Uitspraak rechtszaak Essent/Hoist

Started by Buster, May 30, 2014, 10:38 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Hier een uitspraak van een rechtszaak waarbij duidelijk wordt dat het bijhouden van je administratie echt de moeite loont, bovendien scheelt het bakken met geld!

Essent zegt een vordering te hebben en komt er met de schuldenaar niet uit. Zij verkopen de vordering aan Hoist. Die probeert eerst te innen door brieven te gebruiken met het logo van Essent.
Hoist draagt het over aan GGN Incasso. Er volgt een aantal maanden van brieven sturen en bezwaar maken. De schuldenaar hoort een half jaar niets en dan is er ineens de oproep om voor de rechter te verschijnen.

In de uitspraak blijkt dat de rechtszaak onvoldoende is onderbouwd door Hoist, de schuldenaar kan met zijn brieven, toezeggingen en meterstanden precies aangeven wat er niet klopt.
De rechter bepaalt dat de schuldenaar gelijk heeft.
Uit zijn/haar administratie blijkt zelfs dat de termijnen die zogenaamd openstonden niet open konden staan of al zijn voldaan. Hoist moet de kosten voor de rechtszaak betalen.

De eis was â,¬ 1.524,51 en is dus nu -â,¬ 150

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBLIM%3A2014%3A4746

sacredfour

Interessant Buster!
Ik kan deze zin uit de uitspraak in mijn incassobrief gebruiken:
Quote.......in strijd met beginselen van goede procesorde en met de concrete regels van de artikelen 21, 85 en 111 lid 3 Rv niet-ontvankelijk hoort te worden verklaard in haar vordering althans dat deze vordering haar zonder meer ontzegd dient te worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


sacredfour

Na het lezen van deze uitspraak kom ik tot de conclusie dat de zaak niet eens inhoudelijk behandeld diende te worden omdat Hoist geen akte van cessie heeft overlegd. Deze uitspraak laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is de akte van cessie op te vragen! (en natuurlijk je administratie in order te hebben zoals Buster al aangegeven heeft)
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Dan had de gedaagde dat toch op moeten vragen?
Of hoeft dat niet?

In het verslag staat ook dat gedaagde op de hoogte was van het bestaan van Hoist.
GGN zal als naam van "opdrachtgever" Hoist hebben gebruikt, vermoed ik.

sacredfour

Ja dat klopt, als de schuldenaar dit niet vraagt, dan wordt er verder ook geen aandacht aan besteed in de rechtszaal. 

QuoteGGN zal als naam van "opdrachtgever" Hoist hebben gebruikt, vermoed ik.
Ja, GGN was gemachtigd om te dagvaarden.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.