minnelijk traject

Started by Gezina, Jan 30, 2015, 08:37 PM

Previous topic - Next topic

Gezina

Hallo,

Ik ben al bezig met schuldhulp vanaf eind 2012,door omstandigheden kwam ik met mijn 4 kinderen in 1x in schulden terecht.(lijken uit de kast e.d) Maar goed op 1-2-2013 schuldregelingsovereenkomst getekend.Op dat moment was er al beslaglegging op mijn afloscapaciteit. Op 13 maart 2013 kwam daarbij nog een getekende stabilisatieovereenkomst. Pas op 22 juli 2014 naar rechtbank geweest voor "dwangaccoord"omdat er nog maar 1 schuldeiser niet accoord ging. Rechtbank besloot gelijk tot dwangaccoord.
Op 30 juli 2014 papieren uitspraak binnen ,gelijk mijn schuldhulpverlener op de hoogte gesteld natuurlijk om beslagen op te laten heffen.
Op 30 september 2014 krijg ik van mijn schuldhulpverlener het berichtje dat ik al vanaf 1-2-2013 het afloscapaciteit bedrag had moeten reserveren maar omdat dit niet kon (beslaglegging) dus mij niet te verwijten valt. Ik heb nu volgens de schuldhulpverlener een schuld van 19 maanden , de eerste 4 maanden tellen ze niet mee ivm beslag??? vanaf ondertekening 1-2-2013. Dus of ik even de "termijnen die ik achterloop"kan lenen bij familie of vrienden of de kredietbank zodat zij dan kunnen "proberen"de schuldeisers af te kopen zodat ik toch per 1-2-2016 , de 36maandentermijn , uit het minnelijk traject ben.
Hallo ik heb toch al vanaf 1-2-2013 mijn volledige afloscapaciteit betaald??? De schuldeiser die accoord is gegaan met een bedrag van â,¬380,- heeft vanaf 1-2-2013  tot uitspraak rechtbank in totaal bijna  â,¬1200 van mij ontvangen. En nu zou ik vanaf het begin dus ruim â,¬900,in moeten lopen???
Ben ontzettend kwaad ik dacht dat ik geen nieuwe schulden mocht maken.....Kredietbank gebeld , en deze begonnen mij "uit te lachen" nee kan geen lening krijgen....

Gezina

nog een aanvulling op mijn verhaal.
De schuldhulpverlener is lid van de NVVK, vandaar 4maandentermijn (120dagen) Dus datum ondertekening schulregelingsovereenkomst 1-2-2013 tot 1-6-2013,die ik dan niet in "hoef te lopen"?? Maar beslaglegging is vanaf ddd 1-6-2013 gewoon doorgelopen tot aan uitspraak rechtbank 30-07-2014!  Eind augustus heb ik voor de 1e x het toen "vrije"afloscapaciteitsbedrag aan de schuldhulpverlener overgemaakt.

Op mijn vragen voor info ed "hoe dit nu allemaal kan en graag info over de afspraken die gemaakt zijn met schuldeisers kreeg ik een mailtje dat het te ingewikkeld was en dat ik daar over gebeld zou worden.
Hierop heb ik een mail gestuurd met "nee ik wil geen telefoon ik wil het duidelijk op papier". Want telefoongesprek dat word later "welles/nietes".
En daarin de vragen ?ik wil gespecificeerd antwoord op papier/mail wat betreft afspraken die gemaakt zijn met de schuldeisers en de bedragen enz.enz. Daar heb iknog steeds geen antwoordt op gehad.

Eind september 2014 kreeg ik wel van Interum justitia 4 brieven van verschillende schuldeisers waarin vermeld "wij hebben nog steeds niets van u of uw schuldhulpverlener vernomen , dus wij trekken ons overeenkomst in". Doorgemaild naar mijn schuldhulpverlener.

Nog als laatste voor dat men gaat roepen,in de periode van 1-2-2013 ben ik mijn verplichten jegens schuldhulpverlener altijd nagekomen. Ik heb ze altijd op de hoogte gehouden dmv mail en post. Ik heb netjes al mijn vaste lasten betaald, ik heb geen nieuwe schulden gemaakt. Oude schulden waren ook niet van mij maar van mijn (ex)-echtgenoot....(geen online-winkels schulden)

Ik ben vanaf eind 2012 een bijstandmoeder met 4 kinderen,heb ondertussen een kastvol met sollicitatiebrieven dus aan mijn wil en motivatie ligt het niet.

