Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

gewoon

Ha is er iemand die handig is met de PC en die dat rapport renteberekeningen door gerechtsdeurwaarders

Kan plakken,  bij vragen over  incassobureaus en deurwaarders. ?

Jiske

Verhip ik heb het gevonden. Leesvoer.

[PDF]Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

En wat staat hier, als antwoord op mijn vraag vorige week:

quote

Toerekenen betaling geldsom
De volgorde waarin betalingen worden afgeboekt op de elementen van een verbintenis tot betaling van een geldsom is volgens artikel 6:44 BW als volgt:
1. de kosten19 20;
2. de verschenen rente;
3. de hoofdsom;
en ten slotte 4. de lopende rente. 

Ten aanzien van de hierboven opgenomen artikelen 6:43 BW en 6:44 BW wordt opgemerkt dat het gaat om aanvullend recht 21.

Deze rechtsregels gelden voor zover tussen partijen geen andere afspraken zijn gemaakt. De partijen bij een overeenkomst zijn niet verplicht deze rechtsregels te volgen. Zij kunnen zelf een andere regeling overeenkomen of zij kunnen bepalen dat een bepaalde regel van aanvullend recht niet tussen hen zal gelden.  quote

chapter

als je zelf deelnemer bent mag je het opnemen doe ik ook

Jiske

#213
Ik wil toch nog even terugkomen op deze posting en vraag me dus echt af, wat hier de bedoeling van de RABOBANK is geweest. En wat levert/leverde hun die aantoonbare onwaarheid in Produktie 1 dan op?
Het is een gekopieerd stuk wat toegevoegd is bij de dagvaardiging, maar ik heb van zijn lang zal ze leven geen handtekening gezet onder een stuk gedateerd op 24-08-2008.
Ik was toen al overspannen door die toestanden met mijn zoon die ik in juli 2008 uit huis heb moeten zetten, en zou ik toen een handtekening onder dat krediet hebben gezet, was dat nog niet eens aan de orde, tenzij ik de limiet had willen verhogen, want die toegestane roodstand van E1.00,00  had ik immers al 5 jaar. Ik stond op 01-08-2008 E 929,10 in de min volgens bankafschrift en op 01-09-2008 stond ik al E 3458,40 in de min.

Eerste afboeking @home was op 19-08-2008 en er werd toen (automatisch) E 2.975,82 afgeboekt.

Daarna geblokkeerd (telefoonblokkade) door @home en op 18-08-2008 en er werd toen (automatisch) E 15.90 afgeboekt.

Eerste afboeking van RABOMOBIEL was op 19-08 2008 en werd toen (automatisch) E 1.119,,93 afgeboekt.

Tweede afboeking van RABOMOBIEL was op 26-08-2008 en er werd toen (automatisch) E 1.442,21 afgeboekt.

Derde afboeking van RABOMOBIEL was op 05-09-2008 en er werd toen (automatisch) E 1.059,86
afgeboekt.

Vierde afboeking van RABOMOBIEL was op 18-09-2008 en er werd toen (automatisch) E 1.340,44
afgeboekt.

Vijfde afboeking van RABOMOBIEL was op 22-09-2008 en er werd toen (automatisch) E 761,22 afgeboekt.

Zesde afboeking van RABOMOBIEL was op 29-09-2008 en er werd toen (automatisch) E 1.009.69 afgeboekt.

Op 01-10-2008 stond ik  E 10.195,58 DEBET.

Mijn beste vriendin is met mij naar het UWV gegaan en heeft ervoor gezorgd dat ik de maandbetaling van oktober contant kreeg uitbetaald en vanaf november tot t/m januari op haar bankrekening werd uitbetaald..

Vanaf januari 2009 had ik (lees mn vriendin) alles zo geregeld dat ik een geaktiveerdePostbankrekening had (nu ING) en van daaruit kon ik weer internetbankieren en alles betalen.


Quote from: Jiske on Jan 29, 2016, 08:17 PM
Letterlijk overgenomen uit dagvaardiging:1.          Eiseres heeft met gedaagde op 24 januari 2008 een overeenkomst gesloten ingevolge welke overeenkomst aan gedaagde een krediet op haar betaalrekening vergund werd van E 1000,00. Ingevolge de bepalingen der overeenkomst diende gedaagde maandelijks minimaal een bedrag ad E 20,00 op voornoemde rekening te storten. Een afschrift van deze overeenkomst met de daarbij behorende, en op onderhavige overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is als produktie aan deze dagvaardiging gehecht.


