderhandelingen. Nooit geschoten is altijd mis toch?
Carpe diem!

Jiske

Ja doei,

ik heb dat geld niet in mijn achterzak zitten ook, geen 4000,00
Het is niet alleen die 2985,00 wat ze mij dan schenken, maar tel je die rente (rente op rente iedere maand 12,90%) eens uit wat ik dan niet meer hoef te betalen en ook kwijtgescholden krijg Ollie Bollie.

Met een goede onderbouwing kan ik nu ook mss een rentestop vragen, dat levert hun en het inkassoburo toch ook nog geld op en meer dan die 5000,00 ineens, al blijft dat loonbeslag dan natuurlijk wel 2 a 2 1/2 jaar gehandhaafd.

ollie bollie

Als ik er van uit ga, dat je met 2,5 jaar loonbeslag er vanaf bent, is het dan geen optie om naar de gemeentelijke kredietbank te stappen? Die rekent namelijk een lager rentepercentage en daar kan je voorstellen om die 5000 in 3 jaar af te betalen. Dan ben je én van het loonbeslag af én je hoeft maar 5000 terug te betalen. Wanneer je dat ook nog eens kan spreiden over 3 jaar tijd, ben je per maand ook nog eens minder aan aflossing kwijt dan je nu bent.

Ik heb het vermoeden, dat wanneer je dit verhaal daar voor legt, je een goede kans zal maken.
Carpe diem!

Jiske

@ OllieBollie

ook een optie dus thnx voor het meedenken Ollie.

Maar ik wil wel NIET de schuldhulpverlening of de sanering in. Ik heb het tot nu toe gered en ik wil niet iemand die 2.5 jaar in mijn nek zit te blazen, dat weet ik zeker.

ollie bollie

Ik snap precies wat je bedoelt Jiske! Maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden bij de gemeentelijke krediet bank. Als ik het goed heb, zijn er voor de rest geen schulden en worden de vaste laste gewoon netjes betaald. Dan is het geloof ik ook mogelijk om een gewone lening te krijgen bij de gemeentelijke kredietbank. Ik heb hier even de voorwaarden nagekeken en dat kan dus ook zonder schuldsanering.U kunt een sociale lening aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en in ons werkgebied woont. Daarnaast voldoet u aan één of meer van de volgende voorwaarden:

    U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het minimumloon.
    U bent 65 jaar of ouder.
    U heeft een achterstandscodering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of problematische schulden.

Een lening van minder dan â,¬500,- is niet mogelijk.

Let op! Schulden?
Heeft u schulden? Dan nodigen wij u eerst uit voor een intakegesprek. In dit gesprek proberen wij een goed beeld van uw financiële en persoonlijke situatie te krijgen. Na dit gesprek kijken we hoe we u het beste kunnen helpen: met een lening of bijvoorbeeld een vorm van schuldhulpverlening.

Wanneer je jouw verhaal voor legt, kan ik me prima voorstellen dat ze akkoord gaan met alleen een lening en geen schuldsanering. Nu blaast er een loonbeslag in je nek, maar met een lening om in een keer af te kopen, heb je alleen nog maar de normale maandelijkse aflossing bij de kredietbank.

Carpe diem!