Waarom moet ik de "achterstand van termijnen"dus vanaf 1-6-2013 tot 30-07-2014 inlopen terwijl ik wel afgelost heb,ook al is het aan 1 schuldeiser??tuthola

Inderdaad een beetje ingewikkeld....

Quote
Pas op 22 juli 2014 naar rechtbank geweest voor "dwangaccoord"omdat er nog maar 1 schuldeiser niet accoord ging. Rechtbank besloot gelijk tot dwangaccoord.
Quote

Bij mijn weten gaat de minnelijke regeling dan pas beginnen en zou je moeten gaan afdragen aan de boedel. Ik kom dan aan een einddatum van 22 juli 2017.

chapter

ik sluit me aan bij tuthola volgens mij begint teller van 3 jaar pas na dwangakkoord of rechtbank moet met terugwerkende kracht hebben gezegd dan zou die het eld terug moeten storten dat je betaald hebt

burningspirit

Dit hele verhaal bezorgd me behoorlijk kippevel.
Gezina, je beschrijft precies waar ik bang voor ben.
Wij staan aan het begin, vergelijkbaar met jouw datum 1-2-2013. Onze datum is 1-1-2015.
Wat ik jou wil adviseren is wat ik nu ook ga doen: de beide getekende stukken uitvlooien, voor zover ik me herinner staan daar ook de verplichtingen van de schulddienstverlenende instantie in, en daarnaast uiteraard de verplichtingen van onszelf als schuldenaren.

Mijn cp is er nooit. Ik heb haar nu drie keer gebeld en heb drie keer iemand anders aan telefoon gekregen. Drie behoorlijk verschillende verhalen ook nog. Ik heb dus tot op heden geen flauw idee wat er van me verwacht wordt,wanneer de VTLB betaling en het sparen voor de boedel in werking treedt en zo voorts.
Als ik alles wat ik in huis heb en mogelijkerwijs kan begrijpen heb gelezen, zal ik haar een mail sturen met heldere en gerichte vragen. Reageert ze niet, dan doe ik het nogmaals, maar dan laat ik een print van de brief bij de balie afgeven.

Ik blijf dit topic volgen, ondanks dat ik er al buikpijn van heb nu. In de topic "minnelijk traject...hoe werkt het?" vertel ik de voorgang van ons verhaal.

Gezina, heel veel sterkte gewenst
Liefs van mij


Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Gezina

Bedankt voor jullie reacties,

Volgens de regels van de NVVK zelf gaat het minnelijk traject in de datum waarop het schuldregelingsovereenkomst is getekend, dus 1-2-2013.

Minnelijk traject bestaat nl uit 2 fases, fase 1 voortraject.... fase 2 ondertekening schuldregelingsovereenkomst vanaf die datum geld 4 maanden termijn , dat is om de schulden in kaart te brengen en een voor een  afronding te zorgen. Vanaf deze datum (ondertekening schuldregelingsovereenkomst) gaat de 36 maanden termijn in,dus 3 jaar minnelijktraject.

Mijn schuldhulpverlener gaat ook uit van 1-2-2013 omdat zij mij in een mail doorgaven dat het "dossier was doorgestuurd naar de afdeling spaarsanering en dat toen dus bleek dat ik al vanaf 1-2-2013 had moeten aflossen.
Nu leggen ze de "schuld"niet bij mij omdat ik door beslaglegging niet had kunnen reserveren,maar als het even kan of ik dan de "achterstand"kan inlopen dmv lening bij familie of vrienden of de kredietbank.

Zij zijn naar mijn idee, en ook volgens de NVVK te lang bezig geweest met de schuldeisers,dat had nl in de eerste 4 maanden moeten gebeuren. In mijn geval heeft het dus 19maanden geduurd.
Volgens de NVVK moet het bedrag wat ik in de tussentijd heb afgelost ten goede komen van alle schuldeisers.

Het vervelende vind ik dat men mij weer opnieuw wil opzadelen met een schuld (lening om het achterstallige bedrag), maar ik dacht dat ik geen nieuwe schulden mag maken....

In de uitspraak van de rechter stond geen datum vermeld. Maar zowel het NVVK als de schuldhulpverlener gaan uit van 1-2-2013.

