Incasso Vesting Finance

Started by zandje, Oct 10, 2014, 02:57 PM

Previous topic - Next topic

Incasso_deskundige

In mijn ogen wordt er vaak onterecht een beroep gedaan op verjaring. Hierbij koet je ook bedenken dat jij als schuldenaar een adreswijziging moet doorgeven aan de schuldeiser. Doe je dat niet, dan kun je je er niet op beroepen als je post niet hebt ontvangen die naar je oude adres is verzonden. Een schuldeiser kan immers niet bij de gemeente jouw actuele adres verkrijgen, nog los van het feit dat dit in de incassofase (in beginsel) ook niet is geoorloofd.

Ook zie ik vaak dat er wordt gemeld dat het zo lang heeft geduurd voor er weer een brief van de incasso wordt ontvangen. Maar dat kun je ook omdraaien: waarom heb jij zolang gewacht met betalen!?

En ook even off-topic over de "vrije mensen":
Ik vind deze organisatie/beweging een groot gevaar voor mensen die toch al in de problemen zitten. Er wordt voorgespiegeld of je niks meer gemaakt kan worden door schuldeisers of justitie omdat je "niet meer in hun systeem zou zitten". Dit is natuurlijk grote onzin! Nog even los van het feit dat deze mensen wel dankbaar van bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen gebruik blijven maken (lekker consequent: wel de lusten, maar niet de lasten), maar ook zie je dat hun standpunten geen effect hebben. Zij worden gewoon nog steeds uit hun huis gezet wegens huurachterstand of na executieveiling i.v.m. hypotheekschuld. Dit belandt dan vaak ook nog met, in mijn ogen misplaatste, filmpjes op het internet. Al jaren spreken zij over rechtzaken tegen de elite waar grote schadeclaims zullen worden gehaald, maar in de praktijk doen ze (ogenschijnlijk) niet voor hun "leden", hetgeen ook steeds vaker door "leden" wordt geconstateerd die de organisatie/beweging weer de rug toekeren. Helaas zijn zij dan vaak nog wel veel dieper in de problemen gekomen. Een van hun 'juristen' (JP) staat nu op geenstijl omdat zijn auto's door de politie zijn afgevoerd, omdat hij die naar een zelfverzonnen land had "geexporteerd" (dit uiteraard om de wegenbelasting te ontlopen). Allemaal de kansloos voor woorden als je het mij vraagt en oh zo gevaarlijk voor mensen die toch al met de handen in het haar zitten en denken hier hoop uit te kunnen putten.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

jan

Ik ben het voor een gedeelte met je eens. Maar een "schuldige" die verschrikkelijk in de problemen zit en niet weet hoe het alles moet betalen, gaat in zijn ogen geen slapende honden wakker maken, door te reageren op incassobrieven. Hij of zij wachten op het moment dat zij of hij worden geslagen. Dit is menselijk, omdat ze niet weten waar ze het zoeken moeten en min of meer hun hoofd in het zand steken.

Mensen verhuizen en zijn idd verplicht om hun adres door te geven. Maar soms vergeten mensen door te geven dat zijn een schuld hebben.

QuoteEn ook even off-topic over de "vrije mensen":

Ik ben het 200% met je eens , dat deze beweging een groot gevaar is voor mensen in de problemen.
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Ik ben het ook met Jan en incasso_deskundige eens dat de vrije mens beweging niet de juiste keuze is voor mensen die al in de financiële problemen zitten. Ik ben zelf goed bekend met deze beweging en steun ze ook, maar ben zelf geen vrije mens. Ik begrijp hun filosofie echter zeer goed en weet zeker dat deze groep mensen gaat bijdragen aan de  veranderingen die we zo urgent nodig hebben in onze samenleving. Maar dit alles moet nog groeien. Samen met de stichting RED doen ze echter goed werk en voeren ze een aantal interessante rechtszaken. Verwacht echter niet dat ze een uit-huis-zetting kunnen tegenhouden! Toch zie ik deze beweging groeien, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Ze proberen wat te doen aan onze onevenwichtige samenleving. Ze doen dit niet via de politiek, omdat ze weten dat zodra een partij aan de macht komt, alles weer zijn oude gangetje gaat. De mens moet weer bovenaan staan in onze samenleving. De universele verdragen moeten weer gerespecteerd worden, banken en grote coöperaties moeten minder macht hebben en het woord economische groei moet verbannen worden.
Incasso_deskundige,  je hebt kritiek op de vrije mensen die toch uitkeringen en toeslagen ontvangen. Hier kan ik het gedeeltelijk met je eens zijn. Wil je buiten de maatschappij Nederland gaan staan dan moet je dit ook volledig doen. Hierbij vergeten we echter dat deze mensen, toen ze zichzelf nog  geen vrije mens verklaart hadden, financieel hebben bijgedragen aan het bedrijf de staat de Nederlanden, misschien voor vele jaren, door het betalen van premies en belasting.  Als ik in een bedrijf pensioen heb opgebouwd, heb ik hierop nog steeds recht, ook nadat ik het bedrijf gedag heb gezegd!
Je zou het een en ander zo kunnen verwoorden in je soevereine verklaring:
Ik verklaar zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens van vlees en bloed, zo help mij God, met God als mijn getuige  dat deze verklaring in vrije wil en naar waarheid is opgemaakt.

