SP PRESENTEERT 5 VOORSTELLEN VOOR VERBETEREN SCHULDHULPVERLENING

Started by jan, Nov 30, 2014, 09:00 PM

Previous topic - Next topic

jan

P-Kamerlid Sadet Karabulut presenteert vijf voorstellen om de schuldhulpverlening sneller en effectiever te laten verlopen. Daarmee worden mensen met grote schulden geholpen en lopen de kosten voor de samenleving minder hard op. Karabulut: ‘Meer dan een miljoen Nederlanders hebben te maken met een betalingsachterstand. Hierdoor komen veel mensen in een negatieve spiraal terecht en zien hun schuld steeds groter worden. Deze mensen verdienen de beste hulp om uit de schulden te komen. Daartoe doe ik vijf voorstellen.’

Sinds 2008 verdubbelde het aantal schuldhulpverzoeken van 44.000 naar 89.000. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Twee miljoen huishoudens kennen een vorm van betalingsachterstand. De helft daarvan heeft zoveel schulden dat aflossen problematisch wordt. Karabulut: ‘Dit is niet alleen dramatisch voor al deze mensen, maar het kost de samenleving ook veel geld als de schulden niet meer afgelost kunnen worden.’

Voor mensen met grote schulden bestaat er een beslagvrije voet. Dit betekent dat mensen altijd 90 procent van het bijstandsniveau over moeten houden om rond te kunnen komen. De overheid schendt deze afspraak geregeld, waardoor de problemen voor mensen nog groter worden. Daarnaast wordt er aan mensen die hun zorgpremie niet meer kunnen betalen een forse boete opgelegd. Karabulut: ‘In plaats van dat de overheid deze mensen goed helpt, worden ze steeds dieper in de schulden geduwd. Daar moet snel verandering in komen.’

Karabulut stelt het volgende voor:

1. Ook bij schulden moeten mensen voldoende overhouden om van te leven. De overheid moet de beslagvrije voet actief toepassen. Het garandeert dat mensen altijd 90 procent van het bijstandsniveau overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen blijven voorzien.
2. De belastingdienst mag niet langer een toeslagenschuld verrekenen met andere toeslagen. De schuldhulpverlening kan de situatie zo sneller stabiliseren en de financiële situatie op orde brengen.
3. Geen boete meer bij betalingsachterstand zorgpremie. Het boetebedrag wordt gebruikt voor het aflossen van de betalingsachterstand en draagt zo bij aan het beperken en terugdringen van schulden.
4. Rechtstreekse betalingsregelingen voor verkeersboetes en kwijtschelding bij een gemeentelijke schuldregeling. Mensen in een schuldregeling kunnen verkeersboetes gespreid betalen of deze betrekken bij een schuldregeling. Zo staan verkeersboetes niet langer een succesvolle schuldregeling in de weg.
5. Betere en voor iedereen toegankelijke schuldhulpverlening. De overheid verbiedt malafide en commerciële schuldhulpverlening en stelt minimale kwaliteitseisen aan de gemeentelijke schuldhulpverleners. De schuldhulpverlening helpt iedereen met problematische schulden, ook mensen met een koophuis of mensen die in scheiding liggen.

https://www.sp.nl/nieuws/2014/11/sp-presenteert-5-voorstellen-voor-verbeteren-schuldhulpverlening
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

jaap

Ik kan mij hier zeer goed in vinden, ook in het voorstel m.b.t. het ziekenfonds. Graag jullie eerlijk mening!!