Ik baal hier ontzettend van omdat ik dus dan al aan het aflossen ben vanaf 1-2-2013. Ik kan jullie ookmelden dat ik het er niet bij laat zitten en heb inmiddels een advocate in handen genomen omdat ik vind dat de schuldhulpverlener niet heeft gehandeld conform de regels van het NVVK.

Ik heb zelf steeds "alles "aangeleverd, stukken die naar mijn idee niet klopte ook aangegeven,maar er werd constant tegen mij gezegd "maak je niet druk als je straks in de WSNP zit worden alle beslagen opgeheven...blah..blah.. Ik heb zelf met een deurwaarder notabene mijn afloscapaciteit berekend/geregeld. Ben zelf nog naar de SKGZ te Zeist geweest omdat ik weer was aangemeld als wanbetaler ziektekostenverzekering, terwijl ik alles vanaf dat ik schuldhulp heb gezocht alles netjes betaalde.

Volgens mij zijn zij ervanuitgegaan dat ik in de WSNP terecht zou komen omdat de brochures die ik van hun ontving voordat ik naar de rechtbank moest, gingen over de WSNP. Ze hadden het dossier van mij ook al afgesloten, om eventueel al aan te leveren bij een bewindvoerder.
In mijn optiek is het heel moeilijk om uit te vinden wat nu de rechten en plichten zijn van een schuldhulpverlener. Iedereen verwijst naar elkaar.

Ik geef in ieder geval niet op en mijn advocate heeft inmiddels verzocht om het volledig dossier met daarin vermeld de gemaakte afspraken met de schuldeisers e.d,want die heb ik zelfs niet eens ontvangen.En zij heeft gevraagd om een gesprek omdat er toch wel het een en ander is misgelopen, buiten mijn schuld om.

Groetjes Gezina

tuthola

quote
Volgens de regels van de NVVK zelf gaat het minnelijk traject in de datum waarop het schuldregelingsovereenkomst is getekend, dus 1-2-2013.
Quote

Ik zou dit als ik jou was nog eens goed gaan navragen zoals eerder gezegd kan ik het me niet voorstellen dat dit waar is. Ik neem aan dat jou advocaat hier meer van weet.

Gezina

Hallo tuthola,

ja ik weet dat het "ingewikkelde materie" is,en heb een paar keer contact gehad met de NVVK ook mijn advocate.... Het staat ook echt in hun "gedragscodes" voor leden. 120 dagen dus 4 maanden "strikt gereguleerd"termijn,vanaf ondertekening schuldregelingsovereenkomst.Want dan gaan ook de 36maanden termijnen in.

Zelf gaat mijn schuldhulpverlener daar ook vanuit omdat ze zeggen je had al vanaf 1-2-2013 moeten reserveren omdat de schuldregelingsovereenkomst per 1-2-2013 inging.

Als je, zoals ik vanaf het ene moment in het andere in een "hel" terecht komt, komt in 1ste instantie alles op je af. Je moet je kinderen opvangen en je moet prive alles regelen en je gaat dan alles inventariseren.
Je bent een "leek"dus je bent blij dat je naar een schuldhulpinstantie kan, je zoekt rust en je denkt dat een schuldhulpverlener je daarmee gaat helpen.

Je gaat er vanuit dat de schuldhulpverlener weet wat hij doet dus je denkt dat alles goed gaat. Niet dat ik achter over ben gaan zitten, nee ik heb prive alles in een rustig vaarwater gebracht,je bent "constant"bezig om de gevraagde gegevens aan te leveren bij de schuldhulpverlener. En als er dan steeds aangegeven wordt "maak je niet druk je gaat in de WSNP" dan heb je eerst zoiets van "okay als er maar een einde aan komt".Maar gaande weg heb ik door zelf dingen te gaan doen en na te vragen heel veel geleerd ....
Vandaar dat ik pas in juli 2014 naar de rechtbank ging, want als het aan de schuldhulpverlener had gelegen dan was ik nu nog niet geweest.

En dat bedoel ik nu, als "schuldenaar" ben je een leek en ga je af op de hulp die je krijgt bij een schuldhulpverlener. Maar deze schuldhulpverlener ontvangt bijna â,¬3900,- van de Gemeente en dat voor een "paar"brieven schrijven.
Als je lastige vragen gaat stellen,dan heb "ik het niet goed begrepen" e.d,op mijn laatste mailtjes kreeg ik al helemaal geen antwoord. De NVVK had geen zin, want volgens hun eigen info duurt klachtenafhandelingen ruim 6 maanden... En ik heb zoiets van tja het is wel een "slager die zijn eigen vlees moet keuren" , en heel cynisch gezegd naar mijn idee hetzelfde als een "Medisch Tuchtcollege"voor artsen....