Ik,  mens van vlees en bloed,  vrij en gelijk in waardigheid en rechten,  ben geboren op het vasteland  op een grondgebied ook wel Nederland genaamd. Ik verklaar dat mijn etniciteit  Nederlander is, maar dat ik  onderdaan ben,  alleen van God. Ik ben begiftigd met verstand en geweten, en beloof mij  jegens andere mensen van vlees en bloed in een geest van broederschap te gedragen, zoals die zijn aangegeven in de UVRM en de universele wetten.

Geen verstoring van de openbare orde
Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk
Niemand verlies veroorzaken
Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten

Ook geef ik aan dat ik als soeverein  alle respect en eerbied heb voor mijn metgezellen op deze aarde,  de planten- en dierenwereld. 
De moderne mens heeft het contact met de geest van de planten volledig verloren.  In het plantenrijk liggen verborgen alle krachten om de mens niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gezond te houden. Nu heeft de wetgever een aantal van deze planten en paddenstoelen, waarvan sommige gewoon in onze natuur voorkomen, zoals de prachtige Amanita, als verboden middel verklaard. Wat een waanzin! Ons afgestompte voedsel bevat niet meer de spirituele voeding, die de mens zo hard nodig heeft. Het is onder andere daarom dat mensen op zoek gaan naar drugs. 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze soevereine mens de krachten in planten zal gebruiken voor genezing  van lichaam en geest voor hem zelf en zijn metgezellen op deze aarde., al s dat Gods wil is.
Maar natuurlijk ook hier geldt:

Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk

Ik verklaar dat als ik mens van vlees en bloed deze universele wetten toch zal overtreden, een berechting hiervoor rechtvaardig is, ik deze ook zal aanvaarden.

Ik, vrij  mens van vlees en bloed, geboren bij de gratie God, claim hierbij mijn soevereiniteit en, mocht er ooit een contract hebben bestaan met de Staat der Nederlanden, dan is deze zonder mijn weten en toestemming uitgevoerd  en daarom  nietig . Ik beroep mij ten alle tijde op Art.1 van het UVRM in mijn relatie met andere mensen van vlees en bloed, een contract met deze is altijd gebaseerd op gelijkheid.
Ik behoud mij de mogelijkheid om een contract aan te gaan met de Society die zich de staat der Nederlanden noemt, maar dan alleen onder de voorwaarde dat deze  soevereine mens, met roepnaam <> van het geslacht <>,  dit contract ook ten alle tijde kan opzeggen en hij een volwaardige partner is in dit contract. Dit contract is alleen geldig in wat er in is omschreven.  Het is geen bewijs dat ik volledig wens deel te nemen aan de Society: De Staat der Nederlanden.
Deze mens van vlees en bloed: <> van het geslacht  <> is de CEO , CFO, en enigste aandeelhouder van de Juridische fictie, de natuurlijke persoon: <>
Ik verklaar hierbij dat deze juridische fictie in geen geval een erkenning is dat deze soevereine mens lid is van de Society: de staat der Nederlanden. Het gebruik van de  fictie, de natuurlijke persoon zal ik dan ook alleen gebruiken, als er nog onwetendheid is over mijn status als soevereine mens, in mijn onderhandelingen met deze Society. 
Ik beroep mij ten alle tijden op het gelijkheidsbeginsel, zoals genoemd in de Grondwet, maar beter omschreven is in art 1 van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 

Ik mag er dan ook vanuit gaan dat de Staat der Nederlanden deze verklaring respecteert. Een rechtsverhouding met de overheid kan dan ook alleen maar met wilsovereenstemming tussen partijen. Anders zou men de conclusie moeten trekken dat Nederland een dictatuur is waar de gelijkheidsbeginsel niet geld tussen mens en overheid.