HZHNE

1. mee eens
2. mee eens
3. Helemaal mee eens. Maar hoe ga je dit organiseren? Wordt de schuld dan overgedragen naar het CVZ i.p.v. naar een deurwaarder? Dat zou extra deurwaarder- en incassokosten schelen. Vraag wel een enorme inspanning van het CVZ. Als de premie direct van het loon af gaat dan biedt dat zeker een oplossing en is na verloop van tijd de schuld afgelost en kan men weer bij de zorgverzekeraar verder. Bij mensen die de premie via het CJIB moeten betalen zie ik deze oplossing niet direct. Dan wordt zorgtoeslag ingehouden maar restant moet nog betaalt worden. Uit onderzoek blijkt dat dat restant vaak niet betaald wordt. Dus vindt er ook geen aflossing plaats. Deze mensen blijven dan in een wanbetalersregime. Nu is het zo dat als zorgverzekeraar is afgelost je teruggaat en eventueel een eindafrekening krijgt. Betaal je bij het CJIB kun je ervoor kiezen voorrang te geven aan de schuld bij de zorgverzekeraar en de schuld bij het CJIB via een eindafrekening te betalen. Ben benieuwd hoe dat opgelost gaat worden als het plan van de SP wordt aangenomen.
4. Vind ik een lastig punt. Betalingsregeling en meegenomen in een shv vind ik de max. Kwijtschelden geeft mijn inziens een verkeerd signaal. Je krijgt een boete omdat je een wet overtreedt. Hier heb je zelf de hand in. Je hoeft namelijk de wet niet te overtreden.  Doe je dat wel, dan vind ik een regeling al heel wat. Waarom zou Jan Welvaart, met een goede baan en 4000 euro aan boetes ze wel moeten betalen en Jan Schuldenaar met een bijstandsuitkering en 4000 euro aan boetes niet. Beide hebben de wet overtreden. Een boete kan iedereen overkomen. Al heb ik heel weinig medelijden met de groep die maandelijks een print op de deurmat hebben liggen.
5. Helemaal mee eens.

jan

Ik kan mij het hierin goed vinden, schuldenhulp moet gericht zijn op alle schulden, zodat deze integraal kunnen worden aangepakt. Als we dit niet doen, krijgen veel mensen geen nieuwe kans. Schulden zijn stapelproblemen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

burningspirit

Ook ik vind het een goed idee.
Alleen het punt van de verkeersboetes ..... daar zal toch echt een regel moeten worden ingebouwd die het maken van verkeersovertredingen ontmoedigd. En ook de regel: "geen nieuwe schulden maken" zal zorgvuldig moeten worden gehandhaafd. Anders is m.i. het hek van de dam.
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

gewoon

Weet je wat die boetes betreft,  is het dat de overheid eens een beetje normaal moet gaan doen.

Komen zelf met regeltjes voor maximale rente, en kosten die incassobureau, s mogen rekenen om voor te zijn dat de kosten voor mensen met schulden onredelijk,  en met opzet uit de hand loopt.

En die overheid komt dan voor zichzelf met incasso,s die totaal gewetenloos zijn.

Die 30 % boete CJIB voor mensen die geen ziekte kosten kunnen betalen is diefstal te noemen en denk dat de achterstanden bij zorgverzekeringen zeer ernstig toegenomen zijn door dat dit lang lopende zaken worden voor dat eens begonnen word aan de oorspronkelijke achterstand, en wie mag de kosten daar van dragen, de keurige betalende mensen..

Ook met boetes van uit het verkeer is het een schande,  prima hoor dat je een boete krijgt die aan de hoge kant is waar dan ook nog administratie kosten op gezet word ook al betaal je direct, wat is er mis om je fatsoen te houden en de 14 dagen brief te sturen en ook je aan de incasso regels te houden als blijkt dat je iemand treft die moeilijk kan betalen.

Die 5 voorstellen prima, maar het begint met effe normaal doen


tuthola

Ik ben het helemaal eens met 4 punten, met de boetes heb ik een beetje moeite aan de ene kant zou het mooi zijn als de boetes met een traject meegenomen worden aan de andere kant zijn het vaak  overtredingen waarvan je weet dat het niet kan/mag en dat je in sommige gevallen een ander in gevaar kan brengen nu heb ik het niet over dat je 5 km te hard rijdt. Dus tja waar ligt de grens.
Het zou misschien mooi zijn als er bij schulden met boetes er naar gekeken word waar de boetes voor gegeven zijn om zo onderscheid te kunnen maken in een schuldenregeling want zeg nou zelf een dronken automobilist weegt in mijn ogen zwaarder dan fout parkeren. Van mij zou die dronken persoon de boete wel moeten betalen met de mogelijkheid dit na een traject alsnog te doen of zeg ik nu iets heel stoms ??

Lizayra

Krijg nu waarschijnlijk een hoop mensen over me heen, maar een koopwoning METoverwaarde is toch een spaarpot. Alle spaargeld moet naar de schuldeisers dus ook die overwaarde. En dat lukt alleen na verkoop van de woning.
En een koopwoning ZONDER overwaarde kan als schuld worden meegenomen in een traject, die schuld is ook pas duidelijk na verkoop.