Het vertrouwen in instanties die de schuldenaar  vooruit kunnen helpen in "oplosproblematiek van schulden" is er bij mij niet meer. Overal waar je gaat van Ministerie van Sociale Zaken tot aan WSNP.org wijzen ze allemaal naar elkaar en niemand die er het fijne van af weet. Dus mijn advocate heeft dus de schuldhulpverlener gewezen op het feit dat de schuldhulpverlener zich niet heeft gehouden aan de regels/gedragscodes van de NVVK en ook niet volgens hun eigen ondertekende regels van de schuldregelingsovereenkomst vandaar een uitnodiging voor een gesprek en naar aanleiding daarvan gaan we bekijken wat we dan gaan doen.

Ik doe dit niet alleen voor mezelf maar voor iedereen die met dit soort problemen in aanraking komen, want het is niet "pfff ga lekker in de WSNP/Minnelijk traject 3 jaar ..blah blah blah...nee je hebt als schuldenaar een heleboel andere problemen daarnaast.
Tuurlijk heb je mensen die daar wel misbruik van maken maar ook een heleboel mensen die echt uit hun schulden willen komen,en die moeten weten wat hun rechten zijn en wat de schuldhulpverlener verplicht is om te doen.

gewoon

Ha Gezina

Wat een vervelend probleem en nog eens een grote ook,  heb van zo,n traject weinig inzicht zo als andere op het forum, dus als ik het verkeert zie, steek van wal zou ik zeggen.

eerst welkom op het forum en gefeliciteerd dat je in een traject zit en juist vandaag al 1 2 2015 de eerste twee jaren er  op hebt zitten en nog maar een jaar hoeft.

Tweede wat goed is dat je een dwangaccoord hebt voor de laatste dwarsligger.

En erg dat je dit  zelf hebt moeten doen,  dit had die schuldhulpverlener al helemaal in het begin al kunnen doen deze moet toch het inzicht hebben dat je andere schuldeisers tekort doet, en komt tot mijn verbazing met het voorstel, dat je maar een lening ( nieuw schuld )moet aan gaan.

Dus goed dat je er bovenop blijft zitten anders was dit helemaal fout gegaan, zat deze week naar de TV te kijken en het ging over aangiften belastingen door deskundigen,  die het weinig beter deden dan mensen die zelf hun aangiften deden,  dit door fouten die je zelf nooit zou maken. ook daar het advies altijd controleren of er geen fouten in zitten.

Dit inzicht heb je al,  en ook dat je geen nieuwe schuld mag maken.

Je moet nog maar een jaar en dan ben je er van af, en je zal geen fout maken in het zoeken naar die 900 euro,  hou je rug recht, dat blunders van een schuldhulpverlener niet  je succes afneemt.Gezina

Thanx Gewoon, voor je steun.

En idd heb dat ook gezien van de belastingdienst, het vervelende is dat je als "gewoon burger"er van uit moet kunnen gaan dat organisaties ,of het nu op regerings,gemeente of andere instanties niveau is,je de juiste info krijgt als je daar om vraagt.

In mijn geval ben ik eerst ook een "leek" en omdat je al in een kwetsbare positie zit ben je blij dat je "geholpen"kan worden door iemand, waarvan jij denkt, er verstand van heeft en er is om jou te helpen.

En ik mag hopen dat ik er per 1-2-2016 uit ben,want volgens het al eerdergenoemde mailtje van mijn schuldhulpverlener, moet ik dus kijken of ik niet ergens een lening kan krijgen om het bedrag in te lopen.
En in dat zelfde mailtje staat ook "want als je dat lukt, kunnen we proberen om de schuldeisers af te kopen"....huh???? afkopen,proberen ???? Hoe bedoel je?? er zijn toch al afspraken gemaakt met de schuldeisers??

Vandaar mijn mailtje dat ik geen telefonisch uitleg wil maar dat ik alles gespecificeerd met bedragen e.d op papier/mail wil hebben. Daar is niet op gereageerd.

