berekening vtlb, start wsnp, beschermingsbewind.

Started by rosalien, Jun 22, 2014, 08:07 PM

Previous topic - Next topic

rosalien

Hij gaat vertegenwoordigd worden door een familielid, we hebben al een machtiging gemaakt, voor een advocaat geen tijd meer en hij kent de zaak zo goed, daar kan een advocaat niet tegen op! Ik doe de berekeningen ed. Hij de brief en reactie kant ;)

Er zit een toelichting bij, die had ik ook al gezien, dat gaat over sollicitaties, (waarvan wij dachten dat beschermingsbewind die doorvoerde...) En achterstand, en de info plicht. Sinds wij ons er mee bemoeien hebben we een lijst met sollicitaties doorgegeven met terugwerkende kracht, ook aantoonbaar door middel van UWV gegevens, dat ook bijgevoegd. Er zijn blijkbaar een paar weken dat hij maar 35 uur gewerkt heeft en daarvoor ook had moeten solliciteren, toen beschermingsbewind gebeld en die zei dat dat onzin was, je vind geen baan van een uur... Nu heb ik hem uitgelegd wat er bedoeld word en kan hij zich wel voor zijn kop slaan! Tja, hij vertrouwde bechermingsbewind....
We zijn ons ervan bewust dat de vragen aan hem gesteld gaan worden, maar we gaan hem wel bijstaan.
Ik heb trouwens ook nog een berg sollicitaties die ik niet kan plaatsen op datum, maar die wel in die tijd verricht zijn, kan ik die ook nog aanvoeren en het uitleggen? Zijn boekhouding is echt een rotzooi, zeg maar losse briefjes, die hij dan doorbelde aan beschermingsbewind, en dan ter goeder trouw er vanuit ging dat zij dat doorgaf, niet dus.... De briefjes zijn wel bewaard, maar niet op datum helaas.
De infoplicht ligt bij beschermingsbewind, wij hebben geen post en andere stukken. Daarom was ook afgesproken dat hij sollicitaties aan haar doorbelde en dat zij het regelde. Als ik nu bij haar de formulieren opvraag heeft ze die niet nooit een kopie gemaakt...  :o Gggrrrrrr.....  >:(

De zitting is over 4 weken, we gaan zo de rechtbank bellen om te vragen hoe en wat we in mogen zenden.

Bedankt zover weer! Je brengt de sollicitaties weer onder de aandacht, die waren mij alweer ontschoten.

Hij heeft weer werk gevonden voor een paar dagen, hopelijk voor langere tijd. Wij betalen zijn reiskosten aangezien het beschermingsbewind nog steeds niet uitbetaald... Dat moet toch niet mogen...

chapter

het is ingewikkelde situatie.
je moet je sollicitaties afwijzing etc doorsturen telefonisch doorgeven is nooit akkoord.
ook bv telefonische sollicitaties gelden niet.
die zijn niet traceerbaar.
hopelijk kan hij ze nog nazenden.
kan ook zijn dat ze denken dat ze nu snel zijn gemaakt.
mogelijk gaan ze sollicitaties controleren door bedrijven te bellen.
laat voortaan op sollicitaties datum zetten.
doe dat op elke brief die ik stuur.
solliciteert hij nu nog aangezien baan voor paar dagen?
dan ben je namelijk verplicht te solliciteren voor baan erbij of baan van 36 uur zolang je geen vrijstelling hebt.
advocaat kun je in 1 dag regelen.
die heeft bij mij ervoor gezorgd dat na eerst afwijzing ik erna wel werd toegelaten.
hopelijk krijgt hij nog een kans.
was het vrijwillig bewind of via rechtbank.
helaas zijn er veel bwv malifide en moet je erboven op blijven zitten.
jij blijft eindverantwoordelijke niet bewindvoerder
daarom deze meteen opgezegd bij start wsnp
als hkj nu paar dagen werkt zal loon ook mindrr zijn en vaste lasten gaan voor op ledfgeld en reiskosten.
wat er niet binnen komt kunnen ze niet uitgeven.
heeft hij wel teruggave belasting? pas deze ook aan als inkomen mogelijk lager is als waarvan belasting op beschikking uit gaat.
anders ontvang je mogelijk teveel of te weinig