BIJ PRODUKTIE 1 STAAT BIJ DATUM ONDERTEKENING VAN DIE OVEREENKOMST 24 augustus 2008, MET MIJN ECHTE HANDTEKENING ERONDER.

OP BLZ 2 VAN PRODUKTIE 1 STAAT TE LEZEN BIJ VOORWAARDEN:
VAN TOEPASSING ZIJN
-   DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETAALREKENINGEN VAN DE RABOBANK 2004


BIJ BKR STAAT DIT KREDIET GEREGISTREERD ALS VOLGT:KREDIETSOORT                                              DOORLOPEND KREDIET
CONTRACTNUMMER                                       (MIJN BANKREKENINGNUMMER)
BEDRAG                                                         1000
INGANGSDATUM                                         20-09-2003 
WERKELIJKE EINDDATUM                               NOG NIET BEEINDIGD
REGISTRATIEWEEK                                        39-2003


BIJZONDERHEDEN
CODE OMSCHRIJVING                                                             MET INGANG VAN
A        ACHTERSTAND                                                              15-12-2008
2        (RESTANT) VORDERING GEHEEL OPEISBAAR                 15-12-2008

GEREGISTREERD DOOR                                  DE LAGE LANDEN CONSUMER FINANCE
                                                                      TBV RABOBANK
                                                                      VESTDIJK 51
                                                                      TELEFOON:  040-2338786


IK HEB OOK NOG EEN REKENINGAFSCHRIFT GEVONDEN GEDATEERD 31-08-2004
DAAROP STAAT OOK VERMELD DAT DE KREDIETLIMIET E 1000,00 IS


Jiske

#214
Daarbij heb ik ook van 14-05-2009 t/m 02- 11-2011 aan Intrum Justitia inzake RABO MOBIEL E 850,00 betaald.


Aan die limiet en dat RABOMOBIEL grapje van in 2008, heb ik dus nu al E 14.558,39 + E 850,-- terugbetaald volgens overzicht GGN.
Nog steeds een openstaand bedrag E 7.852,14 bij Incassoburo GGN en tegen betaling van E 5.000,00 krijg ik dan, een coulancekorting van E 2.852,14.
En dat terwijl de ROODSTAND helemaal is afbetaald en de RABOBANKrekening door de RABOBANK is opgeheven per 23-11-2015.

gewoon

#215
Ha Jiske

Het was eerst een roodstand op een rekening van E 1000,-- tegen 16,4 %

En later word gesproken over een door lopend credit, dat is er later van gemaakt maar wel vast houden aan die hoge rente.

Ik geloof dat Chapter het schreef, na dat ik melde dat die betalingen gestorneerd hadden moeten worden,  boven die E 1000,-- je dan nog wel had gezeten met twee onbetaalde telefoon rekeningen.


Dat kan dan waar zijn,  maar dan wel tegen de wettelijke rente voor gerechtsdeurwaarders.

Er is hier heel veel bij elkaar verzonnen door de Rabobank en het incassobureau.


Heb je ergens getekend, of gevraagd die roodstand om te zetten in een doorlopend credit volgens mij niet en al helemaal niet voor een vaste rente van 16,4 %
Jiske

#216
@gewoon

Nope. En nogmaals, ik typ alles exakt gewoon zo over zoals ik het hier in huis heb.
Het was een Krediet op RABOBANKBETAALREKENING en volgens mij heet dat toch ook Doorlopend Krediet  @gewoon en het was een contractuele variabele rente, zoals ook staat vermeld in het vonnis.


