voorbeeldbrief beslaglegging huisraad en de waarde

Started by Xdewit, Jul 11, 2014, 06:07 PM

Previous topic - Next topic

jan

@Fox75

Wat wil je bereiken met deze berichten? Mijn nekharen staan hier recht overeind van. Kun je dit nader toelichten?
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

sacredfour

Fox75, ik begrijp jouw denkwijze. Toch moeten we voorzichtig zijn dat wij als schuldenaars niet de zelfde fouten maken als onze schuldeisers. Het is belangrijk dat er bij een overeenkomst duidelijkheid is. Met dit bedoel ik dat beide partijen de zelfde gedachte hebben bij een overeenkomst( koop of lening) die ze aangaan. Ik probeer hier op het forum steeds duidelijk te maken welke fouten er worden gemaakt door banken en grote coöperaties met het afsluiten van bv een lening. Verder worden er in de gehele keten van incasso ook fouten gemaakt, soms met opzet. Jouw gedachte is daarom begrijpelijk. Het is echter mijn mening dat de enigste goede weg die wij kunnen bewandelen is om zelf wel oprecht te zijn. Hiermee bedoel ik dat we ten aller tijde moeten proberen om tot een vreedzame oplossing te komen. Ik zal eens een voorbeeld geven. Ik heb ook mijn inboedel verpand, maar heb dit nog nooit aan een deurwaarder moeten mededelen, waarom?, omdat ik ze allereerst de kans geeft om met een meer vreedzame oplossing de zaak op te lossen. Dit werkt! Bv met het gebruik van deze zin: 
QuoteIk hoop dan ook dat u met eergevoel en respect deze zaak  zal afhandelen.

Faalt deze werkwijze dan hebben we gelukkig nog alternatieven zoals verpanding en nog een heel scala aan andere maatregelen die we als schuldenaar kunnen gebruiken. Mijn ervaring is dat we allereerst het vreedzame alternatief moeten gebruiken.
Nog een voorbeeld die ik in een brief naar een bank gebruikt heb. Dit gaat over een vordering van een fors bedrag.
QuoteGezien de hoge kosten van een gerechtelijke procedure verdient een minnelijke schikking bij mij de voorkeur, en ik dank u alvast voor uw redelijk aanbod om in gesprek te gaan om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Het is dan wel belangrijk dat als je een aanbod doet voor een oplossing, je dit doet uit een positie van autoriteit en kennis van zaken.  Wij hebben hier net zo als de schuldeisers het recht om de wet in ons voordeel te gebruiken. 

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.