bezoek van de deurwaarder, schuld is doorverkocht en vonnis rechtbank

Started by baitoo, Jun 13, 2014, 04:07 PM

Previous topic - Next topic

baitoo

Ik heb zojuist met mijn rechtsbijstandsverzekering gebeld, de dame wilde mij niet ter dienst zijn omdat deze hulpvraag in het verlengde staat ivm de eerdere afwijzing, na aangeven te hebben dat mijn ontslag toendertijd, ook hiermee in het verlengde stond, en het feit dat ik ooit uberhaubt geboren ben ook, gaf zij aan een second opinion neer te leggen bij een collega die hierin gespecialiseerd is.
Ik heb gewezen op je onderstaande aangegeven punten.
Ik word eerdaags gecontacted door interpolis.

Vraag: Is de kandidaat-gerechtsdeurwaarder in deze "nalatig" aangezien zij er weet van hebben dat de vordering reeds per 28 maart is verkocht en de opdrachtgever Intermediaire voorschotbank per vijftiende april 2014 via de gerechtsdeurwaarder mij hebben gedagvaard?
Waardoor mijn inziens eventuele ten uitvoering van het vonnis door diezelfde gerechtsdeurwaarder, een onrechtmatige daad zal zijn?

baitoo

Beste meneer,

Op 16 juni 2014 deed u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering. Graag geef ik u onze reactie.

In eerste instantie is uw verzoek om rechtsbijstand afgewezen. U geeft aan dat u het niet eens bent met deze beslissing. Uw verzoek is daarom ter herbeoordeling aan mij voorgelegd.

Ik kan u op dit moment nog niet zeggen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Om dit te kunnen beoordelen heb ik nadere informatie nodig. Ik zou daarom graag van u de volgende stukken ontvangen:

" Schriftelijk verslag van wat er is gebeurd;
" kopie van de overeenkomst;
" kopie van de dagvaarding, producties en andere processtukken;
" kopieën van gevoerde correspondentie over en weer en
" andere schriftelijke stukken die op deze zaak betrekking hebben.

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Antwoordnummer 250
5000 WB Tilburg

Xdewit

ik vroeg me af hoe je in de eerste afwijzingsbrief eerst geen geschil hebt en daarna het geschil te laat hebt gemeld?sacredfour

Baitoo, voor de duidelijkheid, we weten nog niet zeker of de akte een “stille”of “openbare” is.
Als de akte een openbare akte is dan geldt niet de datum van opmaken, 28 maart, maar de datum van bekendmaking aan debtor cessus (jij) wat dus eind mei is. Deze datum is echter nog wel voor de datum van het vonnis.  De bewoordingen van de akte en de vraag of deze een openbare of stille akte is is bepalend of we hier wat mee kunnen doen.
Door dit geval heb ik mijn kennis over cessie weer eens goed moeten ophalen.  IK weet echter niet hoe ik aan moet met een cessie waar levering midden in een rechtszaak heeft plaatsgevonden.

Incasso_ deskundige weet jij dit?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

baitoo

ik vroeg me af hoe je in de eerste afwijzingsbrief eerst geen geschil hebt en daarna het geschil te laat hebt gemeld?
Beste Xdewit, ik denk dat ze "dubbel op" geen zin hebben in mijn zaak, waarschijnlijk daardoor 2 redenen om af te wijzen.

Xdewit

lekkere advocaten dan: het zo toch zo moeten zijn dat ze duidelijkheid hebben over de definities die ze gebruiken ( in dit geval geschil). Daarnaast is een beetje consistentie is ook prettig (wel/geen geschil).baitoo

Beste meneer,

Op 25 april 2014 heeft u een zaak bij de rechtsbijstandverzekering gemeld. Door mijn collega is u medegedeeld dat deze zaak niet onder de dekking van de verzekering viel. U heeft aangegeven dat u het niet eens was met deze beoordeling in een telefoongesprek op 16 juni. Daarom is het dossier aan mij voorgelegd om nogmaals de dekking van de door u gemelde zaak te bepalen.

