voorbeeldbrief beslaglegging huisraad en de waarde

Started by Xdewit, Jul 11, 2014, 06:07 PM

Previous topic - Next topic

Xdewit

Heeft iemand misschien een voorbeeld brief om aan de deurwaarder te sturen dat de kosten van het beslag niet opwegen tegen de waarde van de inboedel?
Ik heb zelf zo'n brief geschreven maar kan hem nergens vinden...
Alvast bedankt!sacredfour

Xdewit, geeft gewoon aan dat je geen noemenswaardige bezittingen hebt en verzoek ze (mee te doen) beslag op je inkomen te leggen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

chapter

hoi x
je zit toch in een regeling mogen ze dan nog beslag leggen

Xdewit

Dank! Nee het is niet voor mij maar voor iemand anders op het forum die er redelijk doorheen zit. Ik dacht met een voorbeeldbriefje de drempel wat lager te maken... Vandaar mijn vraag.Fox75

als nog geen beslag ligt kan je nog het volgende doen.

Verpand al je bezittingen aan een bevriend iemand.
Zeg dat je een schuld bij diegene hebt, zet op papier dat je een x schuld bij die persoon hebt (groter als de waarde van je inboedel) en zet op papier dat je al je bezittingen (keurig een gespecificeerde lijst maken en bijsluiten) aan die persoon verpand hebt als onderpand voor die schuld. Vervolgens die pandakte naar belastingdienst (is speciale afdeling voor) sturen en verzoeken om die pandakte te registreren.

Ik heb zelf een schuld bij mijn ouders en heb mijn auto en volledige huisraad en overige zaken aan hun verpand (weet dat zij niet zullen uitwinnen).
Heb hier al vele deurwaarders op de stoep gehad dat ze beslag op inboedel kwamen leggen.
Dan laat ik altijd die pandakte zien en vertel dus dat er geen beslag gelegd kan worden omdat alles verpand is en dan vertrekken ze weer onverrichte zaken.

chapter

vanaf 1 januari 2013 doet belastingdienst dat niet meer daarbij zou datum dan zijn na aankondiging wat al als dubieus gezien wordt.

stuur gewoon een brief naar de deurwaarder dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengst en doe daarbij meteen een aflossingsvoorstel die je na kunt komen dus niet meer aanbieden dan je echt kunt missen.
Anders loop je de kans dat ze meteen bankbeslag gaan proberen te leggen of loonbeslag, beslag op voorlopige teruggave etc.

ook al komt het heel vaak niet tot verkoop is het meer dreigen brengt het wel hoge kosten mee.
Mogelijk kun je bij sociaal raadslieden of maatschappelijk werk vragen om mee te helpen de brief op te stellen

sacredfour

Zover ik weet kan je nog gewoon je pandakte bij de belastingdienst laten registreren.
Ik adviseer echter dit niet te doen als er al een vonnis is. Dit kan gezien worden als paulianeus handelen. (andere schuldeisers benadelen)
Mijn ervaring is echter het zelfde als wat chapter adviseert:  heb je geen noemenswaardige bezittingen meld dit dan. Vraag ze mee te doen aan beslaglegging inkomen. De deurwaarder zal dit moeten aanvaarden. Heb je wel bezittingen dan is een pandakte een goede optie.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Fox75 alhoewel een goed verpand is kan de deurwaarder er nog steeds beslag op leggen. Hij is dan wel afhankelijk van de pandhouder om dit beslag uit te kunnen voeren. Zijn de schulden die je hebt aan de pandhouder hoger dan de pandwaarde, dan zal dit beslag weinig zin hebben. De pandhouder heeft namelijk voorrang boven andere schuldeisers.(art 3:227 lid 1 BW)
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