Is de situatie te dringend dan wel alvast starten met een traject, en na verkoop van de woning dienen de positieve opbrengsten in de boedel te vallen, of de schulden worden verhoogd met nieuwe bedrag.

HZHNE

De eigen woning vind ik ook een lastige Lizayra.

Van mensen die nu gebruik maken van een SHV wordt immers ook het nodige verwacht/geëist

De auto moet verkocht worden (mits medische gronden of voor werk noodzakelijk is)
Er wordt een inspanningsverplichting op werk gevraagd om zodoende meer inkomsten te genereren.
En vaak wordt er in dergelijke trajecten veel kwijtgescholden.

Moet een huizenbezitter eerst zijn eigen huis opeten?
Als verkoop van het huis je volledige schuldenlast kan oplossen, waarom zou je het dan niet van ze mogen vragen. Veel huurders hebben nooit de mogelijk gehad om een huis te kunnen kopen. Waarom zouden zij  na een saneringsperiode hun luxe spaarpot voor de toekomst mogen houden terwijl een huurder alles moet opgeven.

Aan de andere kant, waarom zouden ze anders behandeld moeten worden dan de mensen in het huidige traject. Als je het onderscheidt niet maakt en de hypotheek ziet als de vaste last huur. Dan kun je volgens mij een exact zelfde traject opstarten als nu bij huurders gebeurd. Men behoud dan het huis en daarmee hun oude dag voorziening (als daar al sprake van is).

Nogmaals ik heb er een dubbel gevoel over. Wellicht zijn er hier mensen die mij kunnen overtuigen waarom een huizenbezitter zijn huis niet hoeft te verkopen bij een traject.
 
HZHNE

Ben het niet helemaal met je eens Gewoon.

Het begint niet bij de overheid die normaal moet doen. Het begint bij de schuldenaar die eigen verantwoordelijkheid neemt voor de schulden als die er zijn.

De overheid moet faciliteren en doet dit ook.

Een aanmelding bij CVZ is een waarborg dat je niet onverzekerd raakt. Ook als wanbetaler heb je recht op zorg uit de basisverzekering. Daarnaast zijn er mogelijkheden om afgemeld te worden als wanbetaler door je zorgverzekeraar af te lossen of gebruik te maken van een schuldhulpverleningstraject. Daarin heb je een keuzen. Als je aangemeld wordt als wanbetaler houdt dan ook in dat je de 6 maanden voorafgaand geen hulp hebt gevraagd bij de financiële problemen. Die verantwoording ligt niet bij de overheid maar bij de schuldenaar. Ik chargeer het een beetje, want elke situatie is natuurlijk anders, maar dit is wel de grote lijn.

De juridische boetes van het CJIB kunnen altijd voorkomen worden. Ik ben het er direct mee eens dat ze belachelijk hoog zijn en dat een betalingsregeling zeer wenselijk zou zijn.  Iedereen kan een keer te hard rijden. Maar met 5 km te hard dan zijn de boetes nog wel te overzien.  Ik was laatst bij een cliënt die 2 boetes had liggen. Beide over de 300 euro. Uiteraard was er geen regeling over mogelijk. Schuldenaar kon ze ook niet in één keer betalen want schuldenaar heeft een bijstandsuitkering.  Ja wat dan.  Bij een tweede verhoging zit er al 300 euro bij. Als je boetes hebt boven de 300 euro hebben we het over 20 tot 30 km te hard, dat heb je zelf echt wel in de hand.  Heb ik dan compassie, absoluut, het zijn schulden die schuldenaar niet kan betalen tenzij schuldenaar een andere verplichting niet na komt. Overigens heeft de schuldenaar heel netjes het probleem opgelost. Schuldenaar heeft zijn auto verkocht. Dit was voldoende om de eerste boete te betalen. Daarnaast is schuldenaar gestopt met roken en heeft spullen die niet meer gebruikte werden verkocht. Hiermee kon de tweede boete betaald worden.  Omdat schuldenaar nog steeds niet rookt, kan hij straks weer een auto kopen.