Ik sta zo geregistreerd bij het BKR:

KREDIETSOORT                                              DOORLOPEND KREDIET
CONTRACTNUMMER                                       (MIJN RABOBANKREKENINGNUMMER)
BEDRAG                                                         1000
INGANGSDATUM                                             20-09-2003
WERKELIJKE EINDDATUM                               NOG NIET BEEINDIGD
REGISTRATIEWEEK                                        39-2003

BIJZONDERHEDEN
CODE OMSCHRIJVING                                                             MET INGANG VAN
A        ACHTERSTAND                                                              15-12-2008
2        (RESTANT) VORDERING GEHEEL OPEISBAAR                 15-12-2008

GEREGISTREERD DOOR                                  DE LAGE LANDEN CONSUMER FINANCE
                                                                      TBV RABOBANK
                                                                      VESTDIJK 51
                                                                      TELEFOON:  040-2338786

Jiske

#217
Jaja meneer
Wiebe Draijer

Chairman of the Executive Board of Rabobank Nederland

    Utrecht en omgeving, Nederland
    Bankwezen

Huidig   

    Rabobank Nederland

Vorig   

    Chairman of The Social And Economic Council of the Netherlands (SER), McKinsey & Company, Philips Research Laboratories

Opleiding   

    INSEAD

Ik heb mijn dossier in orde, U ook? Vandaag zetten veel Nederlanders het masker op, maar ik haal dat van de RABOBANK er af. En dit is geen bedreiging maar een belofte. Koekje erbij?

gewoon

#218
Nog even dat er niet gebleven is bij het plafond van E 1.000,--

Die afschrijving van home was op de 19e en ook de afschrijving van rabo mobiel

Bij @ home is het goed gegaan,  en hebben de 18 e al het abonnement geblokkeerd.

En die afschrijving van E 2.975 had gestorneerd moet worden door de Bank en alles lijkt er op dat handmatig het plafond is opgeheven die dag,  omdat de bank ook met een bonnetje zat van E 1119 en het hun  beter uit kwam,  dit nog af te boeken op die rekening.

Door dit wegnemen van het plafond,  kon het nog 6 keer gebeuren dat het handig was een rekening intern weg te boeken op een rekening,  waar het plafond af gehaald was.

Volgens mij als de bank niet aan het klooien was geslagen, had het twee zaken moeten zijn.

1e  telefoon rekening van 2.975 die naar een incassobureau ging en
2e  telefoon rekening van  1.119 die naar een incassobureau ging.

En dat klooien,  duurt tot op de dag van vandaag nu door GGN


En Jiske voor een doorlopend credit zijn heel andere rentes, dan  die 16,4 % dat was voor een roodstand en niet  voor een doorlopend credit,  en als klap op de vuurpijl deze rente vast stellen voor de hele looptijd door het incassobureau.

De hoofdsom is voldaan bij de bank,  alsmede de deal of vergoeding afspraak die gemaakt is met GGN en nu lijkt alles er op,  jou uit te melken voor alles wat verzonnen is.

Jiske

#219
@gewoon

mbt. dat plafond of het weghalen daarvan, dat kan ik niet verklaren or whatever. Ik weet gewoon niet wat er gebeurd is dat de RABOBANK die RABOMOBIEL afboekingen in stand heeft gehouden destijds.

Met de benaming van dat krediet en de te hanteren, enorm hoge, variabele rentepercentages, behorende bij de kredieten van de RABOBANK ben ik het niet met je uitleg eens.

Zie deze link:

https://www.rabobank.nl/images/historisch_tarieven_overzicht_consumptieve_kredieten_29727971.pdf

Of en welke deals de RABOBANK mogelijk met GGN heeft gemaakt, en of GGN in zijn uppie heeft gehandeld, dat weet ik dus ook niet.

Maar dat het rammelt aan alle kanten, en hoe je het ook wend of keert, dat begrijp ik zelfs nog met mijn Jip en Janneke kennis mbt deze kwestie.

gewoon

#220
Oké


Jiske

#221
Iig geval zal ik het bij GGN hier moeten gaan zoeken, somebody correct me if I am wrong.

Renteberekening
De in de software van GGN ge?integreerde rentewizard dient te zorgen voor een correcte naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van een juiste renteberekening en dient de hoofdsom op correcte wijze op te hogen met de jaarlijks vervallen wettelijke rente. Deze rentewizard, in het gebruikte softwarepakket van GGN, dient ook te zorgen voor de juiste afboeking van de door mij verrichte betalingen.
Dat dient te gebeuren volgens het wettelijke toerekeningsvoorschrift. Betalingen worden derhalve
achtereenvolgens afgeboekt op:
1 Kosten
2 Vervallen rente
3 Hoofdsom
4 Lopende rente

Aangezien de hoofdsom, zie Financieel Jaaroverzicht RABOBANK 2015,  mi. is voldaan, blijft dan over:
1 Kosten
2 Vervallen rente
3 Lopende rente

In de berekeningsformule van het softwarepakket van GGN, mbt de contractueel variabele rente zal de rente conform het vonnis zijn/worden berekend, neem ik aan.