Herbeoordeling
Naar aanleiding van uw email van 18 juni heb ik uw dossier bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat het eerder door mijn collega ingenomen dekkingsstandpunt juist is. Ik handhaaf dan ook de afwijzing. Ik kan mij voorstellen dat dit voor u een teleurstellend bericht is, daarom zal ik hieronder motiveren hoe ik tot mijn oordeel ben gekomen.

Feiten
Uit uw stukken begrijp ik dat de Intermediaire Voorschotbank een vordering op u had die u in hoogte niet betwist. U bent op 15 april gedagvaard door de Intermediaire en de zitting was op 7 mei waarbij u niet bent verschenen en bij verstek veroordeeld bent. Op 26 mei ontving u bericht van de Intermediaire dat zij middels een cessie de vordering die zij op u hadden middels een akte op 28 maart 2014 hebben overgedragen aan Hoist Portfolio Ltd. U vraagt zich nu af of u het vonnis kunt aanvechten nu de vordering al voor de dagvaarding gecedeerd was. Daarbij begrijp ik dat u tot het moment van dagvaarding door de Intermediaire Voorschotbank zelf het gesprek met hen bent aangegaan ondanks dreiging met gerechtelijke stappen.

Dekking
In de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering (artikel 11) staat dat u een gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons dient te melden als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering. U bent op dit moment al in een gerechtelijke procedure betrokken. Wij hebben op uw juridische positie geen invloed gehad. Hierdoor is sprake van een te late melding en zijn wij in onze belangen geschaad. Voor deze situatie heeft u daarom geen recht op juridische hulp.

Ik denk overigens dat, zelfs al zou u succesvol het belang van de Intermediaire Voorschotbank bij de procedure kunnen aanvechten, u hiermee enkel wat tijd zou winnen. Dit aangezien Hoist Portfolio u vervolgens zou dagvaarden en u volgens de contacten met ons geen juridisch geschil heeft over de hoogte van de vordering.

Verzetprocedure
Aangezien u bij verstek veroordeeld bent heeft u een termijn van 4 weken om hiertegen in verzet te komen. Gaat u niet binnen deze termijn in verzet dan heeft u geen mogelijkheden meer om het vonnis aan te tasten. Deze termijn begint te lopen:
vanaf het moment dat het vonnis aan u in persoon is betekend,
u middels een gedraging naar buiten toe blijk heeft gegeven van bekendheid met de inhoud van het vonnis,
of na voltooiing van de executie van het vonnis, afhankelijk van welke van deze 3 momenten zich het eerste voordoet.

De verzetprocedure begint met het uitbrengen van een verzetdagvaarding, mocht u in verzet willen gaan raad ik u zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen aangezien de termijn 2 juli al kan verstrijken.

sacredfour

QuoteIk denk overigens dat, zelfs al zou u succesvol het belang van de Intermediaire Voorschotbank bij de procedure kunnen aanvechten, u hiermee enkel wat tijd zou winnen. Dit aangezien Hoist Portfolio u vervolgens zou dagvaarden en u volgens de contacten met ons geen juridisch geschil heeft over de hoogte van de vordering.
Als Hoist Portfolio gaat dagvaarden dan kunnen we toch spreken van een nieuw juridisch geschil!!
De verzekering zal je dan wel moeten helpen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

baitoo

Oke, thnxs sacredfour, ik doe direkt een mail de deur uit, richting de rechtsbijstandsverzekering.

baitoo

Hallo mededenkers,
Is het niet zo dat de ( kandidaat) gerechtsdeurwaarder, in zijn/haar functie had moeten zien dat hetgeen aan mij overhandigd is, juridisch mogelijk niet klopt?
en zo ja, hoe krijg ik dit aan de gerechtsdeurwaarder gemeld?
Telefonisch krijg ik haar niet aan de lijk.

Groeten Baitoo

sacredfour

Baitoo, wacht nog even met allerlei beschuldigingen. Zoals ik al eerder heb proberen duidelijk te maken is er pas duidelijkheid als je de precieze tekst van de akte van cessie in je handen hebt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

baitoo

Kreeg zojuist door dat er loonbeslag ligt op het salaris van mijn vrouw, de werkgever mag het salaris 910,- netto over juni 2014 niet overmaken.
Dient de werkgever persoonlijke info aan mijn vrouw te vragen ivm ons gezinsinkomen?
Dit om de beslagvrije voet te berekenen, of dient hij alleen met "zijn huidige kennis" nl het salaris van mijn vrouw rekening te houden?
Groeten Baitto

Buster

Baitoo, de werkgever moet meewerken, dat is hij verplicht.
Om een goede berekening te maken heeft hij een aantal gegevens nodig waarover hij onmogelijk kan beschikken. Al;s het goed is neemt de gerechtsdeurwaarder contact met je vrouw op om die gegevens op te vragen.

