bezoek van de deurwaarder, schuld is doorverkocht en vonnis rechtbank

Started by baitoo, Jun 13, 2014, 04:07 PM

Previous topic - Next topic

baitoo

Beste forumleden,
Graag zouden ik en mijn gezin advies krijgen hoe nu te handelen, vooral omdat ik het nu "niet meer weet" en voel dat ik dit niet meer alleen kan en mede ook omdat ik middels dit forum aardig de ogen open heb gekregen door de diverse topics.

Op 15 april de dagvaarding gekregen.

Op 7 mei 2014 is er een rechtszitting geweest, geld voor een advocaat was/is er niet, onze rechtsbijstandsverzekering kon niets voor ons betekenen, en wij mochten onszelf niet verdedigen omdat we niet in persoon mochten verschijnen, heeft te maken met de hoogte van de schuld nl 54.000,-

Eind mei 2014 een kennisgeving gehad van AGC dat de onbetaald gelaten vordering per 28 maart 2014 is verkocht aan Hoist portfolio holding Ltd.

Zojuist heeft kandidaat gerechtsdeurwaarder van AGC mij een pakketje papieren overhandigd met "AANGEZEGD
dat alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen gerekwireerde en intermediare voorschotbank bv gesloten overeenkomst bij onderhandse akte van 28 maart 2014 door intermediare voorschotbank zijn overgedragen aan Hoist portfolio holding Ltd en dat gerekwireerde hiervan middels dit exploot in kennis is gesteld"

"dat dientengevolge de bevoegdheid tot ten uitvoering van na te melden executoriale titel is overgegaan op vennootschap naar buitenlands recht hoist portfolio Ltd. : de grosse van het op 4 juni 2014 door de rechtbank tussen partijen gewezen vonnis"

"dat voorgeschreven overgang ingevolge het bepaalde in art. 431a Rv aan gerekwireerde dient te worden betekend, aan welk voorschrift middels dit exploot is voldaan"

BETEKEND;
"de vorenbedoelde grosse van het op 4 juni 2014 door de rechtbank tussen partijen gewezen vonnis"

"BEVEL GEDAAN
om BINNEN TWEE DAGEN NA HEDEN aan de inhoud van de hierbij betekende titel(s) te voldoen en derhalve aan mij, (t.k.-)gerechtsdeurwaarder tegen kwijting te betalen.

Met aanzegging 1. "alle middelen en wegen van executie, waaronder beslag en verkoop, roerend onroerend, loonbeslag, of beslag op uitkering (dit stuk heb ik ingekort)

2. als ik niet betaal (helaas heb ik het geld niet) op grond van de wet (art 475 g Rv) verplicht om door middel van het hieraan gehechte formulier ... enz
Zolang aan deze verplichting niet is voldaan, zal de beslag vrije voet worden gehalveerd.

VONNIS in naam des konings

Vonnis ingevolge artikel 230 lid 2 wetboek van burgerlijke Rechtsvordering, gewezen bij verstek.

De rechtbank wijst- onder verwijzing naar de aangehechte dagvaarding- het daarin onder 1 gevorderde toe.

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, nu niet gebleken is dat eiseres aan gedaagden een aanmaningsbrief heeft gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW

de gedaagden worden hoofdelijk veroordeeld in de kosten van het geding......

Dit vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Ons hele verhaal zal ik posten op de topic mijn verhaal.

Groeten,
Baitoo en gezin
Buster

Beste Baitoo, welkom op het forum.

Ik wilde je even late weten je topic te hebben gelezen en ben vooral benieuwd wat Sacredfour hiervan kan zeggen. Hoist is als opkoper van vorderingen wel vaker voorbij gekomen.
Maar hieruit maak ik op dat er dus loonbeslag gelegd gaat worden?

Ik lees graag je hele verhaal op je andere draadje.

Groeten

nooitmeer

Neemt niet weg dat je ook nog 4 weken hebt om in beroep te gaan. Ik zou eens een poging bij het Juridisch loket doen als ik jou was.
zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

