Incasso Vesting Finance

Started by zandje, Oct 10, 2014, 02:57 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteDat is nog al wiedes hé. Als het overgedragen wordt naar een gerechtsdeurwaarder, dan is er altijd sprake van een dwangbevel in de naam van de koning.

Met uitzondering van een aantal overheidsinstanties, kan er alleen een dwangbevel zijn als er een vonnis is.  De extra kosten zijn er dus pas na een vonnis als de rechter de eiser deze toewijst.

QuoteJij geeft aan duizenden euro's te hebben bespaard. Ben je bereid alle extra kosten op je te nemen van mensen die dit ook hebben gedaan en waar de zaken zijn overgedragen naar de deurwaarder.
Het zijn er geen duizenden maar tienduizenden! Ja ,ik ben bereid ook hulp te bieden als de zaak voor de rechter komt.

Ik ben niet bekend met zaken waar het is misgelopen waar mijn advies goed gebruikt is!

Dat laatste is natuurlijk wel belangrijk. Enig inzicht in mijn manier van werken is wel aan te raden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

HZHNE

De vraag is niet wil je hulp bieden bij de rechter. Ben je bereidt voor de kosten op te dragen?

Vandaag op een zitting geweest. Toevallig  ook van vesting finance inzake  een zorgverzekering. 
De persoon in kwestie benoemde in de zitting dat men niet kon betalen en dit ook kenbaar had gemaakt middels een brief van deze site. Het betreft exact dezelfde brief die jij zandje wilt laten sturen. Voor de rest had persoon in kwestie je adviezen opgevolgd en de zaken schriftelijk gedaan.

De zitting  is in het nadeel van de persoon uitgepakt en er mag beslag worden gelegd.
reden: te weinig inspanningen geleverd om tot een oplossing  te komen. Het werd persoon verweten  een standaard brief te hebben gestuurd en niet coöperatief  mee te zoeken naar een oplossing.  Nu wordt er beslag gelegd waardoor  andere schuldeisers  waar regelingen lopen niet nagekomen kunnen worden. Je snapt dat deze ene uitspraak van vandaag al betekent dat er alleen op deze zaak een extra kostenpost is van honderden  euro's. En daar gaat nog meer bij komen om dat ook goed lopende regelingen in de soep gaan lopen en ook doorlopen naar deurwaarders en incassobureaus.

Nogmaals je geeft regelmatig goede adviezen, echter ook heel regelmatig kop in het zand adviezen.
De adviezen zijn niet op maat en dat is wel waar schuldhulp om draait.

HZHNE

Mensen met schulden leggen  niet altijd hun situatie  uit op een forum. Ze zoeken vergelijkbare situaties  als die zij hebben.
Ze proberen strohalmen aan te grijpen, zien jouw reactie op bijvoorbeeld  dit onderwerp  en volgen klakkeloos jouw advies.

En in dit voorbeeld  van zandje een matig advies dat grote consequenties  kan hebben. Vesting finance  wil niet voor niks graag een reactie op inkomen en uitgaven.  Ze willen  een regeling die bij zandje haar aflossingscapiciteit past, maar tevens ook de schuldeisers betaalt.

burningspirit

Quote from: HZHNE on Oct 23, 2014, 11:51 PM
Mensen met schulden leggen  niet altijd hun situatie  uit op een forum. Ze zoeken vergelijkbare situaties  als die zij hebben.
Ze proberen strohalmen aan te grijpen, zien jouw reactie op bijvoorbeeld  dit onderwerp  en volgen klakkeloos jouw advies.

Misschien zie ik het verkeerd, maar mijn idee is dat SF goede adviezen geeft, maar dat die persoonlijk en met beleid toegepast moeten worden. Op het moment dat mensen klakkeloos iets doen, of advies uit het verband rukken, of gebruiken op verkeerde manier of verkeerde timing hebben..... dan gaat het dus fout. Dit ligt m.i. niet aan SF, maar aan de persoon in kwestie, die feitelijk aan de haal gaat met SF's advies.... als ik het verkeerd zie wil ik het heel graag weten!
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

HZHNE

BS ik ben het helemaal met je eens dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor adviezen die ze van het internet overnemen.

je pakt de goede snaar in je reactie. Namelijk de timing. Je ziet het niet verkeerd. Maar juist bij de timing slaat SF regelmatig de plank mis. Daarnaast geeft SF nagenoeg altijd het advies niet te bellen maar alles schriftelijk te doen. Dat advies geef ik niet.

