deurwaarder en dreigende executiemaatregelen

Started by ewerkman, Jul 30, 2014, 07:09 PM

Previous topic - Next topic

ewerkman

na een lange (v)echtscheiding is het nu zover dat de schuldeiseres een deurwaarder heeft ingeschakeld na vonnis van de kantonrechter. na een aantal onderhandelingspogingen met de deurwaarder blijft de eiseres een maandbedrag voor een betalingsregeling eisen die we niet kunnen opbrengen. wij hebben 2x een tegenvoorstel gedaan maar eiseres wil PERSE dat bedrag en wijkt geen millimeter. nu kregen we een brief dat zij een website heeft gezien van ons en daardoor denkt dat wij wel dat bedrag kunnen ophoesten. wederom brief gestuurd met bewijzen (bankafschriften van tot een half jaar terug) dat er bijna tot geen inkomsten daaruit zijn. Deurwaarder heeft aangegeven wel de regeling te willen accepteren maar als eiseres perse niet wil hij verdere maatregelen moet nemen zoals beslag omdat de eiseres dat dan perse wil. (ze wil ons kapot krijgen en beslag is van haar een drukmiddel vrezen we). Wel beslag is onduidelijk. Mijn vriend is 2 jaar geleden al bij mij inkomen wonen en toen was er nog gewone brieven via een advocaat en nog geen rechtszaak etc etc. hij komt uit canada en kwam met alleen een laptop en een koffer met kleren. Nu we beslag op inboedel vrezen (hij heeft momenteel alleen oproepcontracten schoonmaak die we ook aan de deurwaarder hebben laten zien) en 99% van mij is hebben we besloten alsnog een samenlevingscontract te laten opstellen waarin we alles scheiden.   Er is nog GEEN beslag gelegd, er is nu alleen brievengewissel of de regeling die we hebben geopperd (waarin we zeer welwillig hebben gezegd naast een bepaald bedrag ook alle evt extra inkomsten mochten die er zijn ook in de schuld te steken) toch wordt geaccepteerd door de schuldeiseres (exvrouw en haar advocate). we kunnen geen advocaat betalen en via de reguliere kanalen kunnen we geen geld lenen (ongeveer 6000 euro). We willen er ook graag af maar ja de huidige economie is moeilijk en we moeten al strekken om dit te kunnen betalen aan eiseres maar zij wil geen kant op. Momenteel is er dus geen samenlevingscontract(willen we nog laten maken voor er echt beslag wordt gelegd, wel hebben we tegen de deurwaarder gezegd dat er geen samenlevingscontract is maar ja ik mag dat nu toch nog doen om mijn spullen veilig te krijgen want ik heb niet alle aankoopbonnen meer want sommige dingen zijn 15 jaar oud) en zijn we niet getrouwd of gereg.partner. Dus ik wil graag weten of nu een samenlevingscontract VOOR beslag (welke vorm ook) nog zin heeft en evt kan?

Buster

Beste ewerkman, welkom op het forum.

Als ik het goed begrijp is schuldeiseres de exvrouw die geen genoegen neemt met aflosvoorstellen en nu vermoed je dat ze aanstuurt op een inboedelbeslag.
Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen.
De bonnetjes zijn het meest harde bewijs hiervoor, dus wat je kan vinden, verzamel dat.
Verder zijn er manieren om ondersteunend bewijs te verzamelen:
- Inschrijvingsdatum GBA, dat toont aan dat jij al langer op dit adres woonde en je vriend sinds kort.
- Vastleggen in een samenlevingscontract is altijd een goed idee, maar de schuld is ontstaan voor de opmaak van het samenlevingscontract dus ik kan niet met zekerheid zeggen of dat je voldoende beschermt.
- Het overzicht van je inboedel verzekering, als daar specifieke zaken in zijn benoemd.

Dan is er nog iets, de gerechtsdeurwaarder mag de wet niet overtreden, ook al eist de opdrachtgever dat hij dat moet doen. Je hebt het namelijk over een aflosbedrag dat niet wordt geaccepteerd. Je kunt hiervoor je beslagvrije voet berekenen, deze voet wordt meestal pas berekend bij loonbeslag, maar ook voor die periode kun je hem uitrekenen.
Daaruit komt namelijk het bedrag wat maximaal van jullie verlangd mag worden om mee af te lossen.
Deze berekening kun je in een brief meesturen om aan te tonen dat jullie al maximaal je medewerking verlenen. Als daar geen gehoor op komt, met andere woorden, er wordt geen genoegen mee genomen, kun je eerst een klacht indienen bij het deurwaarderskantoor en als dit nodig is daarna een klacht indienen bij de tuchtkamer.

Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je leeft van de beslagvrije voet en maximaal aflost. Dan kan met bankafschriften.
Hier lees je hoe je die voet uitrekent:
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47219.msg69762.html#msg69762


Incasso_deskundige

#2
Nog even een "aanvulling" op c.q. "kanttekening" bij het verhaal van Buster:

De deurwaarder is niet in enige overtreding als hij namens zijn opdrachtgever meedeelt dat een regeling niet akkoord is en ook niet als hij het bedrag meedeelt waarmee zijn opdrachtgever wel genoegen kan nemen. Of dit concreet zou (kunnen) betekenen dat je daardoor onder de beslagvrije voet zou komen, maakt hierbij niet uit, want het accepteren van een afbetalingsregeling is een gunst en geen recht.

Ook het leggen van beslag op bijvoorbeeld de inboedel is (in beginsel) niet ontoelaatbaar. De wet stelt immers dat een schuldeiser zich tegelijkertijd mag verhalen op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Een eventuele klacht tegen de deurwaarder lijkt me in dit geval dus ook niet terecht. Wel zou je in geval van een op de beslaglegging volgende executieverkoop kunnen overwegen daartegen een executiegeschil te starten, mits je daarvoor goede redenen (en bewijzen) hebt...
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Nox

@Incasso_deskundige: Uit het verhaal van ewerkman:
Quote"Deurwaarder heeft aangegeven wel de regeling te willen accepteren maar als eiseres perse niet wil hij verdere maatregelen moet nemen zoals beslag omdat de eiseres dat dan perse wil."

Wat is in zo'n situatie de positie van een gerechtsdeurwaarder in het geheel? Moet hij/zij verplicht de wensen van eiseres volgen of..?
Usus magister est optimus

nooitmeer

Quote from: Nox on Jul 30, 2014, 10:52 PM
@Incasso_deskundige: Uit het verhaal van ewerkman:
Quote"Deurwaarder heeft aangegeven wel de regeling te willen accepteren maar als eiseres perse niet wil hij verdere maatregelen moet nemen zoals beslag omdat de eiseres dat dan perse wil."

Wat is in zo'n situatie de positie van een gerechtsdeurwaarder in het geheel? Moet hij/zij verplicht de wensen van eiseres volgen of..?

In beginsel wel. Er zijn 2 manieren waarop dit niet het geval hoeft te zijn.
1. Bij een rechtzaak waarbij de voorzieningen rechter het boedelbeslag verbied.
2. Als de deurwaarder ernstige bezwaren heeft omdat bijvoorbeeld de opbrengst zeer gering is of omdat er wellicht andere mogelijkheden zijn om de schuld te verhalen door bijvoorbeeld iets minder ingrijpends als loonbeslag of bankbeslag.

In beginsel moet de deurwaarder alle middelen aangrijpen om de schuld zo snel mogelijk terug te halen. Maar als de deurwaarder bezwaren heeft tegen de middelen die de eiser wil dan mag de deurwaarder zich terugtrekken, het teruggeven van de vordering/opdracht.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Buster

@Incassodeskundige, je schreef dat de beslagvrije voet dan niet uitmaakt omdat een regeling een gunst is die wordt verleend.

Is het niet zo, dat als er geen regeling wordt geaccepteerd en er daardoor wordt overgegaan tot het leggen van beslag er extra kosten bij komen die voorkomen hadden kunnen worden?
Immers bij loonbeslag blijft de beslagvrije voet staan.
Ik snap dat inboedel beslag anders ligt dan loonbeslag maar het lijkt me dat je met de berekening van de BVV toch een goed argument in handen hebt om aan te tonen dat je maximale medewerking verleent.

nooitmeer

Quote from: Buster on Jul 30, 2014, 11:22 PM
@Incassodeskundige, je schreef dat de beslagvrije voet dan niet uitmaakt omdat een regeling een gunst is die wordt verleend.

