deurwaardersbrief

Started by sacredfour, Sep 08, 2014, 07:29 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteDossiernummer <>


Geachte heer, mevrouw,

Ik heb van u ontvangen een aankondiging tot beslaglegging inboedel voor bovenvermeld dossier.

Zoals ik u al heb laten weten is het voor mij niet mogelijk om op dit moment deze schuld te betalen.

Omdat ik geen waardevolle spullen bezit, zal beslag op mijn inboedel maar een zeer gering bedrag opleveren. In ieder geval  zullen de kosten hiervoor niet in verhouding staan tot de opbrengst van deze beslaglegging. 

Het houden van een openbare veiling in een woning maakt inbreuk op het huisrecht van de bewoner. Voor de openbare verkoop van de geëxecuteerde goederen zal ik mij dan ook beroepen op mijn privacy recht (artikel 8 lid 2 EVRM) en  kopers die op de executieveiling afkomen, entree tot mijn woning weigeren. De geëxecuteerde goederen zullen dan verkocht moeten worden in een openbare ruimte met alle extra kosten van dien. Het gevolg hiervan is dat de opbrengst voor eiseres minder zal zijn.
Alhoewel Art. 463 lid 1 Rv bepaalt dat de deurwaarder de plaats van de openbare veiling aanwijst, is dit nog geen wettelijke basis voor een inbreuk op het huisrecht.

Een inboedelbeslag met een zeer geringe, of zelfs negatieve opbrengst kan worden gezien als:
oneigenlijk gebruik van het middel.

artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en:
BW. Artikel 3:13
1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.


Maar ik vertrouw erop dat u het niet zover zal laten komen.

Ik verzoek u daarom mee te doen aan de beslaglegging op mijn inkomen. 
(Is er nog geen beslag op inkomen, verzoek ze dan dit te doen)
   
Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#1
Ik deel de mening van Sacredfour nadrukkelijk niet op dit standpunt en ik ben dan ook (nog steeds) van mening dat de inhoud van deze brief onjuist is en geen gevolg kan/zal hebben.

Het is voor een ieder die wellicht in een soortgelijke situatie zit wellicht verstandig om eerst http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,46941.0.html te lezen, waarin Sacredfour en ik eerder over dit onderwerp hebben gediscussieerd.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

jan

@Incasso_deskundige, jou advies is contact te zoeken met de deurwaarderskantoor om de schade te bepreken. Ik heb in diverse malen te maken gehad met deurwaarders, waarbij met de meeste wel te praten was. Maar bij één niet, dit lag aan het verleden van de schuldige. Dus ik, voel veel meer voor de bemiddelende rol van de deurwaarder. De brieven van Sacredfour zijn meestal goed en vrij scherp. In dit geval denk ik, dat een deurwaarder, niet meer in de bemiddelende rol gaat zitten.

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

#3
Incasso_deskundige, Ik waardeer jouw inbreng op dit forum. Dit betekend niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Ik heb de casus huisrecht voorgelegd aan een jurist. Zie dit draadje:
http://rechtenforum.nl/forum/thread/t/40520/highlight//
Ik ga hier af op het advies van bona fides, waarvan ik weet dat hij juridisch zeer goed onderbouwd is.
Is jouw kritiek gericht op art 3:13 BW dan is hiervoor ook jurisprudentie te vinden.
Mijn eigen ervaring  is dat na het sturen van deze brief, alle deurwaarders afzien van beslag op inboedel.   
Mijn succes met deze brief is 100%!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Jan, natuurlijk is het in gesprek gaan met de deurwaarder altijd de beste oplossing. Gebruik deze brief dan ook alleen maar als er helemaal geen betaal mogelijkheden meer zijn en de deurwaarder blijft dreigen met beslag op inboedel.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#5
Inmiddels is er nog meer duidelijkheid gekomen over het wel degelijk mogen houden van een executieverkoop in de woning van de schuldenaar en dat hierbij ook artikel 444Rv gebruikt kan en mag worden. Dit was altijd al de gangbare praktijk, maar is recent ook nog weer eens door een Voorzieningenrechter bevestigd. Zie hiervoor ook de discussie in https://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,49217.0.html.
Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder pas ten tijde van de beslaglegging bekijken of er wel of geen voldoende waardevolle zaken aanwezig zijn. En dan nog is het leggen van beslag daarop in beginsel geoorloofd, enkel de daadwerkelijke excutieverkoop ervan zou mogelijk niet kunnen/mogen plaatsvinden.

De brief klopt qua inhoud dus op meerdere punten niet meer.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.