We are told that we live in a free society. There is no greater test of freedom then being able to leave.
(Robert Menard)

U kunt er voor kiezen mijn status als soevereine mens te aanvaarden.
U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals door mij hierboven omschreven.

Ik heb gedurende mijn  staatsburgerschap rechten en plichten gehad, met daaruit ook het
recht op voorzieningen. Soevereiniteit  zal verandering brengen in  de verplichtingen voor zowel de Staat als mij.  Ik doe hierbij een verzoek aan de Staat der Nederlanden voor een afrekening.
Door mijn etniciteit als Nederlander claim ik ook een aandeel in de welvaart die de grondstoffen (aardgas) opbrengen/ hebben opgebracht. Dan is er ook de securitiesatie die de Staat doet , bij de geboorte van elke onderdaan, de natuurlijke persoon.  Dan is er geld weggezet voor pensioenvoorzieningen, belasting betaald enz. 
Ik verwacht dat de Staat der Nederlanden Met eergevoel, en respect voor de waarheid  hier samen met mij tot een oplossing zal komen.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

tuthola

Misschien ben ik een simpele ziel met een WAO op bijstandsniveau, ik ben maar wat blij dat ik dit in dit kikkerlandje krijg ook al is het meer overleven dan leven.  Tevens heb ik de kans gekregen in dit landje om mijn schulden weg te krijgen.
Misschien is het een beter idee dat al deze vrije mensen die vaak van een uitkering leven (uitzonderingen daargelaten) en dus procederen op het geld van de belasting betaler hun energie gaan steken voor de minder gezonde mensen ....oude mensen die geen bezoek meer krijgen.....de jeugd die hun eigen studie moet gaan lenen, noem maar op welke mensen hulp kunnen gebruiken. De vrije mens waar het in bovenstaande over gaat handelt in mijn ogen voor hun eigen belang en dat is net iets wat mij verkeerd schiet in dit stukje.
Ik ben maar een simpele ziel dus zal het allemaal wel verkeerd begrijpen.

Incasso_deskundige

#34
Ik vind die "soevereine verklaring" die SF hier meldt gewoon tenenkrommend. Wat een onzin staat hier in en hoe weten die "soevereinen" ook hier weer alles in hun eigenbelang uit te leggen, althans doen ze daar een (slechte) poging toe.

En altijd maar weer een beroep op de UVRM, alhoewel ze daar zelf ook steeds meer op terugkomen, omdat ze ook wel inzien dat dit geen effect heeft. Nu proberen ze het vaak via de EVRM, maar die wordt dan weer lekker "verkeerd/onjuist" uitgelegd en ge?interpreteerd naar hun eigen denkwijzen...

En doodleuk noemen "niemand schade berokkenen" en "niemand verlies veroorzaken".
Terwijl dit nou juist een van hun hoofddoelen (b)lijkt te zijn/worden. Gewoon eerst overeenkomsten aangaan (zonder vaak verder te kijken dan de neus lang is) en schulden maken en daarna zeuren en simpelweg niet betalen en bovenal moeilijk doen als de schuldeiser zijn/haar recht wil halen.

En ook altijd weer die omgekeerde reactieverwachting: "als u niet reageert, dan gaat u hiermee akkoord".
Dit is natuurlijk grote flauwekul en is (veelal) regelrecht in strijd met geldende wetgeving en gewoonten.

En dan ook nog aanspraak maken op een aandeel in de welvaart? Moet toch niet gekker worden! Vaak, en ik weet dat het hard is om dit te zeggen, hebben deze mensen nooit financieel productief bijgedragen aan onze maatschappij en werd er vooral geprofiteerd door middel van uitkeringen en toeslagen. Ik denk dan ook dat tuthola de vinger tercht op de zere plek legt! Er wordt misbruik gemaakt van mensen die toch al in (grote) problemen zitten en zij worden verkeerd ge?informeerd en hen word vaak valse hoop geboden. En inderdaad maken zij ook nog vaak gebruik van gefinancierde rechtsbijstand in zaken die gewoon geen kans van slagen hebben en kosten ze hiermee ook op dat gebied nog eens erg veel voor de Nederlandse samenleving.

