Eerste incassobureau - hoe aanpakken?

Started by broervan, Jun 17, 2014, 04:09 PM

Previous topic - Next topic

broervan

Een lang verhaal, sorry :)

Zoals een tijdje geleden al uitgelegd ben ik de broer van iemand met veel schulden (laten we voor het gemak X zeggen). X heeft samen met ex partner in de WSNP gezeten maar door het niet nakomen van verplichtingen door ex zijn ze weer uit de WSNP gezet. De schuldenlast is meerdere modale jaarinkomens groot. Omdat er in de WSNP wel geld van het loon ingehouden is, moet er nog een eindafrekening met schuldeisers plaatsvinden door curator. De exacte situatie is derhalve niet bekend.

X heeft momenteel nog geen loonbeslag, echter uitgaande van een zelfgemaakte som zit X nog geen 300 euro boven de beslagvrije voet.

Nu klopte er een relatief kleine schuldeiser (telecombedrijf) via een incassobureau aan. De schuld was 3 jaar geleden nog voor ongeveer â,¬1.000 opgenomen in het overzicht van de bewindvoerder. Partij is ingelicht door de bewindvoerder dat de schuldenbemiddeling is beëindigd en nu kwam dit incassobureau in maart met een vordering van bijna â,¬1.700. Hun voorstel was om dit in termijnen van â,¬50 af te lossen. Omdat de situatie 3 maanden terug nog erg onduidelijk was en we verwachtten dat bewindvoerder inmiddels wel de verrekening gedaan zou hebben (helaas nog steeds niet gebeurd), is destijds per mail verzocht aan het incassobureau een en ander 3 maanden te bevriezen vanwege de onduidelijkheid. Er is verder geen toezegging gedaan. Op dit verzoek is nooit enige reactie ontvangen, ook niet na een herinnering per email.

Gisteren ontving X een nieuw schrijven van het incassobureau waarin ze zeggen dat ze een betalingsvoorstel ontvangen hebben van â,¬50 p.m. en dat ze daarmee akkoord gaan. Dat terwijl er niks is toegezegd! Bovendien is de schuld in een kleine 3 maanden al weer met 30 euro toegenomen (en dat terwijl er wel verzocht was eea te bevriezen!)

Wat is nu wijsheid? X kan best de komende 3 jaar â,¬50 per maand betalen, echter met slechts â,¬300 boven de beslagvrije voet is meteen bijna 20% van de maximale ruimte bezet. Dit terwijl deze eiser nog geen 3% van de totale schulden vertegenwoordigt en er bovendien nog preferente crediteuren zijn. Moet X daar rekening mee houden?

Bovendien is het de bedoeling om zodra de bewindvoerder de eindafrekening heeft gedaan te trachten om opnieuw in de WSNP te komen via een juridische procedure, maar dan zonder ex partner. Het is aantoonbaar dat ex de grote schuldige was en dat X alle verplichtingen altijd is nagekomen. Mocht dat niet lukken dan wil X nog kijken of de gemeentelijke kredietbank iets kan betekenen. Procedures lopen echter traag, dus moet X al die tijd proberen om geen regelingen te treffen? Anders is er straks geen financiële ruimte meer over wanneer de mogelijkheid zich zou aandienen om een algehele regeling te treffen.

Dus:

1) Akkoord gaan of niet?
2) Accepteren dat ze zeggen dat er een voorstel is gedaan, of er juist tegenin gaan en je geen woorden in de mond laten leggen?
3) Is het normaal dat een schuld in 3 jaar tijd met 70% toeneemt terwijl er geen nieuwe schulden gemaakt zijn? Waar blijft dat geld? Bovendien weet niemand wat nu het eigenlijke schuldbedrag bij het telecombedrijf was.
4) Zou zo'n bedrijf genoegen nemen met een éénmalige betaling van zeg 20-25% (ouders zijn evt bereid om bij te springen)?