chapter

Welke aktes moet u nu nog wel registreren?
27 februari 2013 - De registratie van onderhandse aktes is door een wijziging van de Registratiewet per 1 januari 2013 voor een groot deel afgeschaft. Alleen onderhandse aktes waarvoor registratie een wettelijk vormvereiste is, moet u nu nog registeren. Maar welke zijn dat?
Vóór 1 januari 2013 moest u nog alle aktes registeren bij de Belastingdienst. Maar door de wetswijziging is dit nu voor veel akten niet meer nodig. Maar er zijn dus nog wel aktes waar registratie verplicht voor is. Dit zijn:
een voorovereenkomst of een intentieverklaring.
aktes voor stille cessie van vorderingen.
akten waarbij aandelen op naam worden geleverd aan een beursgenoteerde vennootschap.
aktes waarbij een pandrecht wordt gevestigd op een roerende zaak of de opbrengsten daarvan.
aktes waarbij een pandrecht wordt gevestigd op een recht aan toonder (bijvoorbeeld aandelen) of op de opbrengsten ervan.
aktes waarbij een pandrecht wordt gevestigd op een recht dat niet aan toonder is of op de opbrengsten ervan.
Niet alle kantoren mogen registreren
U moet de akte persoonlijk gaan afgeven bij of per post sturen aan het belastingkantoor dat in uw gebied zorgt voor registratie. Er zijn maar negen belastingkantoren die deze registratie mogen doen, kijk daarom even op de site van de Belastingdienst welk kantoor in uw buurt de registratie verzorgt.

Fox75

Quote from: sacredfour on Jul 12, 2014, 05:56 PM
Fox75 alhoewel een goed verpand is kan de deurwaarder er nog steeds beslag op leggen. Hij is dan wel afhankelijk van de pandhouder om dit beslag uit te kunnen voeren. Zijn de schulden die je hebt aan de pandhouder hoger dan de pandwaarde, dan zal dit beslag weinig zin hebben. De pandhouder heeft namelijk voorrang boven andere schuldeisers.(art 3:227 lid 1 BW)

daarom gaf ik al aan dat je de schuld aan pandhouder hoger moet maken als de waarde van d verpande goederen.
Als schuld lager is als de waarde kan verzocht worden om uit te winnen zodat resterende bedrag aan andere schuldeisers besteed kan worden.
In mijn geval is schuld 30K en waarde inboedel hooguit een 3.000 dus hebben ze daar helemaal niks aan.

Overigens worden pandaktes nog steeds geregistreerd aangezien het verplichte documenten zijn om te registreren. Heb zelf toen ook gemerkt dat belastingdienst er zelf ook niks meer van begrijpt want werd eerst telefonisch naar een kantoor gestuurd en daar weer weggestuurd omdat ze het niet meer zouden doen. na lang zoeken door hun bleek dat het nu enkel niet meer door alle kantoren gedaan wordt maar door nog maar 1 kantoor en je dat via de post moet opsturen.

paulianeus handelen zal geen sprake van zijn, dat is enkel bij een faillissement maar daarbuiten mag je gewoon op elk moment je goederen verpanden.

Verpanding is gewoon een rechtsgeldige handeling die je mag uitvoeren. en daarnaast: als jij pandakte toont zullen er weinig deurwaarders zijn die daar een zaak van gaan maken om verpanding ongedaan te laten maken.

Xdewit

Op zich geen gek idee die verpanding, maar ik dacht dat het voor deze persoon handiger was om eerst even een briefje te schrijven om de op handen zijnde boedelbeslag te voorkomen.
Bedankt allemaal voor het meedenken.sacredfour

Fox75 paulianeus handelen speelt niet alleen bij faillissementen. (art 3:45-48 BW) Wat speelt is het benadelen van andere schuldeisers.  Zou de schuldeiser na een veroordeling proberen zijn schuld te verhalen en jij hebt ondertussen je inboedel verpand dat kan deze schuldeiser een beroep doen op de Actio Pauliana. Het is daarom belangrijk dat je de verpanding doet voordat er een executoriale titel is.  Is de schuld bij de pandnemer groter dan de waarde van de verpande goederen dan lijkt mij dat alles in orde is. Ik gebruik deze constructie zelf ook.
Een vriend van mij heeft dit jaar, dus na Januari 2013, nog een pandakte laten registreren bij de belastingdienst in Rotterdam.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

chapter

hou er ook rekening mee dat frauduleus handelen een traject ernstig in de weg kan zitten.
eerlijkheid en openheid is in mijn ogen nog het beste

Fox75

Eerlijkheid en openheid wordt je niks beter van.
Eerst je eigen belangen beschermen en dan pas aan de schuldeisers denken.
Die hebben toch ook echt geen medelijden met jou hoor en maken als zij er beter van worden jou helemaal kapot. ( zullen vast wel goede zijn maar ik heb ze nog niet meegemaakt).

Buster

Fox, het zou fijn zijn als je opbouwend mee denkt.