Opgebouwde persoonlijke rechten mogen ze van mij aanspraak op blijven maken, maar het blijft hypocriet. Dit geld staat immers bij de kapitalistische bedrijven die ze naar eigen zeggen verafschuwen. Laat het (eventueel) uitbetalen indien mogelijk en betaal er je schulden mee af! En toekomstig recht op uitkering of toeslag is natuurlijk gewoon onzin. Daar betaal je voor of maak je gebruik van zolang je onderdeel bent van en dus bijdraagt aan de Nederlandse samenleving en dus NIET meer als je daar (zogenaamd) afstand van doet... Gewoon opzeggen/stopzetten/terugstorten en je eigen boontjes doppen!

In Nederland zijn veel mogelijkheden voor schuldhulpverlening, maar daar moet je als schuldenaar aan mee willen werken en je moet je aan de (strenge) regels houden. En vaak loopt het hier bij veel mensen spaak en is er vaak onwil om mee te willen werken (of om bijvoorbeeld uberhaupt te willen werken).

Ik weet dat mijn reactie(s) vaak "hard" overkomen voor sommigen, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

#35
Meningen kunnen verschillen. Het onderwerp is te gecompliceerd om er hier een discussie over te houden. Ik wil nog wel iets zeggen over jouw aanmerking op het UVRM. Het is een verdrag dat ook ondertekend is door Nederland. Alhoewel we het niet kunnen gebruiken in de rechtbank heeft het in  de context zoals hierboven gebruikt is wel degelijk waarde. Het zijn universele wetten, waar ieder mens en elk volk zich aan zou moeten houden. Daarbij moet je niet vergeten dat voor een soeverein de Nederlandse wetten niet meer gelden. De beweging van de soevereine mens kan alleen maar werken als deze als groep samenwerken en als er ook een samenwerking aangaan  met de Staat der Nederlanden. Ik denk ook niet dat het juist is om de soevereine mens te bestempelen als een groep steuntrekkers. Hoewel ikzelf geen soevereine verklaring heb afgelegd, ken ik vele die dit wel gedaan hebben of willen doen. Maar een enkeling leeft van een uitkering. Ik ben boeren, kantoorwerkers, bouwvakkers, winkeleigenaren, IT ers en andere professionals  tegen gekomen. Het zijn stuk voor stuk mensen die de problemen in de huidige samenleving op een andere manier proberen op te lossen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

QuoteEn ook altijd weer die omgekeerde reactieverwachting: "als u niet reageert, dan gaat u hiermee akkoord".
Dit is natuurlijk grote flauwekul en is regelrecht in strijd met geldende wetgeving en gewoonten
Ik heb vaak in een wijziging in de bank zijn voorwaarden dit gelezen:
Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u deze gewijzigde voorwaarden aanvaard. U bent natuurlijk ten alle tijden vrij om de overeenkomst op te zeggen.
Dit is stilzwijgende aanvaarding. Alhoewel geen antwoord op een brief niet gauw door een rechter zal worden gezien als stilzwijgende aanvaarding, moet wel gekeken worden waarom een partij weigert antwoord te geven. Vooral als er een bestaande relatie is tussen deze partijen.  Het wordt dan moeilijker om wilsgebrek als reden aan te voeren waarom er geen overeenkomst tot stand gekomen is.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Bij mijn weten is de UVRM geen "verdrag", maar een "verklaring" en dat is een groot verschil!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

sacredfour

incasso_deskundige, hier heb jij helemaal gelijk in!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

HZHNE

Hoewel de inhoud van dit topic een beetje buiten de lijntjes gaat ben ik het eens met het feit dat de vrije mens een gevaar is voor mensen met of zonder schulden.

Een vriend van mij heeft zich Souverein en vrij mens laten worden.
Een jongen die geen schulden had en tevens een goed inkomen heeft.

Ik kan hem niet overtuigen om te stoppen met de beweging. Ondertussen betaalt hij zijn hypotheek niet meer en betaalt hij ook gewoon de vrije mens beweging van Magda van Wel, Jp en consorten.