Als we kijken naar de situatie van Zandje
De vorderingen bij Vesting Finance zitten in een begin fase.
Ze zitten nog in de fase van een betaalafspraak.
Dit kun jij, SF en ik opmaken uit het feit dat er een inkomen en uitgaven overzicht wordt gevraagd.
Als er geen ruimte is dan kan het best zijn dat Vesting Finance hier prima rekening mee houdt.
Dat ze wil weten waarvoor ze betaalt, prima. ze geeft zelf ook aan dat ze wel weet dat ze schulden heeft.
Dan weet persoon in kwestie ook dat er betaald moet worden. Loop niet weg maar neem de verantwoordelijkheid.

Beter een kans op een betalingsregeling pakken en gedurende de betalingen de situatie uitzoeken, dan de kans op een regeling mis te lopen door het verzenden van een dreigbrief.

Het heeft geen nut om een dreigbrief te sturen. Dat is hoe ik de brief van SF interpreteer. Als u dit niet doet en mij niet met rust laat zoek ik de media op. Waag het vooral niet om mij als schuldenaar telefonisch te benaderen. Dat is wat er in de brief staat. Deze brief werkte een paar jaar geleden nog. Nu niet meer.

Gevolg is dat zaken doorlopen naar de rechter. Met alle extra kosten.
Rechters die keer op keer dergelijke zaken een oordeel uitspreekt in nadeel van de schuldenaar. Dit eigenlijk elke keer met de uitkomst dat de schuldenaar de kop in het zand steekt en geen moeite neemt om de verantwoordelijkheid te nemen.


Tot slot even offtopic
Ik kom hier niet vaak en wil al helemaal geen mensen de les lezen zo zit ik niet in elkaar. Maar het frustreert mij enorm dat deze adviezen hier zo klakkeloos worden neergezet terwijl er amper wordt doorgevraagd naar de situatie.

Ik werk nu in de schuldhulp, hiervoor heb ik vele werkjaren ervaring bij incassobureaus en deurwaarderskantoren.

Incassobureaus zijn niet meer bang voor hun reputatie.
Rechters zijn niet meer zo mild.sacredfour

HZHNE schreef:
QuoteIk werk nu in de schuldhulp, hiervoor heb ik vele werkjaren ervaring bij incassobureaus en deurwaarderskantoren.
Dit is nogal een carrière verandering!
Dit verklaart ook jouw kijk op de situatie!
Mijn schuldhulp heeft in minder dan twee jaar tijd de schuldenaars tezamen meer dan 100.000 euro opgeleverd, kan jij dit ook zeggen?

Misschien kan je hier wat meer ingaan op de zaak die je hierboven aanhaalde. Dat er een standaard brief wordt gebruikt is geen reden voor de rechter om de zaak in de schuldenaars nadeel te beslissen. Tenslotte gebruiken Incassobureaus en deurwaarders ook standaard brieven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je begrijpt wat er in die brief staat. Als het zo gegaan is als je hierboven hebt aangegeven heeft deze persoon mij niet om advies gevraagd hier op het forum. Je kunt mij natuurlijk niet verantwoordelijk houden voor vergissingen die de schuldenaar heeft gemaakt. Er zijn vele voorbeeldbrieven, op dit forum en op andere fora. Ik mag wel verwachten dat de persoon die deze gebruikt ook weet wat hij doet.
Als jij deze persoon bijstond in de rechtszaal, heb jij misschien zelf wel gefaald om met een goede verdediging te komen! 

De incassobrief doet niks meer of minder dan alle relevante informatie opvragen. De schuldenaar weigert niet te betalen, zie deze zin:

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Het hangt er dan vanaf of deze informatie wordt gegeven. Is dat het geval dan kan er onderhandelt worden over een betaling of betalingsregeling.  Wat je laat zien met deze brief is dat je je niet laat intimideren door een incassobureau.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Het gaat hier om een bepaalde instelling die ik probeer op andere mensen over te brengen. De instelling dat je niet standaard hoeft te accepteren wat er van je gevraagd wordt. Of dit nu een incassobureau is , deurwaarder of overheidsorgaan. Deze instelling komt bij mij voort uit het feit dat ik altijd al een rebel ben geweest. Op andere fora gebruik ik de naam “Legal rebel” (juristenforum)en  ”herbal criminal” (drugforum). 
Om eens een voorbeeld te geven. Dit was mijn reactie op een beschikking van de belastingdienst:

QuoteGeachte heer, mevrouw,

Ik heb van u ontvangen een brief van 23-10-2014 met referentie het bovenvermelde beschikkingsnummer.
Alhoewel op deze brief staat vermeld “beschikking”, is deze niet ondertekend door een (bevoegd) ambtenaar van de belastingdienst en kan als zodanig ook niet gezien worden als een beslissing van een bestuursorgaan.
Een beschikking is een schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling begaan door een bestuursorgaan als bedoeld in art. 1:2 Awb (artikel 1:3 lid 1, Awb)
Deze vermeende beschikking is niet uitgeschreven door een bevoegd ambtenaar, of althans een ambtenaar die zich als zodanig heeft ge?identificeerd en kan dus ook niet gezien worden als  een publiekrechtelijke rechtshandeling.

3:33 BW Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.
Alleen een mens van vlees en bloed kan een op rechtsgevolg gerichte wil hebben.

Ik verzoek u dan ook mij een beschikking toe te sturen die aan alle wettelijke eisen voldoet en mijn beroepsmogelijkheden in deze beschikking  duidelijk te vermelden en dit alles te (laten) ondertekenen door een mens van vlees en bloed.
Ik verzoek u hierbij ook de betalingsverplichting op te schorten omdat het mijn bedoeling is bezwaar te maken tegen deze beschikking zodra deze bij mij is ontvangen.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Teken ik,

Ook de overheid, en hier de belastingdienst maakt fouten. Ze gaan er vanuit dat wij een domme kudde schapen zijn en dat we alles accepteren zonder vragen te stellen. Niet deze burger! Deze werkwijze heeft mij al vele voordelen opgeleverd en deze nuttige informatie wil ik graag met andere mensen delen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

burningspirit

Even ter aanvulling nog.
HZHNE: timing en een situatie-gerichte oplossing zijn dingen waarover SF zich niet hoeft druk te maken, dat zijn m.i. dingen waar een schuldenaar zich van bewust moet zijn. SF en vele anderen op dit forum geven off-topic via persoonlijke mails ook nog adviezen, die natuurlijk op dit forum niet te zien zijn. Om een voorbeeld te noemen: ik ben zelf net zo een rebel als SF en geneigd ook onorthodoxe oplossingen op te zoeken. Niet bereid om als een schaap naar de slachtbank te worden geleid, als ik er zelf iets tegen kan ondernemen. Ik heb meerdere malen mijn vragen en ideeën hier op het forum gelanceerd. Dank zij de goede zorgen van onder meer Buster, SF en Gewoon, ook off-topic via persoonlijke mail, ben ik behoed voor uitglijders zoals jij aan de orde stelt in dit topic. Wat ik wil zeggen is: probeer niet te snel negatief te oordelen over mensen die een andere oplossingslijn volgen dan jij.

En ook: de adviezen van SF en anderen worden hier NIET klakkeloos neergezet. Ze worden soms misschien op de verkeerde manier ge?interpreteerd en uitgevoerd. Dat is iets heel anders. Op alle delen van dit forum wordt aangeraden om eerst goed te overleggen voor er actie wordt ondernomen.
Het zou mij een lief ding zijn als de mensen die hard werken om dit forum te maken tot wat het is, niet telkens worden afgebrand. Ook de forumleiding/moderators verrichten goed werk, houden alles echt goed in de gaten. Zelf werd ik ook eens op de vingers getikt vanwege een al te emotionele reactie. En terecht. Ik heb er veel van geleerd en weet nu dat hier niemand wordt veroordeeld. En dat achter de schermen over heel veel dingen wordt gecommuniceerd, wat niet geschikt is voor het openbare forum. Hetgeen belangrijk is voor schuldenaren, want die voelen zich zelden ergens veilig. Dit vanwege het simpele feit dat ze overal (pervasief m.a.w. ingrijpend en wijdverbreid op alle onderdelen van hun leven) oordelen, opdrachten, straffen, dreigingen enzovoorts ontvangen.

Toch ben ik blij je hier te ontmoeten HZHNE. Jouw carrière switch en de daarmee gepaard gaande kennis en ervaring kan voor velen hier veel betekenen.
Greetz van mij  8)
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

zandje

Scaredfour,

Kan ik jou misschien een privé bericht sturen van een foto van een brief?