5) In z'n algemeenheid, hoe pak je zoiets eiser per eiser aan? We zijn op zoek naar een 'gouden standaard' die daarna in z'n algemeenheid op iedere volgende schuldeiser toepasbaar is.

sacredfour

Als de WSNP voortijdig is beëindigd , dan vervallen alle eerdere afspraken. Nee, accepteer niks. Laat weten dat je een betalingsvoorstel zal doen zodra de eindafrekening heeft plaatsgevonden.
Alles hangt eigenlijk een beetje af of er al een vonnis is i.v.m. deze schuld. Is er geen vonnis geweest, ga na het ontvangen van de eindafrekening een verzoek indienen bij deze schuldeiser voor een  heldere specificatie van de schuld, uitgesplitst in hoofdsom, rente en wettelijke incassokosten. 
Ga dus niet in onderhandeling over een betaling voor finale kwijting voordat je hier antwoord op hebt. 
Zijn alle gegevens bekent, en ga je daarmee akkoord, laat de schuldeiser weten dat er een  bedrag is geleend bij familie om een aantal schuldeisers de mogelijkheid te geven om een eenmalig bedrag te ontvangen voor finale kwijting. Laat deze schuldeiser ook weten dat zijn vordering slechts een klein percentage is van de totale schuld en dat als ze niet akkoord gaan het loonbeslag zal moeten worden gedeeld met een groot aantal schuldeisers. Het is altijd verstandig om de onderhandelingen met de schuldeiser door een derde te laten doen, bv de familie die de lening wil verstrekken.
20% is een redelijk voorstel. Je kan dit met alle schuldeisers proberen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

broervan

Quote from: sacredfour on Jun 17, 2014, 04:43 PM
Als de WSNP voortijdig is beëindigd , dan vervallen alle eerdere afspraken. Nee, accepteer niks. Laat weten dat je een betalingsvoorstel zal doen zodra de eindafrekening heeft plaatsgevonden.
Alles hangt eigenlijk een beetje af of er al een vonnis is i.v.m. deze schuld. Is er geen vonnis geweest, ga na het ontvangen van de eindafrekening een verzoek indienen bij deze schuldeiser voor een  heldere specificatie van de schuld, uitgesplitst in hoofdsom, rente en wettelijke incassokosten. 
Ga dus niet in onderhandeling over een betaling voor finale kwijting voordat je hier antwoord op hebt. 
Zijn alle gegevens bekent, en ga je daarmee akkoord, laat de schuldeiser weten dat er een  bedrag is geleend bij familie om een aantal schuldeisers de mogelijkheid te geven om een eenmalig bedrag te ontvangen voor finale kwijting. Laat deze schuldeiser ook weten dat zijn vordering slechts een klein percentage is van de totale schuld en dat als ze niet akkoord gaan het loonbeslag zal moeten worden gedeeld met een groot aantal schuldeisers. Het is altijd verstandig om de onderhandelingen met de schuldeiser door een derde te laten doen, bv de familie die de lening wil verstrekken.
20% is een redelijk voorstel. Je kan dit met alle schuldeisers proberen.
Dank je wel, erg nuttig.

Als een schuld is uitgesplitst in hoofdsom, rente en wettelijke incassokosten, ga je dan uiteindelijk in onderhandeling over het totaalbedrag of alleen de hoofdsom+rente omdat de incassokosten wettelijk bepaald zijn?


Buster

Inderdaad nergens mee akkoord gaan totdat alle bedragen boven water zijn en de eindafrekening geweest is.
Daarna alle vorderingen nakijken op correcte berekeningen van wettelijke rente.
Je hebt daarvoor het bedrag nodig wat bij aanvang van de WSNP is opgegeven.
Daarbovenop komt de wettelijke rente over de periode van de WSNP.
Daar vanaf gaat het uitgekeerde bedrag.
Dan blijft de totaalsom over.

Pas als al die sommen duidelijk zijn kun je een plan gaan opstellen en alles boven de beslagvrije voet gaan verdelen over de diverse schuldeisers.
De overheid en eisers met een vonnis in handen hebben daarbij voorrang. Schuldeisers zonder vonnis komen helemaal onderaan.
Dat vinden ze niet leuk en daar zullen ze ook niet akkoord mee willen gaan, dan hebben ze het recht om naar een rechter te stappen en te vragen je broer te dwingen om meer te gaan betalen.
Jouw broer heeft dan de kans om verweer te voeren en aan te geven dat hij al het mogelijke al in werking stelt en leeft van zijn beslagvrije voet. Ik kan daarover geen garanties geven, maar het moet raar lopen wil een rechter besluiten dat je broer onder de beslagvrije voet moet leven,..
 

