beslag op mijn inboedel ??

Started by glenn, Jun 07, 2014, 02:21 PM

Previous topic - Next topic

Chrissie

hoop dat je snel goed bericht krijgt glenn
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Incasso_deskundige

Het enkele feit dat jij de eigenaar of huurder bent van de woning zegt niets over de eigendom van de inboedel! Een deurwaarder kan op basis van een executoriale titel gewoon beslag leggen op de inboedel en het is dan aan de schuldenaar (of aan een derde) om aan te tonen c.q. te bewijzen dat deze geen eigendom zijn van de schuldenaar.

De gevraagde uittreksels uit de GBA kunnen wellicht een begin van bewijs vormen als daaruit blijkt dat jij er al lang woont en zij hier pas recent (weer) zijn komen wonen, maar het biedt geen onomstotelijk bewijs! Feitelijk zegt dit immers niets over de eigendom van de inboedel!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Buster

QuoteGkb gaat met Lavg praten over een regeling / uitkomst
Lavg vraagt aan mij ; uittreksel gemeente wanneer we de woning hebben gekocht/bewoond
en Lavg vraagt aan mij uittreksel van beide kostgangers wanneer ze hier zijn komen wonen

@Incasso_Deskundige, de uitdraai van het GBA is een verzoek van LAVG.
Ik ga ervan uit dat ze dat verzoek niet voor niets doen en dit dus ook meenemen in hun overweging/advies naar de schuldeiser.

@Glenn, is er al nieuws?

Incasso_deskundige

Ik ben dat wel met je eens, maar echt bewijs is het niet. Ik zou ook altijd adviseren in dergelijke gevallen om een bewijs van een inboedelverzekering op te sturen, want dat geeft ook een vermoeden van eigendom (maar levert ook geen hard bewijs).
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Buster

Dat is een goede!

Maar stel nou dat,.. Stel dat de schuldeiser op zijn strepen gaat staan en het toch uit wil voeren, wat kun je in zo'n geval dan aan stappen ondernemen? En wat is de haalbaarheid daarvan?
(even gebruik maken van je expertise ;))

Incasso_deskundige

#35
Er zou dan een executie-geschil gestart kunnen/moeten worden door de schuldenaar en/of een belanghebbende. Dit is een kort-geding procedure waarbij de Voorzieningenrechter dan de "rechtsgeldigheid" van de executie zal toetsen. De rechter gaat dan dus wel uit van de bewijsstukken die je aan zult moeten leveren en dat is vaak dus het probleem...

Daarnaast zal de deurwaarder altijd moeten kijken of de waarde van de in beslag genomen inboedel opweegt tegen de kosten die aan een eventuele verkoop zijn verbonden. Als duidelijk is dat dit niet in verhouding staat (omdat de kosten aanzienlijk hoger zullen zijn bijvoorbeeld) dan zou de deurwaarder dat (in beginsel) bij zijn opdrachtgever moeten melden. Blijft de opdrachtgever toch op zijn/haar strepen staan, dan kan de deurwaarder een zogenaamd "deurwaardersrenvooi" (eveneens een kort geding, maar dan op verzoek van de deurwaarder!) aanhangig maken bij de Voorzieningenrechter en de kwestie daar voor leggen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Buster