Moet dit betaald worden, of zit hier een luchtje aan?

Started by Cora, Jun 20, 2014, 02:49 PM

Previous topic - Next topic

Cora

Hallo iedereen,
mijn naam is Cora.
ik lees al geruime tijd regelmatig mee maar nu heb ik toch zelf een vraag over een bedrag dat ik zou moeten betalen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het helemaal klopt wat er gesteld wordt en ik zou graag jullie mening erover horen evenals advies hoe te handelen.

Het punt waar het omgaat;
ik heb door financiële rompslomp de ziekenzorg premies langere tijd niet betaald. Op den duur is er een brief naar me gestuurd dat ik het moest betalen, uiterlijk 3 dagen voor de datum van 07-05-2014 omdat er dan een rechtszitting zou plaatsvinden indien het niet voldaan was.
(Zo als jullie wellicht begrijpen lag het toen al langer bij een incassobureau).
Op zich helemaal terecht, het had gewoon al betaald moeten zijn en ik heb toen ook zo snel mogelijk de betaling overgemaakt. Vriendin lief aangekeken en wat andere vaste lasten iets opgeschoven met overleg waardoor dat kon.
Ik heb toen een bedrag overgemaakt van 754,13. Dat was het hoogste bedrag dat ik in de brief terug kon vinden, dus het leek me in ieder geval voldoende voor de hele betaling.
Brief van het incassobureau gekregen (LAVG gerechtsdeurwaarders) op 29-04-2014 dat ze de betreffende betaling ontvangen hebben maar dat ik om de rechtszaak tegen te houden nog een bedrag moet voldoen van 197,73, wat inclusief de na de dagvaarding verschuldigde rente zou zijn.
Omdat dat voor mij niet te doen zou zijn en ik bij mijn weten echt alles betaald had, immers het bedrag wat ze aangaven in de brief had ik voldaan, was mijn besluit de rechtszaak af te wachten.

Ik heb daar ondertussen bericht over ontvangen en ik zie inderdaad niets meer terug over een bedrag van 197,73.
Nu zouden we denken mooi :)
Maar wat ze me nu in rekening brengen gaat mijn inziens alle perken te buiten, en daar wil ik dus graag advies over;
Ik zou nog een bedrag moeten betalen (dus zonder die 197,73) van 362,62!!
opgebouwd uit;
rente t/m 28 april         1,85
proceskosten           310,77
nasalaris                    50,00

Mijn man zegt betalen, als het niet terecht blijkt krijg je het toch terug maar ik denk dat ik er dan sowieso naar kan fluiten.
Het kan toch niet zijn dat dit bedrag zo terecht is? (Zo wel dan zal ik zonder meer een betaalregeling treffen, dan is het mijn eigen fout geweest).
Als ik het goed zie en het klopt niet wat ze nu willen incasseren van me, hoe kan ik het beste bezwaar maken hiertegen en waar halen ze dit zo vandaan?

ik hoop dat mijn verhaal zo duidelijk is, anders wil ik het wel puntsgewijs weergeven nog.
Zo vast bedankt voor het lezen en het eventuele advies wat te doen.


Boeddha

Ten eerste welkom hier Cora.

Je kan ze een mail sturen met het verzoek om een verklaring van de kosten.

Ik ben bang dat ze je de proceskosten laten betalen omdat het proces blijkbaar wel doorgegaan is.
Be strong, have faith!

Cora

Dat lijkt mij ook de gedachtegang erachter, maar is het niet zo dat ik dat alleen zou moeten betalen als ik de rechtszaak had verloren?
Aangezien het bedrag waarvoor het incassobureau de rechtszaak door heeft laten gaan niet op de berekening staat.
Die zouden ze toch wel mee rekenen als ze dat konden doen?

en natuurlijk dankjewel voor je welkom ;)

Boeddha

We kunnen wel speculeren, maar alleen zij kunnen daar uitsluitsel over geven ;)

Dus even een mail sturen waarin je verzoekt om een onderbouwing van de kosten.

Be strong, have faith!

Boeddha

heb je trouwens geen vonnis ontvangen? Meestal krijg je dat ook opgestuurd dat je veroordeelt bent tot de kosten.

Be strong, have faith!

burningspirit

Beste Cora,
Wat ik zou doen, als ik in deze situatie zat, was LAVG opbellen en vragen hoe het in elkaar zit. Ik vermoed dat de door jou genoemde 'proceskosten' ook de kosten van de rechtszaak inhouden. En inderdaad: heb je geen vonnis ontvangen? Daar zou je ook per telefoon naar kunnen vragen.
succes!
Festina Lente Cauta Fac Omnia Mente
(=Haast je langzaam, doe alles met je verstand)

Cora

Nope.

