Aankondiging boedelbeslag

Started by Anoniempje83, Aug 31, 2014, 10:05 AM

Previous topic - Next topic

Anoniempje83

Dat sociaal raadslieden is leuk, maar niet in Drenthe waar ik woon. Ze geven dan aan contact op te nemen met de gemeente. Daar ben ik al vaker geweest. Behalve dat ze ons in budget beheer hebben geholpen bij de GKB en ons heel veel rust heeft gebracht, hebben ze niets voor ons kunnen betekenen. Ze kunnen ons niet zeggen, waar ik moet zijn of wie me kan helpen of ze sturen een vrijwilliger die mijn hele administratie in de war helpt. We zitten al drie jaar te kloten, aankomende schuldhulp is de derde keer dat we aanvragen. 1 keer omdat mijn partner in het wsnp had gezeten vanwege faillissement op zijn zaak en het termijn net niet afgelopen was (faillissement was voor mijn tijd) en 2e keer zijn we afgewezen, omdat zij daar de stukken kwijt maakten. Al doende leert men en wordt je wijzer, aangetekend versturen dus, maar dat kost klauwen vol geld, die we eigenlijk niet hebben.. :(

chapter

laat je niet weer wegsturen voor wsnp geld 10 jaar maar minnelijk kunnen ze wel degelijk opstarten
hopelijk heeft budgetbeheer alles nu goed op de rit dat helpt vaak wel en die moeten ook veel kunnen aanleveren voor het dossier wat ze opbouwen
zou morgen gewoon even bellen en vragen of mailadres klopt daarbij de afspraak bevestiging inscannen.
kan budgetbeheer hier niet iets mee qua overleg

sacredfour

Stuur deze brief:
QuoteDossiernummer <>


Geachte heer, mevrouw,

Ik heb van u ontvangen een aankondiging tot beslaglegging inboedel voor bovenvermeld dossier.

Zoals ik u al heb laten weten is het voor mij niet mogelijk om op dit moment deze schuld te betalen.

Omdat ik geen waardevolle spullen bezit, zal beslag op mijn inboedel maar een zeer gering bedrag opleveren. In ieder geval  zullen de kosten hiervoor niet in verhouding staan tot de opbrengst van deze beslaglegging en de openbare verkoop.

Ik verzoek u daarom mee te doen aan de beslaglegging op mijn inkomen. 
(Is er nog geen beslag op inkomen, verzoek ze dan dit te doen)

Ook zou een beslag op mijn inboedel in dit geval kunnen worden gezien als oneigenlijk gebruik van het middel.

artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en:
BW. Artikel 3:13
1. Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.
2. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.
3. Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

Maar ik vertrouw erop dat u het niet zover zal laten komen.

   
Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,


Met vriendelijke groet,De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Anoniempje83

Nou heb gebeld met schuldhulp. Antwoord gewoon binnenlaten als ze komen. Zover was ik ook al.. toch een vraag. Schuldhulp zegt binnenlaten, maar hoor uit diverse hoeken zorg dat de politie erbij is of getuigen? Kan iemand dit bevestigen of ontkrachten? Wat is beter?

@ Sacredfour: Bedankt voor het voorbeeld brief. Heb het meteen verstuurd via de mail. Tot op heden nog geen antwoord, maar de kopieën liggen klaar. Als ze komen kan ik het onder hun neus duwen.

Buster

Er zijn twee bezoeken.

De eerste is om te noteren wat er in je woning staat aan waarde.
Als je een brief stuurt waarin je aangeeft dat er niets te halen valt zullen ze je niet op je woord geloven.
Het tweede bezoek is het daadwerkelijk ophalen van de spullen.
Mocht je daarbij niet thuis zijn of open doen maken ze gebruik van de politie en slotenmaker om de deur te forceren. Die medewerking wordt weer bij je in rekening gebracht. Dat is behoorlijk duur dus.