- Jouw inkomen
- Extra inkomen van je vrouw
- Hoogte zorgpremie en zorgtoeslag
- Hoogte woonkosten en huurtoeslag.

Geef je niets door wordt de voet op "nihil" gezet, wat inhoud dat alles overgemaakt wordt aan de gerechtsdeurwaarder.
Je kunt zelf een berekening maken ter controle van de cijfers.
Hier lees je hoe met bijbehorende linken.
http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,47219.msg69762.html#msg69762

Als hun berekening niet klopt kun je op de site van de berekening ook voorbeeld brieven vinden om bezwaar aan te tekenen. Kom je er zelf niet uit en heb je gewicht in de schaal nodig, meld je dan bij de Sociaal Raadslieden. www.sociaalraadslieden.nl

Het is niet gebruikelijk om extra aflossingen te blijven doen van je beslagvrije voet. Je kunt andere gerechtsdeurwaarders dan verzoeken om aan te sluiten bij het beslag, daar hangt wel ene behoorlijk prijskaartje aan, maar zorgt er wel voor dat je niet leeft onder die voet.
Incassobureau's kunnen niet aansluiten bij het beslag, dat is alleen voor schuldeisers met een vonnis in handen.

Buster

Baitoo, ik zit je bericht nog eens terug te lezen.
De werkgever hoort een berekening te hebben gehad van de gerechtsdeurwaarder.
De enige reden die de gerechtsdeurwaarder kan hebben om het hele salaris te vorderen is omdat er geen gegevens bij hem zijn binnengekomen.
Is je vrouw überhaupt wel gevraagd om die gegevens? De deurwaarder hoort hiervoor een officieel stuk persoonlijk te overhandigen of persoonlijk door de brievenbus te hebben gedaan. 

Neem sowieso zelf contact op met de gerechtsdeurwaarder om te vragen hoe zij de berekening hebben gemaakt.

baitoo

Hoi Buster,
Bedankt voor je reacties, het klopt wat je zegt, ik ben voorbarig geweest met loonbeslag, ik kreeg het telefonisch door en heb dit geplaatst in lichte paniek, ik heb vanavond nog de brief bij de werkgever opgehaald, hierin wordt verzocht om de volgende gegevens binnen 2 weken door te geven.
of mijn partner in dienst is
wat is het netto loon?
liggen er al beslagen
zo ja door wie
wordt door u een interne verrekening toegepast?
einddatum dienst verband voorzover bekend?
is betrokkene gehuwd/samenwonend/alleenstaand/alleenstaand ouder?
wat is de juiste tenaamstelling van uw bedrijf?

Alles wordt hierdoor wel moeilijker, helaas door alle shit door de jaren heen, hebben wij besloten te gaan scheiden, onze koopwoning is verkocht en moet half augustus worden opgeleverd, hierna (finale afrekening hypotheekschuld) is de gemeente bereid om onze aanvraag tot schuldhulpverlening aan te nemen.
Woonruimte hebben we beide (nog) niet gevonden, sociale huurwoningen maken we geen schijn van kans, vrije sector middels makelaars en verhuurbedrijven wordt een inkomen uit arbeid geeist en wordt een kredietwaardigheids toetsing gedaan.
Om een voorrangsverklaring te krijgen voor een sociale huurwoning moet je minimaal 3 maanden de noodopvang in, wel heavy met 3 kinderen.
Ik ga ervan uit dat inmiddels op mijn uitkering nu of eerdaags ook de zelfde actie is ondernomen.
Nu staan we echt tegen de muur, ik hoop dat jij of iemand die ook met bijltje hebben gehakt ons raad zou kunnen geven.
alvast bedankt.
groeten baitoo