rosalien

Beschermingsbewind wilde ze telefonisch omdat ze het informatieformulier wsnp op tijd in wilde zenden, zij had ze dan op dat formulier moeten vermelden, schriftelijk dus. Ik begijrp heel goed dat hij dat voor waarheid heeft aangenomen. Ik begrijp niet dat hij dat er dan zelf niet naast bijhoud. Op datum, wanneer doorgegeven, enz. Afwijzingen zijn er niet, je hoort gewoon niets op sollicitaties. Van de sollicitaties die nu verricht zijn heb ik wel bewijzen afgeprint, al krijg ik op die sollicitaties ook geen reactie.
Er zijn veel telefonische sollicitaties, zo werkt dat nu eenmaal in zijn vakgebied, die zijn tot nu toe ook geaccepteerd, dus neem aan dat het goed is dan? Ze mogen allemaal gebeld worden om na te vragen, dat is geen probleem.

Hij heeft ook voortdurend werk gevonden door bedrijven te bellen en te vragen of er werk is. Met de schriftelijke sollicitaties nog nooit een baan gevonden, misschien dat het daarom geaccepteerd word? Geen idee. Hij hoeft ook maar 1 sollicitatie per week te doen, hij heeft er vorige week 5 gedaan, waarvan 2 schriftelijk en 3 gebeld, deze week 2 gebeld en naar aanleiding daarvan nu weer aan het werk, weegt dat dan ook niet mee? Probeer te bedenken wat we verder nog kunnen....

Beschermingsbewind is vrijwillig, maar wel via de rechtbank toegewezen, kan niet anders? Dus kan alleen afgemeld door de rechtbank. Vandaar het verzoekschrift om opheffing.

Hij solliciteert nog door ja, we hopen dat hij hier voor langere tijd aan de slag kan, zolang dat uitsluitsel er niet is word er gesolliciteerd naar een vaste baan, of tijdelijke vaste baan voor een periode. Hij begrijpt nu ook pas wat er van hem verwacht word, is hem nooit duidelijk uitgelegd. Beschermingsbewind vind het allemaal onzin, werk is werk, dan hoef je niet te solliciteren.

Hij is inderdaad eindverantwoordelijk, we kunnen wel aantonen dat er regelmatig om info verzocht word maar dat we het gewoon niet krijgen of onvoldoende krijgen.

Wij hebben de indruk dat de WSNP bewindvoerder wel oprecht en eerlijk is, die zit nu ook vast aan de tussenpersoon beschermingsbewind, dat bedrijf houd gewoon alles op.

Hoop dat ik al je vragen toegelicht heb, bedankt weer chapter!


rosalien

Ik begrijp het standpunt van geld wat er niet is kunnen ze niet uitbetalen. Maar ze zijn een buffer aan het opbouwen voor onvoorziene rekeningen, er staat 1000 euro, en zijn reiskosten zijn 150 euro, dus ik zie eerlijk gezegd het probleem dan niet. Vooral omdat de wsnp volgens afspraak de reiskosten buiten de boedel houd, hij mag deze compleet houden. Feit is ook nog dat er vakantiegeld gestort is waarvan hij ongeveer 400 euro mag houden, deze gaat hij ook niet ontvangen. De achterstallige rekeningen zijn ingelopen voor nu. Dus lijkt mij dat de reiskosten gewoon betaald kunnen worden.


