Ik ben nieuw, maar heb wat vragen...... ( ja, ik moet me nog inlezen)

Started by R_m_a, Aug 29, 2014, 08:15 AM

Previous topic - Next topic

R_m_a

Beste mensen,

Door omstandigheden heb ik een schuld op gebouwd, Ik wil geen verwijten, e.t.c. alleen advies

Ik weet dat er aan beslagleggingen e.t.c. een heel voor traject aan vooraf gaat, ik wil hier dan ook geen adviezen over, alleen antwoord op mijn vraag!

Onlangs is ( voor de 2e keer) en in mijn ogen als druk middel een beslag gelegd op mijn bank rekening ( omdat ik 1 deurwarder NIET kan betalen en dat weet deze firma door dat er loonbeslag ligt van een andere deurwaarder/overheids instantie )

Nu geeft mijn bank aan dat het saldo op mijn rekening voor 4 weken is bevroren ( letop mijn saldo was op het moment van beslaglegging 161 euro )

De bank brengt kosten in rekening a 100 euro

Alleen nu kan ik gedurende 4 weken mijn bankrekening NIET gebruiken , ik weet dat alles wat er gestort wordt NA die 161 euro niet onder het beslag vallen, maar ik kan er dus gedurende 4 weken NIET over beschikken, dus dreig ik afgesloten te worden van mijn internet/tv en GSM  < - nodig ivm mijn werk dus geen luxe)

Zijn er tips om te zorgen dat ik zsm weer van mijn bankrekening gebruik kan maken, dus ook als mijn salaris weer gestort gaat worden in de 1e week van september ?

Lizayra

Welkom, heb geen antwoord op je vragen maar het fijne van dit forum is dat niemand verwijten krijgt. Ik hoop dat je snel antwoorden zult krijgen van de mede forummers!

nooitmeer

De deurwaarder die beslag legt op de bankrekening mag dit helemaal niet doen. Je komt dan namelijk onder de beslag vrije voet uit.
Er ligt al beslag op je inkomen, dan mag een andere deurwaarder ook niet eens een beslag leggen op je bankrekening. Of er moet wel heel veel op die bankrekening staan maar zo te zien is het dat ook niet.
Mag je roodstaan op die bankrekening? Ze mogen dat namelijk in zijn geheel mee nemen in het beslag.

Neem contact op met de deurwaarder die beslag heeft gelegd op je bankrekening, leg uit dat er al beslag op je inkomen ligt en dat ze zich daar bij kunnen aansluiten. Anders zal je een klacht moeten indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders. Voor meer info: http://www.kbvg.nl/1187/ik-heb-schulden/klachtenprocedure.html
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

http://www.mgdejong.com/sf.mcgi?41&cat=particulier

Bankbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag gelegd wordt op uw gelden die zich onder de bankinstelling bevinden. De gelden die op het moment van beslaglegging op uw bankrekening(en) staan, vallen onder het beslag. De bank moet een verklaring derdenbeslag afleggen, waarin ze onder meer moeten aangeven welk saldo er op de bankrekening(en) aanwezig is op het moment van beslaglegging. Wettelijk gezien heeft de bankinstelling vier weken de tijd om deze verklaring derdenbeslag in te vullen. Pas als wij de verklaring derdenbeslag retour hebben ontvangen, kunnen wij aangeven welk bedrag er aan ons moet worden afgedragen. Ook pas na ontvangst van de verklaring derdenbeslag kan het beslag weer opgeheven worden. Sommige bankinstellingen blokkeren bij een bankbeslag alle bankrekeningen tot wij het beslag opheffen. Hier hebben wij als gerechtsdeurwaarderskantoor geen invloed op. Gelden die na het moment van beslaglegging op uw bankrekening worden ontvangen, vallen niet onder het beslag. Steeds vaker brengen bankinstellingen kosten in rekening wanneer er bankbeslag gelegd wordt. Indien u hier vragen over hebt, dient u deze zelf met uw bankinstelling te bespreken.

Officieel mag de bank dit dus doen.
Verzoek de bank om de verklaring derdenbeslag zo spoedig mogelijk af te handelen.
Of kijk of de deurwaarder bereid is het beslag alsnog op te heffen omdat je hierdoor onder het minimum bestaansinkomen komt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.