Zijn alle soort schulden erfelijk ?

Started by Temudjin, Jan 19, 2015, 05:58 PM

Previous topic - Next topic

Temudjin

De titel van de topic zegt het al.

Het is misschien wel de belangrijkste vraag die ik ooit heb gesteld want je weet nooit of je over 20 jaar nog leeft of niet.
Erven mijn familieleden mijn schulden mocht ik dood gaan voordat ik schuldvrij ben ?

sacredfour

Als zij de erfenis aanvaarden onder voorbehoud, wat in de toekomst een verplichting wordt, kunnen ze de erfenis afwijzen als er meer schulden dan baten zijn. Bij afwijzing vervallen ook de schulden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.