Lindorff/KPN

Started by Peenuts, Feb 11, 2015, 10:34 AM

Previous topic - Next topic

Peenuts

Hallo allemaal!

Graag wil ik jullie het volgende voorleggen aangaande een schuld die ik zou hebben bij KPN BV, die overigens onterecht is en dit is ook te  bewijzen.

Lindorff stuurt mij een brief met de mededeling dat KPN BV mijn schuld heeft overgedragen en verkocht aan Lindorff. Lindorff is nu eigenaar van mijn schuld.
De schuld is onterecht. Ik heb herhaaldelijk getelefoneerd en klachtenbrieven geschreven. KPN geeft niet toe en beantwoordt mijn vragen niet en heeft de zaak uiteindelijk verkocht.

Ik heb een schuld van â,¬58,00.
De incassokosten zijn â,¬48,40

Ik weet dat er een minimum van â,¬40 geldt en niet meer dan 15% van de hoofdsom mag zijn. Betekent dit dan dat er â,¬40 PLUS die 15% aan incassokosten gerekend mag worden? Deze vraag krijg ik niet helder vanwege de BTW(plicht).
In de brief van Lindorff staat dat zij geen BTW kunnen verrekenen en dat de incassokosten daarom verhoogd zullen worden als ik niet betaal.

Als ik een online incassocalculator raadpleeg, kom ik op de minimale incassokosten omdat KPN BTW-plicht zou hebben. In mijn geval dus â,¬58,00 + â,¬40,00 = â,¬98,00. Geldt dit ook voor Lindorff?

Ik heb Lindorff geschreven maar daar reageren ze niet op. Wel krijg ik nieuwe brieven waarin bijna elke keer gesteld wordt dat het mijn laatste kans is om te betalen om erger te voorkomen.
Ik heb ook met ze gebeld maar ze geven consequent geen antwoord op mijn vraag; hoe zijn incassokosten berekend en is Lindorff/KPN BTW-plichtig. In plaats daarvan krijg ik ge?irriteerde, dwingende, onbeschofte en schreeuwende medewerkers aan de lijn.  Bellen doe ik dus niet meer.

sacredfour

Stuur de incassobrief!
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47789.0.html
Dit is meestal al wel genoeg om ze het zwijgen op te leggen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Peenuts

sacredfour, dank voor je reactie :)

Ik heb deze brief gezien in een ander topic en was in de verleiding om die brief te sturen, dat ga ik dan ook doen.

Toch ben ik ook benieuwd naar de berekende incassokosten en het BTW-verhaal. Lindorff zegt immers eigenaar van de schuld te zijn. Kunnen zij dan BTW rekenen? En die â,¬40 incassokosten (minimum) verhoogd met 15% van de hoofdsom, mag dat?

Medewerker van Lindorff ging uit haar dak toen ik deze vraag bleef herhalen. De online incassocalculator geeft twee bedragen aan, omdat dit afhankelijk is van de BTW.

sacredfour

Peenuts, dat is een interessante vraag! KPN is niet meer de schuldeiser en Lindorff is de nieuwe. Ik denk dat je het zo moet zien:
Kpn, die BTW plichtig is heeft de schuld verkocht aan Lindorff. Lindorff heeft de BTW op deze schuld kunnen verrekenen, dus ze mogen dit niet in rekening brengen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Het is voor wat betreft de incassokosten van belang om te weten wanneer de factuur opeisbaar is geworden. Is dat voor 1 juli 2012 dan is Rapport Voorwerk II van toepassing en is het daarna dan is de WIK van toepassing. Dit maakt uit voor de hoogte van de incassokosten.

Voor wat betreft de verhoging van de incassokosten (ongeacht Rapport Voorwerk Ii of WIK) is het criterium dat wordt gekeken of de schuldeiser wel of niet BTW-plichtig is. Kan hij de BTW verrekenen, dan mag die BTW niet aan jou doorgerekend worden, maar kan hij de BTW niet verrekenen, dan mag dat wel.

Het minumum van EUR 40,00 moet je niet zien als EUR 40,00 + (maximaal) 15%, maar gewoon als minimum.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

gewoon

#5
Ha in die factuur van KPN van  E 58,--  zit 21 % btw is E 10,07 en is opgegeven en betaald aan de BD

Als na 5 jaar meen ik,  deze factuur niet betaalbaar blijkt dan zou de KPN deze E 10,07 terug kunnen vragen bij de BD maar hier hebben zij niet op gewacht, en hebben deze factuur  verkocht met de BTW  aan Lindorff, en is dan de nieuwe hoofdsom.

Mocht die factuur niet verkocht zijn,  maar gewoon naar een  incasso dan kan die BTW dus na vijf jaar terug gevraagd worden door de KPN

Brengt mij op het volgende en dat is,  als KPN facturen verkoopt voor laten we zeggen 10 % van de waarde van deze facturen, kunnen zij dit dan direct als verlies boeken en de BTW terug vragen bij de BD wat inhoud dat die E 10,07 er weer af zou moeten als BTW

En de nieuwe omzet opgeven door de KPN slechts 10% is,  dus maar E 1,-- euro betaalt aan btw over deze factuur.