chapter

hoi rosalien
Zolang er iedere week 1 schriftelijke sollicitatie is gedaan is het geen probleem
de recofa norm hanteert 1 schriftelijke sollicitatie per week. Telefonisch geldt als extra bovenop die 4 per maand.
Of het geaccepteerd is is maar de vraag aangezien er een tussentijdse beëindiging is gevraagd door de bewindvoerder.
In ww heb ik ook periode wekelijk gesolliciteerd en veel gebeld maar bellen telde niet als sollicitatie van die 1 keer alleen de schriftelijke de telefonische waren extra.
Aangezien ik 1 baan had verloren had er 2 kreeg ik na 4 weken vrijstelling van bewindvoerder dat ik tot 19 maart niet meer hoefde te solliciteren, toen heeft werkgever mij weer terug aangenomen moest er 3 maanden en 1 dag uit ivm tijdelijke contracten.
ik zou alle mails om info meesturen niet alleen van jou maar ook van hem in de periode voor jij er bent ingedoken.
Ben erg benieuwd hoe dit afloopt.
als er geld is zou dat geen probleem moeten zijn idd maar die buffer zal bij beeindiging meteen in boedel vloeien en mogelijk krijg je nog afsluitkosten. Die zijn ook niet mals.
Je houd dan weer wel het geld over van beschermindbewind dat is ook vaak rond de 100 euro per maand.
Soms krijg je daar correctie voor meestal niet of misschien bijzondere bijstand.
Anders gaat dat bedrag van vtlb af.
Vind het knap hoe je je erin bijt hopelijk heeft het een positief effect op besluit van de rechtbank

rosalien

Thanks! ga later uitgebreid reageren, druk hier! Wil de post vandaag de deur nog uit!

rosalien

Ik heb de sollicitaties nagekeken, hij heeft er inderdaad te weinig. En heel veel bellen en langsgaan. Ik kan de geschiedenis niet meer wijzigen, heb ook wat uitspraken van rechtbanken gelezen en ik lees regelmatig dan mensen een 2e kans krijgen, maar dan nog geen beterschap laten zien.

Aangezien hij nu met alles wat hij kan dingen probeert te begrijpen en met mij samen sollicitaties verricht, hoop ik op een 2e kans. De boedelachterstand kan ik inlopen in 2 jaar als het vtlb klopt, geen twijfel, hij krijgt alleen wat hij echt moet hebben om te leven en reizen naar zijn werk. Dan kan ik de schulden inlopen en  dan houd ik ook rekening met onvoorziene kosten.

Wel een vraag nog over sollicitaties. Ik ben er niet in thuis en begrijp niet alles wat ik lees. Er staat inderdaad schriftelijk, maar reageren via een vacature op internet, een reactie daarop krijgen en naar aanleiding daarvan een vragenlijst invullen die je dan krijgt, die is uiteraard ingevuld teruggezonden, heb ik ook bevestiging van, is dat schriftelijk? Anders is het nog niet goed.... Ik vind namelijk geen vacatures met een postadres, alleen online, vandaar... Ik wil het nu wel goed doen.... Als dat klopt heb ik er van vorige week 2 en deze week 1. En dan nog 4 telefonisch. Geen reacties op de schriftelijke, ja 1 met die vragenlijst.
Nu heeft hij fulltime werk gevonden met zeker 6 maanden werk, dan hoeft hij niet te solliciteren nu?

Er is geen mail van voor mijn mail, alles ging telefonisch, hij doet niks met computers, heeft er niet eens 1, kan hij niet mee omgaan. Alles wat via de pc moet doet hij hier of bij vrienden, enz. Er is een geschreven brief om info aanvraag maar daar komt ook geen reactie op, die brief is van vorig jaar.

We weten en beseffen, en hij nu ook zeker, dat het niet naar behoren is gegaan en er veel veranderd moet worden. We zijn nu al maanden bezig om beterschap te bewerkstelligen maar beschermingsbewind staat in de weg.

Hij krijgt bijzondere bijstand voor beschermingsbewind, ben nu aan het uitzoeken of hij daar recht op heeft, anders bouwt hij daar ook weer een schuld op.