Dank!

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Klaas Jan

SF is the best, voorziet mensen van uitstekende adviezen. Misschien deugt de rechter niet, dat zou ook zo maar kunnen!

HZHNE

Uiteraard is het nooit de bedoeling je gewillig naar de slachtbank te laten brengen.
Het is goed dat er wat rebels in jullie zit.

Ik hoop dat we het in ieder geval over 1 ding eens kunnen worden.
Wanneer je schulden maakt ben je ook verantwoordelijk voor die schulden.
De oplossing begint bij het erkennen van de schulden.

Als je bij een schuldhulpverlening aanklopt en je legt alle schuld buiten jezelf, dan is een traject op voorhand gedoemd te mislukken.

Er is veel mis in Nederland, maar er is ook veel mogelijk als het gaat om schuldhulpverlening. Er zijn weinig landen die een dergelijk systeem hebben als Nederland.

Aan SF heb ik wel een vraag. Je geeft aan dat je rebels bent. Ben je aangesloten bij de vrije mens organisatie? Zo nee, ben je er bekend mee en wat vind je van die organisatie? Beetje of topic, maar ik ben nieuwsgierig.

sacredfour

….. ik ben bekend met de vrije mens. Ik heb zelf ooit eens een soevereine verklaring opgemaakt om naar de koningin te sturen, maar heb deze nooit verstuurd. 
Deze  brief aan de (toen) koningin beschrijft mijn ideeën het beste:
Ik verklaar zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens van vlees en bloed, zo help mij God, met God als mijn getuige  dat deze verklaring in vrije wil en naar waarheid is opgemaakt.

Ik,  mens van vlees en bloed,  vrij en gelijk in waardigheid en rechten, geboren op het vasteland  op een grondgebied ook wel Nederland genaamd. Ik verklaar dat mijn etniciteit  Nederlander is, maar dat ik  onderdaan ben,  alleen van God. Ik ben begiftigd met verstand en geweten, en beloof mij  jegens andere mensen van vlees en bloed in een geest van broederschap te gedragen, zoals die zijn aangegeven in de UVRM en de universele wetten.

Geen verstoring van de openbare orde
Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk
Niemand verlies veroorzaken
Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten


Ook geef ik aan dat ik als soeverein  alle respect en eerbied heb voor mijn metgezellen op deze aarde,  de planten- en dierenwereld. 
De moderne mens heeft het contact met de geest van de planten volledig verloren.  In het plantenrijk liggen verborgen alle krachten om de mens niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gezond te houden. Nu heeft de wetgever een aantal van deze planten en paddenstoelen, waarvan sommige gewoon in onze natuur voorkomen, zoals de prachtige Amanita, als verboden middel verklaard. Wat een waanzin! Ons afgestompte voedsel bevat niet meer de spirituele voeding, die de mens zo hard nodig heeft. Het is onder andere daarom dat mensen op zoek gaan naar drugs. 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze soevereine mens de krachten in planten zal gebruiken voor genezing  van lichaam en geest voor hemzelf en zijn metgezellen op deze aarde., als dat Gods wil is.
Maar natuurlijk ook hier geldt:

Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk

Ik verklaar dat als ik mens van vlees en bloed deze universele wetten toch zal overtreden, een berechting hiervoor rechtvaardig is, ik deze ook zal aanvaarden.

Ik, vrij  mens van vlees en bloed, geboren bij de gratie God, claim hierbij mijn soevereiniteit en, mocht er ooit een contract hebben bestaan met de Staat der Nederlanden, dan is deze zonder mijn weten en toestemming uitgevoerd  en daarom  nietig . Ik beroep mij ten alle tijde op Art.1 van het UVRM in mijn relatie met andere mensen van vlees en bloed, een contract met deze is altijd gebaseerd op gelijkheid.
Ik behoud mij de mogelijkheid om een contract aan te gaan met de Society die zich de staat der Nederlanden noemt, maar dan alleen onder de voorwaarde dat deze  soevereine mens, met roepnaam …….. van het geslacht ………..,  dit contract ook ten alle tijde kan opzeggen en hij een volwaardige partner is in dit contract. Dit contract is alleen geldig in wat er in is omschreven.  Het is geen bewijs dat ik volledig wens deel te nemen aan de Society: De Staat der Nederlanden.
Deze mens van vlees en bloed: ………… van het geslacht  ………. is de CEO , CFO, en enigste aandeelhouder van de Juridische fictie, de natuurlijke persoon: ……………………..
Ik verklaar hierbij dat deze juridische fictie in geen geval een erkenning is dat deze soevereine mens lid is van de Society: de staat der Nederlanden. Het gebruik van de  fictie, de natuurlijke persoon zal ik dan ook alleen gebruiken, als er nog onwetendheid is over mijn status als soevereine mens, in mijn onderhandelingen met deze Society. 
Ik beroep mij ten alle tijden op het gelijkheidsbeginsel, zoals genoemd in de Grondwet, maar beter omschreven is in art 1 van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 

