nieuwe calculator is uit

Started by chapter, Jul 18, 2014, 09:59 PM

Previous topic - Next topic

chapter

de belangrijkste punten


1.6 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Ten opzichte van de vorige versie zijn er de volgende wijzigingen in het vtlbâ€"rapport:

- In het rapport zijn geen normbedragen meer opgenomen. De normbedragen die
op dit moment van toepassing zijn, staan in bijlage 2 . In bijlage 2 worden de
normbedragen per hoofdstuk aangegeven. U kunt de normbedragen tevens
vinden in de calculator, onder het tabblad ‘Overzicht normen’.
- De indeling van het rapport is gewijzigd. Zie hoofdstuk 2 in dit verband.
- In hoofdstuk 3 is een forfaitair bedrag voor de bijdrage aan de Vereniging van
Eigenaren opgenomen.
- Het begrip ’65 jaar en ouder’ is gewijzigd in pensioengerechtigde leeftijd (PGL).
- Het bedrag dat voor de kosten van de omgangsregeling gecorrigeerd kan worden,
is bepaald.
- In hoofdstuk 6 is het begrip inkomen opnieuw gedefinieerd.
- Langdurigheidstoeslag wordt vanaf juli 2014 als inkomen gezien.
- De koopkrachttegemoetkoming (KOB), die geldt voor AOW-ANW uitkeringen,
wordt niet meer in mindering gebracht. Het werkelijk ontvangen bedrag dat wordt
ingevuld, wordt als inkomen gezien.

In de calculator zijn ten opzichte van de vorige versie de volgende wijzigingen
aangebracht:

- De bedragen zijn aangepast.
- De koopkrachttegemoetkoming (KOB), die geldt voor AOW-ANW uitkeringen,
wordt niet meer in mindering gebracht. Het werkelijk ontvangen bedrag dat wordt
ingevuld, wordt overgenomen door de calculator.

vind voor vele de langdurigheidstoeslag een domper, deze missen toch al snel 371-530 euro per jaar

Xdewit

dank voor de informatie! even recapituleren: zijn dit de nieuwe regels voor de calculatie van het vtlb?

wel raar van die langdurigheidstoeslag... die wordt niet voor niets gegeven, na een tijd minimum zijn dingen misschien aan vervanging toe waar je niet voor hebt kunnen sparen.

wat wordt er bedoeld met het bedrag dat voor omgangsregeling gecorrigeerd kan worden is bepaald?Buster

Quote- Langdurigheidstoeslag wordt vanaf juli 2014 als inkomen gezien.

Net als X verbaas ik me hierover.
Het is een regeling bedoeld als inkomens ondersteuning. Het zou dus onder dezelfde noemer moeten vallen als huur en zorgtoeslag

chapter

idd vreemde is dat bijzondere bijstand wel erbuiten valt en dit specifiek niet
als je omgangsregeling hebt en aan kunt tonen kun je 4 euro per dag krijgen per kind

ik denk ergens dat ze gelijk willen trekken iemand in wsnp niet niet langer dan 3 jaar op minimum leeft krijgt het niet ander wel maar dat is hetzelfde als met meedoen regelingen 1 gemeente krijg je het wel ongeacht inkomen in wsnp bij andere gemeente niet

Omgangsregeling

Heeft een saniet kinderen die wonen bij een ex-partner dan kan er sprake zijn van een
omgangsregeling. Wanneer de saniet op geen enkele wijze een vergoeding ontvangt voor
de daarmee gemoeide kosten, kan ter dekking van de kosten die zijn gemoeid met de
omgangsregeling een correctie worden gevraagd van 4 euro per dag per kind (voor een
dagdeel is het dan 2 euro per kind). Bij het verzoek dient het bestaan en de omvang van
de regeling te worden aangetoond.