De reactie naar de rechtbank is de deur uit. Waarin wij het verzoekschrift tot opheffing beschermingsbewind hebben bijgevoegd, inclusief bijlages. Al het werk wat we verricht hebben bijgevoegd, nieuwe berekeningen, enz. En natuurlijk een brief met hoe hij erin staat en dat hij beseft dat er fouten zijn gemaakt, maar dat hij op dat moment naar zijn beste kunnen heeft gehandeld. Hij geeft ook duidelijk aan dit niet zonder hulp te kunnen, en heeft ook een familielid gemachtigd om hem bij te staan. Hopelijk kirjgt hij nog een kans.

bedankt voor de reactie weer, en sorry voor de late reactie! We hebben 16 uur doorgewerkt om het rechtbankstuk eruit te krijgen  :o

nooitmeer

Electronisch zoals e-mail en web formulieren vallen tegenwoordig ook onder schriftelijk. Als er maar bewijs van is en als het maar te verifieren valt.

Wel een tip bij het soliciteren: Schrijf gewoon een brief en voeg een CV toe. Deze worden veel aandachtiger gelezen als webformuliertjes of e-mails. Er is dan veel meer kans dat de solicitant wordt uigenodigd voor een gesprek. Dit omdat recruiters/HR managers gewoon meer geinteresseerd zijn in mensen die de moeite nemen om een brief te schrijven.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Buster

Rosalien,

Dat hij geen computer heeft en alles per telefoon doet, benoem dat ook.
Laat hem vooral benoemen wat hij voor netwerk daaromheen heeft gecreëerd om deze "handicap" te ondervangen.
Als je hoopt op een tweede kans is het des te meer van belang welke stappen hij zelf heeft ondernomen om het tij te keren. Het belangrijkste is dat hij moet aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld (dus ook obstakels heeft weggeruimd) om te zorgen dat hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Zowel in de eerste instantie,. maar zeker ook de tweede instantie. Zoals jij nu hebt berekend dat hij het gat in de boedel kan dichten in twee jaar.

Voor het geval je het nog niet gehoord had: jullie zijn kanjers. Er zijn niet veel schuldenaren die zo'n fijne ondersteunende familie hebben.

chapter

hoi rosalien
Goed bezig!!!!
Idd solliciteren dan vragen formulier is 1 sollicitatie.
De berekeningen zijn dat officiële van bwv of van jou want de bwv en rc bepalen eventuele correcties.
Ik zou persoonlijk toch overwegen of auto weg kan als hij dichtbij werkt of bv scooter.
verzekering belasting apk etc zijn hoge kosten en met apk weet je ook nooit wat kosten worden.
idd slim om na te vragen want als inkomen te hoog is heb je geen recht op bijzondere bijstand uitzonderingen daargelaten.
als hij 36 uur werkt hoeft hij niet te solliciteren nee maar je had het van de week over paar dagen. Als het minder is of wisselt moet je aan bwv vrijstelling vragen zonder vrijstelling blijft de plicht op 36 uur of je moet elke week de 36 halen natuurlijk

idd mensen krijgen soms zeker een tweede kans veel hangt af van advies bwv en welke rechter je hebt
net als sommige ook een bwv hebben die alles tegenwerkt en andere alles voor elkaar krijgen omdat bwv makkelijk is

rosalien

Eens kijken of ik alles kan beantwoorden! Bedankt voor de tips allemaal! Doet me goed jullie reacties te lezen!  :)

Hij heeft proef gedraaid bij een bedrijf voor een paar dagen, en is nu aangenomen, de verwachting is dat hij voor 5 maanden werk heeft, zoiezo, met uitzicht op langere tijd. Is een baan van 36 tot 40 uur, dus dat zit wel goed! Weer een zorg minder. Dan heeft hij nu 3 weken thuis gezeten.
We voegen bij sollicitaties altijd een cv bij, pdf bestandje, lijkt me ook prima toch?
Hij vind ook vaak vlot weer ander werk, maar vaak voor korte duur (onverwacht) dus ook gewoon lastig en steeds teleurstellend voor hem.
We hebben aan de rechtbank ook aangegeven dat hij vanaf nu ondersteunt gaat worden bij het solliciteren, en dat hij er omheen gewoon op zijn manier werk zoekt, bellen en langsgaan. Dat is tot nu toe ook de meest geslaagde weg geweest!