Is het niet zo, dat als er geen regeling wordt geaccepteerd en er daardoor wordt overgegaan tot het leggen van beslag er extra kosten bij komen die voorkomen hadden kunnen worden?
Immers bij loonbeslag blijft de beslagvrije voet staan.
Ik snap dat inboedel beslag anders ligt dan loonbeslag maar het lijkt me dat je met de berekening van de BVV toch een goed argument in handen hebt om aan te tonen dat je maximale medewerking verleent.

Klopt, maar dat is niet aan de deurwaarder om te bepalen maar aan een rechter. De deurwaarder moet zich houden aan het vonnis en alle middelen die tot zijn beschikking staan aanwenden om de schuld zo snel mogelijk terug te halen.
Maar een deurwaarder moet zich ook bekommeren over de schuldenaar, hij mag bijvoorbeeld niet een loonbeslag en een bankbeslag combineren als hij weet dat de schuldenaar onder de beslagvrije voet uit gaat komen op die manier.

Maar een executie verkoop van spullen levert geen drol op. Komen enkel opkopers op af die alles voor een appel en een ei willen. Veelal draagt dat niet eens de kosten voor de executie veiling. En dat mag ook weer niet. De deurwaarder moet er namelijk voor zorgen dat de schuld betaald wordt, niet dat er schulden bijkomen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Nox

Quote2. Als de deurwaarder ernstige bezwaren heeft omdat bijvoorbeeld de opbrengst zeer gering is of omdat er wellicht andere mogelijkheden zijn om de schuld te verhalen door bijvoorbeeld iets minder ingrijpends als loonbeslag of bankbeslag.

In beginsel moet de deurwaarder alle middelen aangrijpen om de schuld zo snel mogelijk terug te halen.

Zoals ik het verhaal van ewerkman begrijp is voorstel hoger dan de BVV. Een aanname omdat de deurwaarder het zelf wel als redelijk voorstel ziet.

Zou het dan niet zo zijn dat de deurwaarder in het belang van de schuld zo snel mogelijk terug te moeten halen liever in gaat op 't voorstel dan een middel als loonbeslag? De wens eiseres voor beslagmiddelen naast zich neer leggende?

Ik hoop wat vragen te stellen waar de antwoorden ewerkman helpen. Maar zelf heb ik (gelukkig) nog nooit de dreiging van een executieverkoop boven het hoofd gehad. Dus de detail interesseren me erg.

Jammer van 't verstoorde evenwicht aangezien alleen eiseres een advocaat heeft overigens.
Usus magister est optimus

sacredfour

Dat een deurwaarder beslag gaat leggen betekent nog niet dat dit inboedelbeslag is. Zoals incasso_deskundige al aangeeft  is een beslaglegging geen laakbare handeling voor een deurwaarder, ook niet nadat er een aanbod voor een betalingsregeling is gedaan. Beslaglegging is de manier om een maximale opbrengst te verwezenlijken voor zijn opdrachtgever. Is er al beslag gelegd door andere schuldeisers dan is dit minder waarschijnlijk. 
Zoals ik al vaker op dit forum aangegeven heb, doe een verzoek aan de deurwaarder om af te zien van een eventueel beslag op inboedel omdat dit zeer weinig op zal leveren. Verwijs hem naar je werkgever of uitkerende instantie voor loonbeslag.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Ha SF is dit nu niet een goed moment voor die verpandings brief vast te leggen bij de belastingdienst.

Het heeft er alles van dat al tot het uiterste betaalt word, maar een ex het licht in je ogen niet gunt.

En er genoegen in schept van ik niets jij niets, dat de verkoop van een inboedel weinig op levert kan zelfs leuk gevonden worden door de opdracht gever,  immers het is om het niet gunnen te doen.

Incasso_deskundige

Veel van de aan mij gestelde vragen zijn inmiddels beantwoord en met die antwoorden kan ik me goed vinden. Mochten er toch nog nieuwe of aanvullende vragen zijn, dan hoor ik graag.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Buster

Dit artikel las ik net (uitspraak tuchtrechter) wanneer er vaststaat dat er maximaal wordt afgedragen dat een ander soort beslag, enkel op aanraden/opdracht van de schuldeiser meer zorgvuldigheid vereist.