En Lindorff blijft uitgaan van E 58,-- als hoofdsom waarvan er E 9,07 in opgesloten is die niet bij de BD zullen komen,  en dus onnodige kosten zijn,  dus maakt het een eerlijke vraag voor welk bedrag zij de factuur hebben opgekocht


Voeg er even aan toe dat er geroepen kan worden nee dat mag zo niet die verrekening BTW daar staat een periode voor van vijf jaar,  dat maakt het niet minder waar op het moment dat je, je omzet verkoopt is het daarmee duidelijk dat die BTW terug gevraagd zal gaan worden door KPNsacredfour

 Volgens mij kan een bedrijf de BTW ook afboeken zodra de schuld is afgeschreven. Wordt deze voor 10% verkocht dan wordt het restbedrag gelijk afgeboekt. De meeste bedrijven hanteren een periode tussen de 60 en 90 dagen voordat ze overgaan tot cessie. Ik denk niet dat bij het opstellen van de incassowet er gekeken is naar cessie. Je moet dus gewoon de regels van de WIK volgen. Maar de opmerking van gewoon is interessant!  Zou KPN op deze manier werken, dan is er sprake van fraude, immers er wordt BTW (op de hoofdsom) in rekening gebracht die niet afgegeven wordt aan de belastingdienst, of, om het iets correcter te zeggen, het wordt terug gevorderd.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

#7
Ja SF dit is fraude

Zowel KPN en Lindorff hebben genoeg inzicht dat deze BTW nimmer afgedragen word aan de BD

Voor KPN is het een normale boekhoudkundige verwerking dat zij dan 90% van de BTW terugvorderen bij het verkopen  van hun omzet tegen  10%

Lindorff laat die BTW gewoon opgaan en bestaan als zijnde, hoofdsom en bedriegt daarmee elke schuldenaar willens en wetens,  en verzwijgt dat er allang door BD aan KPN E 9,07 is terug gegeven is.

Een ieder kan Lindorff volgens mij voorhouden dat zij opgelicht worden door hun,  evenzo ook,  dat de belastingdienst naar Lindorff gaat,  om de inmiddels  namens de BD  ingevorderde BTW op te halen.


sacredfour

Gewoon, het is natuurlijk de vraag of het er ook werkelijk zo aan toe gaat. We weten niet hoe en wat de ze bedrijven met elkaar verrekenen , en ze zullen het ons ook nooit laten weten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Weet wel dat dit een gedachte is van mij,  en verder ingedoken moet worden of dit zo is,  en is een gesprek waard met de BD hoe dit in elkaar steekt.

Het is dat de meeste mensen geen kennis hebben over hoe BTW aangegeven moet worden en wanneer je dit weer terug krijgt bij oninbaar zijn van een factuur,  door een bedrijf.

Voor mij zit hier geen muziek in, als het gaat over zakelijke schulden,  heb immers die BTW al op gegeven als voor belaste BTW

Maar hoe is het voor die grote groep zonder BTW plichtsacredfour

#10
Gewoon, ik heb een aantal jaren geleden een zaak gewonnen tegen Carglass.  Omdat ik het vermoeden had dat Carglass aan de verzekeringen een veel lagere prijs bedingt dat die ze op de werkbon aan de klant aangeven, heb ik Carglass verzocht voor meer informatie, n.l. een rekening. Op deze rekening stond ook een bedrag aan BTW. De meeste mensen zouden zeggen, de verzekering betaald, het kan mij niet schelen wat ze met de verzekeringsmaatschappij verrekenen. Of dit bedrag op de rekening ook het bedrag was wat ze met de verzekering verrekenden heb ik nooit antwoord op gekregen. Om een lastige klant maar het zwijgen op te leggen hoefde ik de BTW niet te betalen.
(omdat ik zelf BTW plichtig was als zelfstandige ondernemer, moest ik de BTW anders wel betalen)
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Peenuts

Wauw, wat een reacties! Dank allen!

Inmiddels weer een brief ontvangen. Nu vragen ze â,¬107,20 en wederom is het de laatste keer dat  ik kan betalen, anders dreig, dreig en voorkom verhoging (wat ik dan wel weer heel grappig vind)

Ze betreuren het dat er geen telefoonnummer bekend is, terwijl ik geen geheim nummer heb, ook niet toen ik zelf telefonisch contact zocht. Of ik dat via de website door wil geven. NEE, BEDANKT!!

Wat ik vreemd blijf vinden is dat ze bij het kopje 'opdrachtgever' KPN BV nog wel vermelden. In een eerdere brief staat dat Lindorff de eigenaar is van de schuld. Dan zou ik toch niets meer te maken hebben met KPN BV en hoeft dit niet elke keer vermeld te worden?

Als ik het goed begrijp mag Lindorff geen â,¬48,40 incassokosten rekenen. Dit zou het minimale mogen zijn, dus â,¬40

De printerinkt was op dus heb de brief nog niet kunnen versturen. Nieuwe inkt is besteld. Wordt vervolgd!