sacredfour

Nooitmeer schreef:
QuoteNeemt niet weg dat je ook nog 4 weken hebt om in beroep te gaan. Ik zou eens een poging bij het Juridisch loket doen als ik jou was
Dat zou ook mijn advies zijn! Alhoewel het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, zou je de eiser kunnen vragen te wachten met beslagleggen totdat het hof zijn oordeel heeft gegeven.
Het je geen recht op een toevoeging?
Omdat de overdracht (akte van cessie) aan jouw gemeld is d.m.v. een exploot, ben ik bang dat je hier ook niet meer kan vragen of je deze in mag zien.
Laat ons een weten waarover deze zaak ging.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Hoe kan je je in godsnaam bij verstek laten veroordelen! Kan je geen advocaat betalen dan moet je recht hebben op een pro deo advocaat. (toevoeging) Het is jammer dat je nu pas met dit verhaal op het forum komt. Als je verplicht een advocaat nodig hebt en er geen kan krijgen dan kan de rechtszaak in principe niet doorgaan. Waarom kon de rechtsbijstand niet helpen? Was het een schuld aan de bank?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Quotedat alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen gerekwireerde en intermediare voorschotbank bv gesloten overeenkomst bij onderhandse akte van 28 maart 2014 door intermediare voorschotbank zijn overgedragen aan Hoist portfolio holding Ltd en dat gerekwireerde hiervan middels dit exploot in kennis is gesteld"
We hebben hier te maken met openbare cessie d.m.v. een onderhandse akte die is aangeboden via een exploot.

Ik ben bang dat de verkoop van de vordering hier precies volgens de wet is verlopen en dat we hier niks aan kunnen doen.
Nu kijken of de vordering zelf wel juist was!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

baitoo

Bedankt voor jullie reacties,

Ik had alles al opgegeven, in december en in april J.L. weer, vandaar dat ik niet eerder hier mijn probleem heb neergelegd.

Het betreft een doorloop krediet.

Toevoeging kost 823,- euro eigen bijdrage, de overweging om dit bedrag te betalen, en een spoedopname in het ziekenhuis, hebben ons doen besluiten om verdere actie te staken. Wel waren wij op het tijdstip in het gerechtsgebouw, om de rechter te spreken, en zo voor onszelf op te komen, helaas was er geen zitting volgens de balie, "dit soort zaken wordt schriftelijk afgehandeld" zeiden zij.

Rechtsbijstand Achmea (interpolis) gaf aan per mail dat het geschil niet onder de dekking viel, ( Te late melding (gerechtelijke procedure)
Door te late melding valt het geschil niet onder uw verzekering)

Anders dan een brief ter kennisgeving, en de mededeling op papier van de deurwaarder, heb ik geen onderhandse akte gezien.
Is het niet vreemd dat eind mei aan mij de kennisgeving is verstuurd waar wordt aangeven dat per 28 maart de vordering is verkocht?

Ik denk dat ik de inkomens gegevens moet doorgeven aan de deurwaarder, zodat er loonbeslag gelegd kan worden, onze spullen heb ik in september vorig jaar "verpand" en gemeld bij de belastingdienst.

Alvast bedankt voor de reactie en zal vannacht nog mijn complete verhaal posten,

Hartelijke groeten,

Baitoosacredfour

Baitoo, zou je  deze voorwaarden uit de overeenkomst met Achmea op het forum kunnen zetten?
QuoteRechtsbijstand Achmea (interpolis) gaf aan per mail dat het geschil niet onder de dekking viel, ( Te late melding (gerechtelijke procedure)
Door te late melding valt het geschil niet onder uw verzekering)
Het is dus nog de vraag of een procedure in hoger beroep wel onder hun voorwaarden valt.

De wet zegt over openbare cessie dat deze zo spoedig mogelijk aan de schuldenaar gemeld moet worden. Ik denk dat ze met een termijn van een maand wel aan dit vereiste voldoen.

Wat betreft het doorgeven van je inkomensgegevens, zou ik wachten of ze uitstel willen geven als je in hoger beroep gaat. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Als per 28 maart de vordering is verkocht en eind mei dit is gemeld, kan je nog steeds om de akte van cessie vragen. De kans dat je hier iets aan hebt is minimaal. Het betreft namelijk een onderhandse akte. Dit betekend dat het aan weinig formaliteiten hoeft te voldoen. Een onderhandse akte hoeft niet geregistreerd te worden. Het kan een eenvoudige brief zijn. Wel moet de koper , verkoper, schuldenaar, datum van overgang en het bedrag van de vordering duidelijk zijn vermeld. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Je kan in verzet tegen het verstekvonnis binnen vier weken, nadat de akte van het vonnis aan jouw betekend is, zie art. 143 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik merk nog iets op. De vordering is verkocht voordat het vonnis is betekend. Dit zou dan inhouden dat  er geen executoriale rechten verbonden zijn met deze cessie. Of dat de extra proceskosten niet toewijsbaar zijn.  Het vonnis is toegewezen aan de cedent, die geen partij meer was ten tijde van de bekendmaking van het vonnis. Ik ga dit verder uitzoeken!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Baitoo, ik denk dat voorlopig verzet tegen je vonnis de beste actie is. Vraag ook een kopie van de akte van cessie. Misschien kan je ook het volledige vonnis naar mij sturen met een PM.

