Beslaglegging De Jong/Lindorff B.V.

Started by luluwat, Dec 10, 2014, 09:34 AM

Previous topic - Next topic

luluwat

Beste allemaal,

Vanwege een langdurige reis ben ik een poos weggeweest. Nu vind ik twee hele vreemde dreigbrieven van M.G. De Jong mbt een schuld bij LINDORFF B.V.! Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met deze mensen te maken heb gehad.

Het bizarre is nu dat ik zonder aanleiding een dreigbrief heb ontvangen van MG De Jong waarin men mij informeert over een executieverkoop in 2015.

Wat kan ik nu het beste doen? Een advocaat inschakelen of zelf aan de slag?

Kijk uit naar jullie tips!!

Boeddha

Wat een nare terugkomst van je lange reis!

Stuur ze een mail waarin je vraagt om de bewijsstukken en dat je de vordering niet erkent.

Ze mogen pas beslag leggen als er een rechtzaak is geweest, dus er moet een uitspraak zijn van de rechtbank, is deze aanwezig?

Vooral niet bellen! Leg alles schriftelijk vast, zodat je alles kan bewijzen.

Succes!
Be strong, have faith!

Boeddha

Een voorbeeld voor een mail kan zijn;

Geachte (naam verzender),

naar aanleiding van uw bericht van (datum) meld ik hierbij dat deze vordering mijns inziens onterecht is.

Indien u een andere mening heeft, verzoek ik u om uw bewering met facturen en andere relevante documentatie toe te lichten en te bewijzen.

Mocht u hier geen gehoor aan geven, neem ik aan dat de vordering onjuist is gebleken, en zal ik deze zaak als afgedaan beschouwen.

Gelieve te reageren voor (redelijke datum, 10 dagen of zo).

Iedere andere vorm van communicatie behoudens schriftelijk is niet gewenst.

Hoogachtend (jouw naam),
Be strong, have faith!

luluwat

Dank Boeddha! Het vervreemde is dat men spreekt over een afschrift van een opgemaakte proces-verbaal en een aanzegging beslaglegging roerende zaken met bijstand politie.

Verderop lees ik dat het een zaak uit 2008 betreft wat ik bizar vind omdat ik tot op heden niets heb vernomen en nu deze twee brieven toegestuurd heb gekregen. Ten tweede dacht ik dat het een vonnis was maar ik zie dat ze steeds woorden als aangemaand, aangezegd etc. gebruiken en de contactpersoon (ondertekende) is een kandidaat gerechtsdeurwaarder maar nergens staat er in beide brieven dat het een vonnis betreft (geen bijlagen etc.)

Dank voor de voorbeelden.