Buster

Een handige link om de wettelijke rente over een bepaalde periode uit te rekenen:

http://www.wettelijkerente.net/renteberekening.aspx

Kies voor "wettelijke rente consumenten transacties samengesteld."

broervan

Dank beiden.

Is het feit dat ze een brief sturen dat er ingestemd is met een betalingsregeling dus gewoon een smerige streek? Ik dacht dat incassobureaus net als bijvoorbeeld notarissen een gecontroleerde en beschermde titel hadden, maar als dit inderdaad de gang van zaken is dan lijken het eerder boevenbendes...

Benieuwd overigens of broer nog ooit ergens gaat komen. Met â,¬300 afloscapaciteit ben ik bang dat het zelfs niet voldoende is om jaarlijkse rente+incassokosten van het totaalbedrag af te lossen....


Buster

Iedereen kan een incassobureau beginnen. Jij bedoeld waarschijnlijk een gerechtsdeurwaarder. Deze kan worden ingeschakeld als er een vonnis is van de rechtbank. Soms behandelen gerechtsdeurwaarders ook incassozaken, ze hebben dan dezelfde rechten en plichten als een incassobureau (grootste verschil er kan dan geen beslag gelegd worden)

â,¬300 afloscapaciteit is inderdaad niet veel. Daarnaast is er nog vakantiegeld en de teruggave van de belastingdienst. Het grote geheim van zelf aflossen is het aanleggen van een buffer. Het is van groot belang dat je van die twee grote jaarlijkse bedragen een gedeelte opzij zet voor echte nood.
Op die manier komen je aflossing afspraken niet in gevaar.

broervan

Ik heb dit account nogmaals afgestoft omdat de situatie dat noodzakelijk maakt en ik hier goede tips heb gekregen. We zijn twee jaar verder en na een relatief rustige periode klopt een bank aan met een oude hypotheekschuld van bijna 50k. Schuld stond op naam van ex, maar vanwege een huwelijk in gemeenschap van goederen is nu ook broer 100% aansprakelijk.

Inmiddels zijn het aantal werkuren verminderd vanwege een chronische aandoening, en dit is nu op een niveau dat het gezondheidtechnisch nog te aanvaarden is (belasting vs. belastbaarheid). Dit betekent echter wel dat het inkomen rond de beslagvrije voet zit.

Bank wil nu dat er een regeling komt en heeft formulieren opgestuurd om alle inkomensgegevens op in te vullen. Bovendien moeten bankafschriften en salarisstroken meegestuurd worden tot 3 maanden terug. Mag dat zo maar?
Ook geeft bank aan dat er een deurwaarder komt als er niet gereageerd wordt. Dit kan hij er niet bij gebruiken, ook al staat er niks van waarde binnen (wat moet zo'n deurwaarder overigens allemaal laten staan?? En hoe zit het met geleende spullen, heb bijvoorbeeld een oude TV aan hem uitgeleend).

Kan een schuldeiser broer verplichten om meer te gaan werken? Ondanks dat gezondheid dit niet toelaat? Moet een beslagvrije voet gedeeld worden door het aantal FTE dat iemand werkzaam is, of maakt de hoeveelheid arbeid niet uit voor de hoogte van de voet? Momenteel kan broer max â,¬30 missen per maand, maar bank gaf uit zichzelf al aan een voorstel van minimaal â,¬50 per maand te verwachten.

Wat is nu verstandig? Niks betalen en een juridische procedure afwachten omdat beslagvrije voet niet/nauwelijks overschreden wordt en er dus niks te halen is? Of kan een rechter anders beslissen? Of moet broer vrezen voor de deurwaarder en een leeggehaald huis als hij aanstuurt op een juridisch verhaal?