Juridische boetes zijn een straf op iets wat je niet mocht doen.  Dat signaal moet er wel blijven. Overigens is het nu al zo dat boetes tot een bepaald bedrag sanneerbaar zijn. Het onderscheid waar tuthola op doelt is er al. Dit geldt ook voor de opschorting van de boete tot na de shv periode.
tuthola

 Het onderscheid waar tuthola op doelt is er al. Dit geldt ook voor de opschorting van de boete tot na de shv periode.

Dit wist ik niet, ik heb geen auto dus dan verdiep je je daar niet zo in :-)

Wel vind ik net als  Lizayra dat mensen met een huis met veel overwaarde hun huis moeten verkopen, als je een beetje normen en waarde in je hebt denk ik dat een schuldenaar dat zichzelf ook wel bewust van zal zijn.

gewoon

Snap de insteek wel dat er een signaal moet blijven dat je iets verkeert gedaan hebt,  en ook dat je straf krijgt.

Heb ook onlangs nog een boete gekregen dat ik 97 reed op de rijksweg tijdens een traject controle waar je 100 mag rijden, na lang puzzelen dacht ik da,s waar de matrix borden sprongen op 90 dus die traject controles,  zijn blijkbaar aan pas baar aan de situatie.

Geeft niet, weer wat opgestoken.

Maar het gaat om het signaal wat je af geeft Jan Welvaart rijd, een  auto die rustig XXX per maand  onnodig te duur is en ziet een boete niet anders als,  ja, soms moet je tanken en en nu en dan een bonnetje natuurlijk,  zowat,  auto rijden is mijn hobby nu eenmaal.

En kan zo een bonnetje iedere dag hebben geen probleem , maar leest verder als je niet kunt betalen is de verhoging zoveel, en nog eens zoveel  extra,  en denkt,  wow,  als mijn buur die bon krijgt van 7  km dan herstelt die daar niet van, met zijn dertig euro in de week en trapt tevreden nog eens op het gas.

Wat een signaal is dat

Is het niet beter  om aan te geven op de acceptgiro,  is dit uw eerste bekeuring in 5 jaar,  en u heeft betaling problemen,  dan is er een mogelijkheid uw straf in delen te voldoen,  maak hier gebruik van zodat uw auto niet afgenomen word,  bij een grote politie controle opzoek naar die niet willen betalen.
Knibbel

Zelf zitten wij  niet in de schuldhulpverlening, ben al twee jaar flink bezig om onze schulden op eigen kracht weg te werken. Een auto heb wij al een aantal jaren niet meer, ik heb zelfs geen rijbewijs. Maar of het nou een auto, fiets of te voet is, als je iets tegen de wet doet vind ik ook dat je daarvoor straf (boete) voor opgelegd moet krijgen. Wel ben ik het met Tuthola en Gewoon eens dat er best per geval bekeken mag worden welke overtreding gedaan is en in welke situatie zit de overtreder. Is het zoals Gewoon noemt een Jantje Welvaart dan vind ik echt wel dat men hier geen compassie mee hoeft te hebben, maar iemand die in WSNP zit of andere schuldproblematiek heeft en die niet of bijna niet in staat is om zo'n hoge boete te betalen vind ik het niet meer dan menselijk om die persoon op de een of andere manier tegemoet te komen, hetzij door kwijtschelding hetzij door een redelijke betalingsafspraak. Maar... er moet natuurlijk wel gekeken worden naar de aard van de overtreding!!

Ik lees ook iets over eigen huis met overwaarde verkopen en de overwaarde in de boedel steken. Hier ben ik dus meteen een voorstander van.... Heb zelf een koopwoning maar omdat ik onze schulden zelf probeer aan te pakken speelt dit natuurlijk nu niet en hopelijk bljft dit ook zo. Mocht het zijn dat wij toch gedwongen zijn om schuldhulpverlening aan te vragen vind ik het niet meer dan normaal dat ons huis verkocht wordt en wij een goedkopere huurwoning gaan zoeken. Maar toch ben ik geneigd om ook hier een kleine kanttekening bij te plaatsen, want nu lijkt het een beetje alsof woningbezitters bewust het risico zijn aangegaan om een dure woning te kopen en bij niet meer kunnen betalen het probleem oplossen door dan maar via schuldhulpverlening het kwijtgescholden te krijgen.

