geldigheid schuldbekentenis

Started by iksnaperniksmeervan, Oct 21, 2014, 07:29 PM

Previous topic - Next topic

iksnaperniksmeervan

Hallo allemaal,

Ik zal gelijk met de deur in huis vallen.
Ik heb een aantal jaren geleden een schuld gemaakt bij een oud werkgever.
Om deze schuld af te betalen hebben wij een regeling getroffen welke is vastgelegd bij de notaris.

Ik heb netjes elke maand het verschuldigde bedrag voldaan, maar een paar maanden geleden kreeg ik ineens mijn geld terug van de bank, met de melding dat het betreffende rekeningnummer waar ik naar wilde overboeken niet meer bestond.

Toen ik de betreffende persoon probeerde te benaderen voor overleg, kwam ik erachter dat het bedrijf in kwestie niet meer bestaat, omdat de eigenaar is overleden.
Voor zover mij bekend heeft deze persoon ook geen nabestaanden waaraan mijn betalingsverplichting eventueel zou worden overgedragen. (de beste man heeft geen kinderen, en is al gescheiden voor onze overeenkomst tot stand kwam)

Wat heeft dit voor gevolgen voor die betalingsregeling? (waarvan dus notariële akte is)
Komt deze te vervallen? of kan een eventueel nabestaande (die zich misschien een tijd later meldt) daar aanspraak op maken?
En hoe zit het met de rente? Ik ben nu 2 maanden gestopt met betalen, omdat ik nergens naar kan overboeken.
(De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd, en vervalt pas bij volledige aflossing)

jan

Je hebt nu een schuld aan de erven. Hoe de afhandeling verder is, is afhankelijk van het testament.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

iksnaperniksmeervan

Hallo Jan,

Bedankt voor je antwoord.
Waar ik echter het meest nieuwsgierig naar ben is juist die afhandeling.
Voor zover mij bekend zijn er geen directe erfgenamen.

Ook ben ik benieuwd hoe het zit met rente.
In de overeenkomst is een jaarlijkse rente opgenomen.

Ik betaal nu niks, omdat ik niet weet aan wie en hoe, maar theoretisch blijft de rente oplopen.

Even hypothetisch, stel je voor, een familielid meldt zich na een paar jaar, en mijn schuld gaat over naar die persoon, moet ik dan wel rente betalen over de "stilte" periode.
Lijkt mij toch niet?

Het momenteel openstaande bedrag is niet gigantisch (iets meer dan 1500 euro), maar ik wil het niet laten oplopen.

tuthola

Je kan de desbetreffende notaris bellen/schrijven over hoe dit nu verder gaat.

Lizayra

Ik zou zelf het maandelijkse bedrag op een spaarrekening zetten. Als er dan iemand recht op dat bedrag blijkt te hebben, dan heb je dat  alvast klaar staan.

iksnaperniksmeervan

Ik heb de niet betaalde termijnen inderdaad gereserveerd staan op een spaarrekening. (alsnog bedankt voor de tip!) Echter is dat niet helemaal zonder "gevaar", gezien ik nog andere schulden heb, en deze bedragen dus niet veilig zijn voor een eventueel bank-beslag, mocht een van de schuldeisers besluiten vervelend te gaan doen.
Maar goed, daar is vast wel een mouw aan te passen, desnoods pin ik de bedragen maandelijks naar cash en bewaar ik het in de spreekwoordelijke "sokken la".

Los van bovenstaande, ik heb overwogen om contact te leggen met de notaris waar de akte is opgemaakt, maar ik wil geen slapende honden wakker maken.
Als er een wijziging plaatsvind bij de "tegenpartij", dan moet men mij daar toch van op de hoogte stellen?, en niet andersom?

Boeddha

De notaris zal de erven eerst opsporen. De erfenis zal dan bekeken gaan worden. Het kan zijn dat de erven de erfenis verwerpen omdat er schulden zijn.
Als dat zo is zal de notaris jou gaan benaderen om je schuld af te lossen zodat zijn schulden afgelost kunnen worden.

Er zit niks anders op om af te wachten tot de befaamde hond wakker is geworden.
Be strong, have faith!

iksnaperniksmeervan

Bedankt allen voor de reacties !

Ik zal de nog openstaande termijnen maandelijks apart houden, mocht de hond komen blaffen.
Hoe lang zal ik dit blijven doen ? een jaar, 2 jaar, langer ?
Ik heb natuurlijk geen zin om 1500 euro (die ik voor andere doelen goed kan gebruiken) jarenlang apart te houden, als de kans groot is dat niemand dit komt opeisen.

sacredfour

Mocht er een erfgenaam de schuld opeisen, dan kan je een nieuwe betalingsregeling maken. Je kan dat geld dus gewoon voor iets anders gebruiken.  Het is echter wel verstandig om dit geld toch te sparen. Je zou hiermee namelijk een bod voor finale kwijting kunnen doen aan een van je andere schuldeisers.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.