Wederom een hoop vragen, maar hopelijk zijn er nogmaals mensen die mee willen denken. Alle antwoorden worden gewaardeerd!

chapter

Is je broer nog in beroep gegaan tegen uitspraak. Ik zou wel wat doen anders heb je ene na andere beslag zo te pakken. Ergens kan beslag ook rust geven. De andere moeten daarbij aansluiten. Loon wordt niet door aantal fte gedeeld. Wel zal bv in wsnp wel onderzoek gedaan worden of dit echt maximaal is of dat met ander werk 36 uur wel kan  het gaat moeilijk verhaal en tijd worden. Eerste 10 jaar gaat wsnp niet lukken en via minnelijk lijkt mij ook uitgesloten. Immers vorige keer wilde ze niet meewerken waardoor wsnp. Waarom zouden ze nu wel meewerken als ze komende 8 jaar via beslag iets kunnen krijgen en vakantie geld. En dan traject gaat lopen tot weer wsnp. Traject is ook maanden soms jaren klus. Belangrijkste voor hem zo stabiel mogelijk blijven maar niet makkelijk nog 8 jaar zo door te moeten.

nooitmeer

Reken eerst zelf de beslagvrije voet uit. Dat kan je hier doen: https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet

Kijk dan wat er over blijft. De bank kan wel 50 euro willen maar wat er niet is kunnen ze ook niet eisen. Overigens is die 50 euro ook een druppel op een gloeiende plaat met 50.000 schuld, dit dekt niet eens de rente per maand.
Wel gewoon meewerken met de bank. Doe je dat niet dan komen er een boel extra kosten bij voor de deurwaarder die allemaal verhaald kunnen worden.
Blijkt dat het allemaal niet haalbaar is dan kan je nog altijd in gesprek gaan met de bank voor een gedeeltelijke kwijtschelding en dat ze in het vervolg eerst maar eens bij zijn ex moeten gaan vragen om geld.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Katniss

Probeer met de bank een regeling te treffen. Door tegemoet te komen aan hun verzoek om inkomensgegevens heb je kans dat er met de bank te praten is. Zeker als je broer rond de VTLB zit. Vraag bij de bank op welke berekening zij hanteren voor de VTLB. Mijn ervaring is dat er meerdere berekeningen rondwaren op internet, ze geven helaas niet allemaal dezelfde uitkomst. Probeer dus aan te sluiten bij de berekening die de bank doet. Daarbij moeten ze rekening houden met eventuele andere betalingen die je broer doet. Schets dus een duidelijk beeld, waarin ook de bank kan zien dat er gewoon niet meer ruimte is.
Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Schuldregeling

Kun je niet proberen opnieuw een schuldregeling te krijgen. Je bent nu meer dan twee jaar verder en die hypotheekschuld is toch echt wel een problematische schuld die jou broer nooit alleen op kan lossen. Ik weet niet waarom het vorige keer niet minnelijk lukte maar wie weet is het de moeite waard om het nogmaals te proberen.

chapter

Vtlb 8s stuk hoger als bvv omdat er met meer correcties rekening gehouden kan worden. In dit geval geld bvv en niet vtlb. Deze wordt voornamelijk als berekening in wsnp gebruikt. Deurwaarder hanteert bvv en die is lager doordat alleen rekening met huur en zorg wordt gehouden en niet bv met auto voor werk en correctie daarvoor
Quote from: Katniss on Oct 24, 2016, 08:01 AM
Probeer met de bank een regeling te treffen. Door tegemoet te komen aan hun verzoek om inkomensgegevens heb je kans dat er met de bank te praten is. Zeker als je broer rond de VTLB zit. Vraag bij de bank op welke berekening zij hanteren voor de VTLB. Mijn ervaring is dat er meerdere berekeningen rondwaren op internet, ze geven helaas niet allemaal dezelfde uitkomst. Probeer dus aan te sluiten bij de berekening die de bank doet. Daarbij moeten ze rekening houden met eventuele andere betalingen die je broer doet. Schets dus een duidelijk beeld, waarin ook de bank kan zien dat er gewoon niet meer ruimte is.

chapter

Minnelijk zal hij kunnen proberen maar lukte vorige keer niet waardoor wsnp. Als zij dus weten dat wsnp is mislukt zullen zij weinig vertrouwen hebben in minnelijk. Daarnaast werken banken zelden mee zeker als er niet fulltime gewerkt wordt. Na wsnp moet je normaal gesproken 10 jaar wachten. Eerder lijkt mij dat hij naar budgetbeheer gaat of broer het doet zodat er niet nog meer schulden komen