Vandaar mijn gang naar de advocate en zij heeft hetzelfde verzoek ingediend met daarbij het verzoek tot een gesprek.
Naar mijn inzien heeft de schuldhulpverlener de fout gemaakt om mij een schuldregelingsovereenkomst te laten tekenen op 1-2-2013, want op dat moment had ik de afloscapaciteit moeten reserveren. Na 4 maanden termijn hadden ze een conclusie kunnen trekken t.a.v minnelijktraject of wsnp. Zij hadden de schuldeisers hier ook van op de hoogte moeten stellen wat betreft het (mis)lukken van het traject.

Dit hebben ze niet goed gedaan want dan had vanaf 1-6-2013 het beslag opgeheven moeten worden en had ik de afloscapaciteit in het " Minnelijk traject spaarpotje" kunnen storten.
Was alsnog door de rechtbank beslist dat ik in de WSNP terecht zou komen dan had dat spaarpotje overgeheveld moeten worden naar de bewindvoerder/wsnp.

Maar in mijn geval bleef ik dus in het "minnelijk traject" tot verbazing van de advocaat (zakenrelatie van mijn schuldhulpverlener) en dus ook mijn schuldhulpverlener, die mijn dossier al had afgesloten tbv een evt bewindvoerder.

Toen pas kwam de schuldhulpverlener erachter dat ik dus al vanaf 1-2-2013 had moeten reserveren en was het, door de NVVK opgestelde regels/gedragscode, de taak van de schuldhulpverlener om de schuldeisers hiervan op de hoogte te stellen.
Nu komen ze aan het einde van het 36maandentermijn dus idd â,¬900,- tekort....Terwijl in de tussentijd 1 schuldeiser al â,¬1200 had ontvangen. En nu willen ze dat ik daarvoor ga lenen......

Ben ik het niet mee eens dus vandaar gang naar een advocate....
tuthola

Ik ben reuze benieuwd hoe dit gaat aflopen, er is toch bij de schuldhulpverlener een fout gemaakt. Is er misschien een mogelijkheid om dit bedrag in te halen door iets van je VTLB af te snoepen en misschien wat van de kinderbijslag daarnaast een gedeelte van je vakantiegeld in de boedel stoppen ?? Ik roep maar wat heb natuurlijk geen idee wat jou VTLB is en wat je vaste lasten zijn.
Deze fout van de schuldhulpverlener is natuurlijk vd zotte en er bij voorbaat al vanuit gaan dat het WSNP word is niet wat de normale gang is ....je bent er mooi klaar mee.

Sterkte en hoop dat het goed uitpakt voor je.

Gezina

Hoi Tuthola,

Kan niets meer bij "stoppen" heb geen kb meer omdat mijn kids (gelukkig) ondanks alle problemen de afgelopen 2 jaar toch op school bleven en nu  studeren..

Dankzij de participatiewet  hebben we nu met 4pers, met alle vaste lasten betaald,per maand 100euro over voor de hele maand. Bij deze vaste lasten zit ook de â,¬62,-voor het spaarsaneringspotje.
Voor dat men gaat roepen kun je nog de vaste lasten naar beneden brengen ,nee dat zijn echt ook de vaste lasten,huur,gas/licht/water/ziektekostenverzekering en telefoon.

Ik heb helemaal geen verzekeringen en geen dure abonnementen o.i.d.geen auto,geen brommer enz.

En het afgelopen jaar ging het totale vakantiegeld dus naar de deurwaarder die beslag had laten leggen.

Ik voel er dan ook niets voor om door de "lakse"houding van een schuldhulpverlener vanaf december2012 en als het aan hun ligt pas eind september 2017 in een schuldregeling te zitten. Want dan ben ik bijna 5 jaar bezig met een schuldhulpregeling?? >:(

Vandaar dat er regels/gedragscodes zijn ontworpen om dit soort problemen te voorkomen. Mensen zaten soms jaren in een voortraject voordat men überhaupt in de WSNP terecht kwam, dat is mensen nog meer in de schulden brengen.
Verhalen genoeg dat mensen beginnen met een schuld dat vele malen lager ligt dan bij toelating WSNP.