Er wordt wel misschien wat te gemakkelijk aan voorbij gegaan dat er natuurlijk ook Jantje modalers zijn die samen kei- en keihard hebben gewerkt om een deel of misschien zelfs groot deel van de hypotheek te kunnen aflossen met het idee hier later in de toekomst de vruchten van te kunnen plukken. Bij velen raakt bijv. een of beiden hun baan kwijt en kunnen dan ineens niet meer aan hun vaste lasten voldoen, raken in de schulden met alle gevolgen van dien. Als men dan in de WSNP terechtkomt en blijkt dat men toch de hypotheek kan betalen moet je dan echt zover gaan om ze te dwingen hun huis te verkopen alleen omdat ze door eigen verdienste misschien een deel van hun hypotheek al hebben afgelost en hierdoor een soort 'overwaarde' hebben. Ik vind dit best wel een moeilijke vraag....

Als ik naar onze eigen situatie kijk, kopen een huis, beiden een baan. Kunnen aan onze verplichtingen voldoen. Komt een tweede kind, blijkt verstandelijk en lichamelijk beperkingen te hebben, dus stopt mamma met werken om zich geheel aan dit kind te wijden.  Een flinke terugval in inkomsten is het gevolg, maar het is zwaar en om toch het gezin te kunnen onderhouden en aan je verplichtingen te kunnen voldoen beginnen zich links en rechts toch wat schulden op te lopen en begin je creatief met de financien om te gaan. Van schuldhulpverlening of WSNP hadden wij uberhaupt nog niet eens gehoord. Dan komt zo'n bankmeneer met mooie praatjes en laat je je natuurlijk meteen verleiden om de anuiteitenhypotheek van 30 jaar vast en die je al 8 jaar hebt lopen  om te gaan zetten naar geheel aflosvrij. Komt ook nog even bij dat de rente toen best wel historisch laag was. Dit bracht natuurlijk weer een paar ettelijke, broodnodige eurootjes in het laatje. Dus ga je een nieuwe aflosvrije hypotheek aan voor 7 jaar vast. En dan zijn die 7 jaar om, in de tussen tijd heeft mamma een baan van een paar uurtjes. Dus een andere hypotheek krijgen was geen probleem, alleen de rente was inmiddels behoorlijk gestegen en de regels waren inmiddels ook veranderd: de hypotheek mag niet meer geheel aflosvrij zijn. Vind ik ook goed en correct. Alleen voor ons ontzettend ongunstig want door de crisis heeft mamma op haar werkplek behoorlijk wat uurtjes moeten inleveren. En dan heb je ineens een gigantisch probleem en gaat het al heel snel neerwaarts. Wij zijn dus van een hypotheeklast van zo'n 380 euro per maand overgegaan naar bijna 1100 euro per maand, omdat de helft van de hypotheek aflosbaar is. Ons huis staat nog altijd onder water dus verkopen is voorlopig geen optie. Wij ploeteren dus door, want over ca. 2 jaar is de helft van de hypotheek afgelost en gaat ook onze maandlast voor meer dan de helft omlaag. Wij willen dus echt proberen om ons huis te kunnen behouden en werken hier keihard aan en hopen natuurlijk ook dat op een gegeven moment de huizenprijzen weer stijgen. Misschien tegen beter weten in!!
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

HZHNE

Ik merk dat we beiden struggelen met dezelfde moeilijke vraag Knibbel.
't is ook een dilemma wat me al tijden bezig houdt.
En ik kan het antwoord er ook maar niet op vinden.

Waarom mag een huurder in een traject tegen 38% voor het totale schulden bedrag en moet een huiseigenaar eerst zijn woning verkopen.  Volgens mij zou die eis er sowieso niet moeten zijn als je het huis verkoopt waardoor er een nog grotere schuld ontstaat. 'de huizen onder water'
Saneren volgens de reguliere manier lijkt mij dan een betere optie.Knibbel

Ik weet niet HZHNE, misschien bij het aanvragen van een traject in de WSNP kijken naar hoe een eventuele aanvrager met een eigen woning voor de problemen 'geleefd' heeft. Is het iemand die vanaf het begin de kantjes er vanaf heeft gelopen en meer de 'laat maar waaien'- mentaliteit heeft gehad of iemand die echt hard gewerkt heeft en zich veel heeft ontzien om woninglast te kunnen betalen en door onvoorziene 'omstandigheden' in de problemen is geraakt. Het is maar een losse gedachte.....
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron