Author Topic: Voor mij een gek verhaal.  (Read 34282 times)

Offline Nick1234

 • + Lid
 • **
 • Posts: 11
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #15 on: January 29, 2016, 06:01:18 PM »
Mooi supertip, ik moet toch nog een leuke brief schrijven naar CC waarin het een en ander opgehelderd moet worden door hun, dit past daar perfect bij.

Offline ollie bollie

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 237
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #16 on: January 29, 2016, 06:04:24 PM »
Sacredfour heeft mooie voorbeeldbrieven opgesteld. http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,46255.0.html  :)
Carpe diem!

Schulden Forum

Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #16 on: January 29, 2016, 06:04:24 PM »

Offline Nick1234

 • + Lid
 • **
 • Posts: 11
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #17 on: January 29, 2016, 06:21:34 PM »
Holy moly die brieven zijn ijzersterk. Thanks wederom! :)

EDIT: is dit het stukje wat gaat over die 8 dagen die CC had moeten hanteren?

Art. 1457.<W 2006-07-20/39, art. 18, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29> § 1. De akte van derdederdenbeslag wordt in haar geheel aangezegd binnen acht dagen na ontvangst ervan door de derde-beslagene. Deze aanzegging wordt verricht bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploot, door de beslaglegger aan de beslagen schuldenaar, bij gebreke waarvan de beslagrechter de opheffing van het beslag kan gelasten. De kosten van die rechtspleging zijn in ieder geval ten laste van de beslaglegger die een laattijdige aanzegging heeft gedaan, onverminderd schadevergoeding indien daartoe grond is.
« Last Edit: January 29, 2016, 07:10:31 PM by Nick1234 »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 412
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #18 on: January 29, 2016, 07:32:12 PM »
Als de schuldeiser een titel heeft (door vonnis) en de schuld doorverkoopt aan een ander, dan kan deze andere alleen beslag leggen als de cessie is betekend.
Dit betekend dat de nieuwe schuldeiser  via de deurwaarder een exploot aan de schuldenaar moet afgeven. In dit exploot staat beschreven dat de nieuwe schuldeiser de vordering met titel heeft overgenomen d.m.v. cessie.
Ga niet om dit document vragen! Als de cessie niet officieel is betekend dan moet het beslag teruggedraaid worden, schadeclaim uitbetaald worden en een klacht naar de K v Gerechtsdeurwaarders gestuurd worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Nick1234

 • + Lid
 • **
 • Posts: 11
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #19 on: January 30, 2016, 12:31:57 PM »
Ik heb net gezocht, maar kan hem niet vinden in de administratie bij mijn ouders.

Is het mogelijk dat CC niet de schuld bezit, maar in opdracht van werkt?
Mogen zij in die situatie wel beslag leggen? Of had de originele schuldeiser dan het beslag moeten laten leggen?

Waar kan ik mij beter inlezen over wat mijn rechten en plichten zijn als ik wel naar de kantonrechter stap?

EDIT:

Ok, ik denk dat ik het nu eindelijk begrijp, er wordt namelijk in de "akte van betekening" een belastingdeurwaarder van de schuldeiser genoemd onder die naam, alleen na wat verder onderzoek blijkt dat dit gewoon CC deurwaarders zijn die een aanstelling krijgen bij de betreffende gemeentelijke instanties. Lekker doorzichtig is deze wereld, ze mogen dus gewoon zeggen dat ze voor instantie X deurwaarder zijn, terwijl ze dus in realiteit in loondienst zijn van een commerciële instelling.

Voor mij is het nu dan nog steeds de vraag wie de schuld bezit, ik zou dit maandag kunnen navragen bij de opdrachtgever van CC.

Iets waar ik nu ook al een tijdje naar zoek is de titel van het beslag (ik heb dus al vernomen welke dat daadwerkelijk is, maar het is zo apart dat ik hem nergens kan lezen op de betreffende correspondentie), moet deze vermeld worden op het exploot of op de akte van betekening? Want er staat nergens een titel vermeld.
« Last Edit: January 30, 2016, 01:24:00 PM by Nick1234 »

Schulden Forum

Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #19 on: January 30, 2016, 12:31:57 PM »

Offline ollie bollie

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 237
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #20 on: January 30, 2016, 01:25:45 PM »
Ik heb hier een artikel gevonden over het misbruik van bankbeslag. Het is niet precies dezelfde situatie, maar lijkt er wel op. http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=343&cHash=3c8707ef1f

Weet overigens niet of ik dat hier mag posten, want het is van een andere site....
Carpe diem!

Offline gewoon

 • VIP-2
 • Top Poster
 • ****
 • Posts: 1626
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #21 on: January 30, 2016, 02:53:17 PM »
Op zoek of er op meerdere rekeningen beslag gelegd kan worden, word overal in enkelvoud gesproken en komt dus weinig voor maar je kunt wel meerdere rekeningen bij die bank hebben en die vallen daar onder.

Kwam wel een zeer goede tip tegen, als je wat spaar geld hebt waar beslag op gelegd word,  om dan de belastingdienst ook beslag te laten leggen,  die hebben voorrang.Offline ollie bollie

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 237
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #22 on: January 30, 2016, 03:02:46 PM »
Het gaat om een bedrag van 110 euro, gewoon, dus ik denk dat we daarmee wel kunnen concluderen, dat het misbruik van bevoegdheid is om een bankbeslag te laten leggen voor 1000 euro.
Carpe diem!

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 412
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #23 on: January 30, 2016, 10:24:39 PM »
Om wat voor een schuld gaat het?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Schulden Forum

Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #23 on: January 30, 2016, 10:24:39 PM »

Offline Nick1234

 • + Lid
 • **
 • Posts: 11
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #24 on: January 31, 2016, 12:40:34 PM »
Ok! Ik ga even alles opnieuw op een rijtje zetten:

Het gaat over een gemeentelijke belastingschuld die in behandeling (of eigendom) van een incassobureau vanaf nu noem ik die CC.

Deze schuld loopt bij CC vanaf 2013/2014 welke communicatie er precies is verlopen heb ik niet inzichtelijk, wel kunnen mijn ouders garanderen dat ze nooit een akte van cessie hebben gezien. Van wat ik heb gelezen, zou voor het op de hoogte stellen van een akte van cessie ook een handtekening van de schuldenaar gebruikelijk moeten zijn.

Uit telefonisch contact met CC blijkt dat mijn ouders een paar keer in het verleden verzuimt hebben op de totale schuld van €300 (deze specifieke vordering was dus in 2013 bij CC voor ongeveer €300 totaal). Het laatste contact tussen beide partijen voor deze vordering was maart 2015. Mijn ouders geven aan dat ze dachten dat de hele schuld betaald was ten tijde van maart 2015. Het uitblijven van contact van CC over deze vordering onderstreept die gedachte.

25-01-2016 wordt er bankbeslag gelegd.

27-01-2015 wordt dit bekend gemaakt door middel van een brief van een belastingdeurwaarder van CC, welke in de brieven zich doet voorkomen als belastingdeurwaarder van de originele schuldeiser. Na onderzoek weet ik 100% zeker dat dit een medewerker van CC is, waarom ze dan als belastingdeurwaarder van een andere partij op de correspondentie staan is voor mij niet duidelijk.

Er wordt een "akte van betekening" en een "exploot van executoriaal derdenbeslag" in de envelop gevonden. Het exploot gaat per adres van CC. In het exploot wordt geen titel voor het beslag gegeven. Het derdenbeslag en de akte van betekening hebben dezelfde dag en datum van afgifte, dit betekend dat wij pas op de hoogte kunnen zijn gesteld na de beslaglegging.

Volgens de originele schuldhouder betreft de titel een "relatiebeslag" onder deze titel mag niet zonder vooraankondiging beslag gelegd worden, volgens dezelfde medewerker mag er niet op meerdere rekening beslag gelegd worden voor één vordering. Op  het exploot van derdenbeslag staat:

Onder het beslag vallen:

"alle rekeningen ten name van de geëxecuteerde"

De bank bevestigt dat het beslag is gelegd op 26-01-2015
De bank geeft aan dat op de privé rekening een beslag is gelegd van €1000
Op de zakelijke betaalrekening stond ongeveer €20 toen er beslag gelegd werd op de hoofdrekening van dat pakket, er is geen hoger beslag dan die €20 nog wat gelegd. In totaal dus een beslag van €1020.

De vordering behelst €70 met €15 kosten per exploot, brengt de totale vordering op €100.

 27-01-2015 Wij geven de bank de opdracht om een derdenverklaring te sturen naar CC
28-01-2015 CC ontvangt deze om 0800, maar neemt nog tot eind 29-01-2015, nadat de bank namens ons contact met hun opneemt (wij hebben letterlijk 10x gebeld met CC (en ik ga nog 10x bellen met CC)) om de situatie op te lossen wordt hier tegenbericht op gegeven.