Ik hoop niet dat je de hypotheekverstrekker volledige bevoegdheid hebt geven voor jouw te handelen i.v.m. de verkoop van het huis. Laat me dit ook even weten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

baitoo

Hallo Sacredfour,
Hieronder de bijlage, van de mail van Interpolis na mijn hulpvraag op mijn rechtsbijstandsverzekering.

Beste meneer,

Op 25 april 2014 vroeg u ons om juridische hulp vanwege het feit dat u bent gedagvaard. Wij kunnen u helaas niet van dienst zijn. In deze brief leest u waarom.

Geen (juridisch) geschil
Er is volgens uw verzekering geen sprake van een geschil
In de bijzondere voorwaarden voor de rechtsbijstandverzekering (artikel 1) staat dat u recht hebt op juridische hulp voor ‘geschillen’. Onder een geschil verstaan wij: ‘een verschil van mening over rechten en plichten die ontstaan door een gebeurtenis’.  U gaf aan dat het gaat om het feit dat u een betalingsachterstand heeft bij uw kredietverstrekker.  U betwist niet dat u deze vordering van de bank moet voldoen. Op het moment van uw melding was er daarom  geen sprake van een geschil volgens uw verzekering.

Te late melding (gerechtelijke procedure)
Door te late melding valt het geschil niet onder uw verzekering
In de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering (artikel 11) staat dat u een gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons dient te melden als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering. U bent op dit moment al in een gerechtelijke procedure betrokken. Wij hebben op uw juridische positie geen invloed gehad. Hierdoor is sprake van een te late melding en zijn wij in onze belangen geschaad. Voor deze situatie heeft u daarom geen recht op juridische hulp.

U vindt juridische informatie op Zelfrechtzaam
Voor juridische informatie en voorbeeldbrieven kunt u terecht op ons juridisch informatieplatform Zelfrechtzaam: www.zelfrechtzaam.nl. Op dit platform vindt u antwoord op veelgestelde vragen in meerdere rechtsgebieden. Aangevuld met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Bovendien vindt u daar voorbeeldbrieven die u naar uw eigen situatie kunt aanpassen. In het juridisch ABC worden juridische begrippen uitgelegd.

Andere juridische mogelijkheden
Ook wil ik u wijzen op de mogelijkheden van het Juridisch Loket. Dit is een onafhankelijke organisatie die door de overheid wordt gesteund. Hier kunt u terecht voor gratis juridisch advies en informatie. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0900 -80 20 of via www.juridischloket.nl.
Misschien kunt u ook aanspraak maken op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) vindt u meer informatie.

Hebt u nog vragen?
Dan horen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 46 23 720.

Met vriendelijke groet,

Intake & Advies

sacredfour

Contact je verzekering en vraag ze of ze een eventuele nieuwe procedure wel dekken. Je nieuwe procedure begint met verzet tegen het verstekvonnis.

QuoteGeen (juridisch) geschil
Er is volgens uw verzekering geen sprake van een geschil
In de bijzondere voorwaarden voor de rechtsbijstandverzekering (artikel 1) staat dat u recht hebt op juridische hulp voor ‘geschillen’. Onder een geschil verstaan wij: ‘een verschil van mening over rechten en plichten die ontstaan door een gebeurtenis’.  U gaf aan dat het gaat om het feit dat u een betalingsachterstand heeft bij uw kredietverstrekker.  U betwist niet dat u deze vordering van de bank moet voldoen. Op het moment van uw melding was er daarom  geen sprake van een geschil volgens uw verzekering.
Nu is er wel een juridisch geschil. Je bent namelijk van mening dat eiser geen partij meer was in het geschil wegens cessie.

QuoteTe late melding (gerechtelijke procedure)
Door te late melding valt het geschil niet onder uw verzekering
In de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering (artikel 11) staat dat u een gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons dient te melden als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering. U bent op dit moment al in een gerechtelijke procedure betrokken. Wij hebben op uw juridische positie geen invloed gehad. Hierdoor is sprake van een te late melding en zijn wij in onze belangen geschaad. Voor deze situatie heeft u daarom geen recht op juridische hulp.
Je ben voorlopig nog binnen het termijn voor verzet.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

QuoteOp 7 mei 2014 is er een rechtszitting geweest
QuoteAGC dat de onbetaald gelaten vordering per 28 maart 2014 is verkocht aan Hoist portfolio holding Ltd.
Er is dus een rechtszaak gevoerd door Intermediaire voorschotbank B.V. tegen baitoo.
Dit terwijl de vordering verkocht was aan Hoist portfolio holding Ltd!!!!
Dit wordt nog leuk!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.