Ik wil dit ook aan de kaak stellen zodat de officiele instanties ook naar zich zelf kijken, want waar is de controle??  ???Waarom betaald een Gemeente â,¬3900,maar je controleert niet of het wel "klopt" ??? :-\
En ik blijf doorgaan, een heleboel mensen haken af omdat het zo "moeilijk" is en je bent al kwetsbaar, dus men wil"rust"en er is toch"niets aan te doen"

Heb hierover al gesprekken gehad in de Tweede Kamer met kamerleden en hier in de Gemeente met de daarvoor verantwoordelijke wethouders. Je zult verbaasd zijn dat men niet weet hoe de schuldhulpverlening in elkaar steekt.Op papier mooi uitgewerkt maar in de praktijk werkt het niet helemaal.
Misschien kan ik iets teweeg brengen, het is niet voor mezelf alleen maar ook voor anderen. ;)

Joy2014

Hallo Gezina,

Ik heb hier totaal geen verstand van maar wil je wel sterkte wensen.

Ik begrijp dat je absoluut geen dure en onnodige abonnementen etc hebt maar mijn ervaring is dat mensen toch vrij veel betalen voor tv, internet. Bij online.nl is dit heel goedkoop, ik betaal zelf maar 26,- per maand maar helaas is dit abonnement er niet meer voor deze prijs maar nog steeds goedkoop. Voor bellen heb ik een simonly van simyo, ik betaal 5,- per maand voor 200 bellen/smsjes.

Misschien zit je ook hiermee al op het goedkoopst maar ik wilde je dit toch even zeggen voor de zekerheid.

Joyce

tuthola

quote
Ik voel er dan ook niets voor om door de "lakse"houding van een schuldhulpverlener vanaf december2012 en als het aan hun ligt pas eind september 2017 in een schuldregeling te zitten. Want dan ben ik bijna 5 jaar bezig met een schuldhulpregeling?? >:(
quote

Dat er fouten zijn gemaakt is duidelijk, ik ben bang dat het slikken of stikken word. Het is een mooi streven om dingen aan de kaak te stellen maar hier los je voor jezelf niks op. Eerlijk gezegd is 5 jaar aan je schulden werken eerder een regel dan uitzondering. De schulden zijn niet op een dag gemaakt en gaan ook niet zomaar weg. Lees het verhaal van Burningspirit en zie hoe lang ze er al over doet om uberhaupt te starten met het minnelijk traject.

Ik snap dat het voor jou heel zuur is en kan me niet voorstellen dat jou schuldhulpverlener de achterstand gaat betalen, zal een welles nietes spelletje worden....


burningspirit

Hoi Gezina,
Door jouw verhaal ben ik extra alert. Heb vanmorgen mijn contactpersoon eindelijk te spreken gekregen.
Uit haar antwoorden blijkt dat elke schuldhulpverlener op zijn/haar eigen manier acteert. Mijn cp moet van haar opdrachtgever de Gemeente sommige dingen doen op een manier, waar ze het niet helemaal mee eens is. Voorbeeld: ze mag pas het inkomen omleiden en in de vorm van VTLB aan ons doorstorten, als de schuldregeling helemaal rond is. Zij is het er niet mee eens, zou liever daar direct mee beginnen, omdat je dan inderdaad de aflossingscapaciteit van af de eerste maand al spaart. Maar goed, ze mag dat dus niet doen. Betekent dat we vanaf een bepaald moment ( 120 dagen na aanschrijven schuldeisers, deze datum wordt pas later ingevuld op de door ons reeds ondertekende overeenkomst) ook zelf aan de schulddienstverlener de afloscapaciteit moeten betalen. Door jouw verhaal weet ik nu veel beter hoe alles in zijn werk gaat, doordat ik geattendeerd werd en erin ben gedoken.
Ik vrees wel dat tuthola gelijk heeft als ze zegt, dat het slikken of stikken is. Het is natuurlijk van de zotte, maar de verantwoordelijkheid voor het hele proces blijft altijd bij jezelf liggen. Daar stoot ik al vijf lange jaren tegen aan. Pas als je dat accepteert kun je spijkers met koppen slaan. Bij mij is het onderhand zo, dat ik, op een vriendelijke manier inmiddels, menig hulpverlener met de mond vol tanden zet. Groot voordeel is dat ik nu veel gerichtere vragen kan stellen. En mijn gesprekstechniek is met sprongen vooruit gegaan.  ;D
Hou je haaks Gezina, en blijf hier schrijven! Anderen hier kunnen er van leren.
Greetz van mij
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)