Rabobank en deurwaarder.

Started by williy, Dec 31, 2014, 11:55 AM

Previous topic - Next topic

williy

Dag allen,

Ik hoop dat ik dit juist heb geplaatst, heb aantal maanden al stiekem gekeken op deze forum en heb tot op heden al veel info opgedaan.

Maar nu ter zaken.

Vandaag 31-dec-14 kreeg ik post van de deurwaarder met een dagvaardiging.
Echter vind ik de dagvaardiging niet tot de orde.

Ik heb in het verleden (4-12-12) een zakelijkkrediet afgesloten om met mijn bedrijf door te stromen, ik vroeg 14.000 en kreeg 5.000 niks mis mee opzich maar.
Ik ben over mijn krediet heen gegaan..... door automatische incasso's met een bedrag van: 642.17.
(dus de bank kreeg ik in mijn nek zodat ik zou gaan betalen)
Heb ik netjes gedaan, echter later kreeg ik een brief met dat ik nog enkele weken had om de 5.000 aan te vullen want ik mag van die 5.000 maar 3 maanden rood staan. dit is echter geen punt in het contract, nergens word dit vermeld.

Dus alles werd afgesloten en de deurwaarder werd ingeschakeld. (standaard)
Maar nu komt het leuke....

Ik heb in die tijd netjes â,¬50 elke maand overgemaakt, tot 2 maanden geleden toen ik een vermindering had aangevraagd â,¬25 "netjes betaald ook".

En nu toch krijg ik een dagvaardiging van hun om op 14-jan-15 naar de dagvaardiging te gaan.
mag dit zomaar ? bij een actieve betalingsregeling ?

Plus de bedragen vind ik een beetje raar naar mijn inzien, ik heb in het verleden maar naive er naar gekeken en ben maar gaan betalen. maar nu was ik toch aan het rekekenen gegaan en vind ik alles omslachtig en lijkt niks wettelijk.

op het brief pakket staat:
Hoofdsom â,¬5.785,14 (geen idee waar de 785.14 vandaan komt)
Incasso kosten â,¬ 803.75 (Verre van buiten proporties)
rente â,¬966.12 (mijn berekening: 664.26)

Totaal: â,¬7.55,01

In mindering voldaan: â,¬164,00
totaal: â,¬7391,01

Mijn idee: hier klopt geen kont van.
Ook vind ik het raar om bij een actieve betalings regeling toch een dagvaardiging uit te rijken.

Dus wat is hier gaande, en wat kan ik doen?
Ik heb berekeningen gedaan via de website schuldeninfo.nl maar mijn berekeningen wijken echt extreem af van de berekening die het incasso bureau gedaan heeft.

sacredfour

#1
Williy, ga om te beginnen uitstel voor de zitting bij de rechtbank aanvragen. De incassokosten kloppen. Wettelijk mogen ze 15% van de vordering vragen. Wel kan je bij de rechter mindering vragen omdat het incassobureau weinig arbeid heeft verricht voor deze vordering. Helaas mag de bank bij in gebreke de gehele som opeisen. Dat de 3 maanden niet in je contract staan kan een hulp zijn bij je verdediging. Ook zal de rechter zien dat je een minnelijke oplossing hebt aangeboden.
Wat hier even belangrijk is of je de 742-17 euro binnen een redelijke tijd hebt terugbetaald. Hoe hoog was de rente op deze lening? Hoe gaat het met je bedrijf?
kan je anders je voorwaarden voor deze lening, op het forum plaatsen? Verwijder wel je persoonsgegevens.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik lees in de alg. voorwaarden van de Rabobank:Iedere rekeninghouder of de bank kan zonder opzeggingstermijn de overeenkomst opzeggen.

Doe een schriftelijk verzoek aan de bank voor een kopie van de overeenkomst en de alg. voorwaarden die op het moment van tekenen geldig waren.  Betwist in deze brief ook het bedrag van 785,14.  Stuur het incassobureau hier ook een kopie van.
Heb je schriftelijke bewijzen van de betalingsafspraak van 50 euro? Heeft de Rabobank ooit schriftelijk gereageerd op jouw verzoek de 50 euro te verminderen naar 25 euro?

Je moet je uitstel voor de rechtszaak schriftelijk aanvragen bij de rechtbank in kwestie. Richt deze aan de griffier van de rechtbank. Nadat je deze brief verstuurd hebt, controleer een paar dagen later of die ook aangekomen is.

Ook lees ik in de bankvoorwaarden:
Alle kosten verband houdende met de overeenkomst en de rekening -
daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
invordering en de kosten van uitwinning - zijn volledig voor rekening
van de rekeninghouder, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tien procent (10%)
van het te incasseren bedrag, met een minimum van vijfhonderd euro
(â,¬ 500,-), tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Voor zover de bank
aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger
zijn dan tien procent (10%) van het te incasseren bedrag, komen de
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig ten laste van de
rekeninghouder, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

williy

Bedankt voor de reactie,

Recentelijk op 11-nov-2014 had ik een onderhouds gesprek betreft de afbetaling en had ik een overzicht opgevraagd van tot op heden openstaande post, aangezien er meerdere vorderingen openstaan.