In dit geval gaat het om iemand met een uitkering wiens inkomen onder de beslagvrije voet ligt en dus was loonbeslag niet mogelijk, daarop heeft de deurwaarder, op aandringen van de schuldeiser bank beslag gelegd. Schuldeiser vermoedde dat er vermogen stond op de bankrekening. Er is verder geen gesprek of onderzoek geweest.

http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=322&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=ca3d66fdd7

ewerkman

Beste mensen

Wij zijn in 2012 allebei tegelijk ingeschreven in gba omdat we toen een huis kregen(huur).de originele schuld is al van eind 2011.nu is er bewijs dat zij(de ex) al direct na de referte van de uitspraak in 2011 alle schulden heeft voldaan aangezien zij dom genoeg waren om met hun bewijs ook haar bankafschriften erbij te doen en daarcstaat duidelijk op dat er grote bedragen door haar opeens waren betaald.door fouten en omstandigheden is de scheiding echter pas in mei 2012 bij de gemeente ingeschreven.nu zijn we een tijd verder en hebben we nu opeens een ander deurwaarderskantoor(ggn meppel) en ook die waren nogal aggressief en wilden info.inkomstenpapier ingevuld en hij heeft momenteel alleen zorgtoeslag.nu hebben wij gister een brief gehad van ggn dat we binnen 5 dagen ruim 6000 euro moeten betalen maar de brief is 4 dagen geleden verstuurd...
Wij hebben geen geld,we kunnen nauwelijks rondkomen omdat ik als enige werk.
We hebben een samenlevingscontract met een hele lijst van goederen waarin welgeteld 4 dingen en zijn bankrekenin staan waar 0 euro op staat.ik werk wel fulltime maar ook dat hebben we apart laten vastleggen evenals mijn eigen schulden en tm de katten aan toe. Ik heb wel wat bonnen maar de meeste dingen zijn meer dan 10 jaar oud...
De deurwaarder van ggn die al aan huis kwam was wel vriendelijk alleen de vrouw van kantoor was aggressief aan de telefoon..uw vriendin moet maar betalen(waarvan??) en u hebt al 2 vonissen bla bla..ja al sturen ze er 100 als ik niks heb..al zouden ze alles mee nemen dan is dat nog geen 1000 euro waard...en er komen veel kosten bij.
In de laatste brief stond als we dus niet binnen 5 dagen betalen komt er iemand voor beslag..
Ondertussen hebben we een advocaat maar helaas was bezwaar tegen hoger beroep te laat en nu probeert hij nog een andere manier om aan te tonen dat de ex allang alles betaalt heeft.we vermoeden nl dat er geen schuld meer is en dat zij nu haar prive voorgeschoten geld terug wil..we weten ook niet meer wat we moeten doen..als ze ook niet naar het samenlevingscontract (notarieel) kijken zijn we veel kwijt en de schuld is nog niet betaald.
In een reactie op hun brief heb ik gemaild wederom dat hij geen inkomen heeft behalve zorgtoeslag,er een samenlevingscontract is en dat de spullen niks waard zijn.ook vermeld dat we via andere kantoor al een voorstel hebben gedaan maar die door ex afgewezen werd.dus gewoon zelfde bedrag nogmaals voorgesteld met daarbij dat hij probeert werk of extra inkomen te krijgen zodat we meer of sneller kunnen aflossen.  Tot nu geen reactie van ggn...

sacredfour

Ewerkman, vraag de deurwaarder/ incassobureau om te beginnen voor een kopie van het vonnis en bewijs dat ze voor de schuldeiser handelen. Alhoewel je niet in hoger beroep kan, is het misschien wel mogelijk om te bewijzen dat voldoening al heeft plaatsgevonden, hierdoor vervalt jouw betalingsverplichting.
Doe alles schriftelijk en stuur voorlopig nog geen inkomstengegevens op!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

#14
Het gaat hier om een deurwaarder (van GGN) en deze hoeft geen bewijs te leveren dat deze namens de schuldeiser handelt, wanneer deze over de executoriale titel beschikt en opdracht tot executie heeft gekregen.

Artikel 434 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
De overhandiging van de executoriale titel, waarvan men de uitvoering verlangt, aan de deurwaarder, machtigt hem in die zaak tot het doen van de gehele executie, uit die titel voortvloeiende, met uitzondering alleen van die bij lijfsdwang, waartoe een bijzondere volmacht vereist wordt.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.