Ik mag er dan ook vanuit gaan dat de Staat der Nederlanden deze verklaring respecteert. Een rechtsverhouding met de overheid kan dan ook alleen maar met wilsovereenstemming tussen partijen. Anders zou men de conclusie moeten trekken dat Nederland een dictatuur is waar de gelijkheidsbeginsel niet geld tussen mens en overheid.

We are told that we live in a free society. There is no greater test of freedom then being able to leave.
(Robert Menard)

U kunt er voor kiezen mijn status als soevereine mens te aanvaarden.
U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals door mij hierboven omschreven.

Ik hoop ooit nog eens te kunnen terugkeren als onderdaan van mijn geliefde Nederland.
In een tijd waar vrijheid voor elke burger weer het hoogste ideaal is,  waar banken en grote coöperaties niet meer de machthebbers zijn die niet mogen falen en waar het ideale principe van
trias politica weer in ere wordt hersteld . Waar welvaart is voor al de onderdanen en niet alleen de select few. Waar u, mijn geliefde majesteit weer het symbool wordt  van het hoogste goed dat een land kan bereiken. Gevoed door de inspiratie van onze nationale deva.  Een natie vol trots. Waar het hoogste goed is, het tot uitdrukking brengen van het Goddelijke in wetenschap en kunst.


Ik heb gedurende mijn  staatsburgerschap rechten en plichten gehad, met daaruit ook het
recht op voorzieningen. Soevereiniteit  zal verandering brengen in  de verplichtingen voor zowel de Staat als mij.  Ik doe hierbij een verzoek aan de Staat der Nederlanden voor een afrekening.
Door mijn etniciteit als Nederlander claim ik ook een aandeel in de welvaart die de grondstoffen (aardgas) opbrengen/ hebben opgebracht. Dan is er ook de securitiesatie die de Staat doet , bij de geboorte van elke onderdaan, de natuurlijke persoon.  Dan is er geld weggezet voor pensioenvoorzieningen, belasting betaald enz. 
Ik verwacht dat de Staat der Nederlanden met eergevoel en respect voor de waarheid  hier samen met mij tot een oplossing zal komen.

HZHNE, wat betreft de verantwoordelijkheid voor je eigen schulden moet ik zeggen dat er altijd twee verantwoordelijken zijn, de twee personen die de overeenkomst zijn aangegaan. Bij de schuldvraag komt dus wel wat meer kijken dan; je hebt een schuld gemaakt, dus die moet betaald worden. Er spelen dingen zoals dwaling, verzaking van de zorgplicht en soms zelfs oplichting.
Het enigste waar ik het met jouw over eens ben is dat er bij een eerlijke overeenkomst beide partijen zich aan de afspraak moeten houden. Natuurlijk houdt dat in dat je je schulden ook erkent.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Moorens

Mijn vriendin heeft een mail (!), binnengekregen van Vesting Finance dat over een schuld van haar pa gaat. In de mail wordt er gemeld dat meerdere aanmaningen op een openstaande manier tot op heden nog niet betaald zijn. En er wordt vriendelijk verzocht binnen de 7 dagen te betalen.  :o

Grappig, ze denken toch echt niet dat ze enigzins kans maken om dat geld via mijn vriendin te pakken te krijgen?

Alleen vraag ik me af, hoe ze in godsnaam aan mijn vriendin haar mail zijn gekomen. Ze heeft nu al tijd geen contact met haar pa gehad :)

Dit is gewoon om even te melden, vindt het gewoon verbazingwekkend dat ze bij haar terechtkomen.

sacredfour

Laat haar vader de incassobrief versturen. Zie: http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47789.0.html
Laat je vriendin een brief sturen waarin ze aangeeft VF te melden aan het CBP omdat ze hebben gehandeld in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.