Ook heb ik zelf op mijn bankrekeningen gekeken en is er elke maand netjes een afbetaling gedaan met het incasso, ik heb verder geen zaken gedaan met de rabobank echter alleen met het incasso bureau.

er stond ook een kopje voor de rabobank met de volgende berekeningen bij saldo opgaaf van het incasso bureau (per mail verzonden):

dossiernummer ----------- inzake Rabobank Tilburg e.o.

hoofdsom                  â,¬   5785,14   
invorderingskosten            â,¬   803,75
overige proceskosten         â,¬   1,97
rente                          â,¬   859,81
te voldoen                 â,¬   7450,67
af: betalingen bij ons       â,¬   285,00-
bij: kosten bankbeslag bij opdrachtgever    â,¬   121,00+
Saldo te voldoen                                  â,¬   7286,67

totaal te voldoen                               â,¬   7584,25

---------------------

Allereerst de brief voor uitstel is zoals jij al aangaf verstuurd. verder qua rentes staat er in het contract:

Debetrente: basisrente met een minimum van 4.5% per jaar, & debetrente is thans 9%
Kredietprovisie is 2% per kwartaal.

Verder in de voorwaarden zijn zaken waarvoor ik het moet gebruiken, en dan het enkel voor zakelijk gebruik is. Ook staat er in dat er een looptermijn is afgesproken van onbepaalde tijd, en zijn de algemene voorwaarden bedrijfsfinanciering 2010 van toepassing.

Betreft afbetaling van de rekening zelf voor deze werd overgedragen aan het incasso bureau is als volgt.
Op 8-feb-13 kreeg ik de brief met de mededeling van mijn rekening met 642.17 was overschreven.
en moest 22-feb-13 aangevuld te zijn.

Zover ik verder weet had ik op dat moment een afspraak met de bank om maandelijks 200 te storten, en heb ik dit ook netjes gedaan. echter wegens afsluiting kan ik dat op dit moment ook niet controleren, tevens is mijn privé rekening ook afgesloten en had op afsluiting ook een positief saldo van +/- 300.

mijn klanten hadden ook enkele keren bedragen overgemaakt naar mijn andere rekening, maar daar kan ik niks van verifiëren wegens de afsluiting.

Betreft deze zaak:

Ikzelf vind het een onterechte dagvaardiging om extra kosten te maken om meer te verdienen uit deze zaak, zoals bankafschriften zeggen: is er elke maand netjes een bedrag binnen gekomen met in de kerstperiode een mindering van 25 per maand, en netjes opgevolgd.
Verder geen dreigementen gekregen van het incasso bureau noch een tussen persoon aan de deur.

Ik zelf vind het dan ook ten zeerste buiten proporties om dan een dagvaarding uit te leveren met de stelling "U betaald niet".

Het lijkt me een kwalijke zaak om meer geld te kunnen verdienen aan mij met deze procedure.

--------
En met het bedrijf loopt verder alles goed, nieuwe ontwikkelingen nieuwe klanten en nieuwe mogelijkheden.

sacredfour

Williy, fijn te horen dat de zaak in ieder geval goed loopt.  Ik lees in jouw verhaal bankbeslag bij opdrachtgever. Wat een onzin! De bank heeft altijd het recht (contractueel) om tegoeden  van een rekening te verrekenen met schulden van een andere rekening. Om hiervoor 121 euro kosten in rekening te brengen is belachelijk!
Maar dat is zorg voorlater. Je moet je nu gaan voorbereiden op een rechtszaak. Ik wil je hierbij wel helpen. Je gaat de bank beschuldigen van het verzaken van hun zorgplicht. Deze zorgplicht ligt ook gevoelig bij de rechters. Verder is het belangrijk dat je schriftelijk bewijs hebt van alle afspraken die zijn gemaakt. De schadeclaim die Oad reizen nu bij de Rabobank neerlegt kan je helpen. Deze affaire laat zien dat Rabobank hier niet in het belang van haar klant heeft gehandeld.
Wat zijn de waarschuwingen die je van de bank hebt gehad voordat ze de vordering naar het incassobureau doorstuurden?

Schrijf de bank een brief met het verzoek voor afschriften van je bankrekeningen. Laat ze weten dat je deze nodig hebt om je voor te bereiden op de rechtszaak. Is de maandelijkse afschrijving van 200 euro een mondelinge afspraak?
Stop met je betalingen aan het incassobureau. Schrijf ze dat je de vordering betwist en dat je wacht met je betalingen tot de rechter beslist over de rechtmatigheid van deze vordering. Dit geeft je de kans om wat geld te sparen. Voordat er hier een uitspraak is zijn we minstens een jaar verder. Als je wilt dat ik je help met je verdediging moet ik wel je dagvaarding zien. Als je mij een PM stuurt dan zal ik je mijn email adres geven. Dit communiceert wat makkelijker.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

williy

sacredfour,

Jazeker heb ik de betalingen met ingang van de dag van het ontvangen van de dagvaarding direct volledig stop gezet.
Ben ook naar het juridisch loket geweest algeheel ik niet echt volledig ben geholpen maar heb wel 1 ding gekregen wellicht ook interessant voor mede forum leden het incasso bureau maakt zich schuldig aan misbruik van procesrecht en betreft de zaak tegen oad ben ik ook algeheel van op de hoogte en volg ik op de voet.

Ook ik ben een voorstander om een "schadeclaim" bij het proces neer te leggen op basis van werkzame uren "Uren niet nuttig te kunnen besteden" moet wel even zoeken of het juridisch onderbouwd kan worden, en de haalbaarheid ervan.

Verder zal ik jou ook een PM sturen met een e-mail adres, voor onderlingen correspondentie.
Verder heb ik ook inhoudelijk in de details gekeken en is mij opgemerkt dat de bedragen ook niet volledig correct zijn onderbouwd met betrekking op de hoofdsom en dit gaat niet om enkele 10tjes maar enkele 100den euro's.

sacredfour

Misbruik van het procesrecht kan in dit stadium alleen betekenen dat de bank eerst een oplossing buiten rechte had moeten zoeken. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.