Vervolg op draadje Wij heten Jiske welkom.

Started by Jiske, Feb 16, 2015, 10:23 AM

Previous topic - Next topic

ollie bollie

Aan het oplopen van de schuld, tussen 30-11-2015 en 31-12-2015 te zien, heffen ze gewoon rente over het te betalen bedrag. Hoeveel geld ging er per maand naar het loonbeslag in 2015? Dan kan je namelijk de rentevoet uitrekenen.

30-11-2015      restschuld 8282,16
31-12-2015      restschuld 8087,20 -
---------------------------------------------
                                           194,96 minder restschuld

Trek dit bedrag van je maandelijkse betaling af van december 2015 en je hebt de bijgetelde rente. Wanneer je die x 12 doet en het bedrag wat daar uit komt door de restschuld van 30-11-2015 deelt, heb je de rentevoet te pakken, die het incassobureau berekent. (Bij benadering, maar het verschil tussen 16,3 en 6 procent kan je wel zien). :)
                                           
Carpe diem!

ollie bollie

Hoe die schuld is ontstaan is denk ik niet zo relevant, het gaat om het verzaken van de bank. Die had namelijk veel eerder aan de bel moeten trekken bij het overschrijden van de roodstand. Zoals chapter al had aangegeven, kan het zijn dat je geen verhaalmogelijkheden meer hebt, aangezien je destijds al bij verstek bent veroordeeld tot het betalen van de schuld. Misschien kan het nog wel, maar daar zal een jurist je meer over kunnen vertellen. Dat is wel een belangrijk element om mee te wegen in je beslissing over wat je nu gaat doen. Advocaten hebben ook vaker een gratis inloopspreekuur en misschien kan je daar eens vrijblijvend om raad vragen.
Carpe diem!

Jiske

#107
@ollie bollie

niks te rentevoet, het incassoburo heeft de schuld rechtstreeks af gelost op de inmiddels opgeheven RABOBANKrekening.

De Jaaroverzichten van de RABOBANKrekening laten een ander beeld zien dan de overzichten van het incassoburo zoals "gewoon" al vermoedde.
Die staan hier in het topic een paar pagina s terug te lezen.
Er werd bijna uitsluitend afgelost op de RABOBANKrekening

aflossing  1750,-- jaar
Aflossing  1250,-- jaar
aflossing  3250,-- jaar
Aflossing  restant 3067,74 jaar 2015 (tot 23 november 2015)

De rente te lezen op de Jaaroverzichten van de RABOBANKREKENING was/is 0,00

ollie bollie

Het ging mij ook om de maand december. Daar was de roodstand al ingelost. De verhoging gaat dan dus alleen maar over het restbedrag en daarmee kan je de rentevoet berekenen, die het incassobureau aan houdt. Dat is interessant voor een eventuele rechtzaak, wanneer ze de verkeerde rentevoet hebben aangehouden, 16,3 % ipv 6 %.
Carpe diem!

chapter

jeetje wat een bizarre situatie zeg
En raar ook als je 1000.00 mag rood staan ze blijven afschrijven. Zoals ik het begreep dus giga telefoonrekeningen?
Hebben deze je niet ingeseind dat er ineens wel heel veel 0909 werd gebeld.
Ik hoop dat je met incassobureau de rente die je al hebt betaald terug krijgt dan zakt schuld giga veel.
Neem aan dat deurwaarder is zou aangeven dat als er geen oplossing komt je klacht indiend bij bureau voor gerechtsdeurwaarders. Dat heeft al vaker wonderen verricht... ook bij mij. Daar deinzen ze vaak al voor terug want deze kan deurwaarder uit functie zetten

Jiske

@chapter


Exakt overgenomen uit dagvaardiging:2.               Gedaagde heeft via internet een RABO Mobielabonnement afgesloten, welke gekoppeld is aan de betaalrekening van gedaagde. In de maanden augustus en september 2008 is terzake telefoonkosten voor in totaal E 5.972,00 van de betaalrekening van gedaagde geincasseerd. Tevens is er een bedrag van E 2.975,00 van de betaalrekening geincasseerd terzake een abbonnement van @Home. Als gevolg van deze enorme afschrijvingen is een forse overstand op de betaalrekening ontstaan, welke per 1 december 2008 in totaal is opgelopen tot E9.195,58.

ollie bollie

Dat lijkt me toch een duidelijk geval van verzaken van de bank. De vraag is alleen of je daar nog wat mee kan, aangezien er al een vonnis ligt.
Carpe diem!

gewoon

Ha reageer even op het overzicht van het incasso bureau de rente totaal lijkt af te nemen dus daar zijn we nu wel uit maar het valt mij op dat de percentages rente alle kanten op gaan in mei is het zelfs 19,49 % en gemiddeld over het jaar  17,79 maar dat zal nog hoger zijn doordat ik niet wanneer het vakantie geld gestort was dat maakt het gemiddelde rest schuld iets afwijkend over het jaar.

Ollie Bollie houd van rekenen geloof ik maar ik kom op ruim 18 % gemiddeld in 2015 !!!

ollie bollie

Als je me kan vertellen wat het loonbeslag in december 2015 was, kan ik je exact vertellen wat het berekende percentage was in december. Ik had die maand genomen voor het berekenen van de rentevoet van het incassobureau, omdat vanaf toen de roodstand was ingelopen bij de rabobank en het bedrag alleen nog maar bestond uit rente.
Carpe diem!

Jiske

#114
Letterlijk overgenomen uit dagvaardiging:1.          Eiseres heeft met gedaagde op 24 januari 2008 een overeenkomst gesloten ingevolge welke overeenkomst aan gedaagde een krediet op haar betaalrekening vergund werd van E 1000,00. Ingevolge de bepalingen der overeenkomst diende gedaagde maandelijks minimaal een bedrag ad E 20,00 op voornoemde rekening te storten. Een afschrift van deze overeenkomst met de daarbij behorende, en op onderhavige overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden, is als produktie aan deze dagvaardiging gehecht.


BIJ PRODUKTIE 1 STAAT BIJ DATUM ONDERTEKENING VAN DIE OVEREENKOMST 24 JANUARI 2008, MET MIJN ECHTE HANDTEKENING ERONDER.

OP BLZ 2 VAN PRODUKTIE 1 STAAT TE LEZEN BIJ VOORWAARDEN:
VAN TOEPASSING ZIJN
-   DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETAALREKENINGEN VAN DE RABOBANK 2004


BIJ BKR STAAT DIT KREDIET GEREGISTREERD ALS VOLGT:KREDIETSOORT                                              DOORLOPEND KREDIET
CONTRACTNUMMER                                       (MIJN BANKREKENINGNUMMER)
BEDRAG                                                         1000
INGANGSDATUM                                         20-09-2003 
WERKELIJKE EINDDATUM                               NOG NIET BEEINDIGD
REGISTRATIEWEEK                                        39-2003


BIJZONDERHEDEN
CODE OMSCHRIJVING                                                             MET INGANG VAN
A        ACHTERSTAND                                                              15-12-2008
2        (RESTANT) VORDERING GEHEEL OPEISBAAR                 15-12-2008

GEREGISTREERD DOOR                                  DE LAGE LANDEN CONSUMER FINANCE
                                                                      TBV RABOBANK
                                                                      VESTDIJK 51
                                                                      TELEFOON:  040-2338786


IK HEB OOK NOG EEN REKENINGAFSCHRIFT GEVONDEN GEDATEERD 31-08-2004
DAAROP STAAT OOK VERMELD DAT DE KREDIETLIMIET E 1000,00 IS

Jiske

@ gewoon

leg ollie bollie in jouw woorden eens uit dat het om heel iets anders gaat, hij snapt het niet of hij ziet het niet wat jij en ook ik zien. Ik kan het alleen niet uitleggen.

gewoon

Was al aan her reageren maar mailtje is weg.

Over die rente nogmaals die hoort bij een lening van E 1000,-- je weet waar je aan begint met 16,3 % met zo een kleine rekening.

En ook hier heb mijn bedenkingen over na dat onomstotelijk vast kwam staan dat hier sprake was van diefstal of verkeerd gebruik had dit over gesloten moeten worden in goed overleg in een passende lening met een percentage rente tussen de  6 of 10 % wat toen gebruikelijk was dit is niet netjes dat dit niet eerst is aangeboden na het blokkeren van deze rekening.

Het is niet alleen fout van de bank dat zij betalingen boven de 1000 direct storneerden, de Rabobank is hier normaal onmiddellijk mee bezig,  plus ook nog word in de gaten gehouden of er geen vreemd rekening gebruik is op een rekening wat ZEER duidelijk was,  en ook dat hebben zij gemist.

Soms vang je meer vliegen met stroop dan met azijn, en is het wat,  een bemiddelaar te laten onderhandelen met de bank,  voor een herberekening bij op 10% wat er hoog is,  omdat een afkoop van E 5.000,-- niet passend is om op deze manier tot een coulance gebaar te komen, door de RABOBANK

Zonder dat recht gezocht, dat kan later ook nog in al dit onrecht,  het helemaal niet gezegd dat je dit ook gegeven zal worden.

De bank kwam al met een gebaar tot een afkoop, nu nog maatwerk en een gezicht laten zien als Rabobank 

Jiske

#117
Kijken of mijn scanner werkt.


Hehe, bij mij werkt het, geef ff iemand een seintje of jullie de dagvaardiging kunnen lezen.

gewoon


gewoon

#119
Ha Jiske het eerste wat mij opvalt is de variabele rente van THANS 16,3 % tot 17 maart 2009

Hoe kan dit veranderen 16,3 % voor het leven,  dit niet de eis van de bank.

Maar het incassobureau komt daar mee aanzetten tot 16,3% het eind der tijden.!!!!!

Een halve waarheid dus,  daar is je insteek als je gaat praten met een bank die het geld terug heeft,  en achteroverleunt wat er nog in de kan zit.

De zoveelste fout,  maar met opzet door gedrukt door een incassobureau om hier meer aan te verdienen dan ooit de eis van de bank is geweest.

En een rechter krijgt zoveel zand in de ogen gestrooid,  door incassobureaus dat die dit er niet uit filtert en jij nu zit met de buitensporige gevolgen.

Het moet het eer gevoel raken van de Rabobank om hier een einde aan te maken