Als je bij het eerste bezoek niet opendoet maken ze een "raambeslag" wat inhoud dat ze door het raam noteren wat ze kunnen zien aan waardevolle spullen in je huis.
Het komt vaker voor dat er tijdens het eerste bezoek ook een gesprek mogelijk is waarin je nogmaals je verhaal kan doen.
Een getuige is altijd een goed idee. Mocht er onterecht beslag worden gelegd is het handig als en getuige voor jou het woord kan doen om te vertellen wat er zich heeft afgespeeld.

Anoniempje83

Nou ze zijn dus inderdaad gekomen om de boel "op te schrijven". Nu ben ik van mening dat er oneigenlijk beslag wordt gevoerd. Is er enig manier om dit aan te vechten en zo ja hoe doe ik dit? Heb al her en der gezocht maar kon niet echt iets vinden waar ik duidelijkheid van kreeg enkel wanneer het oneigenlijk beslag is.

chapter

dat zul je via de rechter moeten doen en kun je beste advocaat voor inschakelen
bij juridisch loket kunnen ze je ook adviseren

Anoniempje83

#22
Bedankt Chapter, we zullen eens bij het juridisch loket informeren ik zal namelijk een prodeo advocaat moeten hebben dan.

Nog even een vraag Nooitmeer had een lichtelijk sarcastische opmerking over zijn vrienden van Janssen & Janssen. Zou u me kunnen zeggen waar deze vandaan komt? Nu ik me wat dieper in het verhaal aan het mengen ben, stuit ik op wat vreemde zaken die ik ronduit slordig te noemen vind.

B.V. 1. Mag er als er al beslag ligt op een inkomsten bron door Janssen & Janssen, alsnog beslag gelegd worden op een rekening door Janssen & Janssen, met daarbovenop een boedel beslag door Janssen & Janssen als er op de rekening niets te halen viel? In naam van de zelfde eiser met betrekking op dezelfde schuld?

2. Vandaag kreeg ik een brief in de bus van Janssen en Janssen geadresseerd aan ons adres, met daarin een brief bestemd voor een persoon die hier niet woont, het adres op de brief ligt zelfs ruim 300 km hier vandaan. Ik vraag me dan af betekend dit dat er een brief van mij in zijn of haar bus ligt?

3. Daarnaast gaat er ook van alles mis met dossiernummers en eisers, waar ik evt. straks nog wel wat dieper op in wil gaan indien gewenst.

Al met al vind ik dit behoorlijk slordig van ze.

nooitmeer

Mijn sarcastische opmerking had te maken dat Janssen & Janssen er nogal lang over deden om een betaling, welke ik telefonisch had gedaan, officieel te bevestigen. Dat moest 5 weken duren! Toch vervelend als je midden in een hypotheek aanvraag zit.
Was nogal vervelend, was een bedrag van bijna 20.000 euro, dit maak je dan telefonisch over en het leek wel of het in een zwart gat was verdwenen.

Antwoord op vraag 1.
Ja dit mogen ze. Ze mogen alle middelen aangrijpen die in de wet wordt beschreven als dwang middelen. Wat ze niet mogen is je onder de beslagvrije voet brengen. Dus belasg op het inkomen, en vervolgens beslag leggen op de bankrekening waar het resterende inkomen op gestort wordt en je dus niets meer hebt.

Tja, puntje 2 is lastig. Een goede advocaat zou hier wel wat mee kunnen denk ik zo. Zeker als dit in herhaling zou zijn. Fouten maken is menselijk, maar bij herhaling kunnen deze fouten concequenties hebben. Bijvoorbeeld een officiele klacht neer leggen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders.

Puntje 3 = lees puntje 2. Is eigenlijk het zelfde.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Anoniempje83

Ik begrijp best dat fouten maken menselijk is en dat deze gebeuren. Maar ik begin op een gegeven moment wel te twijfelen aan de integriteit van een instantie als een gerechtsdeurwaarders kantoor, wanneer deze in mijn ogen slordige fouten maken die zeker met betrekking tot schulden wat een privé zaak is van iemand uiterst discreet mee om dient gegaan te worden. Nu ging deze brief enkel op het inhouden van zijn of haar zorgtoeslag, maar voor het zelfde geld weet ik exact wat deze persoon aan schulden heeft hierdoor. Internet is een prachtig iets, met een paar gegevens weet ik een heleboel.