neckermann nederland failliet, krediet?

Started by Lizayra, Jun 24, 2014, 04:35 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

QuoteIk wil hier met klem afstand van nemen:

Een faillissement van een bedrijf ontslaat je niet van je betalingsverplichtingen. Niet betalen kan voor nog grotere problemen zorgen!

Dick, gelukkig zijn we het meestal wel met elkaar eens!
Ik kan echter niks vinden in de Faillissementswet die dit bepaald.
Echter wel dit:

Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen (art. 23 Fw).
In plaats daarvan verkrijgt de curator het beheer en de beschikking over dat vermogen (art. 68 Fw).

3.5. Wederkerige overeenkomsten aangegaan voor het faillissement, art. 37
Indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door de schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen en de curator zich niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen, verliest de curator het recht zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Ik lijd hieruit af dat je de curator wel kan vragen of hij de vordering opeist. Hier moet hij dan binnen een redelijke tijd antwoord op geven.

Ik kan in de faillissementswet echter niks vinden over de grotere problemen waar Dick het over heeft, maar misschien kan Dick dit toelichten.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Tijn77

@forumlid "gewoon" wat je allemaal zegt,  kan ik niet allemaal rijmen en is vooral op de feiten vooruit lopen.... Pas een beetje op met anderen angst in te boezemen  ;)

Waarschijnlijk bedoel je achterstand aan het incasso bureau.........dat kan alleen als je weet dat de schuld van Neckermann is overgedragen aan een incassobureau of andere financiële partij....dus krijg je ten alle tijde bericht in je brievenbus...Ook bij een Incasso bureau is een betalingsregeling mogelijk, zeker in het geval van een faillissement...bij wanbetaling is een ander verhaal....

Blijf dus gewoon betalen op de manier die je deed, (zoals Dick al eerder aangaf) of stuur eerst een bericht naar de curator, met de vraag over opheldering van betalingsafspraken aan Neckermann. In geen geval betalingen stop zetten, en passief gaan zitten afwachten.

Zodra ik meer weet dan zal ik dat hier posten


Buster

Hoi Tijn77,

Zou je misschien jezelf even kunnen voorstellen? ;)

Dick

QuoteIk kan in de faillissementswet echter niks vinden over de grotere problemen waar Dick het over heeft, maar misschien kan Dick dit toelichten.

Je hebt krediet afgesloten bij neckermann. Dit krediet behoort te worden afgelost. Je kan je hoofd in het zand steken. Vroeg of laat eist iemand deze schuld op.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

sacredfour

Ik heb deze situatie zelf twee keer meegemaakt.  Die van de vrachtwagen heb ik al verteld. De andere was een zakelijke schuld waar dit bedrijf al een executoriale titel voor had  en er een betalingsregeling was afgesproken. Na het faillissement van dit bedrijf ben ik gestopt met betalen. Ongeveer een jaar later werd ik benaderd door de curator met het verzoek te betalen.  De curator was bereid om een betalingsregeling te treffen, maar was ook bereid om, een voor mij zeer voordelige, finale kwijting te aanvaarden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Hoi SF

Heb ook al een paar keer in een dergelijke sytuatie een betaling tegen finale kwijting gekregen en ook dat je verder niets meer hoort, over een factuur.

Het is alleen nu geen klein bedrijf met een paar debiteuren maar het is een grote debiteuren administratie,  waar heel veel gegadigde voor zullen zijn dit op te kopen.

nooitmeer

#21
Wat ik heb begrepen is dat alle "goede" debiteuren en kredieten al voor het faillissement zijn zekergesteld. De slechte zijn blijven staan en vallen onder de curator.

Ga er vanuit dat de "goede" kredieten, dus de gene zonder noemenswaardige achterstand, gewoon nagekomen moeten worden. De slechte kredieten zullen inderdaad wel opgekocht worden door cowboy clubs.