De bank geeft aan dat deze derdenverklaring een akkoord is op de vordering en de kosten die daar mee gemoeid gaan, dit kan ik alleen nergens terug vinden, waar dan ook.

Ik denk dat ik alles nu wel geplaatst heb. Het enige wat ik nog kan vermelden is dat er ook andere vorderingen openstaan bij CC voor mijn ouders, ook voor dezelfde belasting ongetwijfeld zo ongeveer dezelfde periode. Ik neem ook aan dat die dossiers niks met elkaar te maken hebben, maar ik vermeld het voor de zekerheid.

Dan hier mijn vragen:

Mijn vraag voor de akte van cessie: hoe kan ik erachter komen of CC de schuld bezit en mogen zij in opdracht van een ander bankbeslag leggen? Of mag dat alleen als je eigenaar van de schuld bent?

Akte van betekening: Moet er bij de akte of exploot een titel vermeld worden? Moet het document ondertekend worden met een handtekening door de deurwaarder?

Titel van het beslag: Moet dit overlegd worden met de schuldenaar als hier naar gevraagd wordt? Moet dit overlegd worden met de derde-beslagene en mag de derde-beslagene een beslag leggen zonder dat er een titel is overlegd?

Titel van beslag: Volgens de ontvanger is de titel (relatiebeslag) al oud maar nog wel geldig, maar moet CC wel opnieuw schuldenaar op de hoogte stellen van een nieuw beslag. Dus los van het feit dat er voor het laatst in 03-2015 contact was hadden ze 8 dagen minimaal schuldenaar op de hoogte moeten brengen.

Hoogte van het beslag en meerdere banknumers: Mag het beslag hoger zijn dan het te vorderen bedrag en mogen ze op meerdere rekeningen tegelijk beslag leggen voor 1 vordering en moeten ze ook een andere rekeninghouder op de hoogte stellen van een beslag op zijn/haar rekening als hij/zij niet de schuldenaar is?

Ik hoop hiermee alle onduidelijkheden weg te hebben gewerkt en ben ik vooral benieuwd naar wat mijn volgende stap nu zou moeten zijn.

« Last Edit: January 31, 2016, 12:47:06 PM by Nick1234 »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 412
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #25 on: January 31, 2016, 08:42:21 PM »
Quote
Het gaat over een gemeentelijke belastingschuld die in behandeling.
Het kan zijn dat de gemeente de vordering heeft verkocht. Het kan ook zijn dat CC in opdracht handelt van de Gemeente.
Quote
Mijn vraag voor de akte van cessie: hoe kan ik erachter komen of CC de schuld bezit en mogen zij in opdracht van een ander bankbeslag leggen? Of mag dat alleen als je eigenaar van de schuld bent?
Schrijf CC aan met deze vraag. Je kan het stukje uit de incassobrief gebruiken dat hierover gaat.
Quote
Akte van betekening: Moet er bij de akte of exploot een titel vermeld worden? Moet het document ondertekend worden met een handtekening door de deurwaarder?
Nee, de gemeente heeft automatisch een titel nadat er niet gereageerd is op een dwangbevel.
Ja, de deurwaarder moet ondertekenen. De Deurwaarder is een functie. Een functie kan geen beslissing nemen die rechtsgevolg heeft. Je moet dus vragen wie de deurwaarder is.
Quote
Titel van het beslag: Moet dit overlegd worden met de schuldenaar als hier naar gevraagd wordt? Moet dit overlegd worden met de derde-beslagene en mag de derde-beslagene een beslag leggen zonder dat er een titel is overlegd?
Als de vordering verkocht is d.m.v.cessie met titel moet dit altijd d,m.v. een exploot gemeld worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Edwin

 • + Lid
 • **
 • Posts: 15
Re: Voor mij een gek verhaal.
« Reply #26 on: April 27, 2016, 10:17:56 PM »

Bij de V.O.F. kan beslaglegging plaatsvinden op het vermogen van de onderneming. Bedrijfsauto’s, inventaris, voorraden, banktegoeden: beslag is gewoon mogelijk.

Onjuist. Andersom kan het wel (zakelijke schuld privé verhalen) maar wegens het afgeschermde karakter van de VOF kunnen privé-schuldeisers zich niet op het vermogen van de VOF verhalen zonder na te gaan welk aandeel van wie is. Er kan dus geen beslag worden gelegd op het vermogen van de andere vennoten, gevolg hiervan is dus dat de deurwaarder het geld vast zal moeten houden gedurende vier weken waarna de andere vennoot, in dit geval TS, in het geweer moet komen.