Inmiddels komen de eerste deurwaarders. Het hele proces is nog te keren, als hij nu stopt met die onzin.
Ze lullen er maar over dat de hypotheek onderhands verkocht is, en de bank hem dus niks kan maken.
Bullshit.

Iemand tips om deze jongen uit die sekte te krijgen?

O ja, hun nieuwste oplossing, word lid van het  Citizens Multi National en je problemen zijn direct opgelost. Zelfde principe zelfde probleem. Inmiddels heeft hij 10000 euro gestort naar die zelfbedachte bank. De CMN lost zijn schuld af bij zijn echte bank. Waarmee? Zelfverzonnen nergens in de reguliere wereld geaccepteerd kapitaal. Kortom van de regen in de drup.

Citizens Multi National vind ik op zich wel een mooi principe, en werkt ook prima als community onderling, binnen hun eigen circuit. Maar wat je daar opbouwt is buiten die community niks waard.

Ik kan zo kwaad worden op dergelijke gasten.


Joy2014

Jemig, ik vind dit erg gevaarlijk klinken. Dat werkt toch helemaal niet. Wat zonde dat iemand zich zo in de schulden steekt/laat steken.

Daar heeft de rechtbank toch totaal geen boodschap aan als iemand zich hierbij aan heeft gesloten? Je kan niet zo leven in deze maatschappij, lijkt mij echt onmogelijk.

Moeilijk als je een vriend hebt die zich daar mee bezig houdt. Heb je hem gezegd dat hij als hij zo doorgaat op straat beland?

HZHNE

Ja, wel duizend keer, en elke keer twijfelt hij weer.
Maar dan heeft hij weer gesproken met een vrij mensch of een CMNer en dan verzekert hij mij dat alles goed komt.

Ik heb met hem zijn situatie voor en situatie na zijn aansluiting bij die club doorgenomen. Hij ziet het wel, maar denkt dat het goed komt.

Als er een deurwaardersexploot is, komt hij in paniek bij mij. En ben blij dat hij dat nog doet. Vroeg of laat dringt het hopelijk door.

Joy2014

Wat frustrerend zeg. Hoe jaag je iemand de schulden in.

Misschien vind je iets op internet waarbij iemand echt op straat is komen te staan, en dat hem onder de neus leggen, dat niemand dan nog wat voor je kan doen.

Ik wil niet direct oordelen want ik ken dit allemaal niet goed, maar tot nu toe klinkt dit vrije gedoe helemaal niet goed.

sacredfour

De werkwijze van CMN is nog niet helemaal “foolproof”.  Misschien is het verstandig als hij met Aad gaat praten uit Bleiswijk die op deze manier ook zijn huis is kwijtgeraakt.
CMN heeft trouwens niks met de soevereine mens te maken.
HZHNE schreef:
QuoteIemand tips om deze jongen uit die sekte te krijgen?
Het is wel een beetje kort door de bocht om de soevereine mens beweging een sekte te noemen. Wereldwijd heeft de gedachte van soevereiniteit veel aandacht. Ik sprak afgelopen woensdag met een soevereine mens uit Duitsland. Deze beweging telt daar al meer dan een miljoen mensen. Ook groeit de beweging gestaag is Engeland, Ierland, US, Canada, New Zeeland, Zuid Afrika, en nog veel andere landen.
CMN gaat je vriend niet helpen met een eventuele executieverkoop. Ze komen later met een schadeclaim tegen de bank, waar je nu niet zo veel aan hebt als je je huis kwijtraakt. Je vriend kan contact opnemen met mij. Als “insider” kan ik hem misschien wel helpen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

HZHNE

Dank je SF,

Ik zal een kijken of ik hem met jouw als insider in contact kan brengen. Misschien dat dat helpt.

Sekte gaat inderdaad te ver.
sterker nog de Souverein gedachte vind ik op zich geen slechte gedachte.
Ik snap ook wel dat beweging groeit.

Wat deze mensen eigenlijk zijn, gemoedsbezwaarders. Geen belasting/geen zorgpremie etc. Zij claimen dit op hun naam en bsn, en daar steekt het bij mij bij deze groep mensen. wel gebruik willen maken van uitkeringen en toeslagen, maar niet de plichten willen nakomen. Wordt dan gemoedsbezwaarder.