Schuld afkopen

Started by annastasia51, Jul 08, 2014, 06:21 PM

Previous topic - Next topic

annastasia51

Beste,

Ik heb een vraag en hoop hier een antwoord te vinden.
Ik heb schulden bij 2postorderbedrijven:
Neckermann: 2000 en Wehkamp: 4000

In september krijg ik van mijn ouders  een bedrag van 1500 euro  en wil één van de bedrijven voorstellen om mijn schuld af te kopen....het liefst die met de hoogste schuld.
Ik ben sinds kort nl belandt in de bijstand en het wordt steeds moeilijker voor mij om die schuld af te lossen.
Ben nooit te laat geweest met betalingen en heb dus ook geen achterstand.

Buster

#1
Beste Annastasia51,

Welkom op het forum.
In dit geval zou ik je willen adviseren om je ouders het voorstel te laten doen.
In de bijstand gelden er regels voor schenkingen. Het kan mogelijk zijn dat je op dit bedrag gekort wordt en dat is zonde van de eindbestemming.

Wat je ouders in dat geval kunnen doen is een brief sturen naar de schuldeiser en daarin het voorstel dat ze in ruil voor finale kwijting dit bedrag direct willen overmaken.
Voor Whekamp zou dat dan gaan om 37,5% (voorstellen doe je in percentages)
Aangezien je op dit moment bijstand hebt is dat een hoog percentage.
Mocht het zijn dat Whekamp alleen een voorstel accepteert van een advocaat zou je hulp kunnen vragen bij het Juridisch Loket, of langs kunnen gaan bij de Sociaal Raadslieden.

Als de schuldeiser akkoord is, vraag dan (of laat je ouders vragen) om een bevestiging van de afspraak. Let op dat het dossiernummer, of het klantnummer, genoemd worden zodat je het bewijs in handen hebt.

Succes! 

aangepast, met dank aan Sacredfour
Even ter informatie, finale kwijting is een verklaring dat een schuldenaar zijn schulden heeft voldaan en derhalve de schuldeiser dienaangaande niet meer van hem te vorderen heeft. In sommige gevallen blijft het resterende bedrag op papier wel blijft bestaan. Maar de status van deze schuld wordt dan omgezet in een "natuurlijke verbintenis". Het zelfde gebeurt na het afsluiten van een schuldsaneringstraject of als een schuld is verjaart. Het houd in dat de schuld niet meer via een rechter opgeëist kan worden, maar de schuldeiser mag wel blijven verzoeken of je de schuld zou willen aflossen. Jij mag op jouw beurt, als je dat zou willen de schuld alsnog aflossen.

gewoon

Buster bedankt voor de schuin geschreven tekst,  voorkomt weer een hoop schrik als je jaren na dato, nog eens een stuitingsbrief op de mat ziet vallen.

Xdewit

Annastasia welkom op de site. Ik hoop dat je snel oplossingen vindt om je schulden op te lossen (af te lossen;))
Bedankt Buster voor deze uitleg! Ik vroeg me af of dit zit in de milde sanering?Buster

Xdewit, ja dit geldt voor beide saneringstrajecten. Zowel minnelijk als WSNP.
De schone lei is zo'n omzetting naar een natuurlijke verbintenis.

Tuthola had laatst een eiser die haar vriendelijk verzocht alsnog de restschuld te voldoen.

ps. ik vind milde sanering wel een erg mooi woord ;)

lonkes1984

Dus na afloop van het minnelijke traject kunnen schuldeisers je brieven blijven sturen Buster? Maar hier hoef je dan niet op te reageren of....?
Don't look back.... You're not going that way!

Buster

Ja, ze kunnen je blijven verzoeken, meer dan dat ook niet.
Ik weet even niet hoe het zit met reageren en wat dan slim is in verband met erkenning (dat geldt bij verjaring)
Wie weet heeft Tuthola daar een antwoord op, zij heeft het nagevraagd bij haar bewindvoerder.

sacredfour

Buster,  er zij verschillende meningen over kwijtschelding. Een ervan kunnen we ook op Wikipedia vinden. Finale kwijting is niet hetzelfde als kwijtschelding. Kwijtschelding als eenzijdige overeenkomst zou je inderdaad zo kunnen aanmerken, dat na kwijtschelding een natuurlijke verbintenis overblijft. Maar ook dit is twijfelachtig. Nu de wet ons hierover niks meer kan vertellen moeten we het antwoordt hierop zoeken in de theologie of filosofie.
Kwijtschelding definities:
) Aflaat 2) Amnestie 3) Absolutie 4) Begenadiging 5) Gratie 6) Genade 7) Je hoeft je straf niet uit te zitten 8) Pardon 9) Vergeving 10) Vergiffenis 11) Vrijlating

Er blijft hierna geen verbintenis over. Ook geen morele behalve dan misschien dankbaarheid aan hen die vergiffenis hebben geschonken of aan God.
De enige verbintenis die ik kan zien na vergiffenis is mijn plicht ook zelf aan andere te kunnen vergeven(kwijtschelden)
Finale kwijting is een nieuwe overeenkomst die de vorige overeenkomst vervangt en ook de vorige overeenkomst teniet doet gaan. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

@Sacredfour, dank je. Ik ga nog even zoeken of er niets te vinden is in het wetboek.

Even een aanpassing/aanvulling op mijn eerdere bericht

Na een minnelijk traject is er een finale kwijtings afspraak met alle deelnemende schuldeisers. Een schuldeiser die niet deelneemt valt niet onder deze afspraken.
(vandaar het dwangakkoord, iedereen moet meedoen, anders benadeel je andere schuldeisers)
Na een WSNP traject is er een schone lei. Alle restschulden, ook de eisers die niet hebben meegedaan terwijl ze daarvoor wel een aanbod hebben gehad, verliezen hun recht om de vordering op te eisen.

Anastasia, heb ik nog een aanvulling voor jouw. Het is niet gebruikelijk om een voorstel tegen finale kwijting te doen als de normale aflossingen nog lopen. De eiser (het bedrijf) heeft dan namelijk alle reden om aan te nemen dat er bij normaal aflossen meer te halen valt.
Het is niet dat het niet mag, het is wel ongebruikelijk.   

Xdewit

volgens mij is een finale kwijting dat er na de periode geen schuld overblijft.
http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId=1005994

Buster, waar heb jij gelezen dat er toch nog een verzoek tot aflossing kan worden gedaan?tuthola

Ik heb inderdaad een brief van een van mijn grootste eisers gehad ongeveer 9 maanden nadat mij de schone lei was uitgesproken. Ik heb voor de zekerheid mijn bewindvoerder gebeld hoe het precies zat.....ik hoefde niet te reageren en ook niets betalen alleen als ik zelf de behoefte had om alsnog te betalen mocht ik het wel doen.

sacredfour

QuoteBuster, waar heb jij gelezen dat er toch nog een verzoek tot aflossing kan worden gedaan?
Xdewit, dit kan je hier vinden:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwijtschelding
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.