Ik heb me eigen berekening gebruikt, en  die is zo laag als kan met zijn gegevens, geen extra zaken ingevuld, het zogezegde beslagvrije voet. Als er een maand is dat het vtlb hoger uitvalt heb ik de lagere aangehouden van de maanden eromheen. Dus lijkt me dat ik aardig safe zit. En ik vraag ook aan de bewindvoerder om een definitieve berekening ivm mijn berekening en overzicht. Heb dit ook allemaal aan de rechtbank en bewindvoerder doorgestuurd. Alles met terugwerkende kracht ingevuld uiteraard, want er klopt niks van. Zodra die gegevens er zijn kan ik definitief aangeven of het gaat lukken.

Bij ons lijkt het omgedraaid, de bewindvoerder lijkt alles te willen doen, tot bepaalde hoogte, en het beschermingsbewind ligt dwars. Ik heb nu ook alle gegevens opgevraagd wat betreft financiele overzichten, betalingen, achterstanden enz. Benieuwd of ik wat krijg.

Hij heeft gister 135 kilometer gemaakt, dus dat is lastig op de scooter, auto is net gekeurd, gemaakt, enz. Dus daar verwacht ik even weinig van. Ik weet ook niet of hij wel een toevoeging van de auto gaat krijgen, daar hebben we wel om verzocht.

Hij komt goed weg met ons, jaren van ellende gehad met hem, gedoe en toestanden, gedacht dat het nooit goed zou komen, aan het randje van het leven gestaan, als ik dan zie waar hij nu is, doet hij het voor zijn kunnen heel goed! Dan laat je hem op de laatste drempel niet vallen, wij niet in ieder geval!

En het jammere vind ik ook gewoon, hij is heel goedgelovig, vertrouwt mensen op hun woord, (naief), komt stoer over maar heeft een klein hartje, en dan word er misbruik gemaakt van zijn goedheid en vertrouwen, en das naar en hufterig in mijn ogen. Hij is nu ook vooral boos omdat beschermingsbewind hem zaken heeft wijsgemaakt die niet waar zijn, het lijkt erop om makkelijk van hem af te zijn. Allemaal telefonisch gebeurd dus niet te bewijzen. Is gewoon heel jammer.... Als wij de zaken niet uit handen hadden gegeven was het nooit zover gekomen. Voordeel is wel dat beschermingsbewind de "bescherming" ook niet aan kan tonen. Hij heeft niet eens een budgetplan gehad, das toch raar!

bedankt allemaal voor alle reacties en hulp! Heel lief van jullie, doet een mens goed!  :)

rosalien

Een vraag....

Als er een fout is gemaakt in de belastingaangifte en de complete teruggaaf is naar de wsnp bewindvoerder gestort, als er dan een terugvordering komt, komt dat dan uit de boedel terug? Hoe word dat dan opgelost?

Bedankt alvast!

Voor een meer gerichte uitleg graag PB, dan kan ik er meer op ingaan.

rosalien

Werken gaat trouwens goed! Wel weer even een paar dagen zonder gezeten, maar toen volop gesolliciteerd, dus dat gaat veel beter! Bedankt voor de tips!

rosalien

Oja, en mag een beschermingsbewindvoerder bepalen dat je niet naar de tandarts mag? Er is wel een aanvullende tandartsverzekering, dus begrijp het niet zo goed....

nooitmeer

Quote from: rosalien on Jul 14, 2014, 09:02 PM
Oja, en mag een beschermingsbewindvoerder bepalen dat je niet naar de tandarts mag? Er is wel een aanvullende tandartsverzekering, dus begrijp het niet zo goed....

Een aanvullende tandarts verzekering zegt op zich nog niet heel veel want de meeste dekken 70% tot een bedrag van 500 of 1000. En dan heb je ook nog je eigenrisico, en daar zit denk ik het probleem.
De bewindvoerder bepaald het niet. Maar het kan financieel waarschijnlijk niet.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!