Vordering opgekocht

Started by Robke71, Nov 14, 2014, 06:55 AM

Previous topic - Next topic

Robke71

Beste leden,

Ik heb enkele maanden geleden (op een ander adres) een overeenkomst gehad bij Essent.
Deze overeenkomst is tijdens verhuizing opgezegd en uiteraard is hier een afrekening op geweest.
De afrekening is excl. nog openstaande vorderingen. Ik heb bij "Mijn essent" ingelogd en er staat dat er geen overeenkomst meer is. Dus staat er niets meer open....

Maanden later valt er een brief in de bus dat er toch nog 161,- openstaat en dat deze vordering is opgekocht door rechtspersoon naar buitenlandsrecht Hoist Krediet AB, welke gevestigd is in Stockholm en mede kantoorhoudende te Amsterdam. Ik ben vergeten te reageren (nee, ik weet ..niet slim)

Nu ontvang ik weer een brief van GGN, dat ik een betalingsachterstand heb bij deze Hoist Krediet. GGN telt 40 euro incassokosten erbij.

Hoe zit dat als een vordering wordt opgekocht door een bedrijf met buitenlands recht?

Daarnaast staat op de brief van GGN dat het om het huidige perceel gaat. Echter hier is een contract met een andere maatschappij.

Groet,
Rob

sacredfour

Rob, stuur om te beginnen de incassobrief:
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47789.0.html
Hoist portfolio is een oude bekende van mij. Ik ben ze al in de rechtszaal tegengekomen.
Ik heb van hun nog geen geldige akte van cessie gezien. je gaat dit dus zeker winnen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

#2
Dank voor je reactie.

Ga ik deze naar GGN zenden of eerder aan die Hoist?

Ik heb de brief doorgenomen en snap er eerlijk gezegd niet veel van. Kan je me lichtelijk toelichten wat er nu eigenlijk staat?  :-[

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Ik heb een beetje gesnuffeld op het grote net naar Hoist. Kwam op een andere site een dezelfde discussie tegen waarin Hoist, Essent en GGN naar boven kwamen.

Ik ben nog eens in mijn stukken gedoken.

In het kort...

Op 21 oktober heb ik een brief ontvangen van GGN over een betalingsachterstand bij Essent en heeft betrekking op klantnummer 16000XXXXX volgens de op de achterzijde van de brief vermelde specificatie. Hoofdsom  161,00
Rente berekend tot 21-10-2014  1,53.
Totaal 162,53


Essent heeft op 10-10-2014 deze vordering in eigendom overgedragen aan rechtspersoon naar buitenlands recht Hoist Kredit AB, die vervolgens de vordering aan ons ter incasso heeft gegeven.

In het kader van deze overdracht van de vordering zijn bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) overgedragen aan de rechtspersoon naar buitenlands recht Hoist Kredit AB.

Indien u niet het volledige bedrag binnen het gestelde termijn betaalt zullen er vanaf de vijftiende dag na verzending van de brief buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht ad â,¬ 40,00 boven op het totaalbedrag van de vordering. 
Omdat Hoist Kredit AB niet BTW plichtig is, zal u over de kosten tevens BTW in rekening worden gebracht ad â,¬ 8,40.

---

Op 11 november 2014 ontvang ik een tweede brief met de mededeling dat ik een betalingsachterstand heb bij Hoist Kredit AB.
Ik krijg 8 dagen om de betaling (inmiddels verhoogd met 40 euro incassokosten en BTW 8,40) te voldoen.
Indien u niet tijdig betaalt, kunnen wij zonder nadere waarschuwing overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

---

Van Hoist heb ik geen enkele brief ontvangen. Ook Essent heeft mij niet ge?informeerd.
Opvallend is wel dat het vermelde perceel in beide brieven niet het perceel is waar het contract op afgesloten was. Op dit perceel heb ik een contract met een andere leverancier.

sacredfour

Genoeg aanwijzingen dus om de incassobrief te versturen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Ben nog steeds in afwachting van een reactie vanuit GGN

sacredfour

Heb je de incassobrief verstuurd?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Ja.
Er is een reactie (via E-mail).

Dit is een belangrijke mededeling van GGN.

Uit onze administratie blijkt dat uw openstaande vordering nog niet is betaald. We verzoeken u contact op te nemen met telefoonnummer 0883314949 onder vermelding van het kenmerk XXXXXXXXXX. Met een spoedige betaling voorkomt u onnodige kosten.

Via https://www.ggn.nl/mijnincasso kunt u uw vordering ook inzien en betalen.


sacredfour

Stuur een mail met het verzoek inhoudelijk te reageren op je brief.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Bedankt Sacredfour.

Mail is reeds verzonden.
Verwacht eerlijk gezegd weinig respons, maar dat is mijn gevoel op dit moment.

Grt.

Robke71

Tot op heden niets meer vernomen.

An0niempje

Natuurlijk hoop ik voor je, dat het nu opgelost is, maar helaas weet ik uit eigen ervaring, dat GGN soms een aantal weken, of zelfs langer niets van zich laat horen, en dan ineens komen ze weer, dat er nog een betaling openstaat die je per direct moet betaling...
Dus nog niet te vroeg juichen.
Wel denk ik, dat je, zoals hier boven al vermeld word, sterk staat, mocht het op een rechtszaak uitdraaien.
Komt op mij namelijk niet echt over als zuivere koffie....

sacredfour


Deze regels uit de incassobrief beschermen ook in een eventuele rechtszaak:
In het geval dat er een vordering is die ik wettig schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:
en

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een  termijn van 14 dagen aan mij doet toekomen.

Het incassobureau gaat liever achter makkelijke zaken aan.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Robke71

Inmiddels alweer 4 maanden verder en heb tot op heden niets meer vernomen.
Misschien iets te veel moeite voor het "kleine" bedrag :p