Alleen een schrijven van de gerechtsdeurwaarder dat begint met;

Geachte mevrouw,
Bij vonnis d.d. 23 mei 2014 bent u veroordeeld tot betaling van de navolgende bedragen.

Dossier:......

Maar verder niets van een rechtbank ontvangen erover. Of ze uitspraak hebben gedaan en wat deze geweest is.

statement

welkom Cora

je kunt ook via de site van rechtspraak kijken of er een vonnis is uitgesproken als je een dossiernummer hebt. Anders kun je met de Rechtspraak bellen en vragen of er een uitspraak is geweest op die datum wat betrekking heeft op deze vordering

succes

sacredfour

Cora, je zou moeten hebben ontvangen een dagvaarding, persoonlijk overhandigd door de gerechtsdeurwaarder. Hierin staat de datum van de zitting. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat als je het niet eens ben met het bedrag dat het incassobureau van jouw probeert te vorderen dat je je verweer doet bij de rechter.  Heb je deze dagvaarding ontvangen? Aan de bedragen te zien is er al een vonnis geweest. .Het vonnis moet je van de deurwaarder hebben ontvangen, via een exploot van betekening, dit is een officieel stuk van de rechtbank.
Er staat met grote letters op gedrukt:vonnis en bevat een stempel van de rechtbank en de naam en handtekening van de rechter die het vonnis heeft gewezen.

Nee deze kosten zijn niet ongewoon.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#9
Een vonnis kan pas zijn uitwerking hebben als het officieel(d.m.v. een deurwaarder) aan jouw betekend is. Is dit niet het geval, en hebben er geen vreemde adreswijzigingen plaatsgevonden,dan is het aan de eisende partij om er voor te zorgen dat dit alsnog gebeurt. In zo’n geval zou ik een eenvoudig briefje sturen dat je geen officieel bericht hebt gehad van het vonnis. Is dit ook het geval met de dagvaarding, dan kan je in verzet gaan tegen het verstekvonnis.
Maar ik ben bang dat het een en ander is gebeurt omdat je je niet serieus met dit probleem hebt beziggehouden!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Cora

Ik heb nog geen officieel vonnis ontvangen namens de rechtbank, dus daar ga ik zeker even achteraan morgen of die er wel is.
Ik was inderdaad erg laat met betalen, maar ik heb wel bijtijds het bedrag afgelost wat ik zou moeten voldoen om een rechtszaak te voorkomen. Bedrag waar ze later mee op de proppen kwamen en dat ik ook nog zou moeten betalen om de zitting te voorkomen zie ik nergens meer terug, ook niet in de brief met wat ik volgens hun na de rechtszaak nog verschuldigd ben.

sacredfour

#11
Eerder schreef ik:
Quote.Het vonnis moet je van de deurwaarder hebben ontvangen, via een exploot van betekening, dit is een officieel stuk van de rechtbank.
Dit is niet helemaal juist. Het is een officieel stuk van de deurwaarder.
Een vonnis hoeft niet perse aangetekend verstuurd te worden. Waarschijnlijk is de brief van de deurwaarder de betekening van het vonnis. Deze moet dan wel persoonlijk zijn overhandigd/ of door de deurwaarder door de brievenbus zijn gegooid bij niet thuis.
Het kan zijn dat de deurwaarder vergeten is een kopie van het vonnis bij te voegen. In dat geval heb je dus alleen de betekening van het vonnis .
Hier staat in AAN: je volledige naam
BETEKEND het vonnis gewezen door de kantonrechter te……
BEVEL GEDAAN om aan de inhoud van het betekende stuk te voldoen…………………
MET AANZEGGING .................
GESOMMEERD om binnen 3 dagen te betalen……………
enz.
Vraag de deurwaarder voor een kopie van het vonnis.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Incasso_deskundige

Aangezien er een deel betaald is, wordt door een deurwaarderskantoor vaak niet gelijk tot betekening (van het vonnis) overgegaan, maar wordt de betrokkene eerst aangeschreven voor het restant. Uit het verhaal maak ik op dat er wel een oproeping voor een rechtszaak is geweest. Vanaf dat moment ben je in beginsel tevens de kosten van de dagvaarding en een bedrag aan "salaris gemachtigde" verschuldigd. Aangezien deze niet zijn  voldaan voor de terechtzitting, heeft de terechtzitting dus plaatsgevonden en daarmee hangen die bijkomende kosten (van griffierecht en "nasalaris") samen. Als ik de kwestie zo bekijk, lijken de gevorderde bedragen mij terecht...
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Cora

Hoi hoi,
beetje hectisch hier (buiten de financiën om ;)) maar ik zal later vandaag of morgen even de tijd vrijmaken om te reageren.