Zie: http://nieuws.thepostonline.nl/2014/06/26/faillissement-neckermann-moedwillig/
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

Wordt er een doorstart gemaakt na een faillissement dan kan dit natuurlijk alleen maar met de toestemming van de curator.
Het is juist in deze situatie dat je niet zomaar klakkeloos moet blijven betalen. Het oude bedrijf bestaat niet meer, het nieuwe bedrijf moet eerst bewijzen dat ze juridisch eigenaar zijn geworden van de vordering. Als er sprake zou zijn van splitsing van debiteuren dan kan dit niet meer gezien worden als een gewone overname van het bedrijf, maar wordt het cessie. Mijn advies staat dus nog steeds, doe niks totdat je bericht van de curator of van een nieuw bedrijf ontvangt. Krijg je schriftelijk bericht dat je vordering is overgenomen door een andere partij, vraag dan altijd voor een kopie van de akte van cessie. Op deze akte moet duidelijk zijn dat jouw vordering onderdeel uitmaakt van de overname. Het kan ook zijn dat het wel een (volledige) overname is en dat later slechte vorderingen worden verkocht. In dat geval is er geen sprake van cessie en zal de curator je informeren van de overname.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Lizayra

Ik vind het heel vreemd dat er op de nieuwe site geen woord wordt gerept over dit soort zaken. Staat alleen in het kort dat er een doorstart is geweest en dat dit nieuwe bedrijf weinig tot niets van doen heeft met het oude bedrijf. Je bent automatisch geen klant meer, met oude bestellingen hebben ze niets meer te maken zo lijkt het.
Las op een site dat er mensen zijn die bijv net iets geretourneerd hadden, voor 500 euro wat al wel betaald was. Die worden verzocht zich te melden bij de curator. Maarja, als je achteraan moet sluiten zal er waarschijnlijk niets meer over blijven.
Ik had verwacht dat zo'n thuiswinkel keurmerk in dit geval wel iets kon betekenen voor deze mensen.
Heel slecht dat ze website niet hebben aangehouden om mensen te informeren.

En ik hou mijn betalingen vast tot ik van hen gehoord heb, bedankt voor de tips omtrend cessie enzo.

Tijn77

#24
Ook ik heb mijn betalingen opgeschort tot nader bericht van de curator, waar ik een bericht heb achtergelaten, met de vraag over opheldering van de betalingen mbt het faillissement . Ik ga er vanuit dat ik ruim voor de betaling in Juli (betaal omstreeks de 15e) bericht heb gekregen over hoe en wat.....mocht me een dergelijke afhandeling niet aan staan, kijk ik verder over welke stappen te zullen ondernemen...een finale kwijting zou een oplossing zijn daar mijn uitstaand saldo maximaal 350 euro bedraagt, dat is voor mij nog wel op te hoesten. Ik had gelukkig niet meer dan 500 euro krediet.....

Tijn77

#25
Één ding weet ik wel, ik zal bij Neckermann geen aankopen meer doen. Het bedrijf heeft naar mijn mening haar geloofwaardigheid volledig verloren, en eigenlijk geen bestaansrecht meer.....ik ben dan ook benieuwd waar ze hun nieuwe klanten vandaan zullen gaan halen.....ik maak in geen geval reclame voor ze......

Tijn77

#26
http://www.leeuwenadvo.nl/pages/faillissementen/neckermann/consumenten-neckermann.php

Op de Neckermann site staat inmiddels ook wat meer info.
In het kort: je moet blijven betalen zoals je gewend was, zie link hierboven.

Gegevens inzien oa van het openstaand saldo en gedane betalingen is op dit moment nog niet mogelijk, dus wordt vervolgd.....

sacredfour

QuoteIn het kort: je moet blijven betalen zoals je gewend was, zie link hierboven.
Zoals ik al eerder heb aangegeven, alleen de curator kan je deze informatie verstrekken, geen advocatenbureau.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

nooitmeer

#28
Quote from: sacredfour on Jul 02, 2014, 08:13 AM
QuoteIn het kort: je moet blijven betalen zoals je gewend was, zie link hierboven.
Zoals ik al eerder heb aangegeven, alleen de curator kan je deze informatie verstrekken, geen advocatenbureau.

De curator is werkzaam voor dit advocatenbureau. Dus de informatie op de link komt rechtstreeks van de curator. Dus ja, blijven betalen.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Tijn77

#29
@sacredfour: je bent te snel met je conclusie........

Uiteraard zijn de heer van Leeuwen en de Waard de curatoren van Neckermann shopping, en werken zij ook voor van Leeuwen en De Waard advocaten.... Anders zouden zij dit natuurlijk nooit op een dergelijke manier op hun site vermelden...

Informatie mbt faillissement

http://drimble.nl/faillissementen/zeeland/zeeuws-vlaanderen/21016529/neckermanncom-bv-hodn-neckermann-shopping.html