Stel dat dit zou kloppen, hoe verklaart dit dan dat gegoochel boven de streep mbt het hoogte van het bedrag van de bijgeschreven rente en de afboeking van het totaal inbeslaggenomen bedrag p/mnd op het nog verschuldigde bedrag onder de streep, in de overzichten van Mijn Incasso en de toegestuurde overzichten door GGN?

Volgens deze historiek staat de contractuele variabele rente al in 2010 op12,90%, nog VOOR het loonbeslag. (Zie krediet op betaalrekeningen)
https://www.rabobank.nl/images/historisch_tarieven_overzicht_consumptieve_kredieten_29727971.pdf

Jiske

Brief aangetekend verstuurd vandaag naar RABOBANK.

En nu afwachten maar, wat er gaat gebeuren.

Jiske

Het is prachtig om dat rapport te lezen over deurwaarders en renteberekeningen, maar hoe ik het ook toepas, dr klopt bij mij geen jota van.

Neem bijvoorbeeld de toegestuurde januari-overzichten van GGN van 2015 en 2016:

22 januari 2015

-hoofdsom krachtens titel                                                                                      9.686,69
-rente berekend tot 22/01/2015                                                                            9.351,81
-rente berekend vanaf 22/1/2015 tot aan de gehele voldoening                                   p.m
-proceskosten                                                                                                            786,31
-kosten betekening en bevel                                                                                       82,75
-kosten van derdenbeslag                                                                                         135,47
-kosten van overbetekening                                                                                        76,89
-executiekosten                                                                                                         462,78
                                                                                                                            --------------

subtotaal                                                                                                               20.582,70             
-waarop in mindering strekt of is verrekend                                                          10.029,56
                                                                                                                             ---------------

totaal                                                                                                                     10.553,14


======================================

4 januari 2016

-hoofdsom krachtens titel                                                                                     9.686,69
-rente berekend tot 4/1/2016                                                                             10.879,93
-rente berekend vanaf 4/1/2016 tot aan de algehele voldoening                                 p.m
-proceskosten                                                                                                           786,31
-kosten betekening en bevel                                                                                      82,75
-kosten van derdenbeslag                                                                                        135,47
-kosten van overbetekening                                                                                       76,89
-executiekosten                                                                                                        654,78
                                                                                                                         ----------------
subtotaal                                                                                                              22.302,82
-waarop in mindering is gebracht of verrekend                                                    14.201,26
                                                                                                                         ----------------

totaal                                                                                                                      8.101,56=======================================

Waar moet ik dan de verreking van het restsaldo van de RABOBANKrekening zoeken?

Er is eigenlijk, in mijn voordeel, een bedrag van E 4171,70 in minderering gebracht of verrekend.
Ik heb betaald 12  keer E 203,42 = 2441,04 plus vakantiegeld 2015 E 909,52 is samen = E 3.350,56

Waar komt dat overschot, van "waarop in mindering is gebracht of verrekend", van E 821,14 dan vandaan?

En de contactpersoon van de RABOBANK zei dat de roodstand die hun hadden overgenomen om de RABOBANKrekening af te lossen en opheffen. was toegevoegd aan de schuld en dat was E 432,92

Dit kan een computergramma nooit bij elkaar goochelen, dus er moet toch iemand handmatig iets aan het klooien zijn. Of ben ik nu mis?

                                                                                                                           
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jiske

@SF


Ik heb iets gevonden mbt. de rente op de RABOBANKrekening.(zie attachments)

Correctie mbt. een vorige posting en jouw vraag daarover SF.

Het was NIET incassoburo GGN die stortingen deed op mijn toen nog aktieve RABOBANKrekening, maar RABOBANK zelf met verschillende bankrekeningen.

Deze zijn mij destijds toegestuurd door een Financieel Adviseur van de RABOBANK.

Zoals je kunt zien wordt de rente zowel bijgeschreven als ook weer afgeschreven. Er waren vanaf 2011 geen bankafschriften meer, maar alleen die documenten zoals hier afgebeeld.